HazifeladatEllenorzoTeacher

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(python3_program)
148. sor: 148. sor:
 
** a default ellenőrző script azt csinálja, hogy megnézi hogy a return code 0-e és hogy az stdout megegyezik-e az elvárt stdout-al.
 
** a default ellenőrző script azt csinálja, hogy megnézi hogy a return code 0-e és hogy az stdout megegyezik-e az elvárt stdout-al.
  
Egy teszt esethez egy '''<tt>i</tt>''' betűvel kezdődő nevű json fájlt kell berakni a feladat mappájába. Például:
+
Egy teszt esethez egy '''<tt>i</tt>''' betűvel kezdődő nevű json fájlt kell berakni a feladat mappájába. Például <tt>ioverscrupulous.json</tt>:
  
 
  {
 
  {
170. sor: 170. sor:
 
** De megkövetelhetünk egy hibakódot is.
 
** De megkövetelhetünk egy hibakódot is.
 
** Ha nem adjuk meg, akkor az elvárt hibakód a 0
 
** Ha nem adjuk meg, akkor az elvárt hibakód a 0
 +
 +
Ha egyedi tesztelő feltételt akarunk megadni, akkor egy <tt>test.py</tt> fájlt kell tennünk a feladat mappájába, amiben az alábbi függvényt definiáljuk:
 +
 +
def _eval(_input, stdout, stderr, returncode):
 +
 +
A függvénynek <tt>True</tt> vagy <tt>False</tt>-al kell visszatérnie annak függvényében, hogy elfogadjuk-e az eredményt.
 +
Ha ez a függvény Exception-t dob, akkor a megoldás 0 pontos lesz egy narancssárga '''Server error!''' hibaüzenettel.
 +
 +
Az <tt>_eval</tt> függvény paraméterei:
 +
* '''_input''' az adott test json fájljának tartalma
 +
* '''stdout''' a program által kiadott kimenet (sztring)
 +
* '''stderr''' a program által kiadott hiba-kimenet (sztring)
 +
* '''returncode''' a program hibakódja, egész szám
  
 
Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha '''újra <tt>build</tt>-eljük a <tt>docker image</tt>-et'''
 
Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha '''újra <tt>build</tt>-eljük a <tt>docker image</tt>-et'''

A lap 2020. február 14., 17:39-kori változata

Tartalomjegyzék

Tájékoztató

Ez az oldal a Házifeladat Ellenőrző rendszer használatát írja le, hogy hogyan lehet feladatokat feladni, felhasználókat és kurzusokat kezelni.

Belépés

A rendszer maga egy leibniz-es felhasználón keresztül érhető el:

 hazi@leibniz.math.bme.hu

Ide be lehet ssh-zni, scp-zni vagy a webmail-jébe belépni.

Mappaszerkezet

Ennek a felhasználónak a home mappájában a következőket találjuk:

  ~
  ├───hazijavitorendszer
  │  ├───HW
  │  │  ├───feladat
  │  │  .
  │  │  . (többi feladat)
  │  │  .
  │  │  ├───main
  │  │  ├───validate
  │  │  ├───userinfo.tsv
  │  │  ├───auxiliary.py
  │  │  ├───off
  │  │  ├───feladattipus1
  │  │  ├───feladattipus2
  │  │  ├───...
  │  │  └───getsenderinfo
  │  └───mailsend-go_1.0.6_linux-64bit.deb
  ├───solution
  ├───logs
  ├───archive
  ├───test
  │  └───(itt lényegében a felette lévőnek egy másolata van)
  ├───digest_logs.sh
  ├───archive.sh
  ├───Dockerfile
  └───run.sh

Mit csináljunk

Hallgatók kezelése

Ezt lényegében a userinfo.tsv (tab-separated-values) fájl szerkesztésével tehetjük meg.

