Informatics2-2018/Lab02

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gaebor (vitalap | szerkesztései) 2018. február 14., 17:57-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

previous up next

Tartalomjegyzék

Exercises

List first

Write a python function that returns the first element of a list, if there is any, and None is the list is empty. The function should be named list_first with one parameter: l, the list. the function should return the first element or a special None value.

List end

Write a function that returns the last part of a list!

The function should be called list_end, with two parameters: l the list and c the number of elements to keep (at the end). If the list is shorter than c then return a None value. Otherwise return the list of the last c elements.

Color code

The colors on your screen are usually stored as a combination of three components (primary colors): red, green and blue. All components are between 0 and 1 (real numbers). This triplet of numbers is the RGB code. A leggyakrabban használt módszert RGB kódolásnak hívják, ami a "red", "green" és "blue" szavak kezdőbetűjéből áll össze, mert a szín komponensei ilyenkor a piros, zöld, kék sorrendben vannak megadva.

Írjunk függvényt ami név alapján ki tudja választani a megfelelő komponenst.

A python függvény neve legyen szin_komponens, két paramétere legyen:

 • szin, egy három elemű lista, ami a három komponens erősségét tartalmazza három 0 és 1 közötti valós számként
 • komponens, a "piros", "zold" és "kek" karakterláncok egyike
 • A függvény térjen vissza a komponens-nek megfelelő szín komponens erősségével, tehát a lista megfelelő elemével.

Perfect numbers

Write a function which evaluates whether a number is perfect.

Sorszámok

Megvan egy versenyen induló versenyzők listája. Meg akarjuk őket számozni 1-től indulva.

Írjunk függvényt, ami visszaadja a szükséges sorszámok listáját, hogy ki tudjuk a sorszámokat nyomtatni.

A függvény neve legyen sorszamok, egy paramétere legyen: indulok, a versenyzők listája. Ha az indulok listának N eleme van, akkor a függvény egy olyan listával térjen vissza, ami a számokat 1-től N-ig tartalmazza.

Naplóból

Egy gimis tanár úgy szokta eldönteni hogy ki feleljen az óráján, hogy sorsol egy számot 0 és az osztály létszáma-1 között, majd az felel aki a naplóban annyiadik helyen van.

Írjunk függvényt ami megmondja hogy ki fog felelni, a diákok listájából, és a sorszámból amit kisorsolt a tanár. Az egyetlen gond hogy a mi listánk nincs névsorba rendezve mint a napló.

A függvény neve legyen naplobol, két paramétere legyen:

 • nevek, egy lista ami az osztály diákjait tartalmazza, de nincs sorba rendezve
 • sorszam, egy szám, hogy a sorbarendezett listából hányadikdiák fog felelni. Ha ez a szám 0, akkor a névsorban első fog felelni, és így tovább.

A függvény a felelő nevével térjen vissza.

Separate

Let L be a list of numbers, write a function that separates its elements into two lists: one for non-negative and one for positive elements. For example

  L = [-1, 2, 5, -2, 3, -4, -5, 2, -2, 0, 5, 5, 6, 3, -3]

Then the result should be two lists.

Legnagyobb

Írjunk python függvényt, ami megmondja hogy hányadik egy lista legnagyobb eleme.

A függvény neve legyen legnagyobb, egy paramétere legyen: l, ami egy számokat tartalmazó lista.

A függvény térjen vissza a lista legnagyobb elemének indexével. Például az [3, 2, 1] listára a 0 számot adja, mert a nulladik a legnagyobb.

Ezt a műveletet szokás argmax-nak is nevezni.

Udvarias

A bemenetünk egy lista: l, ami női neveket tartalmaz. Alkossunk minden névből egy udvarias megszólítást úgy, hogy elé tesszük hogy "Ms.". Így pl. abból hogy "Alice", legyen "Ms. Alice". Az így módosított listát adjuk vissza visszatérési értékként.

Szorzó

A bemenetünk egy lista: l, ami számokat tartalmaz, és egy szám: k. Adjuk vissza azt a listát, amit úgy kapunk, hogy l minden elemét megszorozzuk k-val.

Neptun előbb

Az egyetemen a különféle számonkérések eredménye sokszor Neptun kód alapján van közölve, nem a név alapján. Ilyenkor, főleg egy hosszú listában, nehéz lehet megkeresni a saját eredményünket. Írjunk egy függvényt, ami megmondja egy Neptun kódok alapján rendezett listában, a mi Neptun kódunk és az éppen látott Neptun kód alapján, hogy a mi sorunk előbb van-e a táblázatban vagy sem.

Írjunk python függvényt, neve legyen neptun_elobb, két paramétere legyen:

 • mienk, a mi Neptun kódunk
 • aktualis, az éppen most látott Neptun kód.

A függvény a speciális True azaz igaz értékkel térjen vissza ha a mi kódunk van előbb, és a False, azaz hamis értékkel, ha később.

Cloudcoder

 1. ismetles
 2. kiejtes
 3. buvos_negyzet
 4. szorzotabla
 5. pascal
 6. cserebere


previous up next

Személyes eszközök