Info2/2008tavasz/kuka

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
 
(egy szerkesztő 43 közbeeső változata nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
== 2. előadás (2008-02-22) ==
+
A tárgy főoldala: [[info2/2008tavasz]]
 +
A tárgy oktatásához felhasznált, http://wiki.math.bme.hu/ -n belüli wikioldalak [http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License GNU FDL] licenc vagy (választás szerint) [http://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_commons CC-BY-SA-2.0] licenc szerint szabadon használhatók és terjeszthetők.
  
===Változók, alap adattípusok, konstansok===
+
== 8. előadás (2007-04-04) ==
  
 +
=== Objektum-orientált programozás ===
  
===Utasítások===
 
  
====Vigyázzunk a pontosvesszőkre====
+
Néhány új fogalom:
  
if (a > b);
+
* osztály (a C-beli struktúratípusnak felel meg)
  b = a;
+
* objektum (a C-beli struktúrának felel meg)
 +
* attribútum (a C-beli struktúramezőnek felel meg)
 +
* metódus (a C-beli függvénynek felel meg)
  
if (a > b)
+
Osztály ''class'' (síkidom), osztálypéldány ''class instance'' = objektum ''object'' (kör, téglalap), konstruktor ''constructor'' (új objektum létrehozása), objektum azonosító (object identifier - object ID), példány változó ''instance variable'' (mely az objektum állapotát/tulajdonságait tartalmazza, pl. középpont), példány metódus ''instance method'' (),
  b = a;
+
  
do {
+
=== Ruby nyelv ===
  ...
+
} while (a < b);
+
  
while (a < b) {
+
A Ruby '''interpretált''', '''szkriptnyelv''' (interpretált, és minden rendszer szintű szolgáltatáshoz hozzá lehet férni).  
  ...
+
}
+
  
====Műveletek, relációk====
+
A Ruby osztályhierarchiája hasonló a biológiai törzsfához. Például a gerincesek (osztály) törzsén belül a madarak (osztály) osztályának egy alosztálya a pacsirta (osztály) nevű faj, melynek egy példánya a Csipcsip nevű kismadarunk (objektum), aki nem mellesleg egy pacsirta. Őt jellemezhetjük különböző tulajdonságai alapján; ezek az attribútumok. Például: él-e még? , mennyire éhes, hogy hívják a párját, stb. Tehát bizonyos tulajdonságait megadjuk, amik csak rá jellemzőek.
  
;++ --
+
                      Változók                                Konstansok és
:csak változó előtt/után
+
Lokális        Globális        Példány        Osztály        osztály nevek
;i---j
+
:mohó lexikális elemzés miatt = i-- - j
+
valtozo        $valami        @nev            @@osztvalt      PI
;---i
+
joEjt_2        $_              @XY            @@N            String
:értelmetlen (mohó algoritmus miatt = -- -i)
+
  
;bitműveletek
 
:~ bitenkénti NOT
 
:& | ^ AND, OR, XOR
 
  
;logikai műveletek
+
=== Feltételes utasítások ===
: && || !
+
  
====Bitszámlálás*====
+
==== if ====
  
Számoljuk meg az unsigned i, egészként deklarált szám 2-es
+
Először then-nel, majd újsorral elválasztva:
számrendszerbeli alakjában az 1-es biteket.
+
  
  unsigned i;
+
  if x==2 then x += 1 end
int sz;
+
...
+
for (sz=0; i != 0; i >>= 1) if (i & 01) sz++;
+
...
+
  
Ha i 2-es komplemens alakban van tárolva, akkor i&(i-1) az utolsó 1-es
+
if x==2  
bitet törli (MIÉRT?). Ezt kihasználva cseréljük ki a fenti sort egy vele
+
  x += 1  
ekvivalens, de gyorsabbra (amely ráadásul int-nek deklarált i-re is
+
end
jól fut).
+
  
====Precedencia (műveletek végrehajtási sorrendje)====
+
if x==2; x += 1 end
  
if ( a&04 ) ... ;
+
==== else ====
  
  if ( a&04 != 0 ) ... ;
+
  if x==2 then x += 1 else x += 2 end
if ( a & (04!=0) ) ... ;
+
  
  bajt = felso<<4 + also;
+
  if x==2
  bajt = felso << (4 + also);
+
  x += 1
 +
  else
 +
  x += 2
 +
end
  
bajt = (felso<<4) + also;
+
==== elsif ====
bajt = felso<<4 | also;
+
  
  if ( ( (ev%4 == 0) && (ev%100 != 0) ) || (ev%400 = 0) ) printf("szokoev");
+
  if x == 1
  if ( (ev%4 == 0 && ev%100 != 0) || ev%400 = 0 ) printf("szokoev");
+
  "hetfo"
  if ( ev%4 == 0 && ev%100 != 0 || ev%400 = 0 ) printf("szokoev");
+
  elsif x == 2
 +
  "kedd"
 +
  elsif x == 3 then "szerda"
 +
else "hetvege"
 +
end
  
====Kiértékelési sorrend====
+
==== if kifejezésben ====
  
Egy <= irány
+
x = if y == 1
 +
      3
 +
    else
 +
      4
 +
    end
  
  a = b = c = 0;
+
  x = 4
 +
x = 3 if y == 1
  
Egy => irány
+
==== unless ====
  
  if ( n!=0 && osszeg/n < atlag ) ... ;
+
  unless x <= 4
  if ( n==0 || osszeg/n < epszilon ) ... ;
+
  "nagyobb, mint 4"
 +
  end
  
====Lógó else====
+
unless x <= 4
 +
  "nagyobb, mint 4"
 +
else
 +
  "nem nagyobb"
 +
end
  
