Informatika1-2015/OsszefoglaloZH3

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(Függvények hattatása)
(Wolfram Mathematica)
 
(2 szerkesztő 6 közbeeső változata nincs mutatva)
85. sor: 85. sor:
 
  f(3)
 
  f(3)
 
ennek az eredménye pl 0.1 lesz.
 
ennek az eredménye pl 0.1 lesz.
 +
 +
 +
  
 
== Sage ==
 
== Sage ==
 +
 +
=== Alapvető műveletek ===
 +
 +
2 + 5
 +
4 * 2
 +
6 - 1
 +
4 / 3
 +
4 ^ 2
 +
 +
Ne felejtsük el, hogy a 4/3 eredménye nem 1.3333 lesz, hanem 4/3, a Sage meghagyja szimbolikusan az eredményt az Octave-al ellentétben.
 +
 +
=== Változók ===
 +
 +
Változók hasonlóan működnek, mint Octave-ban:
 +
a = 4
 +
b = a * 4
 +
a = 3
 +
Ezt lefuttatva a értéke 3 lesz, míg b értéke 16.
 +
 +
=== Egyenlet megoldás ===
 +
 +
Egyenletet oldhatunk meg a ''solve(fv, változó)'' függvénnyel:
 +
x = var('x')
 +
solve(x^2 + 2*x - 1 == 0, x)
 +
Figyeljük meg, hogy dupla egyenlőségjel van az egyenletben. A sima 1 egyenlőségjel az értékadást jelöli, míg a 2 egyenlőségjel az összehasonlítást. Valamint ne felejtsük el, hogy a szimbolikus változók csak akkor szimbolikusak Sage-ben, ha annak definiáljuk őket.
 +
 +
Függvényt is menthetünk változóba:
 +
fv = 2 * x + 3
 +
solve(fv == 4, x)
 +
 +
Megoldhatunk egyenletet numerikusan is (ha szimbolikusan nem megoldható):
 +
find_root(abs(sin(x))^cos(x) == log(x), -10, 10)
 +
Ekkor az utolsó két paraméter egy intervallumot határoz meg, amin belül keresi a megoldást.
 +
 +
=== Deriválás, integrálás ===
 +
 +
A ''diff'' paranccsal deriválhatunk egy függvényt:
 +
diff(x^2 * sin(x), x)
 +
Míg az ''integrate''-el integrálhatunk:
 +
integrate(x^2 * sin(x), x)
 +
 +
=== Függvény rajzolás ===
 +
 +
Függvényeket kirajzolhatunk a ''plot'' paranccsal:
 +
plot(x^2 * sin(x), 0, 10)
 +
Itt az utolsó két paraméter az intervallum ahol kirajzolja a grafikont (''x'' koordináta).
 +
 +
Kirajzolhatunk több függvényt is, ha változóba mentjük őket, majd a ''show''-val közösen mutatjuk őket:
 +
p1 = plot(x^2 * sin(x), 0, 10)
 +
p2 = plot(x^2 * cos(x), 0, 10)
 +
show(p1 + p2)
 +
Figyeljük meg, hogy össze kellett adni a két függvény rajzot, így tudtuk egybe kirajzolni.
 +
 +
=== Listák ===
 +
 +
Listákat máshogy kell készítenünk, mint Octave-ban:
 +
<python>
 +
simaLista = [2, 3, 6]
 +
tobbSzintu = [[2, 3], [4, 7]]
 +
felsorolas = range(1, 10) # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 +
</python>
 +
 +
=== Listaértelmezés ===
 +
 +
Ezt a részét vizsgáltuk a legrészletesebben a Sage-nek:
 +
<python>
 +
[kifejezés for elem in bejárható_objektum]
 +
</python>
 +
Egy olyan listát hoz létre melyben a ''kifejezés'' szerepel a ''bejárható_objektum'' minden elemére. Bejárható objektum például egy lista, az is amit a ''range'' függvény hoz létre.
 +
<python>
 +
[kifejezés for elem in bejárható_objektum if feltétel]
 +
</python>
 +
Mint az előző, de csak azok az elemek lesznek benne melyekre teljesül a ''feltétel''.
 +
<python>
 +
[kifejezés for elem1 in bejárható_objektum1 if feltétel1
 +
          for elem2 in bejárható_objektum2 if feltétel2
 +
          for elemN in bejárható_objektumN if feltételN]
 +
</python>
 +
Több feltétel és ciklus is írható akár.
 +
 +
Például az összes prím pár, melyeknek az egészosztottjuk is prím:
 +
[(n, m) for n in range(1, 100) for m in range(1, 100) if is_prime(n) and is_prime(m) and is_prime(n // m)]
  
