Info2/2008tavasz/kuka

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wettl (vitalap | szerkesztései) 2008. március 14., 07:12-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

4. előadás (2008-03-14)

Tömbök átadása paraméterként

Index jelölés

ld a gyakorlaton: ~/info2/mx.c

Mutató jelölés, típuskényszerítés (casting)

~/info2/mx2.c

#include <stdio.h>

#define SOROKSZ 10
#define OSZLOPOKSZ 10

int legnagyobb(int *a, int oszsz, int ssz, int osz)
{
 int i, j;
 int mx = *a;
 
 for( i = 0; i < ssz; i++)
  for( j = 0; j < osz; j++)
   if ( *(a + i*oszsz + j) > mx)
    mx = *(a + i*oszsz + j);
 return mx;
}

int main()
{
 int t[SOROKSZ][OSZLOPOKSZ] = { {21, 42, 13},
                 {35, 20, 15} };
 int ssz = 2;
 int osz = 3;
 int m;
 
 m = legnagyobb( (int *)t, OSZLOPOKSZ, ssz, osz);
 
 printf("A legnagyobb érték %d.\n", m);
 return 0;
}


Véletlen sorozat generálása

Véletlen számok generálása: rand() az stdlib.h betöltése után egy [0,RAND_MAX] = [0,INT_MAX] intervallumba eső egészt generál. random seed: srand( <szám> ) hívással befolyásolható az elsőnek generált -- és ezzel az összes -- szám, mivel ez csak álvéletlen sorozat. Valódi véletlenség látszatához használjuk a time( NULL ) függvényt.

~/info2/rand.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main (void) {
 int i;

 srand( (unsigned int) time( NULL ));     // seed
 for (i=0; i<5; ++i) printf("%d ",rand()%64); // [0..RAND_MAX]
 printf("\n");

 return 0;
}

Struktúra

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
 struct allat         // struktúra deklaráció
 {
  char nev[20];
  int db;
  struct allat *kov;     // mutató a következőre
 };

 struct allat *elso = NULL;  // mutató az első állatra
 struct allat *ez  = NULL;  // mutató erre az állatra
 struct allat *utso = NULL;  // mutató az előzőre

 char c = '\0';

 for( ; ; )
 {
  printf("\nBeviszed egy allat adatait? (i/n) ");

  scanf(" %c",&c);
  if(c == 'n' || c == 'N') break;

  // memóriaallokáció
  ez = (struct allat*) malloc(sizeof(struct allat));

  if(elso == NULL) elso = ez; // mutató az első állatra

  if(utso!= NULL) utso -> kov = ez; 

  printf("\nAz allat neve? ");
  scanf("%s", ez -> nev);

  printf("\nHany %s lesz a hajon? ", ez -> nev);
  scanf("%d", &ez -> db);

  ez->kov = NULL;       // lehet, hogy ez az utolsó
  utso = ez;         // áttesszük az utso-ba
 }

                // állatok listájának kiírása
 ez = elso;

 while (ez != NULL)      // amíg ez egy érvényes mutató
 {
  printf("\n%d darab %s,\n", ez->db, ez->nev);
  utso = ez;         // mentés memóriafelszabadításhoz
  ez = ez->kov;        // mutató a következőre
  free(utso);         // memóriafelszabadítás
 }
 return 0;
}


Struktúra átadása paraméterként

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct allat *uj_allat(void);

struct allat         // struktúra deklaráció
{
 char nev[20];
 int db;
 struct allat *elozo;    // mutató az előzőre
 struct allat *kov;     // mutató a következőre
};

int main(void)
{
 struct allat *elso = NULL;  // mutató az első állatra
 struct allat *ez  = NULL;  // mutató erre az állatra
 struct allat *utso = NULL;  // mutató az előzőre
 char c = '\0';

 for(;;)
 {
  printf("\nBeviszed %segy allat adatait? (i/n) ", 
      elso == NULL ? "" : "meg " );
  scanf(" %c",&c);
  if(c == 'n' || c == 'N') break;

  // memóriaallokáció
  ez = uj_allat();

  if(elso == NULL)
  {
   elso = ez;
   utso = ez;
  }
  else
  {
   utso->kov = ez;
   ez->elozo = utso;
   utso = ez;
  }
 }

 /* KIÍRÁS */
 ez = elso;
 while (ez != NULL)      // amíg ez egy érvényes mutató
 {
  printf("%d darab %s,\n", ez->db, ez->nev);
  utso = ez;         // mentés memóriafelszabadításhoz
  ez = ez->kov;        // mutató a következőre
  free(utso);         // memóriafelszabadítás
 }
 return 0;
}

struct allat *uj_allat(void)
{
 struct allat *a;

 a = (struct allat*) malloc(sizeof(struct allat));

 printf("\nAz allat neve? ");
 scanf("%s", a -> nev);

 printf("\nHany %s lesz a hajon? ", a -> nev);
 scanf("%d", &a -> db);

 a->kov = a->elozo = NULL;

 return a;
}
Személyes eszközök