Info2/2008tavasz/kuka

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wettl (vitalap | szerkesztései) 2008. február 28., 21:55-kor történt szerkesztése után volt.

3. előadás (2008-02-29)

Függvényekkel kapcsolatos alapfogalmak:

 • függvény, visszatérési érték, paraméter
 • függvény definíciója
visszatérési_érték_típusa függvénynév ( formális paraméterek listája vesszővel elválasztva )
{
 utasitasok;
}
  • a blokkok egymásba ágyazhatók, de függvény nem definiálható függvényben
  • minden itt definiált változó lokális változó
 • prototípus
visszatérési_érték_típusa függvénynév ( formális paraméterek listája vesszővel elválasztva );
 • függvényhívás
függvénynév ( aktuális paraméterek listája vesszővel elválasztva );
  • a függvény első hívása előtt vagy a definíciónak vagy a prototípusnak szerepelnie kell;
int fv ( int a )
{
 ...
}
main() {
 fv(x);
}

vagy

int fv ( int a );
main() {
 fv(x);
}
int fv ( int a )
{
 ...
}
  • formális paraméter ill. aktuális paraméter más elnevezéssel paraméter ill. argumentum
 • érték szerinti paraméterátadás -- cím szerinti paraméterátadás
 • mellékhatás
 • rekurzió

Érték és cím szerinti paraméterátadás

~/info2/parameteratadas.c

#include <stdio.h>

void f (int x)    // x egész
{
 x++;
}

void g (int* px)   // px egy cím, ahol egy egész van tárolva
{          // amelyre *px hivatkozik
 *px=*px+1;
}

int main (void)
{
 int x=3;
 f(x);       // f nem változtatja meg x értékét
 printf("x f utan = %d\n",x);
           // x címét &x jelöli
 g(&x);       // g megváltoztatja x értékét
 printf("x g utan = %d\n",x);
 return 0;
}

Két változó értékének cseréje

Az alábbi megoldás nem jól cserél, mert érték szerint veszi át a-t és b-t, tehát a hívás pillanatában lemásolja, és csak a másolatot cseréli, noha az eredetit kéne:

#include <stdio.h>

void rosszcsere(int a, int b) {
 int abak=a;
 a=b;
 b=abak;
}

int main(void) {
 int x=5, y=6;
 printf("csere elott x=%d, y=%d\n", x, y); /* 5, 6 */
 rosszcsere(&x, &y);
 printf("csere utan x=%d, y=%d\n", x, y); /* 5, 6 -- rossz */
 return 0;
}

~/info2/csere.c -- ez már jó:

#include <stdio.h>

void csere(int *a, int *b) {
 int abak=*a;
 *a=*b;
 *b=abak;
}

int main(void) {
 int x=5, y=6;
 printf("csere elott x=%d, y=%d\n", x, y);
 csere(&x, &y);
 printf("csere utan x=%d, y=%d\n", x, y);
 return 0;
}Példa a hatványozás rekurzív számolására (~/szimp2/pow.c):

/** Visszadja a az alap**kitevo hatványozás eredményét.
 * Csak akkor működik helyesen, ha kitevo>=0.
 * pow(0,0)==1
 */

int pow(int alap, int kitevo) {
 if (kitevo<=0) return 1;
 return alap*pow(alap, kitevo-1);
}

Példa moduláris hatványozás rekurzív számolására (~/szimp2/powmod.c):

/* Visszadja a az alap**kitevo hatványozás eredményének modulo modulus vett
 * maradékát.
 * Csak akkor működik helyesen, ha alap>=0 és kitevo>=0 és modulus>=2.
 * powmod(0,0,modulus)==1
 */
int powmod(int alap, int kitevo, int modulus) {
 if (kitevo<=0) return 1;
 return ((alap%modulus)*pow(alap, kitevo-1, modulus))%modulus;
}

Példa moduláris hatványozás rekurzív számolására az előzőnnél gyorsabban (~/szimp2/powmod2.c):

/** Visszadja a az alap**kitevo hatványozás eredményének modulo modulus vett
 * maradékát.
 * Csak akkor működik helyesen, ha alap>=0 és kitevo>=0 és modulus>=2.
 * powmod2(0,0,modulus)==1
 */
int powmod2(int alap, int kitevo, int modulus) {
 int ret;
 if (kitevo<=0) return 1;
 alap%=modulus;
 ret=powmod2(alap, kitevo/2, modulus);
 if (ret!=0) {
  ret=(ret*ret)%modulus;
  if (kitevo%2!=0) ret=(alap*ret)%modulus;
 }
 return ret;
}

