Informatika1-2015

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gaebor (vitalap | szerkesztései) 2015. november 23., 12:31-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Általános információk

 • Előadó
  • dr. Wettl Ferenc: wettl
 • Gyakorlatok:
  • Borbély Gábor: borbely
  • Kovács Kristóf: kkovacs
  • Nyíri Dávid Ákos: nyida

Minden matekos hallgatónak és dolgozónak van egy alanyi jogon járó honlapja és email címe:

 • A valaki felhasználónak
  • email: valaki@math.bme.hu
  • honlap: math.bme.hu/~valaki
 • Az előadás időpontja és helye
  • Kedd 10:15-11:00 H406
 • Gyakorlatok
  • Kedd 11:15-13:00 H507
  • Csütörtök 12:15-14:00 H507
  • Csütörtök 14:15-16:00 H507

Laborhasználat

A H507-es labor belépőkártyás, a gyakorlatok alatt nyitva lesz a terem. Aki szeretné órán kívül használni a gépeket, az tud igényelni kártyát Elekné Barna Ibolyánál 2000Ft letét ellenében. A kártyákat a félév végeztével, vagy ha már nem kell, akkor adjátok vissza. A labor használat csak egy lehetőség a sok közül, saját gépen és távoli eléréssel is lehet dolgozni, ebben igény szerint segítünk.

ZH időpontok és helyek

 • 5. hét, péntek, 10.09. 14:00-15:00 K275
  • első 4 előadás anyaga
   • hardver, operációs rendszer, absztrakt gépek, számábrázolás, karakterkódolás
   • előadás végén összegyűjtött kérdések és azokhoz hasonlók
   • olvassátok végig az előadás diák-at!
  • első 3 gyakorlat anyaga
   • alapvető bash parancsok
   • regex
   • olvassátok el a gyakorlati anyagokat a wiki-n!
 • 9. hét, péntek, 11.06. 14:00-15:00 K275 (mintaZH csak a feladatok mennyiségére példa, a gyakorló kérdéseket az elõadások végén találjátok)
 • 14. hét, péntek, 12.11. 14:00-15:00 K275
 • RöpZH 10 alkalommal, a gyakorlatok elején (első héten természetesen nem lesz)

Előadások

1. előadás: Hardver

2. előadás: Absztrakt gépek

3. előadás: Operációs rendszerek

4. előadás: Számok és karakterek

5. előadás: WWW, HTML, CSS (kérdésekkel frissítve 2011-11-03)

6-7. előadás: LaTeX alapjai + egy prezentáció a prezentációról a gyakorlathoz

8. előadás: Matematika szedése LaTeX-ben (V. 2015-11-03) kérdések frissítve

9. előadás: Mátrixalapú nyelvek -- octave (V. 2015-11-03)

10. előadás: Komputer algebra rendszerek -- sage (V. 2015-11-10)

Gyakorlatok

Házi feladatok

A házi feladatok beadásának határideje minden esetben a gyakorlat előtti nap éjfél.

Szabályok: Lehet a házi feladatokról beszélni, konzultálni bárkivel, együtt készülni, tanulni. Nem szabad más kódját elkérni, átvenni, elolvasni, sajátként beküldeni. Mindenkinek a saját házi feladatát magának kell megírnia és beküldenie! A saját loginnevét és jelszavát senki nem adhatja át másnak!

Az emailben beadott házi feladatokat az info1hazi KUKAC gmail PONT com cimre várjuk. Mindenki a házi feladatát a matematika intézeti (user@math.bme.hu) email címéről küldje be a könnyebb azonossíthatóság kedvéért! Más címről érkező házi feladatot nem áll módunkban kijavítani!

A levél tárgya a következő formátumú legyen:

<tankör>_HF<a feladat száma>_<felhasználói név>

Tehát ha pl. a T2 tankör kovacspisti loginnevű hallgatójának 3. házijához az email tárgya

T2_HF3_kovacspisti

Csatolt fájlok esetén is ezt a konvenciót használjátok. (Pl. "T2_HF3_kovacspisti.txt", "T2_HF3_kovacspisti2.txt"...)

