Informatika1-2013/ZH1Elmelet

A MathWikiből

Elméleti kérdések

 • Mit nevezünk algoritmusnak?
 • Hozz példát algoritmusra.
 • Mi a compiler?
 • Mi a gépi kód?
 • Mi a különbség a compiler és az interpreter között?
 • Mi jellemző a linux könyvtárszerkezetére? Milyen típusú állományokat ismersz?
 • Mi a shell? Adj minimum 2 példát is.
 • Mit csinál az alábbi néhány linux parancs: cp, mv, ls, wc, sort ...
 • Mit nevezünk változónak?
 • Mi történik egy változó deklarálásakor, definiálásakor, inicializálásakor?
 • Mi lesz a következő műveletek eredménye? 45/2 45//2 N(45/2) 45%2
 • Milyen egyszerű típusokat ismersz Sage-ben?
 • Milyen összetett típusokat ismersz Sage-ben?
 • Mi a különbség a szótár és a lista adatszerkezetek között? Hozz példát 1-1 alkalmazásra.
 • Mi a különbség a függvény és a metódus között?
 • Milyen vezérlési szerkezeteket ismersz?
 • Definíciók: elágazás, ciklus
 • Ismertesd az if -else szerkezetet.
 • Ismertesd az if - elif - else szerkezetet.
 • Ismertesd a while szerkezetet.
 • Ismertesd a for ciklust.
 • Milyen részei vannak egy függvénynek (mutasd be egy Sage függvényen)?
 • Mik a bináris keresőfa legfontosabb tulajdonságai?
 • Milyen részekből áll egy rekurzív algoritmus? Hozz példát rekurzív algoritmusra.
Személyes eszközök