Fogalomlista

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen SzaboPeter (vitalap | szerkesztései) 2007. február 3., 19:13-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

by pts@fazekas.hu at Tue Jan 23 19:41:20 CET 2007 -- Tue Jan 23 21:45:53 CET 2007

Ha oktatóként jutottál ide, és jót akarsz a hallgatóknak, akkor az alábbi igen terjedelmes fogalomlistából válaszd ki azokat, amiket jónak látod, hogy a köv. félévben INFO2-ből a hallgatók heti 45 perc előadás és 45 perc gyakorlat alatt megtanuljanak. Vélhetően az alábbiaknak több, mint a felét ki kell húzni időhiány miatt. De melyik fele maradjon meg? Ha van ötleted, hogy mi maradjon meg, akkor írd a wiki felhasználóneved a megmaradó sorokba, és ne írd a nem megmaradókba.

 • algoritmus
  • leállási probléma
 • szoftver
  • operációs rendszer
  • alkalmazás
   • interaktív alkalmazás
   • szerver, daemon
   • kötegelt alkalmazás (batch job)
  • firmware (pl. mobiltelefonban, DVD-fevevőben, videókamerában, gépkocsi elektronikájában)
 • RAM-gép
  • processzor
  • memória
  • gépi utasítás
  • regiszter
   • utasításszámláló
   • akkumulátor
   • indexregiszter
   • általános célú regiszter
   • flagek
  • feltétel nélküli elágazás
  • feltételes elágazás
 • fordító (compiler)
 • interpreter
 • szintaktikai elemek
  • kulcsszó
  • megjegyzés
  • konstans
   • egész szám
    • decimális (10-es számrendszerbeli)
    • oktális (8-as számrendszerbeli, 0...)
    • hexadecimális (16-os számrendszerbeli, 0xDeadBeaf)
    • méret jelzése (l, L)
    • előjel nélküliség jelzése (u)
   • lebegőpontos szám
    • lebegőpontos szám tudományos jelöléssel (...e...)
    • méret jelzése (f, l, L)
   • karakter
   • string
    • backslash-es escape
     • \n
     • \r
     • \t
     • bájt beszúrása oktálisan: \0123
     • bájt beszúrása hexadeximálisan: \xFa
     • \<soremelés>
     • \"
     • \\
  • azonosító (identifier)
  • operátor
   • prefix operátor
   • postfix operátor
   • infix operátor
    • balra asszociatív infix operátor
    • jobbra asszociatív infix operátor
    • nem asszociatív infix operátor (ilyen C-ben nincs)
   • hármas operátor
    •  ?:
   • lusta kiértékelés
    • &&
    • ||
    •  ?:
   • operátor-precedencia
    • először a postfix operátorok a tapadóval kezdve
    • majd a prefix operátorok a tapadóval kezdve
    • majd az infix és hármas operátorok, precedencia-sorrendben és az asszociativitásuknak megfelelően
    • az asszociativitás csak azonos precedenciájú operátorok között számít
   • 3["nyami"] == "nyami"[3]
 • C preprocesszor direktívák
  • lehet szóköz és megjegyzés a # után
  • folytathatók sorvégi \ után
  • makródefiníció
   • #define
    • példa #define isalpha(c) ( ((c)|32U)-'a'<='z'-'a'+0U )
   • #undef
  • feltételes fordítás
   • #if egész-kifejezés
   • #else
   • #elseif (nem szabványos)
   • #endif
   • #ifdef
   • #ifndef
  • más fájlokat betöltő preprocesszor-direktívák
   • #include <...>
   • #include "..."
   • #line n "..."
 • egész szám
  • előjel nélküli egész szám (unsigned)
  • előjeles egész szám (signed)
  • kettes komplemens ábrázolás
  • egészszám-típusok C-ben
   • char (>=8 bit)
   • unsigned char
   • short (>=16 bit)
   • unsigned short
   • int (>=16 bit)
   • unsigned int == unsigned
   • long (>=32 bit)
   • unsigned long
   • long long (>= 64 bit, nem szabványos)
   • unsigned long long
  • bitenkénti művelet
   • és (and, &)
   • vagy (or, |)
   • kizáró vagy (xor, ^)
   • nem (not, ~)
   • balra eltolás (shl, <<)