 
== Wolfram Mathematica ==
 
== Wolfram Mathematica ==
120. sor: 205. sor:
 
  In[1]:= Table[f'[x],{f,{Sin, Cos, Log}}]
 
  In[1]:= Table[f'[x],{f,{Sin, Cos, Log}}]
 
  Out[1]= {Cos[x], -Sin[x], 1/x}
 
  Out[1]= {Cos[x], -Sin[x], 1/x}
Több dimenziós Table, például modulo három szorzótábla:
+
Több dimenziós Table, például szorzótábla 1-tõl 10-ig:
  Table[Mod[i j, 3], {i, 0, 2}, {j, 0, 2}] // MatrixForm
+
  Table[i * j, {i, 1, 10}, {j, 1, 10}]
  
 
=== Függvények hattatása ===
 
=== Függvények hattatása ===
 
* A függvényhívás jele a '''szögletes zárójel'''! <tt>Sin[x]</tt>
 
* A függvényhívás jele a '''szögletes zárójel'''! <tt>Sin[x]</tt>
 
* Postfix jelöléssel: <tt>x//Sin</tt>. Azt mondhatjuk: ''x-re hattatom a szinuszt''
 
* Postfix jelöléssel: <tt>x//Sin</tt>. Azt mondhatjuk: ''x-re hattatom a szinuszt''
* Prefix jelöléssel: <tt>Sin@x</tt>. Más szóval: ''szinuszt hattatom x-re''
+
* Prefix jelöléssel: <tt>Sin@x</tt>. Más szóval: ''a szinusz hat x-en''
 
* A dupla hattatás argumentumául veszi a lista elemeit:
 
* A dupla hattatás argumentumául veszi a lista elemeit:
 
  f @@ {x,y,z} === f[x,y,z]
 
  f @@ {x,y,z} === f[x,y,z]
145. sor: 230. sor:
 
  Total[{x,y}]
 
  Total[{x,y}]
 
Listára elemenként hattathatunk függvényt a <tt>Map</tt> függvénnyel vagy a <tt>/@</tt> szimbólummal.
 
Listára elemenként hattathatunk függvényt a <tt>Map</tt> függvénnyel vagy a <tt>/@</tt> szimbólummal.
  f/@{x,y,z} === {f[x],f[y],g[z]}
+
  f/@{x,y,z} === {f[x],f[y],f[z]}
 
Példák
 
Példák
 
  Table[Cos[x], {x,0,Pi,Pi/6}]
 
  Table[Cos[x], {x,0,Pi,Pi/6}]
151. sor: 236. sor:
 
  Cos /@ Range[0,Pi,Pi/6]
 
  Cos /@ Range[0,Pi,Pi/6]
 
  Cos[Range[0,Pi,Pi/6]]
 
  Cos[Range[0,Pi,Pi/6]]
 +
 +
=== Függvények megadása ===
 +
Az alábbiakban ugyanazt a függvényt definiálom:
 +
f[x_] := Sin[x]
 +
f = Sin[#]&
 +
f = Sin
 +
f = Function[x,Sin[x]]
 +
Ezek bármelyikével a következő eredményt kapom
 +
In[1]:= f'[x]
 +
Out[1]= Cos[x]

A lap jelenlegi, 2015. december 9., 18:57-kori változata

Tartalomjegyzék

Octave

Alapvető műveletek és függvények

2-3
2*3
2/3
floor(2/3)
mod(2,3)
2^3
sqrt(2)
log(2)
exp(1)
pi
cos(pi/2)

