HazifeladatEllenorzoTeacher

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
a (python3_function)
(Mit NE csináljunk)
247. sor: 247. sor:
  
 
= Mit NE csináljunk =
 
= Mit NE csináljunk =
Az egész rendszer működésének lényege, hogy egy levél megérkezésekor lefuttatja a <tt>run.sh</tt>-t. Ez a script meg kell hogy kapja a beérkezett levél tartalmát.
+
== chmod ==
Lehet egy mappa neve, amiben benne van a levél és a csatolmányai, vagy fájlok egy listája.
+
* A <tt>hazi</tt> felhasználó <tt>umask</tt>-ja 027, ezt ne változtassuk!
 +
* Minden mappa és fájl jogosultsága olyan, hogy <tt>other</tt> felhasználók ne lássák, ezt ne változtassuk!
 +
 
 +
== script-ek ==
 +
* A felhasználók táblázat és a feladatok mappáinak kivételével semmihez ne nyúljunk.
 +
** Csak "expert"-eknek!
 +
* Ezalatt értem a home-mappa tartalmát, illetve a HW mappában a script-eket.
 +
 
 +
== test ==
 +
Van egy <tt>test</tt> mappa ahol lényegében az egész rendszer le van másolva, egy-két különbséggel.
 +
* Ha a test mappából futtatjuk a '''run.sh''' script-et, akkor nem történik log-olás és nem küld a rendszer válaszlevelet a beküldőknek.
 +
* Itt lehet kísérletezni, ha valaki akar.

A lap 2020. február 14., 19:17-kori változata

Tartalomjegyzék

Tájékoztató

Ez az oldal a Házifeladat Ellenőrző rendszer használatát írja le, hogy hogyan lehet feladatokat feladni, felhasználókat és kurzusokat kezelni.

Belépés

A rendszer maga egy leibniz-es felhasználón keresztül érhető el:

 hazi@leibniz.math.bme.hu

Ide be lehet ssh-zni, scp-zni vagy a webmail-jébe belépni.

Mappaszerkezet

Ennek a felhasználónak a home mappájában a következőket találjuk:

  ~
  ├───hazijavitorendszer
  │  ├───HW
  │  │  ├───feladat
  │  │  .
  │  │  . (többi feladat)
  │  │  .
  │  │  ├───main
  │  │  ├───validate
  │  │  ├───userinfo.tsv
  │  │  ├───auxiliary.py
  │  │  ├───off
  │  │  ├───feladattipus1
  │  │  ├───feladattipus2
  │  │  ├───...
  │  │  └───getsenderinfo
  │  └───mailsend-go_1.0.6_linux-64bit.deb
  ├───solution
  ├───logs
  ├───archive
  ├───test
  │  └───(itt lényegében a felette lévőnek egy másolata van)
  ├───digest_logs.sh
  ├───archive.sh
  ├───Dockerfile
  └───run.sh

Mit csináljunk

Hallgatók kezelése

Ezt lényegében a userinfo.tsv (tab-separated-values) fájl szerkesztésével tehetjük meg.

Formátuma:

email	name	course
borbely@math.bme.hu	Gábor Borbély	info2,lecturer
 • Minden sora egy felhasználó
 • A felhasználók az email-címükkel vannak azonosítva, a nevük csak tájékoztató jellegű.
 • Egy felhasználóhoz megadhatunk course-t, ami az általa látogatott kurzusok listája: egy vesszővel elválasztott lista.
 • Egy kurzus neve csak latin alfanumerikus karakterekből állhat (szóköz, vessző, ékezetes karakter nem lehet benne) vagy alulvonásból (azaz regex \w+).
  • A példában meg van adva egy lecturer csoport is a tanároknak.
 • Ha több kurzusra is jár egy hallgató, akkor a kurzust egy vesszővel vagy szóközzel elválasztott listával adjuk meg.
 • Ha egy hallgató többször szerepel a listában, akkor csak a legelső előfordulását vesszük figyelembe.
 • Régi hallgatókat nem érdemes kitörölni, ha a kurzusa évszámmal is meg van jelölve.
  • például a kurzus info2_2019 nem fog összeakadni az info2_2020 kurzussal
  • de ha valaki másodszorra hallgatja az info2-t, akkor lehet két kurzusa: info2_2019,info2_2020

Ha a userinfo.tsv fájlt változtatjuk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

Feladatok felvétele

Egy feladatot a hazijavitorendszer/HW/ mappában lévő mappa definiál.

 • a mappa neve a feladat neve
 • almappákat nem vesz figyelembe a rendszer, ezen belül nem lehet más almappa
 • kell legyen egy manifest.json fájl a feladat mappájában
 • kellenek tesztek a mappában
  • minden teszt neve i betűvel kell kezdődjön
  • a tesztek formátuma feladattípustól függ. lásd lentebb

Például a fahrenheit nevű feladat felvételéhez hozzuk létre az alábbiakat:

HW
└───fahrenheit
  ├───manifest.json
  ├───i1.json
  ├───i2.json
  └───i3.json

Egy feladathoz 123-nál több teszt esetet nem adhatunk meg!

