Informatika1-2013/Gyakorlat4

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkovacs (vitalap | szerkesztései) 2013. október 1., 10:28-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Ismétlés az elõzõ gyakról

 • String: 'kutya'
 • Lista: [1, 8, 'ketto', 1, 9]
 • Lista indexek 0-tól kezdõdnek, így az utolsó eleme egy n elemû listának n - 1
 • Listák 3. elemének lekérdezése, feltéve, hogy l a lista: l[2]
 • Listák hosszának lekérdezése: len(l)
 • Új elem hozzáadása: l.append('nyolc')
 • stb.

Ismétlés az elõadásról

3. elõadás

 • Szótár: {'one':1,'two':2}
 • Szótár elemének lekérdezése (d a szótár): d['one']
 • Elágazás:
if feltétel1:
  mûvelet1
elif feltétel2:
  mûvelet2
else:
  mûvelet3
 • Minden aminek igaz-hamis értéke van lehet feltétel. Pl: x > 5, vagy akár x * 6 + 16 == 15 * y + 1
 • For ciklus:
l = [4, 5, 2]
for e in l:
  print e * 2
 • Ennek az eredménye:
8
10
4
 • While ciklus:
i = 1
x = 254
while i <= x:
  if x % i == 0:
    print i
  i = i + 1
 • Ezt találjátok ki mit csinál!
 • Függvény definiálás:
def titok(x):
  i = 1
  while i <= x:
    if x % i == 0:
      print i
    i = i + 1
 • Függvény meghívása:
titok(4752)
 • Függvényeknek akárhány paramétere (bemenete) lehet, akár 0 is.


Feladatok

Lista ismétlés

 • Készítsétek el a 2, 4, 'tizenot', 4 elemeket tartalmazó listát
 • Kérdezzétek le a méretét
 • Kérdezzétek le a 3. elemét
 • Fûzzétek a lista végére a 'negy' stringet
 • Kérdezzétek most le a 2. elemtõl utolsó elemig tartó részlistát, mentsétek ezt egy másik változóba
 • A részlistának is kérjétek le a méretét

=

Személyes eszközök