Egyéb levelek tárgyának elejére kerüljön a <tankör>_<felhasználói név>, majd utána a valódi tárgy, pl.

T3_szabomari nem működik a szerver

Ha a házi feladatok javításával kapcsolatban kérdésetek van, azt is az info1hazi KUKAC gmail PONT com címre írjátok.

RegEx

3 pont, határidő 2015.09.30, 23:59:59

 • a. Írjunk reguláris kifejezést, amely az angol mm/dd/yyyy formátumó dátumokat átírja yyyy.mm.dd formába! A kifejezést /regex/csere/ alakban küldjük be, ahol a regex az illeszkedő (Regular Expression), a csere pedig a Substitution sztring! (1 pont)

Minta szöveg, amire illeszkedni kell:

09/11/2001

Amire cserélni kéne:

2001.09.11
 • b. Válogassuk ki egy Linux terminál utasításból kizárólag a parancsokat! Ehhez illesszünk reguláris kifejezést a parancs1 -arg11 arg21 ... | parancs2 arg21 arg22 ... | ... > file1 formátumú parancsokra (nem kell ellenőrizni, hogy értelmes-e, csak a formátumot), majd a Substitution sztringet formáljuk meg úgy, hogy az a parancs1 parancs2 ... parancs_n sztringet adja vissza! Használjuk a g kapcsolót! (2 pont)

Minta szöveg, amire illeszkedni kell:

cat ezmeg.az | grep "azta" | sort -n > ez.txt

Amire cserélni kéne:

cat grep sort

Megoldás

 • a. Ez viszonylag egyértelmű volt: /(\d{2})\/(\d{2})\/(\d{4})/\3\.\1\.\2/, vagyis:
  • regex:
   (\d{2})\/(\d{2})\/(\d{4})
  • csere:
   \3\.\1\.\2
 • b. egy viszonylag jó megoldás: /(\"[^\"]+\"|[^\|\>\<\:\s\"]+)([^\|\<\>\n\r]*)(\||\>.*)?/\1/, vagyis:
  • regex:
   (\"[^\"]+\"|[^\|\>\<\:\s\"]+)([^\|\<\>\n\r]*)(\||\>.*)?
  • csere:
   \1
  • g kapcsolóval
  • link

HTML Házi feladat (12 pont)

A feladat egy érvényes (https://validator.w3.org/ szerint a html, valamint https://jigsaw.w3.org/css-validator/ szerint a css fájl) HTML5 weboldal elkészítése. A következőképp pontozunk: az első három pont kritérium, aki ezekből valamelyiket nem teljesíti, annak nem jár pont a többiért sem! Az oldal a www.math.bme.hu/~user/info1hazi.html oldalon legyen elérhető! A forrás html és css fájlokat ezzel együtt el kell küldeni az info1hazi@gmail.com címre a fent említett módon!

 • HTML5 valid oldal (1 pont)
 • Külön CSS fájl, stíluselemek definíciójával (1 pont)
 • Nem véletlenszerűen generált, értelmes tartalom (1 pont)

Egyéb szerezhető pontok:

 • Többféle címsor (1 pont)
 • Linkek használata (több külső- és belső link) (1 pont)
 • CSS selectorok használata (class és id egyaránt, 1 pont)
 • Táblázat (legalább 12 cella, 1 pont)
 • Összetett táblázat, összevont sorok, oszlopok, formázott cellák (1 pont)
 • Több aloldal, navigációval, esetleg menüvel (2 pont)
 • Ízléses stílus (1 pont)
 • Képek (lokális és globális URL-lel hivatkozva, 1 pont)

Beadási határidő:

 • 1. tankör - 2015.10.19 23:59:59
 • 2. és 3. tankör - 2015.10.21. 23:59:59

A plagizálást 0 ponttal honoráljuk!