   • jobbra eltolás (shr, >>)
  • sizeof operátor C-ben
  • kerekítés a nulla felé (C-ben)
 • logikai érték (bool, boolean)
  • logikai művelet
   • és (and, &&)
   • vagy (or, ||)
   • kizáró vagy (xor)
   • nem (not, !)
   • lusta kiértékelés (&&, ||)
   • feltételes kiértékelés (?:)
 • lebegőpontos szám
  • lebegőpontos szám előjele
  • lebegőpontos szám törtrésze (mantissza)
  • lebegőpontos szám kitevője (karakterisztika)
  • normálás
  • lebegőpontos számok összeadása
  • lebegőpontos számok szorzása
  • túlcsordulás (Inf, -Inf)
  • alulcsordulás (+0, -0)
  • eredmény nincs értelmezve (NaN)
  • legebőpontosszám-típusok C-ben
   • float
   • double
   • long double (nem szabványos)
  • kerekítés
   • kerekítés a plusz végtelen felé
   • kerekítés a mínusz végtelen felé
   • kerekítés a nulla felé
   • kerekítés a legközelebbi ábrázolható érték felé
 • karakter
  • Unicode-karakter wchar_t
  • 8-bites karakter (char, unsigned char)
 • string (karakterlánc)
  • null-terminált string
  • hosszával megadott string
 • változó
  • globális változó
  • lokális változó
   • a lokális változó elrejti a globálisat
  • ciklusváltozó
 • típuskonverzió
  • automatikus típuskonverzió
  • explicit (kézi) típuskonverzió
 • be- és kimenetkezelés C-ben
  • #include <stdio.h>
  • fájlkezelés C-ben
   • FILE*
   • fopen()
   • fclose()
   • stdin
   • stdout
   • stderr
  • kimenet C-ben
   • putchar(), putc()
   • printf(), fprintf()
    • változó argumentumszám
    • formátumstring
     •  %d
     •  %-5.3g
   • sprintf()
   • fwrite()
  • bemenet C-ben
   • getchar(), getc()
   • fgets()
   • scanf(), fscanf()
    • változóértékek helyett mutatókat vár
   • fread()
 • gyors stringkezelés C-ben
  • #include <string.h>
  • strlen()
  • strcpy()
  • strcmp()
  • strncmp()
  • memcpy()
  • memcmp()
 • néhány matematikai függvény C-ben
  • #include <math.h>
  • gcc -lm
  • M_PI (nem szabványos)
   • helyette 2*atan2(1,0)
  • osztás nullával
   • egész számok esetén
   • lebegőpontos számok esetén
  • sqrt()
  • fabs()
   • == összehasonlítás helyett különbség abszolút értékének figyelése
  • abs()
  • cbrt() (mindig ábrázolható az eredménye)
  • sin()
  • cos()
  • tan()
  • atan2()
  • exp()
  • log()
  • fpclassify() (POSIX szabványos)
  • ceil(), ceill(), ceilf()
  • floor(), floorl(), floorf()
  • trunc(), truncl(), trncf()
  • pow()
 • adatszerkezet
  • struktúra (struct, record)
  • tömb (array)
   • indexelés
   • többdimenziós tömb
   • tömb méretének tárolása a tömbön kívűl
   • tömb deklarásása C-ben
   • többdimenziós tömb deklarálása C-ben
   • tömb definiálása C-ben
   • null-terminált karaktertömb definiálása C-ben
   • indexelés 1-től (vagy egyéb, nem 0 kezdőértéktől) C-ben
   • tömb méretének dinamikus növelése
    • realloc()
  • láncolt lista
   • sima, egy irányba láncolt lista
    • NULL
    • lekódolni: minimális elem megkeresése egy láncolt listában
    • lekódolni: minimális elem megkeresése egy rendezett láncolt listában
   • kétirányba körbeláncolt lista
  • verem (LIFO)
   • futási verem (runtime stack)
   • verem megvalósítása tömmbel
   • verem megvalósítása sima, egy irányba láncolt listával
  • várakozási sor (queue, FIFO)
   • várakozási sor megvalósítása kétirányba körbeláncolt listával
  • prioritásos várakozási sor
   • kupac (heap)
    • prioritásos várakozási sor megvalósítása kupaccal
    • kupacrendezés
    • eratoszthenészi szita kupaccal
  • gráf
   • incidencia mátrix
   • adjacencia (szomszédossági) mátrix
