HazifeladatEllenorzoTeacher

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gaebor (vitalap | szerkesztései) 2020. március 24., 13:45-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Tájékoztató

Ez az oldal a Házifeladat Ellenőrző rendszer használatát írja le, hogy hogyan lehet feladatokat feladni, felhasználókat és kurzusokat kezelni.

Belépés

A rendszer maga egy leibniz-es felhasználón keresztül érhető el:

 hazi@leibniz.math.bme.hu

Ide be lehet ssh-zni, scp-zni vagy a webmail-jébe belépni.

Mappaszerkezet

Ennek a felhasználónak a home mappájában a következőket találjuk:

  [~]
  ├───[hazijavitorendszer]
  │  ├───[HW]
  │  │  ├───[feladat]
  │  │  .
  │  │  . (többi feladat)
  │  │  .
  │  │  ├───main
  │  │  ├───validate
  │  │  ├───userinfo.tsv
  │  │  ├───auxiliary.py
  │  │  ├───off
  │  │  ├───feladattipus1
  │  │  ├───feladattipus2
  │  │  ├───...
  │  │  └───getsenderinfo
  │  ├───mailsend-go_1.0.7_linux-64bit.deb
  │  ├───Dockerfile
  │  └───Dockerfile.test
  ├───[solution]
  ├───[logs]
  ├───[archive]
  ├───digest_logs.sh
  ├───checkpoints.sh
  ├───...
  ├───archive.sh
  └───run.sh

Mit csináljunk

Hallgatók kezelése

Ezt lényegében egy hazijavitorendszer/HW/*.tsv (tab-separated-values) fájl szerkesztésével tehetjük meg.

Formátuma:

email	name	course
borbely@math.bme.hu	Gábor Borbély	info2,lecturer
 • Több ilyen fájl is lehet, ekkor a rendszer lényegében uniózza ezen fájlokat.
 • Minden sora egy felhasználó
 • A felhasználók az email-címükkel vannak azonosítva, a nevük csak tájékoztató jellegű.
 • Egy felhasználóhoz megadhatunk course-t, ami az általa látogatott kurzusok listája: egy vesszővel elválasztott lista.
 • Egy kurzus neve csak latin alfanumerikus karakterekből állhat (szóköz, vessző, ékezetes karakter nem lehet benne) vagy alulvonásból (azaz regex \w+).
  • A példában meg van adva egy lecturer csoport is a tanároknak.
 • Ha több kurzusra is jár egy hallgató, akkor a kurzust egy vesszővel vagy szóközzel elválasztott listával adjuk meg.
 • Ha egy hallgató többször szerepel a listában, akkor csak a legelső előfordulását vesszük figyelembe.
 • Régi hallgatókat nem érdemes kitörölni, ha a kurzusa évszámmal is meg van jelölve.
  • például a kurzus info2_2019 nem fog összeakadni az info2_2020 kurzussal
  • de ha valaki másodszorra hallgatja az info2-t, akkor lehet két kurzusa: info2_2019,info2_2020

Ha a felhasználók .tsv fájlját változtatjuk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

Feladatok felvétele

Egy feladatot a hazijavitorendszer/HW/ mappában lévő mappa definiál.

 • a mappa neve a feladat neve
 • almappákat nem vesz figyelembe a rendszer, ezen belül nem lehet más almappa
 • kell legyen egy manifest.json fájl a feladat mappájában
 • kellenek tesztek a mappában
  • minden teszt neve i betűvel kell kezdődjön
  • a tesztek formátuma feladattípustól függ. lásd lentebb

Például a fahrenheit nevű feladat felvételéhez hozzuk létre az alábbiakat:

HW
└───fahrenheit
  ├───manifest.json
  ├───i1.json
  ├───i2.json
  └───i3.json

Egy feladathoz 123-nál több teszt esetet nem adhatunk meg!

