Informatika1-2012/HF4

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Rpalovics (vitalap | szerkesztései) 2012. október 7., 15:21-kor történt szerkesztése után volt.

Bevezetés

Gyakori feladat, hogy két halmazról kell eldöntenünk, mennyire "hasonlóak". Például:

  • meg kell mondanunk, hogy két vásárló mennyire vett azonos termékeket
  • két ember mennyire olvas hasonló könyvket, hallgat azonos zenét, ...

Az alapfeladat, hogy eldöntsük Sage-ben két listáról, hogy "mennyire tartalmaznak azonos elemeket".(A listák egy-egy matematikai értelemben vett halmaznak felelnek meg.)


  • Multiplicitás nélküli halmazok összehasonlításának egyik módja a Jaccard index kiszámítása. Ez egyszerűen két halmaz metszetének és uniójának hányadosa: | Jaccard távolság
  • Írj sage függvényt, mely:
 ** Bemenetként megkap két listát
 ** Kiszámolja a két lista Jaccard-távolságát
 ** Nem dolgozik multiplicitással, tehát például a ['ferrari','mercedes','ferrari'] és ['mercedes','williams'] listák hasonlósága 1/3
 ** "jaccard_index"-ként hívható meg, tehát ez legyen a függvény neve
  • Számítsd ki a függvénnyel a [,, ,] és [,,] listák hasonlóságát!
Személyes eszközök