Latex Házi

Beadandó egy legalább 2.5, legfeljebb 3 oldalas LaTeX dokumentum. A dokumentum felépítése a következő legyen:

 • Az első fejezet álljon néhány, általatok előzőleg megoldott és beadott házi feladatból (analízis, algebra etc., 6 pont)
  • terjedelme legalább egy oldal;
  • kötelező a matematikai képletek használata (kiemelt és sorfolytonos)!
 • A dolgozat második fejezete rövid, tetszőleges matematikai témájú írás. Mindenképp használjuk a következőket:
  • legalább egy táblázat vagy mátrix (1 pont);
  • beillesztett kép (úszó ábraként, 1 pont);
  • hivatkozás egy képletre, képre vagy hasonlóra a dokumentumban (\ref, \aref stb., 1 pont);
  • Legalább egy definíció és tétel (1-1 pont);

Az elérhető összpontszám 12 pont. Pontlevonás jár

 • olvashatatlan a forráskódért (tagoljunk, ahol lehet);
 • felesleges parancsok használatáért (pl. indokolatlan térköz);
 • Nem megfelelő terjedelem esetén.

Beadási határidő: 2015.11.08 23:59:59, viszont erősen ajánlott a ZH előtt elkezdeni, gyakorlásnak tökéletes!

TikZ Házi

 • Fejezzük be a gyakorlaton elkezdett ábrát: haromszog.pdf (csak a végleges kell)
 • Rajzoljunk egy analóg órát, pl: óra, elég az 5 perces közöket jelezni, nem kell minden percet. Legyen meg mind a 3 mutatója, látszódjon mindegyik és megfelelõ méretûek és más színûek legyenek. Az órának legyen egy fehértõl különbözõ alapszíne (pl a képen lilás kés).
 • Körhöz, ellipszishez segítség: minimaltikz.pdf, valamint ne felejtsétek el, hogy lehet használni sin, cos függvényeket TikZ-ben.

Beadási határidő: 2015.11.13 23:59:59

Tipikus hibák

 • A bekeretezett képlet a háromszög mellett.

NEM JÓ:

\draw (0,2) -- (0,3) node[pos=0.5,left]{$T=\frac{c\cdot m_c}{2}$} -- (-1.6,3) -- (-1.6,2) -- cycle;

JÓ:

\draw(-1,2)node[draw]{$T=\frac{c\cdot m_c}{2}$};
 • A zöld szögtartomány belesüllyed a háromszög oldalaiba: [hiba1].

Egy lehetséges megoldás, hogy a kitöltött körívet és a feliratot a háromszög megrajzolása ELÉ tesszük:

\draw[fill=green](0,0)--(1,0)arc(0:59:1)--cycle;
\draw(0,0)--(4,0)node[pos=0.15,above]{$59^\circ$};
\draw[ultra thick](0,0)--(4,0)--(3,5)--cycle;

Vagy legyen a háromszög oldala a szögtartománnyal egyenlő vastagságú:

\draw[thick](0,0)--(4,0)--(3,5)--cycle;
\draw[fill=green,thick](0,0)--(1,0)arc(0:59:1)--cycle;
\draw(0,0)--(4,0)node[pos=0.15,above]{$59^\circ$};
 • Az óra számlapján a számjegyek megadása a rovátka helyéhez viszonyítva. Polár koordinátákat érdemes használni.

NEM JÓ:

\draw (cos{60}*1.7,sin{60}*1.7) node[below left]{1} -- (cos{60}*2,sin{60}*2);
\draw (cos{30}*1.7,sin{30}*1.7) node[below left]{2} -- (cos{30}*2,sin{30}*2);
\draw (2,0) -- (1.7,0) node[left]{3};
.
.
.

Érdemesebb a számjegyeket egy kisebb sugarú körön elhelyezni és \foreach parancsot használni:

JÓ:

\foreach \hour in {1,2,...,12}
{
 \draw ({90-\hour*30}:2) -- ({90-\hour*30}:1.8);
 \draw ({90-\hour*30}:1.5) node{$\hour$};
}

Hasznos dolgok

Személyes eszközök