Info2/2008tavasz/kuka

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
166. sor: 166. sor:
 
   return 0;
 
   return 0;
 
  }
 
  }
 +
 +
* a fenti példák alapján tehát: a t tömb t[i] eleme megegyezik *(p+i) vagy *(t+i) értékével, míg a cím, ahol van, a p+i vagy t+i vagy &t[i].
 +
* egy többdimenziós (pl. t[3][3]) tömb esetén t, t[0] és &t[0][0] mutatók megegyeznek.

A lap 2008. március 6., 23:07-kori változata

Tartalomjegyzék

4. előadás (2008-03-07)

Karakterláncok (sztringek)

 • karakterlánc = karakterek tömbje, melyet egy 0-kódú karakter zár. Pl.
E  z \n e  g  y    \" k  a  r  a  k  t  e  r  l  a  n  c  \" \0

69 122 10 101 ...   32 34 ...                         0
 • Egy karakterlánc deklarálása történhet inicializásással is:
char str[] = "6 betu";

vele ekvivalens (miért 7?):

char str[7] = "6 betu";
 • Karakterlánc scanf-fel való beolvasásánál nincs & a tömb neve előtt (miért? ld. később).

Az alábbi programban összefűzünk két karaketrláncot úgy, hogy az első végéről levesszük a '\0' karaktert, majd odamásoljuk a második karakterláncot, amit '\0'-val zárunk.

~/info2/osszefuz.c

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 char str1[60]="Ez\negy \"karakterlanc\"";
 // char str1[60]="Ez egy \"karakterlanc\", de nagyon-nagyon hosszu";
 char str2[60]=", ez pedig egy masik, amiben van \\.";
 unsigned sz1 = 0;
 unsigned sz2 = 0;

 while (str1[sz1]) sz1++;  // az első karakterlánc hossza
 while (str2[sz2]) sz2++;  // a második karakterlánc hossza

 if(sizeof str1 < sz1 + sz2 + 1)
  printf("\nAz osszefuzes nem fog menni.\n");
 else {
  sz2 = 0;
  while(str2[sz2]) str1[sz1++] = str2[sz2++];
  
  str1[sz1] = '\0';    // 0-val zárjuk a karakterláncot
  printf("\n%s\n", str1);
 }
 return 0;
}

Feladat: Olvassuk be valaki nevét és korát vesszővel elválasztva, majd írjuk ki a nevét és a korát, de az utóbbiból tagadjunk le 10 évet! Használjuk az stdlib atoi nevű függvényét!

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
 char nev[60];
 char kor[4];
 int sz1 = 0, sz2 = 0, k = 0; 

 scanf("%[^,], %[0123456789]", nev, kor);
 while (nev[sz1]) sz1++;  // az első karakterlánc hossza
 while (kor[sz2]) sz2++;  // a második karakterlánc hossza
 k=atoi(kor)-10;

 printf("Neved: %s, korod: %d\n", nev, k);

 return 0;
}

Mutató (pointer)

 • Mutató deklarálása:
int *pn;
 • NULL egy (több headerfájlban is definiált) konstans cím, mely a memóriában nem mutat sehová.
int *pn=NULL;
 • A NULL cím egyszerűen tesztelhető, vagyis hogy egy mutatónak adtunk-e már valódi címet: az if(pn==NULL) ekvivalens a if(!pn) kóddal.
 • & a címet adó unér művelet:
int n;
int *pn=&n;
 • (*pn)++ nem ugyanaz, mint *pn++ a precedenciaszabályok miatt.
 • pn++ a *pn típusának megfelelő bájtértékkel növeli a mutató értékét, tehát pl. char esetén 1-gyel, int esetén 4-gyel.
 • a scanf függvény mutatót vár, ezért a következőképp olvashatunk be egész számot:
int n = 0, *pn;
pn=&n;
scanf("%d",pn);

vagy

scanf("%d",&n);

Az alábbi példában egy n változóra mutat a pn mutató. Vizsgáljuk meg az értékeiket a (*pn)++; és a pn++; utasítások után!

~/info2/mutato.c

#include <stdio.h>
int main(void)
{
 int n, *pn = NULL; // pn egy mutató, mely egy egészre mutat
 n = 5;
 pn = &n;

 printf("\nn címe:   %p\n", &n); 
 printf("n mérete:  %d\n", sizeof n);
 printf("n értéke:  %d\n", n);
 printf("pn címe:   %p\n", &pn);
 printf("pn mérete:  %d\n", sizeof pn);
 printf("pn értéke:  %p\n", pn);
 printf("*pn értéke: %d\n", *pn);

 (*pn)++;
 printf("  (*pn)++;\n");
 printf("pn értéke:  %p\n", pn);
 printf("*pn értéke: %d\n", *pn);

 pn++;
 printf("  pn++;\n");
 printf("pn értéke:  %p\n", pn);
 printf("*pn értéke: %d\n", *pn);

 return 0;
}

Egy futás eredménye:

n címe:   0xbfa8d2f0
n mérete:  4
n értéke:  5
pn címe:  0xbfa8d2ec
pn mérete: 4
pn értéke: 0xbfa8d2f0
*pn értéke: 5
  (*pn)++;
pn értéke: 0xbfa8d2f0
*pn értéke: 6
  pn++;
pn értéke: 0xbfa8d2f4
*pn értéke: -1079454960
 • Konstansok:
int n=5;
const int *pn = &n;

esetén *pn értéke konstans, vagyis ez nem változtatható, de n értéke igen.

int c=5;
int *const pc=&c;

esetén pc nem változtatható, de *pc igen.

Tömb és mutató

 • A tömb neve önmagában, index nélkül mutatóként viselkedik (ld. scanf karakterlánc beolvasásánál).

~/info2/tombmutato.c

#include <stdio.h>
int main(void)
{
 int i=0;
 char t[] = "karakterlanc";
 char *p = &t[0];
 printf("a tömb első elemének címe: %p\n", p);
 printf("a tömb címe        : %p\n", t);
 for(; t[i]; i++) 
  printf("%p címen: %c\n", p+i, *(p+i) );

 return 0;
}

ugyanez egészekkel: ~/info2/tombmutato1.c

#include <stdio.h>
int main(void)
{
 int i=0, t[3]={11,12,13};
 int *p = &t[0];
 printf("a tömb első elemének címe: %p\n", p);
 printf("a tömb címe        : %p\n", t);
 for(; i<3; i++) 
  printf("%p címen: %d\n", p+i, *(p+i) );

 return 0;
}
 • a fenti példák alapján tehát: a t tömb t[i] eleme megegyezik *(p+i) vagy *(t+i) értékével, míg a cím, ahol van, a p+i vagy t+i vagy &t[i].
 • egy többdimenziós (pl. t[3][3]) tömb esetén t, t[0] és &t[0][0] mutatók megegyeznek.
Személyes eszközök