   • komponensek számának meghatározása mélységi bejárással
   • legrövidebb út keresése
    • szélességi bejárás
    • Dijkstra algoritmusa
  • asszociatív tömb
   • asszociatív tömb megvalósítása struktúrák körbeláncolt listájával
   • asszociatív tömb megvalósítása keresőfákkal
   • asszociatív tömb megvalósítása hasheléssel
 • rendezett tömb
  • bináris keresés rendezett tömbben
   • lekódolni: eldönteni, hogy egy érték eleme-e egy rendezett listának
   • miért nem alkalmazható láncolt lista esetén?
  • stabil rendezés
  • tömb stabil rendezése összefésülő rendezéssel
  • azonos elemek keresése
  • tömbben előforduló különböző értékek megszámolása
 • egyszerű számelméleti algoritmusok
  • euklideszi algoritmus legnagyobb közös osztó megkeresésére
   • törtszám egyszerűsítése
   • racionális (tört)számok összeadása
  • átváltás számrendszerek közt leosztogatással
  • moduláris hatványozás négyzetre emeléssel és szorzással
  • prímség ellenőrzése négyzetgyökig próbálgatással
  • prímfelbontás kiírása próbálgatással
  • eratoszthenészi szita
  • négyzetgyökvonás bináris kereséssel
  • négyzetgyökvonás Newton-iterációval
 • rekurzió
  • kettőhatványok számolása
  • Fibonacci-számok számolása
  • rekurzió gyorsítása tabellázással
   • binomiális együtthatók rekurzív számolása
   • leghosszabb közös részsorozat (részstring) keresése
   • nyerő stratégia keresése a ,,csak a széléről vehetsz el játékhoz
  • összefésülő rendezés (szerepel máshol is)
 • ciklus
  • ciklusváltozó
  • a ciklusutasítás részei
   • kezdeti értékadás
   • továbbmenési feltétel
   • leállási feltétel
   • továbblépési utasítás
   • ciklusmag
   • azonnali kilépés (break)
   • folytatás a következő iterációval (continue)
  • elöltesztelős ciklus
   • while
   • for
  • hátultesztelős ciklus
   • do ... while
  • végtelen ciklus
   • bizonyítás keresése program leállására
    • előrehaladást jelző, csökkenő természetes szám értékű változó keresése
   • a leállási probléma
  • példák ciklusra
   • négyzetszámok kiírása szorzással
   • négyzetszámok kiírása összeadással
   • a gép gondol egy egész számot, a játékos tippelhet
   • a játékos gondol egy egész számot, a gép tippelhet
   • string helyben megfordítása
   • fájlnév kiterjesztésének keresése
   • fájlnév elérési útjának keresése
   • két rendezett lista összefésülése
   • bemenet karaktereinek megszámolása
    • a wc program
 • algoritmusok leírása
  • követelményspecifikáció, interfész
   • algoritmus neve
   • bemeneti adatok és típusaik
   • kimeneti változók és típusaik
   • hívás előtt teljesülő feltétel (precondition)
   • hívás után teljesülő feltétel (postcondition)
   • pontos megadása annak, hogy mit csinál (az nem, hogy hogyan)
   • hibalehetőségek listája
   • hibajelzési mód specifikálása
   • letöltéséhez, lefordításához és futtatásához szükséges információk
  • a használt adatszerkezetek leírása
  • a működés leírásának módjai
   • informális leírás (receptszerűen, folyamatos szövegben)
   • precíz formális leírás
    • folyamatábra (flow chart)
     • az elvégzendű műveletek leírása
     • a műveleti sorrend kijelölése
     • UML aktivitás-diagram (activity diagram)
    • stuktogramm (stuki)
    • leírás egyéb matematikai formalizmussal
    • leírás informatikai formalizmussal
    • a forráskód megadása
   • a működés megértését segítő leírás
    • segédábra, szemléltető ábra
    • UML-diagramok
    • szimuláció
 • mutató
  • mutatók összehasonlítása
  • mutató növelése és csökkentése
   • az 1-gyel növelés hatása a mutatóra