Helyes:
+
x = unless x <= 4 then 5 end
  
  if ( a == 0 )
+
  x = 5 unless x <= 4
  if ( b == 0 )
+
    return 0;
+
  else {
+
    c = f(a,b);
+
    return c;
+
  }
+
}
+
  
Helytelen:
+
==== case ====
  
if ( a == 0 )
+
A fenti if-es példával ekvivalens a következővel (a sorvége helyett itt is lehet then vagy pontosvessző):
  if ( b == 0 )
+
    return 0;
+
else {
+
  c = f(a,b);
+
  return c;
+
}
+
  
Az else mindig a legközelebbi else-nélküli if-hez tartozik!
+
case x
 +
when 1
 +
  "hetfo"
 +
when 2
 +
  "kedd"
 +
when 3; "szerda"
 +
else "hetvege"
 +
end
  
Javítás: (a kapcsos zárójelek használata segít)
+
Ekkor valójában a következő hajtódik végre (figyeljük meg a case-egyenlőség használatát):
  
  if ( a == 0 ) {
+
  case
  if ( b == 0 )
+
when 1 === x then "hetfo"
    return 0;
+
when 2 === x then "kedd"
  } else {
+
  when 3 === x then "szerda"
  c = f(a,b);
+
else "hetvege"
  return c;
+
  end
  }
+
  
 +
Az === néha megegyezik ==-vel, pl. a Fixnum osztályban, más osztályokban külön definiálva van a case számára:
  
===Tömbök===
+
''tartomány használata:'' itt 'a === b' azt jelenti, hogy 'b' benne van-e az 'a' tartományban:
  
====Asszimetrikus korlátok====
+
case x
 +
when 1..5
 +
  "hetkoznap"
 +
when 6..7
 +
  "hetvege"
 +
else "rossz adat"
 +
end
  
Írjunk Mapleben 1-től, majd k-tól 7-elemű ciklust:
+
''reguláris kifejezés használata:'' itt 'a === b' azt jelenti, hogy 'b' illeszkedik-e az 'a' mintára:
  
  for i from 1 to 7 do ... end do;
+
  x = "ab"
  for i from k to k+7-1 do ... end do;
+
  case x
 +
when /[a-z]+/
 +
  "szoveg"
 +
when /[0-9]+/
 +
  "szam"
 +
end
 +
=> "szoveg"
  
A tömbök indexelése 1-től! Szimmetrikus intervallum!
+
egy összetettebb példa (beolvassa és kiírja a sorokat addig, míg egy 'ennyi' tartalmút nem kap, a megjegyzés sorokat kihagyja):
  
  - + - - - - - - + - - -
+
  while line=gets.chomp do
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+
  case line
    ^           ^
+
  when /^\s*#/
- + - - - - - - + - - -
+
    next
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
+
  when /^ennyi$/i    # i = case insensitive
    ^          ^
+
    break
 +
  else
 +
    puts line
 +
  end
 +
end
  
Írjunk C-ben 0-tól, majd k-tól 7-elemű ciklust:
+
''osztályhoz tartozás:'' a Class osztályban 'a === b' azt jelenti, hogy a 'b' az 'a' osttály példánya-e:
  
  for ( i=0; i<7; i++) ... ;
+
  case x
  for ( i=k; i<k+7; i++) ... ;
+
  when Numeric then "szam"
 +
when String then "sztring"
 +
else "valami mas"
 +
end
  
A tömbök indexelése 0-tól! Aszimmetrikus intervallum!
+
A Ruby case utasításában nincs ráfutás, így nem is kell minden ágat lezárni, mint C-beli switch utasításban break-kel vagy return-nel!!!
  
- + - - - - - - + - -
+
==== ?: ====
    0 1 2 3 4 5 6 7 8
+
    ^            ^
+
- + - - - - - - + - -
+
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
+
    ^            ^
+
  
====Tömbök definiálása, deklarálása====
+
Ha x == 3, y legyen 4, egyébként 5:
  
* [''0''..''(n-1)''] indexeljük az ''n'' elemű tömböt
+
x = y == 3 ? 4 : 5
** tömbelem hozzáférése nagyon gyors (konstans időben történik)
+
** nagy félrecímzés általában gyors és feltűnő, kicsi félrecímzés alattomos és nehezen felderíthető hibához vezet
+
* több (pl. kettő) dimenziós tömbök definiálása és deklarálása
+
* tömbelemek inicializálása (<tt>for</tt>) ciklussal, pl. angol abc, mátrix kinullázása
+
* hogyan lehet beszúró rendezéssel egy tömböt rendezni
+
** költsége O(<math>n^2</math>), viszont nincs járulékos tárhely igénye
+
** <tt>#define MAX 0x100</tt> után a fordító <tt>MAX</tt>-ot 0x100-ra fogja mindig kicserélni
+
** az algoritmus működéséről egy szép animáció: http://www.cs.bme.hu/~gsala/alg_anims/3/isort-e.html
+
* hogyan lehet mátrixot transzponálni
+
* a "%6d" formázó sztringgel a printf a 6-nál nem több számjegyű számokat „szépen”, jobbra igazítva fogja kiírni
+
* a 0x100 az hexadecimális, azaz 16-os számrendszerben vett 100, tehát 256
+
  
