Info2/2008tavasz/kuka

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wettl (vitalap | szerkesztései) 2008. február 21., 21:35-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

2. előadás (2008-02-22)

Változók, alap adattípusok, konstansok

Utasítások

Vigyázzunk a pontosvesszőkre

if (a > b);
 b = a;
if (a > b)
 b = a;
do {
 ...
} while (a < b);
while (a < b) {
 ...
}

Műveletek, relációk

++ --
csak változó előtt/után
i---j
mohó lexikális elemzés miatt = i-- - j
---i
értelmetlen (mohó algoritmus miatt = -- -i)
bitműveletek
~ bitenkénti NOT
& | ^ AND, OR, XOR
logikai műveletek
&& || !

Bitszámlálás*

Számoljuk meg az unsigned i, egészként deklarált szám 2-es számrendszerbeli alakjában az 1-es biteket.

unsigned i;
int sz;
...
for (sz=0; i != 0; i >>= 1) if (i & 01) sz++;
...

Ha i 2-es komplemens alakban van tárolva, akkor i&(i-1) az utolsó 1-es bitet törli (MIÉRT?). Ezt kihasználva cseréljük ki a fenti sort egy vele ekvivalens, de gyorsabbra (amely ráadásul int-nek deklarált i-re is jól fut).

Precedencia (műveletek végrehajtási sorrendje)

if ( a&04 ) ... ;
if ( a&04 != 0 ) ... ;
if ( a & (04!=0) ) ... ;
bajt = felso<<4 + also;
bajt = felso << (4 + also);
bajt = (felso<<4) + also;
bajt = felso<<4 | also;
if ( ( (ev%4 == 0) && (ev%100 != 0) ) || (ev%400 = 0) ) printf("szokoev");
if ( (ev%4 == 0 && ev%100 != 0) || ev%400 = 0 ) printf("szokoev");
if ( ev%4 == 0 && ev%100 != 0 || ev%400 = 0 ) printf("szokoev");

Kiértékelési sorrend

Egy <= irány

a = b = c = 0;

Egy => irány

if ( n!=0 && osszeg/n < atlag ) ... ;
if ( n==0 || osszeg/n < epszilon ) ... ;

Lógó else

Helyes:

if ( a == 0 )
 if ( b == 0 )
  return 0;
 else {
  c = f(a,b);
  return c;
 }
}

Helytelen:

if ( a == 0 )
 if ( b == 0 )
  return 0;
else {
 c = f(a,b);
 return c;
}

Az else mindig a legközelebbi else-nélküli if-hez tartozik!

Javítás: (a kapcsos zárójelek használata segít)

if ( a == 0 ) {
 if ( b == 0 )
  return 0;
} else {
 c = f(a,b);
 return c;
}


Tömbök

Asszimetrikus korlátok

Írjunk Mapleben 1-től, majd k-tól 7-elemű ciklust:

for i from 1 to 7 do ... end do;
for i from k to k+7-1 do ... end do;

A tömbök indexelése 1-től! Szimmetrikus intervallum!

- + - - - - - - + - - -
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ^      ^
- + - - - - - - + - - -
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ^      ^

Írjunk C-ben 0-tól, majd k-tól 7-elemű ciklust:

for ( i=0; i<7; i++) ... ;
for ( i=k; i<k+7; i++) ... ;

A tömbök indexelése 0-tól! Aszimmetrikus intervallum!

- + - - - - - - + - - 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  ^       ^
- + - - - - - - + - - 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ^       ^

Tömbök definiálása, deklarálása

 • [0..(n-1)] indexeljük az n elemű tömböt
  • tömbelem hozzáférése nagyon gyors (konstans időben történik)
  • nagy félrecímzés általában gyors és feltűnő, kicsi félrecímzés alattomos és nehezen felderíthető hibához vezet
 • több (pl. kettő) dimenziós tömbök definiálása és deklarálása
 • tömbelemek inicializálása (for) ciklussal, pl. angol abc, mátrix kinullázása
 • hogyan lehet beszúró rendezéssel egy tömböt rendezni
 • hogyan lehet mátrixot transzponálni
 • a "%6d" formázó sztringgel a printf a 6-nál nem több számjegyű számokat „szépen”, jobbra igazítva fogja kiírni
 • a 0x100 az hexadecimális, azaz 16-os számrendszerben vett 100, tehát 256

~/info2/beszurorendezes.c:

/* A bemenetről beolvasott számokat beszúró rendezéssel rendezi,
 * majd kiírja a kimenetre.
 */
#include <stdio.h>
#define MAX 0x10
int main(void) {
 int tomb[MAX], elem, i, j; 
 for(i = 0; i != MAX; i++)
  scanf("%d", &tomb[i]);
 for (i = 1; i < MAX; i++) {
  elem = tomb[i];
  j = i-1;
  while (j >= 0 && tomb[j] > elem) {
   tomb[j+1] = tomb[j];
   j--;
  }
  tomb[j+1] = elem;
 }
 for(i = 0; i != MAX; i++)
  printf("%d \n", tomb[i]);
 return 0;
}

Kipróbálás:

$ ./beszurorendezes > rendezett # és beírunk 16 álvéletlen számot
86 36 16 58 2 64 40 7 14 31 50 96 54 18 76 61 
$ sort -n | diff rendezett -  # és beírjuk pontosan ugyanazokat a számokat
86 36 16 58 2 64 40 7 14 31 50 96 54 18 76 61 
# és itt semmit sem szabad kiírnia, hiszen nincs eltérés a Unixos és az
# általunk írt rendezés eredménye között

~/info2/matrixtranszponalas.c:

#include <stdio.h>
int main(void) {
 int a[10][6], b[6][10], n, m;

 for (n=0; n < 10; n++) {
  printf("Ird be a(z) %d. sort (6 db számot):\n", n+1);
  for(m=0; m < 6; m++) {
   scanf("%d", &a[n][m]);
  }
 }

 for (n=0; n < 10; n++) 
  for(m=0; m < 6; m++)
   b[m][n] = a[n][m];

 for (n=0; n < 6; n++) {
  for(m=0; m < 10; m++) {
   // persze kiirhatnank a[m][n]-et is, es akkor nem is kell transzponalni
   printf("%6d ", b[n][m]);
  }
  printf("\n");
 }
 return 0;
}

Ez nem volt előadáson, de érdekes (segédtömb használata nélkül transzponálja a mátrixot):

~/info2/matrixtranszponalas_helyben.c:

#include <stdio.h>
int main(void) {
 int a[6][6], c;
 unsigned n, m;
 for (n=0; n < 6; n++) {
  printf("Ird be a(z) %d. sort (6 db számot):\n", n+1);
  for (m=0; m < 6; m++) {
   scanf("%d", &a[n][m]);
  }
 }
 for (n=0; n < 6; n++) {
  for (m=n+1; m < 6; m++) {
   c=a[n][m]; a[n][m]=a[m][n]; a[m][n]=c;
  }
 }
   
 for (n=0; n < 6; n++) {
  for (m=0; m < 6; m++) {
   printf("%6d ", a[n][m]);
  }
  printf("\n");
 }
 return 0;
}
Személyes eszközök