Ha egy új feladatot felveszünk vagy régit módosítunk, vagy kitörlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

manifest.json

A feladatot egy json dictionary írja le, az alábbi kulcsokkal:

 • "type" a feladat típusa, kell legyen egy, a típussal egyező nevű, futtatható fájl a HW mappában
 • "description" HTML source, json escaped, opcionális
 • "course" mely csoportok küldhetnek be (lecturer-t mindig érdemes belevenni)
  • ez lehet egy sztring, amiben vesszővel elválasztva vannak a kurzusok
  • vagy lehet egy json lista:
"course": ["info2", "lecturer"]

ha nem adunk meg kurzust, akkor senkitől nem fogad el beküldéseket

 • "visible" true vagy false
  • ha false akkor ez a feladat nem fogad el beküldéseket
 • "deadline" egy sztring, ami a határidőt írja le
  • például "2020-02-14 01:00:00 UTC+1"
  • Muszáj időzónát megadni (UTC+1 a budapesti)
  • a python dateutils.parser.parse függvénye számára értelmezhető formátumban kell legyen
  • Ha nincsen egyáltalán "deadline" kulcs a szótárban, akkor bármikor be lehet küldeni a feladatot.
 • "disclaimer"
  • Ezzel megkövetelhetünk egy adott formátumú levéltörzset a beküldőtől.
  • Használható arra, hogy muszáj legyen beírni a hallgatónak azt, hogy ő készítette a feladatot és nem másolt.
  • Az értéke egy sztring kell legyen, amiben az alábbi behelyettesítéseket is megkövetelhetjük:
   • {name}
   • {email}
   • {course}
  • Például:
"disclaimer": "Én, {name}, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a mellékelt kód az én szellemi termékem, azt mással meg nem osztottam."
 • A disclaimer többnyelvű is lehet, ha egy json listában több ilyen sztringet is megadunk.
  • Ekkor az számít helyes beküldésnek, ha a levél törzse a megadott disclaimer-ek legalább egyikével megegyezik.
  • De egyszerűen megadhatunk üres disclaimer-t is, aminek a következménye, hogy csak üres levelet fogad el feladat.
  • Ha nincsen disclaimer kulcs a szótárban, akkor a levél törzse irreleváns.

Feladattípusok

Egy feladat típusa határozza meg, hogy milyen programnyelvet várunk el a beküldőtől. Akkor tekinthető valami egy értelmes feladattípusnak, ha van egy olyan nevű futtatható fájl a HW mappában. Például ha programozási feladatból python3 programokat akarunk feladni, akkor kell legyen egy python3_program nevű futtatható állomány. A továbbiakban ez ellenőrzi le azt a feladatot, aminek a "type" mezőjében a "python3_program"-ot adtuk meg.

Lentebb részletezzünk, hogy milyen feladattípusok vannak és hogy melyik milyen sajátosságokkal rendelkezik. De definiálhatunk saját feladattípust is.

python3_program

Akkor használjunk ilyen faladattípust, ha

 • azt akarjuk, hogy a beküldés egy .py kiterjesztésű szövegfájl legyen,
 • amit le lehet futtatni a python3 feladatneve.py paranccsal.

Ahhoz hogy egy ilyen programot teszteljünk, az alábbiakat tudjuk bemenetként megadni:

 • parancssori argumentumok
 • bemeneti fájlok (amiket olvashat a beküldő)
 • stdin

A program lefutásának sikereségét úgy tudjuk tesztelni, hogy megnézzük hogy

 • mit írt a program az stdout-ra,
 • mit írt az stderr-re,
 • milyen return code-al ált meg.
 • Opcionálisan megadhatunk egy test.py ellenőrző script-et, ami mindezen információk birtokában eldöntheti, hogy elfogadja-e a megoldást.
  • a default ellenőrző script azt csinálja, hogy megnézi hogy a return code 0-e és hogy az stdout megegyezik-e az elvárt stdout-al.

Egy teszt esethez egy i betűvel kezdődő nevű json fájlt kell berakni a feladat mappájába. Például ioverscrupulous.json:

{
  "argv": ["1.text", "overscrupulous"],
  "files": ["1.text"],
  "returncode": 0,
  "stdout": "314\n240\1729"
}

A tesztfájlok kulcsai:

 • "argv" sztringek listája, a parancssori argumentumok (a script neve után)
  • ha nem adjuk meg, akkor nem kap plusz parancssori argumentumot a megoldás
 • "stdin" egy utf-8 sztring, amit stdin-ről megkap a beküldött program (több soros is lehet "\n")
  • ha nem adjuk meg, vagy üreset adunk meg, akkor nem tud stdin-ről olvasni a program
 • "files" fájlok listája, amikel olvashat a beküldött program
  • ha nem adjuk meg, akkor nem fog fájlokat találni a beküldött program
 • "stdout" az elvárt kimenet (utf-8 sztring)
 • "stderr" az elvárt error kimenet, ha figyelembe akarjuk venni azt is, hogy mit írt a program az stderr-re.
 • "returncode" a lefutás utáni visszatérési érték (0-128) közti szám
  • Ezzel lehet tesztelni, hogy helyesen állt-e le a program.
  • De megkövetelhetünk egy hibakódot is.
  • Ha nem adjuk meg, akkor az elvárt hibakód a 0

Ha egyedi tesztelő feltételt akarunk megadni, akkor egy test.py fájlt kell tennünk a feladat mappájába, amiben az alábbi függvényt definiáljuk:

def _eval(_input, stdout, stderr, returncode):

A függvénynek True vagy False-al kell visszatérnie annak függvényében, hogy elfogadjuk-e az eredményt. Ha ez a függvény Exception-t dob, akkor a megoldás 0 pontos lesz egy narancssárga Server error! hibaüzenettel.