Ha egy új feladatot felveszünk vagy régit módosítunk, vagy kitörlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

manifest.json

A feladatot egy json dictionary írja le, az alábbi kulcsokkal:

 • "type" a feladat típusa, kell legyen egy, a típussal egyező nevű, futtatható fájl a HW mappában
 • "description" HTML source, json escaped, opcionális
 • "course" mely csoportok küldhetnek be (lecturer-t mindig érdemes belevenni)
  • ez lehet egy sztring, amiben vesszővel elválasztva vannak a kurzusok
  • vagy lehet egy json lista:
"course": ["info2", "lecturer"]

ha nem adunk meg kurzust, akkor senkitől nem fogad el beküldéseket

 • "visible" true vagy false
  • ha false akkor ez a feladat nem fogad el beküldéseket
 • "deadline" egy sztring, ami a határidőt írja le
  • például "2020-02-14 01:00:00 UTC+1"
  • Muszáj időzónát megadni (UTC+1 a budapesti)
  • a python dateutils.parser.parse függvénye számára értelmezhető formátumban kell legyen
  • Ha nincsen egyáltalán "deadline" kulcs a szótárban, akkor bármikor be lehet küldeni a feladatot.
 • "disclaimer"
  • Ezzel megkövetelhetünk egy adott formátumú levéltörzset a beküldőtől.
  • Használható arra, hogy muszáj legyen beírni a hallgatónak azt, hogy ő készítette a feladatot és nem másolt.
  • Az értéke egy sztring kell legyen, amiben az alábbi behelyettesítéseket is megkövetelhetjük:
   • {name}
   • {email}
   • {course}
  • Például:
"disclaimer": "Én, {name}, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a mellékelt kód az én szellemi termékem, azt mással meg nem osztottam."
 • A disclaimer többnyelvű is lehet, ha egy json listában több ilyen sztringet is megadunk.
  • Ekkor az számít helyes beküldésnek, ha a levél törzse a megadott disclaimer-ek legalább egyikével megegyezik.
  • De egyszerűen megadhatunk üres disclaimer-t is, aminek a következménye, hogy csak üres levelet fogad el feladat.
  • Ha nincsen disclaimer kulcs a szótárban, akkor a levél törzse irreleváns.

Feladattípusok

Egy feladat típusa határozza meg, hogy milyen programnyelvet várunk el a beküldőtől. Akkor tekinthető valami egy értelmes feladattípusnak, ha van egy olyan nevű futtatható fájl a HW mappában. Például ha programozási feladatból python3 programokat akarunk feladni, akkor kell legyen egy python3_program nevű futtatható állomány. A továbbiakban ez ellenőrzi le azt a feladatot, aminek a "type" mezőjében a "python3_program"-ot adtuk meg.

Lentebb részletezzünk, hogy milyen feladattípusok vannak és hogy melyik milyen sajátosságokkal rendelkezik. De definiálhatunk saját feladattípust is.

python3_program

Akkor használjunk ilyen faladattípust, ha

 • azt akarjuk, hogy a beküldés egy .py kiterjesztésű szövegfájl legyen,
 • amit le lehet futtatni a python3 feladatneve.py paranccsal.

Ahhoz hogy egy ilyen programot teszteljünk, az alábbiakat tudjuk bemenetként megadni:

 • parancssori argumentumok
 • bemeneti fájlok (amiket olvashat a beküldő)
 • stdin

A program lefutásának sikereségét úgy tudjuk tesztelni, hogy megnézzük hogy

 • mit írt a program az stdout-ra,
 • mit írt az stderr-re,
 • milyen return code-al ált meg.
 • Opcionálisan megadhatunk egy test.py ellenőrző script-et, ami mindezen információk birtokában eldöntheti, hogy elfogadja-e a megoldást.
  • a default ellenőrző script azt csinálja, hogy megnézi hogy a return code 0-e és hogy az stdout megegyezik-e az elvárt stdout-al.

Egy teszt esethez egy i betűvel kezdődő nevű json fájlt kell berakni a feladat mappájába. Például ioverscrupulous.json:

{
  "argv": ["1.text", "overscrupulous"],
  "files": ["1.text"],
  "returncode": 0,
  "stdout": "314\n240\1729"
}

A tesztfájlok kulcsai:

 • "argv" sztringek listája, a parancssori argumentumok (a script neve után)
  • ha nem adjuk meg, akkor nem kap plusz parancssori argumentumot a megoldás
 • "stdin" egy utf-8 sztring, amit stdin-ről megkap a beküldött program (több soros is lehet "\n")
  • ha nem adjuk meg, vagy üreset adunk meg, akkor nem tud stdin-ről olvasni a program
 • "files" fájlok listája, amikel olvashat a beküldött program
  • ha nem adjuk meg, akkor nem fog fájlokat találni a beküldött program
 • "stdout" az elvárt kimenet (utf-8 sztring)
 • "stderr" az elvárt error kimenet, ha figyelembe akarjuk venni azt is, hogy mit írt a program az stderr-re.
 • "returncode" a lefutás utáni visszatérési érték (0-128) közti szám
  • Ezzel lehet tesztelni, hogy helyesen állt-e le a program.
  • De megkövetelhetünk egy hibakódot is.
  • Ha nem adjuk meg, akkor az elvárt hibakód a 0