~/info2/beszurorendezes.c:
+
=== Ciklus utasítások ===
  
/* A bemenetről beolvasott számokat beszúró rendezéssel rendezi,
+
==== while, until ====
  * majd kiírja a kimenetre.
+
  */
+
#include <stdio.h>
+
#define MAX 0x10
+
int main(void) {
+
  int tomb[MAX], elem, i, j;
+
  for(i = 0; i != MAX; i++)
+
    scanf("%d", &tomb[i]);
+
  for (i = 1; i < MAX; i++) {
+
    elem = tomb[i];
+
    j = i-1;
+
    while (j >= 0 && tomb[j] > elem) {
+
      tomb[j+1] = tomb[j];
+
      j--;
+
    }
+
    tomb[j+1] = elem;
+
  }
+
  for(i = 0; i != MAX; i++)
+
    printf("%d \n", tomb[i]);
+
  return 0;
+
}
+
  
Kipróbálás:
+
>> x=0
 +
=> 0
 +
>> while x<4 do
 +
?>  x += 1
 +
>>  puts x
 +
>> end
 +
1
 +
2
 +
3
 +
4
 +
=> nil
  
  $ ./beszurorendezes > rendezett # és beírunk 16 álvéletlen számot
+
  >> x=0
  86 36 16 58 2 64 40 7 14 31 50 96 54 18 76 61
+
  => 0
  $ sort -n | diff rendezett -    # és beírjuk pontosan ugyanazokat a számokat
+
  >> until x>=4 do
  86 36 16 58 2 64 40 7 14 31 50 96 54 18 76 61
+
?>  x += 1
  # és itt semmit sem szabad kiírnia, hiszen nincs eltérés a Unixos és az
+
>>  puts x
  # általunk írt rendezés eredménye között
+
>> end
 +
1
 +
  2
 +
  3
 +
  4
 +
=> nil
  
~/info2/matrixtranszponalas.c:
+
==== while, until kifejezésekben ====
  
  #include <stdio.h>
+
  >> x = 0; x += 1 while x<4; x
  int main(void) {
+
=> 4
   int a[10][6], b[6][10], n, m;
+
 
 +
>> x=0; x += 1 until x==4; x
 +
=> 4
 +
 
 +
==== for-in ciklus ====
 +
 
 +
Egy tömbre és egy hash-táblára:
 +
 
 +
>> a = [1,2,3]
 +
=> [1, 2, 3]
 +
>> for i in a
 +
>>  p i
 +
>> end
 +
1
 +
2
 +
3
 +
=> [1, 2, 3]
 +
 
 +
>> h = {"hetfo"=>1, "kedd"=>2, "vasarnap"=>7}
 +
=> {"hetfo"=>1, "vasarnap"=>7, "kedd"=>2}
 +
>> for kulcs, ertek in h
 +
>>  puts "#{kulcs} a(z) #{ertek}. nap"
 +
>> end
 +
hetfo a(z) 1. nap
 +
vasarnap a(z) 7. nap
 +
kedd a(z) 2. nap
 +
=> {"hetfo"=>1, "vasarnap"=>7, "kedd"=>2}
 +
 
 +
 
 +
==== Iterátorok ====
 +
 
 +
A times iterátor:
 +
 
 +
>> print "Mondja! Maga "; 3.times {print "mindent ketszer mond? "}; print "\n"
 +
Mondja! Maga mindent ketszer mond? mindent ketszer mond? mindent ketszer mond?
 +
=> nil
 +
 
 +
>> a = "Mondja! Maga "
 +
=> "Mondja! Maga "
 +
>> 3.times {a << "mindent ketszer mond? "}
 +
=> 3
 +
>> a
 +
=> "Mondja! Maga mindent ketszer mond? mindent ketszer mond? mindent ketszer mond? "
 +
 
 +
Ciklusváltozó használatával:
 +
 
 +
>> 5.times {|i| print i}; print "\n"
 +
01234
 +
=> nil
 +
 
 +
Az upto, downto iterátor:
 +
 
 +
  >> 0.upto(4) {|i| print i}; print "\n"
 +
01234
 +
=> nil
 +
>> 5.upto(8) {|i| print i}; print "\n"
 +
5678
 +
=> nil
 +
>> 8.downto(5) {|i| print i}; print "\n"
 +
8765
 +
=> nil
 +
 
 +
==== break, next ====
 +
 
 +
while i<6
 +
   if i == 4 then break end
 +
  print i
 +
  i += 1
 +
end
 +
 
 +
0.upto(5) do |i|
 +
  if i == 4 then break 17 end  # visszatérési érték is megadható, egyébként nil
 +
  print i
 +
  i += 1
 +
end
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==== Megszámlálható objektumok ====
 +
 
 +
Megszámlálható objektumok (''enumerable objects''). Amely osztályok objektumaira definiálva van az each metódus. Pl. Array, Hash, Range.
 +
 
 +
Az each, map és inject iterátorok használata:
 +
 
 +
>> [1,2,3].each {|i| p i}
 +
1
 +
2
 +
3
 +
=> [1, 2, 3]
 +
>> [1,2,3].map {|i| i**2}
 +
=> [1, 4, 9]
 +
>> [1,2,3].inject {|sum, i| sum + i}
 +
=> 6
 +
 
 +
>> (1..4).each {|i| print i}
 +
1234=> 1..4
 +
 
 +
>> (1..4).map {|i| i**2}
 +
=> [1, 4, 9, 16]
 +
 
 +
>> (1..4).inject {|s,i| s+i}
 +
=> 10
 +
 
 +
Dobjuk fel 4-szer a kockát, és nézzük meg, melyik a legnagyobb dobás:
 +
 
 +
>> a = Array.new(4) {rand(6) + 1}
 +
=> [3, 6, 6, 4]
 +
>> a.inject {|m,i| m > i ? m : i}
 +
=> 6
 +
 
