Informatika1-2016/Gyakorlat9

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
 
15. sor: 15. sor:
 
=== Számológép ===
 
=== Számológép ===
 
Az Octave egy fejlettebb számológépként is használható. Írjuk be az <tt>octave</tt> parancssorába az alábbiakat:
 
Az Octave egy fejlettebb számológépként is használható. Írjuk be az <tt>octave</tt> parancssorába az alábbiakat:
  2+3
+
  2 + 3
 
majd üssünk <tt>Enter</tt>-t. Ennek hatására:
 
majd üssünk <tt>Enter</tt>-t. Ennek hatására:
 
  > 2 + 3
 
  > 2 + 3
 
  ans =  5
 
  ans =  5
> ans
 
 
Próbáljuk ki ezeket is:
 
Próbáljuk ki ezeket is:
 
  2 - 3
 
  2 - 3

A lap jelenlegi, 2016. november 7., 23:53-kori változata

Előző gyakorlat - Fel - Következő gyakorlat

Tartalomjegyzék

Octave

Az Octave program alkalmas különböző matematikai számításokat numerikusan elvégzésére, a nagytestvérének a MatLab-nak az ingyenes (opensource) változata.

Kezdeti lépések

Hozzáférés a programhoz

Ha otthonról dolgozunk, akkor a következő lehetőségek legalább egyikével éljünk:

A géptermekből Linux-ról futtassuk az Octave-ot

Számológép

Az Octave egy fejlettebb számológépként is használható. Írjuk be az octave parancssorába az alábbiakat:

2 + 3

majd üssünk Enter-t. Ennek hatására:

> 2 + 3
ans = 5

Próbáljuk ki ezeket is:

2 - 3
2 * 3
2 / 3
floor (2 / 3)
mod (2, 3)
2^3
sqrt (2)
log (2)
log (3)
log (8) / log (2)
exp (1)
pi
cos (pi / 2)
(180 / pi) * acos (0.5)

Kilépni így lehet

exit

Adattípusok

Minden szám alapértelmezésben lebegőpontos, akkor is, ha véletlenül egész:

1000 / 9
ans = 111.11

Viszont megadhatjuk, hogy egészekként értelmezze a számokat:

int32 (1000) / int32 (9)
ans = 111

Octave-ban egy szám mindaddig valós, amíg komplexnek nem bizonyul:

sqrt (2)
sqrt (-2)

A számábrázolások

 • double: dupla lebegő pontos, 64 bit (8 byte)
  • valós: 8 byte
  • komplex: 16 byte
 • single: szimpla lebegő pontos, 32 bit (4 byte)
  • valós 4 byte
  • komplex: 8 byte
 • int32: 32 bites kettes komplemens egész (4 byte)
 • int8: 8 bites kettes komplemens egész: -128..127 (1 byte)
 • uint32: 32 bites előjel nélküli egész (4 byte)
 • uint8: 8 bites előjel nélküli egész: 0..255 (1 byte)

A méret nagyon is számít:

log(single(1.0001))
log(double(1.0001))
int32(100+100)
int8(100+100)

Mátrixok

Az octave-ban minden szám egy mátrix

 • számok: 1x1
 • vektorok:
  • sorvektor: 1xn
  • oszlopvektor: nx1
 • matrix: nxm

Ennek alapos oka van, amit majd később fogunk megérteni és ami a MatLab leglényegéhez vezet bennünket, ezt vette át az octave is. Bővebben itt.

