Informatika1-2015/Gyakorlat8

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkovacs (vitalap | szerkesztései) 2015. október 26., 20:43-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Newcommand

 • A \newcommand paranccsal új parancsokat tudunk definiálni. Ezt a preambulumban (\begin{document} elõtt) kell megtenni.
 • Gondoljunk erre úgy, mint egyfajta rövidítésre.
 • Például, ha gyakran használjuk a valós számok halmazának a jelét, akkor csinálhatjuk a következõt:
...
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
...
\begin{document}
\[
x^2 \geq 0 \quad \forall x\in\R
\]
\end{document}
 • Ezzel a newcommand-al, ha \R-et írunk, akkor \mathbb{R}-el helyettesíti.
 • A newcommand-nál az elsõ paraméter az új parancs neve, a második pedig a kívánt eredmény.
 • Ugyanígy írhatnánk parancsot az egész számok halmazára, stb.

Argumentumokkal

 • Bonyolultabb parancsokat is definiálhatunk, ha például szép határozatlan integrált szeretnénk írni gyorsan:
...
\newcommand{\myint}[2]{\int #1 \,\mathrm{d}#2}
...
\begin{document}
\[
\myint{x^2 \sin^2 x}{x} + \myint{x^2 \cos^2 x}{x} = \myint{x^2}{x}
\]
\end{document}
 • Itt az opcionális [2] paraméter azt mondja meg, hogy 2 argumentuma (bemenete) van a parancsnak.
 • Az argumentumokat a #1, #2... helyére helyezi be. Így ennél a parancsnál az elsõ argumentum az integrandus, a második az integrátor.
 • Ha már létezik olyan nevet akarunk adni a parancsunknak, ami már létezik, akkor hibaüzenetet fogunk kapni, például az elõzõ esetben, ha int-nek neveztem volna.
 • Ekkor is felül lehet definiálni a parancsot a \renewcommand paranccsal, bár ez az esetek többségében nem ajánlott.

Feladatok

Minta latex dokumentum keret:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
 
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amssymb}
 
\usepackage{tikz} % ez a rajzoló csomag, amit az óra második felében fogunk használni.
 
%Rosszul elválasztott szavak elválasztását tudjuk javítani
\hyphenation{ke-rék-pár-út}
 
\begin{document}
 
 
 
\end{document}

Halmazok

Definiáljuk a racionális, egész és természetes számok halmazát a példában látott módon. Majd ezeket próbáljuk is ki.

Vektor

Definiáljunk parancsot, melynek egy argumentuma van. A parancs tegyen egy jobbra nyilat az argumentum fölé az \overrightarrow{ }-val. Ezzel vektorokat tudunk majd kényelmesen írni. Nevezzük például vect-nek, majd miután lefordítottuk és rájöttünk, hogy ez már foglalt nevezzük át myvect-re. Majd írjuk le egy tetszõleges képletet vektorokkal.

Igazából annyira nem is rövidítette le a kódunkat ez az új parancs, hisz csak overrightarrow helyett myvect-et kell írni, ami csak 8 karakterrel kevesebb. Mégis hasznos, gondoljunk bele, ha megírtunk egy több oldalas dokumentumot, tele vektorokkal és hirtelen meggondoltuk magunkat és inkább aláhúzással szeretnénk jelölni a vektorokat. Ha a myvect-et használtuk a vektorokhoz, akkor elég csak a newcommand-ban megváltoztatni a jelölést, aláhúzás esetén \underline{ }-ra. Próbáljuk is ezt ki.


TikZ (rajzolás latex-ben)

Személyes eszközök