   • preinkrementálás (++p)
   • posztinkrementálás (p++)
  • void*
  • NULL
 • memóriakezelési hibák
  • túl korai felszabadítás
  • túl késői felszabadítás
  • elmaradt felszabadítás (memory leak)
  • többszörs felszabadítás
  • túl rövid terület foglalása
   • puffertúlcsordulás (buffer overflow)
   • puffertúlcsordulásos támadás
  • érvénytelen területre (pl. NULL-ra) való hivatkozás
  • iniciálizálatlan érték felhasználása
  • memóriakezelési hibajelenségek
   • nehezen reprodukálható hibák
   • a program értelmetlenül viselkedik
   • a program értelmetlen kimenetet produkál
   • Segmentation fault
 • függvény (function) == szubrutin
  • argumentum == paraméter
  • argumentum típusa
  • visszatérési érték
  • visszatérési érték típusa
  • függvénytörzs
  • paraméterátadás fajtái
   • érték szerinti paraméterátadás
   • név szerinit paraméterátadás == cím szerinti paraméterátadás
    • megvalósítása mutatókkal C-ben
  • return mögötte kifejezéssel
  • a függvénytörzs végén kötelező return (kivéve eljárás esetén)
  • eljárás (procedure)
   • void visszatérési érték
   • return üresen
  • két szomszédos tömbrész megcserélése helybeni megfordítással
   • void visszatérési típus
  • több érték visszadása
   • struktúra visszadása
   • visszadás cím szerinti paraméterátadással
  • változó argumentumszámú függvények
   • #include <stdarg.h>
   • va_list
   • va_start
   • va_arg
   • va_end
  • függvénymutató
   • számok rendezése a qsort() függvénnyel
   • kis- és nagybetűket figyelmen kívül hagyó rendezés a qsort() függvénnyel
  • egymásba ágyazott függvényt C-ben nem lehet
 • deklarált függvény, típus, változó honnan érhető el (storage class)
  • static
  • módosító nélküli
  • extern (opcionális)
  • (auto)
  • (register)
 • deklaráció
  • többszörös deklaráció
  • előre deklaráció (forward declaration)
 • definíció C-ben
  • típusdefiníció
   • typedef
  • függvénydefiníció
  • változódefiníció kezdeti értékkel (inicializálással)
 • utasításblokk
  • lokális változó
 • feltétel nélküli vezérlésátadás
  • goto
  • goto kiküszöbölési lehetőségei
   • új, kis függvények
   • while, break, continue
 • feltételes elágazás
  • if
  • else
  • újabb if az else ágban
  • switch
  • case
 • típusdefiníció C-ben
  • egyszerű típuskifejezések
   • pl. char(* )(int*[],unsigned short(*)[42])
  • egyszerű változódeklaráció
   • pl. char(*f)(int*[],unsigned short(*)[42]);
  • typedef
  • struct
   • változódeklarációval kombinálva
   • typedef-fel kombinálva
   • __attribute__ ((packed)) nélkül extra helyet hagyhat ki, pl. struct { char a; long b; }
  • enum
  • union
 • fejlécfájl (header, .h)
  • #include
  • szabványos C fejlécfájlok
   • ctype.h
   • (setjmp.h)
   • math.h
   • string.h
   • stdio.h
   • stdlib.h
   • time.h
 • hibakeresési módszerek
  • szigorúbb fordítási mód használata
   • gcc -ansi -pedantic
  • szigorúbb fordítási figyelmeztetések kérése
   • gcc -W -Wall -Wunused
   • gcc -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations
  • okos szövegszerkesztő használata
   • szintaxis-színezés (syntax highlighting)
   • zárójel párjának mutatása (show matching brace)
   • azonosítók automatikus kiegészítése
  • kiíró utasítások beillesztése
   • kiíró utasítások feltételessé tétele
  • memóriakezelés ellenőrzése
   • valgrind
  • nyomkövetés (debug)
   • utasításléptetés (step)
   • töréspont (breakpoint)
   • változófigyelés (watch)
  • meghívott rendszerhívások mutatása
   • strace
 • szkriptnyelv
 • memóriakezelés