Ha egyedi tesztelő feltételt akarunk megadni, akkor egy test.py fájlt kell tennünk a feladat mappájába, amiben az alábbi függvényt definiáljuk:

def _eval(_input, stdout, stderr, returncode):

A függvénynek True vagy False-al kell visszatérnie annak függvényében, hogy elfogadjuk-e az eredményt. Ha ez a függvény Exception-t dob, akkor a megoldás 0 pontos lesz egy narancssárga Server error! hibaüzenettel.

Az _eval függvény paraméterei:

 • _input az adott test json fájljának tartalma
 • stdout a program által kiadott kimenet (sztring)
 • stderr a program által kiadott hiba-kimenet (sztring)
 • returncode a program hibakódja, egész szám

Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

python3_function

Akkor használjunk ilyen faladattípust, ha

 • azt akarjuk, hogy a beküldés egy python3 nyelven írt függvény legyen
 • azaz tartalmazzon legalább egy, megadott szignatúrájú függvényt
 • Ehhez definiálni kell a manifest fájlban a megírni kívánt függvény nevét.
"function": "fibonacci"
 • Ha ezt nem definiáljuk, akkor a feladat nevével megegyező függvény lesz tesztelve.
 • A megoldás más függvényt és tetszőleges module-t is használhat segítségnek, akár beépítettet, akár a beküldő saját szerzeményét.

Ahhoz hogy egy ilyen függvényt teszteljünk, a függvény argumentumait kell megadni, pickle formátumban.

 • Egy teszt egy pickle-özött lista, ami az előre (binárisan) lementett bemeneti argumentumok listája.
 • Ezt egy i betűvel kezdődő nevű .pkl kiterjesztésű fájlba kell megadni a feladat mappájában.

A pickle fájlok előállításához segédlet itt.

Például, ha a descartes_szorzat függvényt akarom feladni, ami listák Descartes szorzatát adja vissza, akkor ez lenne a szignatúrája:

def descartes_szorzat(x, y):
  # return the list of pairs of x and y

És egy tesz fájlt így lehetne előállítani:

python3 -c "import pickle; pickle.dump([[1, 2], ['a', 'b']], open('i1.pkl', 'wb'))"

Ekkor az alábbi hívódik meg

descartes_szorzat([1, 2], ['a', 'b'])

Az ehhez tartozó kimenet pedig szintén egy pickle fájl, aminek a neve o betűvel kezdődik, a nevének többi része pedig megegyezik a hozzá tartozó bemenetével.

python3 -c "import pickle; pickle.dump([(1, 'a'), (2, 'a'), (1, 'b'), (2, 'b')], open('o1.pkl', 'wb'))"

Ha egyedi tesztelő feltételt akarunk megadni, akkor egy test.py fájlt kell tennünk a feladat mappájába, amiben az alábbi függvényt definiáljuk:

def _eval(_input, _output, _expected_output, _exception, _expected_exception):

A függvénynek True vagy False-al kell visszatérnie annak függvényében, hogy elfogadjuk-e az eredményt. Ha ez a függvény Exception-t dob, akkor a megoldás 0 pontos lesz egy narancssárga Server error! hibaüzenettel.

Az _eval függvény paraméterei:

 • _input a bemeneti pickle fájlból betöltött objektum, mindig lista, akkor is ha egy hosszú (egy változós függvény bemenete)
 • _output a return-ölt objektum
  • vagy None, ha a függvény időközben Exception-t dobott
 • _expected_output a tesz által elvárt kimenet (az adott "o*.pkl" fájlból betöltött objektum)
 • _exception a függvény futása közben dobott kivétel
  • vagy None ha nem volt Exception
 • _expected_exception a teszt által elvárt kivétel, ha a teszt lényege az, hogy kivétel dobódjon
  • Ezt egy e betűvel kezdődő pickle fájlban tudjuk megadni, aminek a nevének többi része megegyezik a hozzá tartozó bemenetével.
  • Ha nincs ilyen fájl, akkor ez None lesz.

