Informatika1-2015/Gyakorlat2

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gaebor (vitalap | szerkesztései) 2015. szeptember 6., 23:13-kor történt szerkesztése után volt.

Előző gyakorlat - Fel - Következő gyakorlat

Tartalomjegyzék

Linux jogok

 • Jogosultsági körök
  • speruser (su) felhasználók, pl. rendszergazdák
  • owner, egy adott fájl tulajdonosa, aki létrehozta, pl kispista
  • group, felhasználóknak egy részhalmaza, amelybe az owner is beletartozik, pl. student
  • others, mindenki más, nyilvános, guest vagy egyéb nem megbízható felhasználó
 • Jogosultsági típusok
  • w: Write, írhatja, olvashatja a fájlt
  • r: Read, olvashatja a fájl vagy könyvtár tartalmát
  • x: eXecute, futtathatja a fájlt (programok, script-ek), vagy listázhatja a könyvtárat
  • -: semmi

Ezekből a lehetőségekből válogathatunk, vagyis megadhatjuk, hogy egy adott kör, mely jogokkal rendelkezzen. Például

 • a tulajdonos írhatja, olvashatja, futtathatja
 • a csoportja olvashatja, futtathatja
 • mások semmit

A superuser-ek (su) mindig mindent csinálhatnak, azt nem tudjuk korlátozni, su jogot csak su adhat vagy vehet el.

Ezekre van karakteres és numerikus kód, a tömörebb olvashatóság kedvéért:

 • u: user, owner
 • g: group
 • o: others
 • a: mindenki: a fájl tulajdonosa, annak csoportja és mindenki más is.
 • olvasás: r vagy 4
 • írás: w vagy 2
 • execute: x vagy 1
 • semmi: 0

Az a nem ugyan az, mint az o, mert elképzelhető, hogy a group-nak nem adok jogot valamire, de a csoporton kívüli embereknek igen.

Karakteresen a jogokat egy 10 karakterből álló sztring tartalmazza:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
típus owner jogok group jogok others
read write execute read write execute read write execute
$ ls -l ~
drwxr-xr-x 8 borbely student 4096 Aug 30 23:24 Desktop
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Mar 27 2012 Downloads
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Oct 20 2009 Drives
drwx------ 2 borbely student 4096 Apr 20 10:42 mail
drwxr-xr-x 7 borbely student 4096 Sep 6 13:01 public_html
$ _

A public_html mappámnak a tulajdonosa: borbely, csoportja student, azonosító: drwxr-xr-x, vagyis:

 • típusa d: könyvtár
 • saját jogaim rwx, vagyis minden (hál' Istennek)
 • diáktársaim jogai r-x, vagyis írni nem írhatják, de minden mást szabad
 • mindenki másnak r-x, vagyis más is olvashatja és futtathatja

Numerikusan egy 3 számból álló érték határozza meg a jogokat. Balról az első szám az owner jogok, aztán group majd others. A számok 4: olvasás, 2: írás, 1: execute. Ezek összeadódhatnak. Pl /home/student/borbely/public_html jogai: 755 azaz

 • owner (borbely) 7=4+2+1: írás, olvasás és futtatás
 • group (student) 5=4+1: olvasás és futtatás
 • other 5=4+1: olvasás és futtatás

chmod

A jogokat a chmod paranccsal változtathatjuk meg. Néhány példa:

 • chmod 700 ~/info_hazi: elrejtem az info_hazi mappámat rajtam kívül mindenki elől (nem tudnak belelépni, sem listázni a tartalmát), persze a superuser-ek láthatják.
 • chmod 750 ~/important_work: ebben a mappában egy group-al együtt dolgozok valamin, a group olvashatja és futtathatja, én írhatom is, senki más nem láthatja.
 • chmod 750 -R ~/public_html: az -R kapcsoló rekurzívan alkalmazza a beállításokat a mappa tartalmára.

Bővebben

Bash

Alapvető parancsok

 • pwd: aktuális könyvtár kiíratása.
 • cd: könyvtárváltás. Ha paraméter nélkül hívjuk meg, akkor a saját mappánkba visz. Pl cd /mnt, cd, cd ..
 • ls: könyvtár tartalmának listázása. Pl: ls, ls -h, ls /dev, ls -h -l ~
 • mkdir: könyvtár létrehozása. mkdir NewFolder
 • cp: másolás. cp mit.txt hova.txt
 • mv: mozgatás/átnevezés (az eredeti nem marad meg). mv mit.txt hova.txt
 • rm: törlés, Pl: rm alma.txt, rekurzívan töröl minent a mappával együtt: rm -r NewFolder
 • quota: A felhasznált/megmaradt helyet írja ki. Ha a kvótánk betelik, akkor nem kapjuk meg a nekünk címzett leveleket és a grafikus terminálra sem tudunk belépni; ilyenkor a parancssoros terminálra belépve tudjuk kitakarítani a home-unkat.
 • df, du: lemezen szabad / felhasznált helyet írja ki. A -h kapcsolóval olvasható GB, MB, kB értékeket kapunk, de lehet fix byte-okban is kiírni. Pl: df -h ~
 • mc: midnight commander fájlböngésző.
 • man: az adott parancsról leírást ad. A leírásban navigálni a 'fel', illetve a 'le' billentyűkkel, továbbá a 'PageUp', 'PageDown'-nal lehet. Kereséshez '/' jel után kell beírni a kifejezést. Kilépés 'q'-val. man ls
 • history: parancs történet lekérdezése.
 • apropos: parancs/program nevek keresése. apropos vi
 • top: futó alkalmazások.
 • kill, killall, xkill: folyamatok leállítása. Egy adott felhasználó összes folyamatának leállítása: killall -u username
 • cat: fájl tartalmának kiíratása. Pl: cat .forward
 • echo: kiírja az argumentumait, Pl: echo Hello World.
 • grep: szöveg mintázatok keresése állományokban. grep "tű" szénakazal.txt
 • less: szöveges állományok megjelenítése, könnyebb olvashatóság nagy fájloknál, Pl less valami.txt
 • head (-n ), tail (-n ): fájl elejének és végének a kiiratása. head -n 100 valami.txt
 • sort (-g -k): szövegállomány rendezése.
 • wc (-l): byte/karakterek/sorok számolás adott fájlra.
 • ssh: távoli gépre való bejelentkezést teszi lehetővé. Linux-ról Windows-ról
 • scp: távoli gépre/gépről való másolás. Linux-ról Windows-ról
 • wget: file-ok letöltése internetről, HTTP, HTTPS és FTP használatával.
 • exit: kilépés terminálból (vagy ctrl+d).
 • sudo: programok futtatása superuserként. (Mat intézetben erre nem lesz lehetőségünk) Pl. sudo rm file_of_someone_I_hate.txt
 • halt, reboot: kikapcsol, újraindít (Mat intézetben erre sem lesz lehetőségünk)