Az _eval függvény paraméterei:

 • _input az adott test json fájljának tartalma
 • stdout a program által kiadott kimenet (sztring)
 • stderr a program által kiadott hiba-kimenet (sztring)
 • returncode a program hibakódja, egész szám

Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

python3_function

Akkor használjunk ilyen faladattípust, ha

 • azt akarjuk, hogy a beküldés egy python3 nyelven írt függvény legyen
 • azaz tartalmazzon legalább egy, megadott szignatúrájú függvényt
 • Ehhez definiálni kell a manifest fájlban a megírni kívánt függvény nevét.
"function": "fibonacci"
 • Ha ezt nem definiáljuk, akkor a feladat nevével megegyező függvény lesz tesztelve.
 • A megoldás más függvényt és tetszőleges module-t is használhat segítségnek, akár beépítettet, akár a beküldő saját szerzeményét.

Ahhoz hogy egy ilyen függvényt teszteljünk, a függvény argumentumait kell megadni, pickle formátumban.

 • Egy teszt egy pickle-özött lista, ami az előre (binárisan) lementett bemeneti argumentumok listája.
 • Ezt egy i betűvel kezdődő nevű .pkl kiterjesztésű fájlba kell megadni a feladat mappájában.

Például, ha a descartes_szorzat függvényt akarom feladni, ami listák Descartes szorzatát adja vissza, akkor ez lenne a szignatúrája:

def descartes_szorzat(x, y):
  # return the list of pairs of x and y

És egy tesz fájlt így lehetne előállítani:

python3 -c "import pickle; pickle.dump([[1, 2], ['a', 'b']], open('i1.pkl', 'wb'))"

Ekkor az alábbi hívódik meg

descartes_szorzat([1, 2], ['a', 'b'])

Az ehhez tartozó kimenet pedig szintén egy pickle fájl, aminek a neve o betűvel kezdődik, a nevének többi része pedig megegyezik a hozzá tartozó bemenetével.

python3 -c "import pickle; pickle.dump([(1, 'a'), (2, 'a'), (1, 'b'), (2, 'b')], open('o1.pkl', 'wb'))"

Ha egyedi tesztelő feltételt akarunk megadni, akkor egy test.py fájlt kell tennünk a feladat mappájába, amiben az alábbi függvényt definiáljuk:

def _eval(_input, _output, _expected_output, _exception, _expected_exception):

A függvénynek True vagy False-al kell visszatérnie annak függvényében, hogy elfogadjuk-e az eredményt. Ha ez a függvény Exception-t dob, akkor a megoldás 0 pontos lesz egy narancssárga Server error! hibaüzenettel.

Az _eval függvény paraméterei:

 • _input a bemeneti pickle fájlból betöltött objektum, mindig lista, akkor is ha egy hosszú (egy változós függvény bemenete)
 • _output a return-ölt objektum
  • vagy None, ha a függvény időközben Exception-t dobott
 • _expected_output a tesz által elvárt kimenet (az adott "o*.pkl" fájlból betöltött objektum)
 • _exception a függvény futása közben dobott kivétel
  • vagy None ha nem volt Exception
 • _expected_exception a teszt által elvárt kivétel, ha a teszt lényege az, hogy kivétel dobódjon
  • Ezt egy e betűvel kezdődő pickle fájlban tudjuk megadni, aminek a nevének többi része megegyezik a hozzá tartozó bemenetével.
  • Ha nincs ilyen fájl, akkor ez None lesz.

Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

cd ~ && docker build -f Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer

python3_class

definiálás

Mit NE csináljunk

chmod

 • A hazi felhasználó umask-ja 027, ezt ne változtassuk!
 • Minden mappa és fájl jogosultsága olyan, hogy other felhasználók ne lássák, ezt ne változtassuk!

script-ek

 • A felhasználók táblázat és a feladatok mappáinak kivételével semmihez ne nyúljunk.
  • Csak "expert"-eknek!
 • Ezalatt értem a home-mappa tartalmát, illetve a HW mappában a script-eket.

test

Van egy test mappa ahol lényegében az egész rendszer le van másolva, egy-két különbséggel.

 • Ha a test mappából futtatjuk a run.sh script-et, akkor nem történik log-olás és nem küld a rendszer válaszlevelet a beküldőknek.
 • Itt lehet kísérletezni, ha valaki akar.
Személyes eszközök