Ha új tesztesetet veszünk fel, vagy régit módosítunk vagy törlünk, akkor a módosítások csak akkor jutnak érvényre, ha újra build-eljük a docker image-et

python3_class

build

Ezzel a paranccsal lehet élesbe helyezni a rendszert.

cd ~ && docker build -f hazijavitorendszer/Dockerfile -t hazicp hazijavitorendszer
 • Ha ezt megtesszük, akkor a legközelebbi beküldés a build-elés pillanatában meglévő állapotokat fogja látni.
 • Amíg ezt nem tesszük meg, addig bármi lehet a hazijavitorendszer mappában, nem lesz hatással a hallgatók beküldéseire.
 • Figyelem, a hazijavitorendszer mappán kívüli fájlok/mappák módosítása ellen ez nem véd!

definiálás

Hogyan definiálhatunk új feladattípust? (Csak "expert"-eknek!)

Mit NE csináljunk

chmod

 • A hazi felhasználó umask-ja 027, ezt ne változtassuk!
 • Minden mappa és fájl jogosultsága olyan, hogy other felhasználók ne lássák, ezt ne változtassuk!

script-ek

 • A felhasználók táblázat és a feladatok mappáinak kivételével semmihez ne nyúljunk.
  • Csak "expert"-eknek!
 • Ezalatt értem a home-mappa tartalmát, illetve a HW mappában a script-eket.

Logs

A rendszer folyamatosan megőrzi és eltárolja a beküldések legfontosabb adatait. De magát az eredeti beküldést csak a levelezőrendszer INBOX-ában tudjuk megnézni.

log fájlok

A logs mappában van minden log, amit a rendszer generált, ezek csak a beküldések kivonatai:

 • ki, mikor küldött be, melyik feladatot
 • Ha valid volt a beküldés (kurzus, határidő, beküldő mind rendben volt), akkor a pontszámát is
 • Ha egy beküldés nem volt valid, de bizonyos gyenge követelményeket teljesített (pl. csak elkésett a beküldéssel), akkor a rendszer kiértékeli a feladatát, de nem ad rá pontot. Ezeket is láthatjuk a log-okban.

A log fájlok-ból ha valaki csak a pontokra kíváncsi, akkor a <SUCCESS> szóra kell grep-elni és az elért maximumot kikeresni.

Itt a második példában a beküldést kiértékelte a rendszer, de INVALID címkével (mondjuk úgyis 0 pontos lett volna):

[2020-02-17 13:42:47 UTC] <SUCCESS> submission from "borbely@math.bme.hu" exercise "greeting" returned 4
[2020-02-17 13:42:48 UTC] INVALID submission from "borbely@math.bme.hu" exercise "koszones" returned 0

Ezekből a log-okból bizonyos segéd script-ekkel tudjuk kinyerni a pontokat.

archivált

Minden feladatról, minden beküldőről számon van tartva az eddigi legjobb (és a legjobbak közül a legfrissebb) megoldása.

Ezt megnézhetjük az archive mappában.

Segéd script-ek

checksum

Mivel az egész rendszer igen érzékeny minden benne lévő script-re, ezért van egy md5 checksum, ami teszteli, hogy nem írtunk-e bele véletlenül valamelyik fontos fájlba.

Ez a checksum kiszámolódik minden (interaktív) belépésnél, ezt látjuk itt:

Using username "hazi".
hazi@leibniz.math.bme.hu's password:

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb 20 14:30:24 2020 from 152.66.166.49
f30a1e390a073b0f650ecfc6f0233ebf -
hazi@leibniz:~$

Build-elés előtt érdemes leellenőrizni, hogy még mindig ugyan az-e ez a checksum, mint ami a belépésnél volt. Ezt megtehetjük úgy is, hogy meghívjuk a checksums.sh bash script-et:

hazi@leibniz:~$ bash checksums.sh
f30a1e390a073b0f650ecfc6f0233ebf -
hazi@leibniz:~$ bash checksums.sh -l
 • Ennek a script-nek van egy -l opciója, ami nemcsak az összes fájlra vett MD5 hash-t írja ki, hanem fájlonként is.
 • A szükséges fájlokról Borbély Gábornak (borbely) van egy mentése. Ha valamit elrontunk, akkor tőle vissza lehet nyerni a helyes fájlokat.
 • Ez a hash érték nem érzékeny (többek között) az alábbiakra:
  • a feladatokra, azokat mindenki elronthatja saját felelősségére (és kárára).
  • A log-okra és korábbi beküldésekre, pontok állására
  • a .tsv fájlok tartalmára, amiben a felhasználók vannak

Pontok

bash checkpoints.sh "email" "feladat"

Ez kiírja az adott (email címmel definiált) felhasználó adott feladatának pontszámát.