 +
sőt!
 +
 
 +
(Array.new(4) {rand(6) + 1}).inject {|m,i| m > i ? m : i}
 +
 
 +
A következő program egy fájlt kiír az std outputra:
 +
 
 +
File.open(filenev) do |f|
 +
  f.each {|sor| print sor }
 +
end
 +
 
 +
Az each_with_index használata (az előző példa sorszámozott sorokkal):
 +
 
 +
>> filenev = "rrrr"
 +
=> "rrrr"
 +
>> File.open(filenev) do |f|
 +
?>  f.each_with_index do |sor,i|
 +
?>    print "#{i+1}: #{sor}"
 +
>>  end
 +
>> end
 +
1: Ez egy tesztfile
 +
2: Ez a 2. sora
 +
3: Ez meg az utso
 +
=> #<File:rrrr (closed)>
 +
 
 +
=== Blokkok ===
 +
 
 +
Blokkok csak metódushívásokat követhetnek. Vagy kapcsos zárójelek közt vagy do és end közt adhatók meg.
 +
 
 +
>> h = {:piros => 0xff0000, :zold => 0x00ff00, :kek => 0x0000ff}
 +
=> {:piros=>16711680, :zold=>65280, :kek=>255}
 +
>> h.each {|kulcs, ertek| print "%s kodja " % kulcs, "%06x\n" % ertek}
 +
piros kodja ff0000
 +
zold kodja 00ff00
 +
kek kodja 0000ff
 +
=> {:piros=>16711680, :zold=>65280, :kek=>255}
 +
 
 +
==== redo/retry ====
 +
 
 +
 
 +
A redo csak azt a ciklust ismétli
 +
puts "Mi jut eszedbe?"
 +
szavak = %w(alma piros tehen)
 +
valasz = szavak.collect do |szo|
 +
  print szo + "> "
 +
  valasz = gets.chop
 +
  if valasz.size == 0
 +
    szo.upcase!
 +
    redo
 +
  end
 +
  valasz
 +
end
 +
 
 +
A retry az egész ciklust ismétli
 +
n = 5
 +
n.times do |x|
 +
  print x
 +
  if x == n-1
 +
    n -= 1
 +
    retry
 +
  end
 +
end
 +
 
 +
==== catch/throw ====
 +
 
 +
a=[[1,nil,3],[2,3,4],[0,2,5]]
 +
catch :kiugrunk do
 +
  0.upto 2 do |i|
 +
    0.upto 2 do |j|
 +
      throw :kiugrunk unless a[i][j]
 +
      print a[i][j]
 +
    end
 +
    print "\n"
 +
  end
 +
end
 +
print "vege\n"
 +
 
 +
=== Példányváltozó -- setter ===
 +
 
 +
A példányváltozó beállítása az =-végű metódussal.
 +
(Az előadáson mutatott példában figyelmetlenségből nagy betűvel lett írva a class parancs!) Helyesen:
 +
 
 +
class Nev
 +
  attr_reader :vezetek, :kereszt
 
   
 
   
   for (n=0; n < 10; n++) {
+
   def vezetek=(vezetek)
     printf("Ird be a(z) %d. sort (6 db számot):\n", n+1);
+
     if vezetek == nil or vezetek.size == 0
     for(m=0; m < 6; m++) {
+
      raise ArgumentError.new('Mindenkinek van vezetekneve')
      scanf("%d", &a[n][m]);
+
     end
     }
+
    vezetek = vezetek.dup
   }
+
    vezetek[0] = vezetek[0].chr.capitalize
 +
     @vezetek = vezetek
 +
   end
 
   
 
   
   for (n=0; n < 10; n++)  
+
   def kereszt=(kereszt)
     for(m=0; m < 6; m++)
+
     if kereszt == nil or kereszt.size == 0
       b[m][n] = a[n][m];
+
       raise ArgumentError.new('Mindenkinek van keresztneve')
 +
    end
 +
    kereszt = kereszt.dup
 +
    kereszt[0] = kereszt[0].chr.capitalize
 +
    @kereszt = kereszt
 +
  end
 
   
 
   
   for (n=0; n < 6; n++) {
+
   def teljes_nev
     for(m=0; m < 10; m++) {
+
     "#{@vezetek} #{@kereszt}"
      // persze kiirhatnank a[m][n]-et is, es akkor nem is kell transzponalni
+
  end
      printf("%6d ", b[n][m]);
+
     }
+
  def initialize(vezetek, kereszt)
     printf("\n");
+
     self.vezetek=vezetek
   }
+
     self.kereszt=kereszt
  return 0;
+
   end
  }
+
  end
  
Ez nem volt előadáson, de érdekes (segédtömb használata nélkül transzponálja a mátrixot):
+
=== Néhány példaprogram ===
  
~/info2/matrixtranszponalas_helyben.c:
+
Matmul Ruby nyelven:
  