Octave-ban egy szám mindaddig valós (lebegőpontosan ábrázolva), amíg komplexnek nem bizonyul:

sqrt(2)
sqrt(-2)

Mátrixok

Sorvektor:

[1, 2, 3, 4]
[1 2 3 4]

Oszlopvektor:

[1;2;3;4]

Mátrix:

[1 2; 3 4]
[1, 2; 3, 4]

Speciális mátrixok:

 • zeros: csupa 0
 • ones: csupa 1
 • eye: diagonálisban 1, máshol 0
 • diag: négyzetes diagonális mátrix, megadott főátlóval
zeros(2,3)
eye(2,3)
ones(3,1)
diag([1,2,3,4])

Tartományokat adhatunk meg gyorsan, pl, 1, 2, 3, 4, 5:

1:5

Vagy más lépésközzel (akár negatívval), pl 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2:

1:0.2:2

Ezeket lehet használni mátrixok létrehozásakor, pl:

diag(1:4)

Vehetjük mátrixok transzponáltját:

[1 2; 3 4]'

összegét:

eye(2,2)+ones(2,2)

szorzatát:

[1 2; 3 4]*[1 2; 3 4]

hatványát:

[1 2; 3 4]^2

Ezek a műveletek mátrixokon hatnak. De végezhetjük a műveleteket tagonként is:

[1 2; 3 4].^2

A legtöbb művelet elé, ha pontot rakunk akkor tagonként hat.

Lekérhetünk és módosíthatjuk egy adott mátrix valamelyik elemét:

M = [1 2; 5 4]
M(2,1) = 3

Ez így a második sor első elemét módosítja.

Változók

Változókban tárolhatunk adatokat, például:

a = 5

de akár mátrixokat is tárolhatunk:

M = [1 2; 3 4]

Változók értéke felülírható, és változók használhatók értékadásnál is, például:

M = [1; 1]
a = 4
M = [a 2; 4 a]

Függvények

Függvényt írhatunk Octave-ban:

function fx = f(x)
 fx=1/(x^2+1);
endfunction

Majd így hívhatjuk meg:

f(3)

ennek az eredménye pl 0.1 lesz.Sage

Alapvető műveletek

2 + 5
4 * 2
6 - 1
4 / 3
4 ^ 2

Ne felejtsük el, hogy a 4/3 eredménye nem 1.3333 lesz, hanem 4/3, a Sage meghagyja szimbolikusan az eredményt az Octave-al ellentétben.

Változók

Változók hasonlóan működnek, mint Octave-ban:

a = 4
b = a * 4
a = 3

Ezt lefuttatva a értéke 3 lesz, míg b értéke 16.

Egyenlet megoldás

Egyenletet oldhatunk meg a solve(fv, változó) függvénnyel:

x = var('x')
solve(x^2 + 2*x - 1 == 0, x)

Figyeljük meg, hogy dupla egyenlőségjel van az egyenletben. A sima 1 egyenlőségjel az értékadást jelöli, míg a 2 egyenlőségjel az összehasonlítást. Valamint ne felejtsük el, hogy a szimbolikus változók csak akkor szimbolikusak Sage-ben, ha annak definiáljuk őket.

Függvényt is menthetünk változóba:

fv = 2 * x + 3
solve(fv == 4, x)

Megoldhatunk egyenletet numerikusan is (ha szimbolikusan nem megoldható):

find_root(abs(sin(x))^cos(x) == log(x), -10, 10)

Ekkor az utolsó két paraméter egy intervallumot határoz meg, amin belül keresi a megoldást.

Deriválás, integrálás

A diff paranccsal deriválhatunk egy függvényt:

diff(x^2 * sin(x), x)

Míg az integrate-el integrálhatunk:

integrate(x^2 * sin(x), x)

Függvény rajzolás

Függvényeket kirajzolhatunk a plot paranccsal:

plot(x^2 * sin(x), 0, 10)

Itt az utolsó két paraméter az intervallum ahol kirajzolja a grafikont (x koordináta).

Kirajzolhatunk több függvényt is, ha változóba mentjük őket, majd a show-val közösen mutatjuk őket:

p1 = plot(x^2 * sin(x), 0, 10)
p2 = plot(x^2 * cos(x), 0, 10)
show(p1 + p2)

Figyeljük meg, hogy össze kellett adni a két függvény rajzot, így tudtuk egybe kirajzolni.