Sorvektor:

[1 2 3 4]
[1, 2, 3, 4]

Oszlopvektor:

[1; 2; 3; 4]

Ez nem oszlopvektor:

[[1], [2], [3], [4]]

Mátrix:

[1 2; 3 4]
[1, 2; 3, 4]

Speciális mátrixok:

 • zeros: csupa 0
 • ones: csupa 1
 • eye: diagonálisban 1, máshol 0
 • diag: négyzetes diagonális mátrix, megadott főátlóval
zeros (2, 3)
eye (2, 3)
ones (3, 1)
diag ([1, 2, 3, 4])

Próbáljuk ki:

size (5)
size ([1, 2, 3])
size ([1; 2; 3])

Tartományok

A tartományok speciális sorvektorok, próbáljuk ki:

1:10

Ha nem egyesével akarunk ugrani:

1:0.1:2
1:2:10

Komplex számmal nem lehet, mert azok nem rendezhetőek!
Az eredmény mindig double lesz, de utána konvertálhatjuk:

int32 (1:0.5:10)

Leszálló tartományok:

4:-1:1

Üres tartomány:

4:1:1
4:1

Diagonális mátrixot megadhatunk így is:

> diag(1:4)
ans =
 1 0 0 0
 0 2 0 0
 0 0 3 0
 0 0 0 4

typeinfo

Egy érték típusáról meggyőződhetünk a typeinfo paranccsal.

typeinfo (1)
typeinfo (int32(1))
typeinfo (i)
typeinfo ([1 2 3 4])
typeinfo ([1 i -1 -i])
typeinfo (1:4)
typeinfo ([1:4])
typeinfo (1 >= 0)
typeinfo ("szöveg")
typeinfo ([1 + 2i 1 - 1i])

Műveletek mátrixokkal

Mivel minden szám egyben egy 1x1-es mátrix, így ezek mindig használhatóak.

Transzponált

Transzponált egyszerűen vesszővel ('):

> [1 2; 3 4]'
ans =
 1 3
 2 4
> _

Vagy

> (1:4)'
ans =
 1
 2
 3
 4

Komplex mátrixokra a vessző adjungálást jelent, azaz a transzponált elemenként konjugáltját:

> [1 2i; 3i 4]'
ans =
 1 - 0i  0 - 3i
 0 - 2i  4 - 0i

Konjugálást így csinálhatunk: (2 + 1i)'

Összeadás

1 + (1:4)
eye (2, 2) + ones (2, 2)
[1; 2; 3; 4] - [4; 3; 2; 1]

Szorzás

Minden szorzás mátrixszorzás:

> [1 2; 3 4]*[1 2; 3 4]
ans =
  7  10
 15  22

Hatványozás szintén, így az invertálás is:

[1 2; 3 4]^2
[1 2; 3 4]^-1

A szorzásnál a méreteknek kompatibiliseknek kell lenniük:

ones (2, 3) * ones (3, 5)

Sorvektor szorozva oszlopvektorral a skalárszorzás, fordítva diádszorzatnak hívjuk:

[1,2,3]*[1;2;3]
[1;2;3]*[1,2,3]

Tagonként vagy mátrixként

Ha a hatványozást ismételt mátrixszorzásként értelmezi, akkor ez mi?

[1 2; 3 4]^0.5

És ez mi?

sqrt([1 2; 3 4])

Bizonyos műveletek tagonként hatnak ha egy mátrixra alkalmazzuk, míg mások mátrix-műveletként. De tudunk váltani köztük.

> (1:4)^2
error: for A^b, A must be a square matrix

Hibát ad, mert két 1x4-es mátrixnak nem értelmes a szorzata. De:

> (1:4).^2
ans =
 1 4 9 16

Minden műveleti jel olyan, hogy ha elé pontot rakunk, akkor elemenként hat. Például az összeadásnál a mátrix összeadás és az elemenkénti összeadás ugyan az.