  #include <stdio.h>
+
  a=[[1,2],                #megadjuk az 'a' mátrixot
int main(void) {
+
    [3,4],
  int a[6][6], c;
+
    [5,6]]
   unsigned n, m;
+
 +
b=[[7],                 #megadjuk a 'b' mátrixot
 +
    [8]]
 +
 +
ab=[]                    #létrehozzuk az üres szorzatmátrixot
 +
i=0; while i<a.size;    #'' while'' ciklust nem véletlenül használunk, mivel Rubyban nincs ''for'' ciklus
 +
   ujsor=[]
 +
  j=0; while j<b[0].size;
 +
    x=0
 +
    k=0; while k<b.size
 +
      x+=a[i][k]*b[k][j]
 +
      ujsor[j]=x
 +
    end
 +
  ab[i]=ujsor
 +
end
  
  for (n=0; n < 6; n++) {
+
Objektum-orientáltan kezdtünk programozni Ruby nyelven, a Sikidom, BBox és Kor osztályok kerültek fel a táblára.
    printf("Ird be a(z) %d. sort (6 db számot):\n", n+1);
+
    for (m=0; m < 6; m++) {
+
      scanf("%d", &a[n][m]);
+
    }
+
  }
+
  
   for (n=0; n < 6; n++) {
+
class BBox
     for (m=n+1; m < 6; m++) {
+
   attr_accessor :llx, :lly, :urx, :ury
      c=a[n][m]; a[n][m]=a[m][n]; a[m][n]=c;
+
end
     }
+
   }
+
class Sikidom
     
+
  def bbox()
   for (n=0; n < 6; n++) {
+
    fail  # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
     for (m=0; m < 6; m++) {
+
  end
       printf("%6d ", a[n][m]);
+
  def kerulet()
    }
+
    fail  # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
    printf("\n");
+
  end
  }
+
  def terulet()
   return 0;
+
    fail  # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
  }
+
  end
 +
end
 +
 +
class Kor <Sikidom
 +
  attr_accessor :cx, :cy, :r
 +
  def bbox()
 +
    b=BBox.new
 +
    b.llx=@cx-@r; b.lly=@cy-@r
 +
    b.urx=@cx+@r; b.ury=@cy+@r
 +
    return b  # a return fölösleges
 +
  end
 +
  def kerulet()
 +
     Math::PI*2*@r
 +
  end
 +
  def terulet()
 +
    Math::PI*@r*@r
 +
  end
 +
end
 +
 
 +
Egy sudoku megoldás (Fischer Richárd megoldása alapján):
 +
 
 +
  # puts "Add meg a filenevet! "
 +
  # filenev=gets.chomp!
 +
  filenev = "sudoku1"
 +
  a=Array.new(9) {[]}
 +
  File.open(filenev) do |f|
 +
    f.each_with_index do |sor,i|
 +
      0.upto(8) {|j| a[i][j]= if sor[j]>48 then sor[j].chr.to_i else 0 end}
 +
    end
 +
  end
 +
 +
  vanuj=true
 +
  while vanuj do
 +
    vanuj=false
 +
    0.upto(8) do |i|
 +
      0.upto(8) do |j|
 +
        if a[i][j] == 0
 +
          d=(1..9).to_a
 +
          0.upto(8) do |k|
 +
            d.delete(a[i][k])
 +
            d.delete(a[k][j])
 +
          end
 +
          0.upto(2) do |e|
 +
            0.upto(2) do |f|
 +
              d.delete(a[i/3*3+e][j/3*3+f])
 +
            end
 +
          end 
 +
          if d.size==1
 +
            a[i][j]=d[0]
 +
            vanuj=true
 +
          end
 +
        end
 +
      end
 +
    end
 +
  end
 +
  0.upto(8) do |i|
 +
    0.upto(8) do |j|
 +
      print a[i][j]
 +
    end
 +
    print "\n"
 +
  end
 +
 
 +
Egy gráfokat kezelő osztály:
 +
 
 +
class Adjacencia < Array
 +
  attr_reader :adj
 +
  def initialize
 +
    @adj = []
 +
  end
 +
 +
  def [](x,y)
 +
    x,y = y,x if x > y
 +
     raise IndexError if x==y
 +
    @adj[ (y*y-y)/2 + x ]
 +
   end
 +
 +
   def []=(x,y,e)
 +
    x,y = y,x if x > y
 +
    raise IndexError if x==y
 +
    @adj[ (y*y-y)/2 + x ] = e
 +
  end
 +
end
 +
 +
class Graf
 +
  attr_reader :adj
 +
  def initialize( *elek )
 +
    @adj = Adjacencia.new
 +
    @csucsok = 0
 +
    for e in elek
 +
      @adj[e[0],e[1]] = 1
 +
      @csucsok = [@csucsok,e[0],e[1]].max
 +
    end
 +
  end
 +
 +
  def [](x,y)
 +
    @adj[x,y]
 +
  end
 +
 +
  def add x,y
 +
    @adj[x,y]=1
 +
    @csucsok = [@csucsok,x,y].max
 +
  end
 +
 +
  def fok(x)
 +
    (0..@csucsok).inject(0) {|s,i| x!=i && @adj[x,i] ? s+1 : s }
 +
  end
 +
 +
  def each_csucs
 +
    (0..@csucsok).each {|v| yield v}
 +
  end
 +
 +
  def each_el
 +
     for i in 0...@csucsok
 +
      for j in i+1..@csucsok
 +
        yield i,j if self[i,j]
 +
      end
 +
    end
 +
  end
 +
 +
  def osszefuggo?
 +
    c = @csucsok
 +
    volt = []
 +
    lesz = [c]
 +
    for i in 0...@csucsok
 +
      lesz << i if self[i,c]
 +
      volt << i if self[i,c]
 +
    end
 +
    while !volt.empty?
 +
      v = volt.shift
 +
      self.each_el do |x,y|
 +
        if x==v || y==v
 +
          z = x==v ? y : x
 +
          if !lesz.include? z
 +
            lesz << z
 +
            volt << z
 +
          end
 +
        end
 +
      end
 +
    end
 +
    lesz.size <= @csucsok ? false : true
 +
  end
 +
  def euler_kor?
 +
    return false if !osszefuggo?
 +
    paratlan = 0
 +
    each_csucs do |i|
 +
      if fok(i) % 2 == 1
 +
        paratlan += 1
 +
      end
 +
    end
 +
    paratlan == 0
 +
  end
 +
 +
  def euler_ut?
 +
    return false if !osszefuggo?
 +
    paratlan = 0
 +
    each_csucs do |i|
 +
      if fok(i) % 2 == 1
 +
        paratlan += 1
 +
      end
 +
    end
 +
    paratlan == 2
 +
  end
 +
 +
  def euler?
 +
    return false if !osszefuggo?
 +
    paratlan = 0
 +
    each_csucs do |i|
 +
      if fok(i) % 2 == 1
 +
        paratlan += 1
 +
       end
 +
    end
 +
    paratlan <= 2
 +
  end
 +
 +
  def show
 +
    (0...@csucsok).each do |i|
 +
      (0..@csucsok).each do |j|
 +
        print i>=j ? " " : (@adj[i,j] ? @adj[i,j] : 0)
 +
      end
 +
      print "\n"
 +
    end
 +
   end
 +
  end