Pipe, redirect

Minden program írhat a konzolra, vagy az stderr-re, ez az, amit a konzolon szoktunk látni. Azonban ezeket a képernyő helyett fájlba is írhatjuk.

$ ls -l ~
drwxr-xr-x 8 borbely student 4096 Aug 30 23:24 Desktop
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Mar 27 2012 Downloads
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Oct 20 2009 Drives
drwx------ 2 borbely student 4096 Apr 20 10:42 mail
drwxr-xr-x 7 borbely student 4096 Sep 6 13:01 public_html
$ ls -l ~ > folder.txt
$ cat folders.txt
drwxr-xr-x 8 borbely student 4096 Aug 30 23:24 Desktop
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Mar 27 2012 Downloads
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Oct 20 2009 Drives
drwx------ 2 borbely student 4096 Apr 20 10:42 mail
drwxr-xr-x 7 borbely student 4096 Sep 6 13:01 public_html
$ _

A > jellel egy parancs kimenetét egy fájlba irányítjuk át, majd a fájlt kiírathatjuk a cat-el. Ugyanakkor figyeljük meg a következőt:

$ ls -l /home/algebra/wettl/ > myfile.txt
ls: cannot open directory /home/algebra/wettl/: Permission denied
$ cat myfile.txt
$ _

A myfile.txt üresen maradt, de a konzolon hibaüzenet jelent meg (nem volt jogunk a mappa listázására). Ez azért van, mert az utóbbi ls parancs nem a standard kimenetre, hanem a hiba-kimenetre, azaz stderr-re írt. Az stderr-t a 2> jelel irányíthatjuk át:

$ ls -l /home/algebra/wettl/ > myfile.txt 2> error.log
$ cat myfile.txt
$ cat error.log
ls: cannot open directory /home/algebra/wettl/: Permission denied
$ _

Így az egyik fájlba a standard kimenet (stdout), a másikban az stderr került bele.

Az egyes programok olvashatnak a standard bemenetükről: stdin. Az ú.n. nem-interaktív parancsok olyanok, hogy a parancs kiadása után a befejezéséig nem nyúlunk a billentyűzethez. Ezekkel csak az argumentumaikon keresztül kommunikálhatunk. Interaktív parancsok a futásuk közben olvasnak a standard bemenetükről: stdin

 • nem-interaktív parancs: grep "needle" haystack.txt
 • interaktív parancs: grep "needle"

Az előbbi esetben a grep egy megadott fájlban keresi a needle kifejezést. Az utóbbi esetben a beírt szövegben keresi ugyanazt.

$ grep "needle"
I hate this
why can't I find anything
why can't I find a needle
why can't I find a needle
oh, a needle
oh, a needle
again
$ _

A Ctrl+D billentyű-kombinációval megszakítjuk a futást. A needle-t tartalmazó sorok duplán vannak, mert azokat a grep kérésemre kiírta.

Próbáljuk ki így:

$ grep "needle" > needle.txt
I hate this
why can't I find anything
why can't I find a needle
oh, a needle
again
$ cat needle.txt
why can't I find a needle
oh, a needle
$ _

Ezzel kiválasztottuk a bemenetről a needle-t tartalmazó sorokat.

Az egyik parancs kimenete lehet a másik bemenete is, ez a pipe, jele egy függőleges vonal: |.

Példa: írjuk ki a home mappánk azon elemeit, melyek nevükben az info szövegrészletet tartalmazzák.
$ ls -1 ~
Desktop
Downloads
Drives
info1
info_hf.txt
mail
myfile.txt
myfolder
needle.txt
public_html
regi_info
regi_info_zh.txt
$ ls -1 ~ | grep "info"
info1
info_hf.txt
regi_info
regi_info_zh.txt
$ _

Példa: sok elem van egy mappában és apránként végig akarjuk nézni:

$ ls /home/student/ | wc -l
821
$ ls /home/student/ | less

Aritmetika

Shell script

Előző gyakorlat - Fel - Következő gyakorlat

Személyes eszközök