 • Ha a felhasználó üres (""), akkor az adott feladat összes beküldőjének a pontját írja ki
 • Ha a feladat üres (""), akkor az adott ember összes beküldésének pontját írja ki
 • Ha mindegyik üres, akkor minden ember minden beküldésének max pontját írja ki.
 • Ez a script nem nézi az elkésett vagy érvénytelen beküldéseket, csak a minden beküldési feltételnek megfelelő feladatok pontszámát veszi figyelembe.
 • Lehet a pontokat az utolsó vagy a maximum szerint nézni
  • -m vagy --max, ez a default: legjobb érvényes beküldés
  • -l vagy --latest, a legutolsó, de még időben beküldött, eredményt nézi

run.sh

Ha a home mappából futtatjuk a run.sh script-et, akkor lehet szimulálni egy beküldést.

 • Ehhez meg kell adni a script-nek, hogy mely fájlokat és milyen levelet küldött egy (fiktív) beküldő.
bash run.sh -h
 • Ez a script fut le akkor is, amikor valaki egy valódi levelet küld.
 • Ha megadjuk a --test kapcsolót az elején, akkor hasonló történik, csak
  • a válaszlevél nem elküldődik, hanem kiíródik a konzolra
  • Nincsen log-olás
  • Nincsen a megoldás kitörölve az ellenőrzés után (azért hogy újra lehessen tesztelni ugyanazzal a fájllal)
  • Nincsen archiválás
  • Mindig újra build-elődik a docker image, vagyis nem kell manuálisan megtennünk és nincs is hatással az éles beküldésekre
 • Ezzel érdemes kísérletezgetni, ha valaki új feladatokon dolgozik

kapcsolók

 • teszt mód
  • --test
  • -t
 • help
  • --help
  • -h
 • a további argumentumok vagy egyetlen mappanév, vagy (egy vagy több) fájlnév
  • Ha mappanevet adunk meg, akkor a mappában lévő összes fájlt a beküldés részének tekinti.
  • Ha fájlt vagy fájlokat, akkor azon fájlokat tekinti a beküldés csatolmányainak

beküldés

 • Figyelem, muszáj a beküldéshez legalább egy, kiterjesztés nélküli info nevű fájlt megadni, ami az (imitált) email adatait tartalmazza
 • Ha egy tényleges levél érkezik, akkor ezt a fájlt a levelezőrendszernek kell szolgáltatnia (ahogyan a csatolmányok letöltéséről is gondoskodik).
 • Az info fájl formátuma: legalább három soros utf8 kódolású szövegfájl
  1. sora a levél beküldője
   • Figyelem, a tényleges beküldő nem feltétlenül a levél From mezője, azt könnyű meghamisítani
  2. sora a levél tárgya
  3. sora a levél megérkezésének dátuma
   • Figyelem, nem a levél elküldésének dátuma!
   • Ennek kell időzóna információt is tartalmaznia, még ha UTC+0 is
   • a python dateutil.parser.parse függvényének fel kell tudnia olvasni
  4. további sorai a levél teste nyers szövegként

pickle

A python függvény típusú beküldéseknek a teszt fájljai bináris pickle fájlok. Ezeket kicsit körülményes szerkeszteni, ezért erre van egy segéd script.

python3 makepickle.py -h

Ez a parancssorban kapott argumentumokat pickle-özi.

Kapcsolók

 • A kimenet (-o --output)
  • lehet stdout (ha üresen hagyjuk)
  • vagy egy fájlnév
  • vagy egy mappa, ekkor ebbe a mappába egy i[0-9]+.pkl nevű fájl lesz, olyan sorszámmal, ami még nincsen. Ez az új teszt bemenetekhez javasolt!
 • lista vagy egy elem (-l --list)
  • Ha ez a kapcsoló nincsen bekapcsolva, akkor egyszerűen az első parancssori argumentum lesz kimentve.
  • Ha be van kapcsolva, akkor az összes argumentum, mint lista lesz kimentve. A teszt bemenetekhez javasolt!
Személyes eszközök