> [1 2; 3 4] + [1 2; 3 4]
ans =
 2  4
 6  8
> [1 2; 3 4] .+ [1 2; 3 4]
ans =
 2  4
 6  8

De a szorzásnál már különböznek:

> [1 2; 3 4] * [1 2; 3 4]
ans =
  7  10
 15  22
> [1 2; 3 4] .* [1 2; 3 4]
ans =
  1  4
  9  16

Hatványozás hasonlóan:

> [1 2; 3 4]^-1
ans =
 -2.00000  1.00000
 1.50000 -0.50000
> [1 2; 3 4].^-1
ans =
 1.00000  0.50000
 0.33333  0.25000

A nevesített függvények általában elemenként hatnak:

sin (0:0.1:2*pi)
exp ([0,-1;1,0])

A műveleti jelek pedig mátrix műveletként (*, ^, /, \)

Változók

Ahhoz hogy ne csak egy soros dolgokat tudjunk számolni, az adatokat változókban tároljuk.

a = 2
b = 3
a + b

Mindig van egy ans nevű változónak, amiben az utoljára kiszámolt érték található.
Ha nincsen érték adva egy változónak, akkor nem tudunk hivatkozni rá:

> a / q
error: `q' undefined

A pontosvesszővel (;) csendes számolást végezhetünk, ekkor a parancs eredménye nem lesz kiírva:

a = 2;
b = 3;
a + b

A whos paranccsal megnézhetjük az aktuálisan tárolt változóinkat.

> whos
Variables in the current scope:
 Attr Name    Size           Bytes Class
 ==== ====    ====           ===== =====
    a      1x1             8 double
    ans     1x1             8 double
    b      1x1             8 double
Total is 3 elements using 24 bytes

Egy változó értékét bármikor felülírhatjuk:

> a = 2;
> a = [1 2; 3 4];
> whos
Variables in the current scope:
 Attr Name    Size           Bytes Class
 ==== ====    ====           ===== =====
    a      2x2             32 double

Indexelés

Legyen M egy 3x3-as mátrix. Ennek az i-edik sorának j-edik eleme a következő.

M = rand(3,3);
i = 1;
j = 3;
M(i,j)

Mátrixok összefűzése:

[M M]
[M; M]

Részsorozat kiválasztása a tartományok használatával:

l = 0:0.1:1;
l (:)
l (1:11)
l (1:5)
l (5:end)
l (1:2:11)

Sőt:

l (1:2:11) = 0

Részmátrix hasonlóan, csak két indexszel.

A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
A (1:3, 1:2)
A (1:2, 1:3)

Egy sor kihagyása:

A ([1, 3], :)

Vagy részmátrix kiválasztása:

S = ones (8, 8);
S (3:6, 3:6) = -1

Vagy adott indexekre:

S = ones (8, 8);
S ([1 2 8], [2 6]) = 8

Mátrix kilapítása:

A = eye (3, 3);
A (:)

Vektorizáció

Az Octave-ban (MatLab-ban) általában egyszerre sok dolgot számolunk, nem csak egy értéken értékelünk ki egy függvényt. Például az X mátrix minden sorának számoljuk ki a normáját (X lehet nx3-as, ahol n nagyon sok):

X = rand (10, 3);
sqrt (sum (X.^2, 2))
ans =
 0.99105
 0.86977
 1.29362
 0.91697
 1.26149
 0.84024
 1.45410
 1.19791
 1.01153
 1.07420

Belülről kifelé haladva elemezzük a függvényeket:

 • X.^2: kiszámolja az elemenkénti négyzetet
 • sum(●, 2): összegzi a mátrix sorait egy oszlopvektorba (a 2 azt jelenti, a tömb második dimenziója, azaz a 2. index mentén)
 • sqrt: elemenként gyököt von

Számoljuk ki a 2x^2-3x+1 függvényértékeket, ahol x egy sorvektor:

x=0:0.1:1;
fx=2.*x.^2 - 3.*x + 1

A vektorizáció lényege, hogy ahol lehet mátrix és vektor műveletekre vezessük vissza a számításainkat, mert 1000 darab számpár összeszorzása lassabb, mint két darab 1000 hosszú vektor szorzása!

Függvények

Írjuk be az octave a parancssorába a következőket, vigyázzunk több soros lesz!