A lap jelenlegi, 2008. május 9., 18:53-kori változata

A tárgy főoldala: info2/2008tavasz A tárgy oktatásához felhasznált, http://wiki.math.bme.hu/ -n belüli wikioldalak GNU FDL licenc vagy (választás szerint) CC-BY-SA-2.0 licenc szerint szabadon használhatók és terjeszthetők.

Tartalomjegyzék

8. előadás (2007-04-04)

Objektum-orientált programozás

Néhány új fogalom:

 • osztály (a C-beli struktúratípusnak felel meg)
 • objektum (a C-beli struktúrának felel meg)
 • attribútum (a C-beli struktúramezőnek felel meg)
 • metódus (a C-beli függvénynek felel meg)

Osztály class (síkidom), osztálypéldány class instance = objektum object (kör, téglalap), konstruktor constructor (új objektum létrehozása), objektum azonosító (object identifier - object ID), példány változó instance variable (mely az objektum állapotát/tulajdonságait tartalmazza, pl. középpont), példány metódus instance method (),

Ruby nyelv

A Ruby interpretált, szkriptnyelv (interpretált, és minden rendszer szintű szolgáltatáshoz hozzá lehet férni).

A Ruby osztályhierarchiája hasonló a biológiai törzsfához. Például a gerincesek (osztály) törzsén belül a madarak (osztály) osztályának egy alosztálya a pacsirta (osztály) nevű faj, melynek egy példánya a Csipcsip nevű kismadarunk (objektum), aki nem mellesleg egy pacsirta. Őt jellemezhetjük különböző tulajdonságai alapján; ezek az attribútumok. Például: él-e még? , mennyire éhes, hogy hívják a párját, stb. Tehát bizonyos tulajdonságait megadjuk, amik csak rá jellemzőek.

           Változók                 Konstansok és
Lokális    Globális    Példány     Osztály     osztály nevek

valtozo    $valami     @nev      @@osztvalt   PI
joEjt_2    $_       @XY       @@N       String


Feltételes utasítások

if

Először then-nel, majd újsorral elválasztva:

if x==2 then x += 1 end
if x==2 
 x += 1 
end
if x==2; x += 1 end

else

if x==2 then x += 1 else x += 2 end
if x==2 
 x += 1 
else 
 x += 2
end

elsif

if x == 1
 "hetfo"
elsif x == 2
 "kedd"
elsif x == 3 then "szerda"
else "hetvege"
end

if kifejezésben

x = if y == 1
   3
  else
   4
  end
x = 4
x = 3 if y == 1

unless

unless x <= 4
 "nagyobb, mint 4"
end
unless x <= 4
 "nagyobb, mint 4"
else
 "nem nagyobb"
end
x = unless x <= 4 then 5 end
x = 5 unless x <= 4

case

A fenti if-es példával ekvivalens a következővel (a sorvége helyett itt is lehet then vagy pontosvessző):

case x
when 1
 "hetfo"
when 2
 "kedd"
when 3; "szerda"
else "hetvege"
end

Ekkor valójában a következő hajtódik végre (figyeljük meg a case-egyenlőség használatát):

case
when 1 === x then "hetfo"
when 2 === x then "kedd"
when 3 === x then "szerda"
else "hetvege"
end

Az === néha megegyezik ==-vel, pl. a Fixnum osztályban, más osztályokban külön definiálva van a case számára:

tartomány használata: itt 'a === b' azt jelenti, hogy 'b' benne van-e az 'a' tartományban:

case x
when 1..5
 "hetkoznap"
when 6..7
 "hetvege"
else "rossz adat"
end

reguláris kifejezés használata: itt 'a === b' azt jelenti, hogy 'b' illeszkedik-e az 'a' mintára:

x = "ab"
case x
when /[a-z]+/
 "szoveg"
when /[0-9]+/
 "szam"
end
=> "szoveg"

egy összetettebb példa (beolvassa és kiírja a sorokat addig, míg egy 'ennyi' tartalmút nem kap, a megjegyzés sorokat kihagyja):

while line=gets.chomp do
 case line
 when /^\s*#/
  next
 when /^ennyi$/i  # i = case insensitive
  break
 else
  puts line
 end
end

osztályhoz tartozás: a Class osztályban 'a === b' azt jelenti, hogy a 'b' az 'a' osttály példánya-e:

case x
when Numeric then "szam"
when String then "sztring"
else "valami mas"
end

A Ruby case utasításában nincs ráfutás, így nem is kell minden ágat lezárni, mint C-beli switch utasításban break-kel vagy return-nel!!!