Listák

Listákat máshogy kell készítenünk, mint Octave-ban:

simaLista = [2, 3, 6]
tobbSzintu = [[2, 3], [4, 7]]
felsorolas = range(1, 10) # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Listaértelmezés

Ezt a részét vizsgáltuk a legrészletesebben a Sage-nek:

[kifejezés for elem in bejárható_objektum]

Egy olyan listát hoz létre melyben a kifejezés szerepel a bejárható_objektum minden elemére. Bejárható objektum például egy lista, az is amit a range függvény hoz létre.

[kifejezés for elem in bejárható_objektum if feltétel]

Mint az előző, de csak azok az elemek lesznek benne melyekre teljesül a feltétel.

[kifejezés for elem1 in bejárható_objektum1 if feltétel1
      for elem2 in bejárható_objektum2 if feltétel2
      for elemN in bejárható_objektumN if feltételN]

Több feltétel és ciklus is írható akár.

Például az összes prím pár, melyeknek az egészosztottjuk is prím: [(n, m) for n in range(1, 100) for m in range(1, 100) if is_prime(n) and is_prime(m) and is_prime(n // m)]

Wolfram Mathematica

Listák

Listákat kapcsos zárójellel adunk meg

{1,2,3,4}

Mátrixokat listák listájaként:

{{1,2}, {3,4}}

De listában bármi lehet:

{1,x,{E,Pi}, Function[x,x^x]}

Hasznos parancsok

 • Range
In[1]:= Range[5]
Out[1]= {1,2,3,4,5}

In[2]:= Range[2,6]
Out[2]= {2,3,4,5,6}

In[3]:= Range[2, 5, 0.5] 
Out[3]= {2., 2.5, 3., 3.5, 4., 4.5, 5.}
 • Table

Range-hez hasonlóan

In[1]:= Table[i,{i,1,5}]
Out[1]= {1,2,3,4,5}

A Table hasába bármilyen kifejezést írhatunk

In[1]:= Table[x^i,{i,1,5}]
Out[1]= {x,x^2,x^3,x^4,x^5}

Az elemek explicit felsorolásával

In[1]:= Table[f'[x],{f,{Sin, Cos, Log}}]
Out[1]= {Cos[x], -Sin[x], 1/x}

Több dimenziós Table, például szorzótábla 1-tõl 10-ig:

Table[i * j, {i, 1, 10}, {j, 1, 10}]

Függvények hattatása

 • A függvényhívás jele a szögletes zárójel! Sin[x]
 • Postfix jelöléssel: x//Sin. Azt mondhatjuk: x-re hattatom a szinuszt
 • Prefix jelöléssel: Sin@x. Más szóval: a szinusz hat x-en
 • A dupla hattatás argumentumául veszi a lista elemeit:
f @@ {x,y,z} === f[x,y,z]

Más mint az alábbi:

f @ {x,y,z}

ami

f[{x,y,z}]

Például vegyük a Sin függvényt, ekkor az alábbiak megegyeznek:

Sin[Pi]
Pi // Sin
Sin @ Pi
Sin @@ {Pi}

Az összeadásra:

x+y
Plus[x,y]
Plus @@ {x,y}
{x,y} // Total
Total[{x,y}]

Listára elemenként hattathatunk függvényt a Map függvénnyel vagy a /@ szimbólummal.

f/@{x,y,z} === {f[x],f[y],f[z]}

Példák

Table[Cos[x], {x,0,Pi,Pi/6}]
Cos /@ Table[x, {x,0,Pi,Pi/6}]
Cos /@ Range[0,Pi,Pi/6]
Cos[Range[0,Pi,Pi/6]]

Függvények megadása

Az alábbiakban ugyanazt a függvényt definiálom:

f[x_] := Sin[x]
f = Sin[#]&
f = Sin
f = Function[x,Sin[x]]

Ezek bármelyikével a következő eredményt kapom

In[1]:= f'[x]
Out[1]= Cos[x]
Személyes eszközök