A fenti powmod2 például 5 a 11-edikent modulo 10 így számolja ki:

o=5 % 10;
p=o*o % 10;
q=5*p*p % 10;
r=5*q*q % 10;
return r;

Csemegeként (nem kerül számonkérésre) következzen a powmod2 olyan változata, ami a lokális változók értékét nem módosítja (~/szimp2/powmod3.c):

/** Visszadja a az alap**kitevo hatványozás eredményének modulo modulus vett
 * maradékát.
 * Csak akkor működik helyesen, ha alap>=0 és kitevo>=0 és modulus>=2.
 * powmod2(0,0,modulus)==1
 */
int powmod3(int alap, int kitevo, int modulus) {
 int ret;
 if (kitevo<=0) return 1;
 return powmod3b(alap%modulus, kitevo, modulus);
}
/** Csak akkor működik helyesen, ha alap>=0 és alap<modulus és modulus>=2 és
 * kitevo>=0.
 */
int powmod3b(int alap, int kitevo, int modulus) {
 return powmod3c(alap, kitevo, modulus, powmod3b(alap, kitevo/2, modulus));
}
/** Csak akkor működik helyesen, ha alap>=0 és alap<modulus és modulus>=2 és
 * kitevo>=0.
 */
int powmod3c(int alap, int kitevo, int modulus, int fele) {
 if (fele==0) return 0;
 return powmod3d(alap, kitvo, modulus, (fele*fele)%modulus);
}
/** Csak akkor működik helyesen, ha alap>=0 és alap<modulus és modulus>=2 és
 * kitevo>=0.
 */
int powmod3d(int alap, int kitevo, int modulus, int felnegyzet) {
 if (kitevo%2==0) return felnegyzet;
 return (alap*felnegyzet)%modulus;
}

Megjegyzés: a powmod3 függvény Cékla nyelven is működik. A Cékla nyelvet majd a Deklaratív programozás tárgy keretében fogjuk tanulni.

Példa a faktoriális rekurzív számolására (~/szimp2/fakt.c):

int fakt(int n) {
 if (n<2) return 1;
 return n*fakt(n-1);
}

Példa a faktoriális rekurzív számolására akkumulátorral és jobbrekurzióval (~/szimp2/fakt2.c; nem kell érteni, hogy miért jobb a fakt2, mint a fakt):

int fakt2(int n) {
 return fakt2b(n, 1);
}
/** n!*szorzo -t adja vissza. */
int fakt2b(int n, int szorzo) {
 if (n<2) return szorzo;
 return fakt2b(n-1, szorzo*n);
}

Példa a Fibonacci-sorozat rekurzív számolására (~/szimp2/fib.c; ez szerepelt is a táblán előadáson):

int fib(int n) {
 if (n<2) return n;
 return fib(n-1)+fib(n-2);
}

Miért olyan lassú fib(1000)-t kiszámolni? Azért, mert fib(1000)-hez pl. fib(1)-et és fib(2)-t rengetegszer kell kiszámolni, noha elég lenne egyszer is. Ilyenkor az iteratív (értsd: for-ciklusos) megoldás jóval gyorsabb:

Példa a Fibonacci-sorozat iteratív számolására (~/szimp2/fib2.c; ez is szerepelt a táblán):

int fib(int n) {
 int a, b, regib;
 if (n<2) return n;
 a=0; b=1;
 while (n>1) {
  regib=b; b+=a; a=regib;
  n--;
 }
 return b;
}

Példa a legrövidebb közös részstring hosszának rekurzív meghatározására (~/szimp2/lkrh.c). Ezt még nem kell érteni.

int max(int a, int b) {
 return a>b ? a : b;
}
int lkrh(char *s, char *t) {
 if (*s=='\0') return 0; /* ha az s üres, akkor lkrh==0 */
 if (*s=='\0') return 0; /* ha a t üres, akkor lkrh==0 */
 if (*s==*t) { /* az első karakter azonos */
  return 1+lkrh(s+1, t+1);
 } else {
  return max(lkrh(s+1, t), lkrh(s, t+1));
 }
}

A fenti lkrh függvény túl lassú, mert rekurzív hívásakor ugyanarra az s--t párra többször is meghívódik (és tovább hívja magát rekurzívan). Jó lenne az első hívás után letárolni az eredményt.

Személyes eszközök