 ?:

Ha x == 3, y legyen 4, egyébként 5:

x = y == 3 ? 4 : 5

Ciklus utasítások

while, until

>> x=0
=> 0
>> while x<4 do
?>  x += 1
>>  puts x
>> end
1
2
3
4
=> nil
>> x=0
=> 0
>> until x>=4 do
?>  x += 1
>>  puts x
>> end
1
2
3
4
=> nil

while, until kifejezésekben

>> x = 0; x += 1 while x<4; x
=> 4
>> x=0; x += 1 until x==4; x
=> 4

for-in ciklus

Egy tömbre és egy hash-táblára:

>> a = [1,2,3]
=> [1, 2, 3]
>> for i in a
>>  p i
>> end
1
2
3
=> [1, 2, 3]
>> h = {"hetfo"=>1, "kedd"=>2, "vasarnap"=>7}
=> {"hetfo"=>1, "vasarnap"=>7, "kedd"=>2}
>> for kulcs, ertek in h
>>  puts "#{kulcs} a(z) #{ertek}. nap"
>> end
hetfo a(z) 1. nap
vasarnap a(z) 7. nap
kedd a(z) 2. nap
=> {"hetfo"=>1, "vasarnap"=>7, "kedd"=>2}


Iterátorok

A times iterátor:

>> print "Mondja! Maga "; 3.times {print "mindent ketszer mond? "}; print "\n"
Mondja! Maga mindent ketszer mond? mindent ketszer mond? mindent ketszer mond?
=> nil
>> a = "Mondja! Maga "
=> "Mondja! Maga "
>> 3.times {a << "mindent ketszer mond? "}
=> 3
>> a
=> "Mondja! Maga mindent ketszer mond? mindent ketszer mond? mindent ketszer mond? "

Ciklusváltozó használatával:

>> 5.times {|i| print i}; print "\n"
01234
=> nil

Az upto, downto iterátor:

>> 0.upto(4) {|i| print i}; print "\n"
01234
=> nil
>> 5.upto(8) {|i| print i}; print "\n"
5678
=> nil
>> 8.downto(5) {|i| print i}; print "\n"
8765
=> nil

break, next

while i<6
 if i == 4 then break end
 print i
 i += 1
end
0.upto(5) do |i|
 if i == 4 then break 17 end # visszatérési érték is megadható, egyébként nil
 print i
 i += 1
endMegszámlálható objektumok

Megszámlálható objektumok (enumerable objects). Amely osztályok objektumaira definiálva van az each metódus. Pl. Array, Hash, Range.

Az each, map és inject iterátorok használata:

>> [1,2,3].each {|i| p i}
1
2
3
=> [1, 2, 3]
>> [1,2,3].map {|i| i**2}
=> [1, 4, 9]
>> [1,2,3].inject {|sum, i| sum + i}
=> 6
>> (1..4).each {|i| print i}
1234=> 1..4
>> (1..4).map {|i| i**2}
=> [1, 4, 9, 16]
>> (1..4).inject {|s,i| s+i}
=> 10

Dobjuk fel 4-szer a kockát, és nézzük meg, melyik a legnagyobb dobás:

>> a = Array.new(4) {rand(6) + 1}
=> [3, 6, 6, 4]
>> a.inject {|m,i| m > i ? m : i}
=> 6

sőt!

(Array.new(4) {rand(6) + 1}).inject {|m,i| m > i ? m : i}

A következő program egy fájlt kiír az std outputra:

File.open(filenev) do |f|
 f.each {|sor| print sor }
end

Az each_with_index használata (az előző példa sorszámozott sorokkal):

>> filenev = "rrrr"
=> "rrrr"
>> File.open(filenev) do |f|
?>  f.each_with_index do |sor,i|
?>   print "#{i+1}: #{sor}"
>>  end
>> end
1: Ez egy tesztfile
2: Ez a 2. sora
3: Ez meg az utso
=> #<File:rrrr (closed)>

Blokkok

Blokkok csak metódushívásokat követhetnek. Vagy kapcsos zárójelek közt vagy do és end közt adhatók meg.

>> h = {:piros => 0xff0000, :zold => 0x00ff00, :kek => 0x0000ff}
=> {:piros=>16711680, :zold=>65280, :kek=>255}
>> h.each {|kulcs, ertek| print "%s kodja " % kulcs, "%06x\n" % ertek}
piros kodja ff0000
zold kodja 00ff00
kek kodja 0000ff
=> {:piros=>16711680, :zold=>65280, :kek=>255}

redo/retry

A redo csak azt a ciklust ismétli

puts "Mi jut eszedbe?"
szavak = %w(alma piros tehen) 
valasz = szavak.collect do |szo|
 print szo + "> "
 valasz = gets.chop
 if valasz.size == 0
  szo.upcase!
  redo
 end
 valasz
end

A retry az egész ciklust ismétli

n = 5
n.times do |x|
 print x
 if x == n-1
  n -= 1
  retry
 end
end

catch/throw

a=[[1,nil,3],[2,3,4],[0,2,5]]
catch :kiugrunk do
 0.upto 2 do |i|
  0.upto 2 do |j|
   throw :kiugrunk unless a[i][j]
   print a[i][j]
  end
  print "\n"
 end
end
print "vege\n"