Formátuma:

email	name	course
borbely@math.bme.hu	Gábor Borbély	info2,lecturer
 • Minden sora egy felhasználó
 • A felhasználók az email-címükkel vannak azonosítva, a nevük csak tájékoztató jellegű.
 • Egy felhasználóhoz megadhatunk course-t, ami az általa látogatott kurzusok listája: egy vesszővel elválasztott lista.
 • Egy kurzus neve csak latin alfanumerikus karakterekből állhat (szóköz, vessző, ékezetes karakter nem lehet benne) vagy alulvonásból (azaz regex \w+).
  • A példában meg van adva egy lecturer csoport is a tanároknak.
 • Ha több kurzusra is jár egy hallgató, akkor a kurzust egy vesszővel vagy szóközzel elválasztott listával adjuk meg.
 • Ha egy hallgató többször szerepel a listában, akkor csak a legelső előfordulását vesszük figyelembe.
 • Régi hallgatókat nem érdemes kitörölni, ha a kurzusa évszámmal is meg van jelölve.
  • például a kurzus info2_2019 nem fog összeakadni az info2_2020 kurzussal
  • de ha valaki másodszorra hallgatja az info2-t, akkor lehet két kurzusa: info2_2019,info2_2020

Ha a userinfo.tsv fájlt változtatjuk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

Feladatok felvétele

Egy feladatot a hazijavitorendszer/HW/ mappában lévő mappa definiál.

 • a mappa neve a feladat neve
 • almappákat nem vesz figyelembe a rendszer, ezen belül nem lehet más almappa
 • kell legyen egy manifest.json fájl a feladat mappájában
 • kellenek tesztek a mappában
  • minden teszt neve i betűvel kell kezdődjön
  • a tesztek formátuma feladattípustól függ. lásd lentebb

Például a fahrenheit nevű feladat felvételéhez hozzuk létre az alábbiakat:

HW
└───fahrenheit
  ├───manifest.json
  ├───i1.json
  ├───i2.json
  └───i3.json

Egy feladathoz 123-nál több teszt esetet nem adhatunk meg!

Ha egy új feladatot felveszünk vagy régit módosítunk, vagy kitörlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

manifest.json

A feladatot egy json dictionary írja le, az alábbi kulcsokkal:

 • "type" a feladat típusa, kell legyen egy, a típussal egyező nevű, futtatható fájl a HW mappában
 • "description" HTML source, json escaped, opcionális
 • "course" mely csoportok küldhetnek be (lecturer-t mindig érdemes belevenni)
  • ez lehet egy sztring, amiben vesszővel elválasztva vannak a kurzusok
  • vagy lehet egy json lista:
"course": ["info2", "lecturer"]

ha nem adunk meg kurzust, akkor senkitől nem fogad el beküldéseket

 • "visible" true vagy false
  • ha false akkor ez a feladat nem fogad el beküldéseket
 • "deadline" egy sztring, ami a határidőt írja le
  • például "2020-02-14 01:00:00 UTC+1"
  • Muszáj időzónát megadni (UTC+1 a budapesti)
  • a python dateutils.parser.parse függvénye számára értelmezhető formátumban kell legyen
  • Ha nincsen egyáltalán "deadline" kulcs a szótárban, akkor bármikor be lehet küldeni a feladatot.
 • "disclaimer"
  • Ezzel megkövetelhetünk egy adott formátumú levéltörzset a beküldőtől.
  • Használható arra, hogy muszáj legyen beírni a hallgatónak azt, hogy ő készítette a feladatot és nem másolt.
  • Az értéke egy sztring kell legyen, amiben az alábbi behelyettesítéseket is megkövetelhetjük:
   • {name}
   • {email}
   • {course}
  • Például:
"disclaimer": "Én, {name}, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a mellékelt kód az én szellemi termékem, azt mással meg nem osztottam."
 • A disclaimer többnyelvű is lehet, ha egy json listában több ilyen sztringet is megadunk.
  • Ekkor az számít helyes beküldésnek, ha a levél törzse a megadott disclaimer-ek legalább egyikével megegyezik.
  • De egyszerűen megadhatunk üres disclaimer-t is, aminek a következménye, hogy csak üres levelet fogad el feladat.
  • Ha nincsen disclaimer kulcs a szótárban, akkor a levél törzse irreleváns.