  • fix memóriaterület használata (pl. TeX)
  • dinamikus memóriakezelés: memóriaterület kérése az operációs rendszertől
   • kézi memóriafoglalás és -felszabadítás
    • malloc()
    • free()
    • realloc()
    • calloc()
   • kézi memóriafoglalás, automatikus memóriafelszabadítás
    • hivatkozásszámlálás (reference counting)
     • körkörös hivatkozások
    • szemétgyűjtés
     • megjelöl és kiseper (mark and sweep) szemétgyűjtű
     • többgenerációs (generational) szemétgyűjtő
     • másoló szemétgyűjtő
 • parnacssori argumentumok és a környezet kezelése C-ben
  • argc
  • argv
  • #include <stdlib.h>
  • environ
  • getenv()
  • putenv()
 • Ruby változóérvényesség-fajták (scope)
  • Ruby globális változó
  • Ruby lokális változó
  • tagváltozó (példányváltozó, attribútum)
  • osztályváltozó (statikus változó)
  • Ruby konstans
 • modul
  • egymásba ágyazott modulok
 • objektum-orientált programozás
  • objektum
  • osztály
  • metódus (tagfüggvény)
   • nem virtuális metódus
   • virtuális metódus
    • virtuállismetódus-tábla
   • absztrakt metódus
  • konstruktor
  • destruktor
   • miért nincs Rubyban destruktor
  • osztálymetódus
  • öröklődés
   • egyszeres öröklődés
   • többszörös öröklődés
   • super
   • a konstruktor nem öröklődhet
    • szülő osztály konstuktorának hívása
  • interfész
   • interfész többszörös öröklése
  • absztrakt osztály
  • egységbe zárás (encapsulation)
  • információrejtés
   • public
   • protected
   • private
   • friend
  • polimorfizmus
   • virtuálismetódus-hívás
   • függvény többszörös definiálása (function overloading)
   • operátor többszörös definiálása (operator overloading)
  • kompozíció
   • bővíthető programkód
   • újrafelhasználható programkód
 • iterálás
  • iterátor
  • blokk
  • blokkparaméterek
  • yield
 • reguláris kifejezés (regular expression, regexp)
  • illesztés reguláris kifejezésre (regexp match)
  • végignézés reguláris kifejezéssel (regexp scan)
  • csere reguláris kifejezéssel (regexp substitution)
  • darabolás reguláris kifejezéssel (regexp split)
 • példa: racionális számok osztálya
 • példa: vektorok és mátrixok osztálya
  • mátrixszorzás
 • kivételkezelés
  • kivétel
  • raise
  • begin ... rescue ... end
  • begin ... ensure ... end
  • Exception#backtrace
  • a kivételkezelés memóriafelszabadítási problémája C++-ban
 • kötés ideje
  • korai kötés
  • késői kötés
 • típusosság foka
  • statikus, méret ismert
  • dinamikus: a változóba bármit bele lehet tölteni (a Ruby ilyen)
  • automatikus: dinamikus, és bármi bármivé konvertálódik (a Ruby nem ilyen)
 • típusellenőrzés ideje
  • fordításkor
  • értékadáskor
  • az érték felhasználásakor

TODO:

 • Ruby beépített osztályok, p()
 • Ruby hatékony programozás
 • standard C reference kétoldalas PDF fekete-fehér nyomtatása, kiosztása
 • hangadók
 • előadás célcsoportja
 • ne üljenek bambán feladatmegoldáskor

Rácz Balázs ötletei:

 • cout-ot jobb tanítani, mint a printf-et
 • C++ programban hibakeresés legyen
 • vector<int> -et tudják használni, ami biztonságosabb, mint a malloc()

pts öteletei:

 • ne tanítsuk meg azt, ami később Algoritmuselméletből tananyag lesz
 • Cékla házi feladatok kiírása (jól gyakorlható velük a rekurzió)
 • ZH-n lehessen használni a standard C reference-t
 • ZH-ra összeállíthassanak maguknak egy Ruby-puskát. Aki olyan puskát

tesz fel a wikibe, ami alapján 5-ösre meg lehet írni a Ruby ZH-t, az 5-öst kap a Ruby ZH-jára (be se kell jönnie megírni)

Ötlet: első ZH C-ből, második ZH Ruby-ből

Személyes eszközök