Példányváltozó -- setter

A példányváltozó beállítása az =-végű metódussal. (Az előadáson mutatott példában figyelmetlenségből nagy betűvel lett írva a class parancs!) Helyesen:

class Nev
 attr_reader :vezetek, :kereszt

 def vezetek=(vezetek)
  if vezetek == nil or vezetek.size == 0
   raise ArgumentError.new('Mindenkinek van vezetekneve')
  end
  vezetek = vezetek.dup
  vezetek[0] = vezetek[0].chr.capitalize
  @vezetek = vezetek
 end

 def kereszt=(kereszt)
  if kereszt == nil or kereszt.size == 0
   raise ArgumentError.new('Mindenkinek van keresztneve')
  end
  kereszt = kereszt.dup
  kereszt[0] = kereszt[0].chr.capitalize
  @kereszt = kereszt
 end

 def teljes_nev
  "#{@vezetek} #{@kereszt}"
 end

 def initialize(vezetek, kereszt)
  self.vezetek=vezetek
  self.kereszt=kereszt
 end
end

Néhány példaprogram

Matmul Ruby nyelven:

a=[[1,2],        #megadjuk az 'a' mátrixot
  [3,4],
  [5,6]]

b=[[7],         #megadjuk a 'b' mátrixot
  [8]]

ab=[]          #létrehozzuk az üres szorzatmátrixot
i=0; while i<a.size;   # while ciklust nem véletlenül használunk, mivel Rubyban nincs for ciklus
 ujsor=[]
 j=0; while j<b[0].size;
  x=0
  k=0; while k<b.size
   x+=a[i][k]*b[k][j]
   ujsor[j]=x
  end
 ab[i]=ujsor
end

Objektum-orientáltan kezdtünk programozni Ruby nyelven, a Sikidom, BBox és Kor osztályok kerültek fel a táblára.

class BBox
 attr_accessor :llx, :lly, :urx, :ury
end

class Sikidom
 def bbox()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
 def kerulet()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
 def terulet()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
end

class Kor <Sikidom
 attr_accessor :cx, :cy, :r
 def bbox()
  b=BBox.new
  b.llx=@cx-@r; b.lly=@cy-@r
  b.urx=@cx+@r; b.ury=@cy+@r
  return b # a return fölösleges
 end
 def kerulet()
  Math::PI*2*@r
 end
 def terulet()
  Math::PI*@r*@r
 end
end

Egy sudoku megoldás (Fischer Richárd megoldása alapján):

 # puts "Add meg a filenevet! "
 # filenev=gets.chomp!
 filenev = "sudoku1"
 a=Array.new(9) {[]}
 File.open(filenev) do |f|
  f.each_with_index do |sor,i|
   0.upto(8) {|j| a[i][j]= if sor[j]>48 then sor[j].chr.to_i else 0 end}
  end
 end

 vanuj=true
 while vanuj do
  vanuj=false
  0.upto(8) do |i|
   0.upto(8) do |j|
    if a[i][j] == 0
     d=(1..9).to_a
     0.upto(8) do |k|
      d.delete(a[i][k])
      d.delete(a[k][j])
     end
     0.upto(2) do |e|
      0.upto(2) do |f|
       d.delete(a[i/3*3+e][j/3*3+f])
      end
     end 
     if d.size==1 
      a[i][j]=d[0]
      vanuj=true 
     end
    end
   end
  end
 end
 0.upto(8) do |i|
  0.upto(8) do |j|
   print a[i][j]
  end
  print "\n"
 end

Egy gráfokat kezelő osztály:

class Adjacencia < Array
 attr_reader :adj
 def initialize
  @adj = []
 end

 def [](x,y)
  x,y = y,x if x > y
  raise IndexError if x==y
  @adj[ (y*y-y)/2 + x ]
 end

 def []=(x,y,e)
  x,y = y,x if x > y
  raise IndexError if x==y
  @adj[ (y*y-y)/2 + x ] = e
 end
end

class Graf
 attr_reader :adj
 def initialize( *elek )
  @adj = Adjacencia.new
  @csucsok = 0
  for e in elek
   @adj[e[0],e[1]] = 1
   @csucsok = [@csucsok,e[0],e[1]].max
  end
 end

 def [](x,y)
  @adj[x,y]
 end

 def add x,y
  @adj[x,y]=1
  @csucsok = [@csucsok,x,y].max
 end

 def fok(x)
  (0..@csucsok).inject(0) {|s,i| x!=i && @adj[x,i] ? s+1 : s }
 end

 def each_csucs
  (0..@csucsok).each {|v| yield v}
 end

 def each_el
  for i in 0...@csucsok
   for j in i+1..@csucsok
    yield i,j if self[i,j]
   end
  end
 end

 def osszefuggo?
  c = @csucsok
  volt = []
  lesz = [c]
  for i in 0...@csucsok
   lesz << i if self[i,c]
   volt << i if self[i,c]
  end
  while !volt.empty?
   v = volt.shift
   self.each_el do |x,y|
    if x==v || y==v
     z = x==v ? y : x
     if !lesz.include? z
      lesz << z
      volt << z
     end
    end
   end
  end
  lesz.size <= @csucsok ? false : true
 end
 def euler_kor?
  return false if !osszefuggo?
  paratlan = 0
  each_csucs do |i|
   if fok(i) % 2 == 1
    paratlan += 1
   end
  end
  paratlan == 0
 end

 def euler_ut?
  return false if !osszefuggo?
  paratlan = 0
  each_csucs do |i|
   if fok(i) % 2 == 1
    paratlan += 1
   end
  end
  paratlan == 2
 end

 def euler?
  return false if !osszefuggo?
  paratlan = 0
  each_csucs do |i|
   if fok(i) % 2 == 1
    paratlan += 1
   end
  end
  paratlan <= 2
 end

 def show
  (0...@csucsok).each do |i|
   (0..@csucsok).each do |j|
    print i>=j ? " " : (@adj[i,j] ? @adj[i,j] : 0)
   end
   print "\n"
  end
 end
end
Személyes eszközök