Feladattípusok

Egy feladat típusa határozza meg, hogy milyen programnyelvet várunk el a beküldőtől. Akkor tekinthető valami egy értelmes feladattípusnak, ha van egy olyan nevű futtatható fájl a HW mappában. Például ha programozási feladatból python3 programokat akarunk feladni, akkor kell legyen egy python3_program nevű futtatható állomány. A továbbiakban ez ellenőrzi le azt a feladatot, aminek a "type" mezőjében a "python3_program"-ot adtuk meg.

Lentebb részletezzünk, hogy milyen feladattípusok vannak és hogy melyik milyen sajátosságokkal rendelkezik. De definiálhatunk saját feladattípust is.

python3_program

Akkor használjunk ilyen faladattípust, ha

 • azt akarjuk, hogy a beküldés egy .py kiterjesztésű szövegfájl legyen,
 • amit le lehet futtatni a python3 feladatneve.py paranccsal.

Ahhoz hogy egy ilyen programot teszteljünk, az alábbiakat tudjuk bemenetként megadni:

 • parancssori argumentumok
 • bemeneti fájlok (amiket olvashat a beküldő)
 • stdin

A program lefutásának sikereségét úgy tudjuk tesztelni, hogy megnézzük hogy

 • mit írt a program az stdout-ra,
 • mit írt az stderr-re,
 • milyen return code-al ált meg.
 • Opcionálisan megadhatunk egy test.py ellenőrző script-et, ami mindezen információk birtokában eldöntheti, hogy elfogadja-e a megoldást.
  • a default ellenőrző script azt csinálja, hogy megnézi hogy a return code 0-e és hogy az stdout megegyezik-e az elvárt stdout-al.

Egy teszt esethez egy i betűvel kezdődő nevű json fájlt kell berakni a feladat mappájába. Például ioverscrupulous.json:

{
  "argv": ["1.text", "overscrupulous"],
  "files": ["1.text"],
  "returncode": 0,
  "stdout": "314\n240\1729"
}

A tesztfájlok kulcsai:

 • "argv" sztringek listája, a parancssori argumentumok (a script neve után)
  • ha nem adjuk meg, akkor nem kap plusz parancssori argumentumot a megoldás
 • "stdin" egy utf-8 sztring, amit stdin-ről megkap a beküldött program (több soros is lehet "\n")
  • ha nem adjuk meg, vagy üreset adunk meg, akkor nem tud stdin-ről olvasni a program
 • "files" fájlok listája, amikel olvashat a beküldött program
  • ha nem adjuk meg, akkor nem fog fájlokat találni a beküldött program
 • "stdout" az elvárt kimenet (utf-8 sztring)
 • "stderr" az elvárt error kimenet, ha figyelembe akarjuk venni azt is, hogy mit írt a program az stderr-re.
 • "returncode" a lefutás utáni visszatérési érték (0-128) közti szám
  • Ezzel lehet tesztelni, hogy helyesen állt-e le a program.
  • De megkövetelhetünk egy hibakódot is.
  • Ha nem adjuk meg, akkor az elvárt hibakód a 0

Ha egyedi tesztelő feltételt akarunk megadni, akkor egy test.py fájlt kell tennünk a feladat mappájába, amiben az alábbi függvényt definiáljuk:

def _eval(_input, stdout, stderr, returncode):

A függvénynek True vagy False-al kell visszatérnie annak függvényében, hogy elfogadjuk-e az eredményt. Ha ez a függvény Exception-t dob, akkor a megoldás 0 pontos lesz egy narancssárga Server error! hibaüzenettel.

Az _eval függvény paraméterei:

 • _input az adott test json fájljának tartalma
 • stdout a program által kiadott kimenet (sztring)
 • stderr a program által kiadott hiba-kimenet (sztring)
 • returncode a program hibakódja, egész szám

Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

python3_function

python3_class

definiálás

Mit NE csináljunk

Az egész rendszer működésének lényege, hogy egy levél megérkezésekor lefuttatja a run.sh-t. Ez a script meg kell hogy kapja a beérkezett levél tartalmát. Lehet egy mappa neve, amiben benne van a levél és a csatolmányai, vagy fájlok egy listája.

Személyes eszközök