> function fx = f (x)
>  fx = 1 / (x^2 + 1);
> endfunction

Majd próbáljuk ki:

> f(3)
ans = 0.10000

Függvények megadása:

function <<az eredmény>> = <<a függvény neve>> (<<változók>>)
 ...
endfunction

A függvény hasában bármit számolhatunk, de a végén adjunk értéket <<az eredmény>> változónak. A függvény hasában érdemes csendes számítást végezni, itt használjunk mindenütt pontosvesszőt (;) a sor végén!

Egy másik függvény:

function R = remove_last (x)
 R = x (1:end-1);
endfunction

Példa:

> remove_last (1:5)
ans =
 1  2  3  4

Feladatok

Elemi sorműveletek elvégzése

Hozzunk létre egy egyjegyű nemnegatív egészekből álló 4x5-ös mátrixot, majd cseréljük ki két sorát, szorozzuk be a második sorát 2-vel és adjuk az első sorának kétszeresét a harmadik sorhoz! (A mátrix redukált lépcsős alakjának meghatározására azért a rref függvényt használjuk!)

Mi ez?

Figyeljük meg a következőket.

A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
B=[9 8 7; 6 5 4; 3 2 1];
trace (A*B')
A(:)' * B(:)

Mi a trace(A*B')?

LER

Számoljuk ki a következő lineáris egyenletrendszer megoldását:

 x + 2y = 3
4x + 5y = 6

1. megoldás:

A = [1 2; 4 5]
b = [3; 6]
x = A^-1 * b

2. megoldás:

x = A \ b

Még LER

Oldjuk meg a következő egyenletrendszereket:

 x + 5y = 1
2x + 4y = 2
 x + 5y = 1
2x + 4y = 2
5x - 6y = -1
 x + 2y + 5z = 1
5x + 4y + 6z = 2

Nagy mátrix okosan

 • Készítsük el a következő mátrixot okosan! (Minél kevesebb karaktert használva.)
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 5 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 6 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 7 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 8 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 9 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 10
 • És most ezt:
 0 1 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 -1 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 -1 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 -1 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
 • Sakktáblaszabály
 1 -1  1 -1  1
 -1  1 -1  1 -1
 1 -1  1 -1  1
 -1  1 -1  1 -1
 1 -1  1 -1  1

Függvény mátrixokon

Írjunk függvényt, mely az adott mátrix minden elemére alkalmazza a 2sin2x + 1 függvényt.

Részmátrix

Írjunk függvényt, mely egy 5x5-ös mátrix 2. és 4. sorából és 1., 3. és 5. oszlopából álló mátrixot adja.

Részmátrixon függvény

Írjuk meg az elõzõ két függvény kombinációját, mely az adott mátrix 2. és 4. sorából és 1., 3. és 5. oszlopából álló mátrixon alkalmazza a 2sin2x + 1 függvényt.

Minden második oszlop

Írjunk függvényt, mely tetszőleges mátrix minden második oszlopából álló mátrixot adja vissza. (Segítség, a size sorvektorban megadja a mátrix dimenzióját.)

Függvény alkalmazás csak adott elemeken

Írjunk függvényt, mely a kapott mátrix csak minden második oszlopán hajtja végre a 2sin2x + 1 függvényt. (Az eredmény mátrix dimenziója ugyanaz, mint a kapott mátrix.)

Segíts magadon

Az octave dokumentációjában, a stackoverflow-n vagy a Google-n. Az elemi szintű dolgok általában a Matlab help segítségével is megkereshetők.

Numerikus deriválás

Deriváljuk az f(x)=2x^2-3x+1 függvényt numerikusan! Adott egy x sorvektor, ami az abszcissza értékeket tartalmazza, fx pedig a hozzájuk tartozó függvényértékeket.

x = 0:0.1:1
fx = 2.*x.^2 - 3.*x + 1

Ekkor a függvény numerikus deriváltja:

df = (fx(2:end) - fx(1:end-1)) ./ 0.1

Nem egyenletes lépésközzel pedig:

df = (fx(2:end) - fx(1:end-1)) ./ (x(2:end) - x(1:end-1))

Előző gyakorlat - Fel - Következő gyakorlat

Személyes eszközök