Informatika2-2012/Eloadas05

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Ador (vitalap | szerkesztései) 2012. március 12., 22:00-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tartalomjegyzék

Operátorok, új típusok definiálása, stringek

Kiegészítések az eddigi anyagrészekhez

 • C-ben a függvényeknek egyedi névvel kell rendelkezniük. Általában a többi C-re épülő nyelv (C++, C#, Java) már megengedi hogy ugyanolyan névvel de különböző szignatúrával létezzenek függvények (vagyis elég ha a visszatérési érték típusa vagy a paraméterlista típusai különböznek).
 • Egy tömb neve használható közvetlenül mutatóként, pl itt:
  int egyik[20];
  egyik[0] = 11;
  printf("e[0]: %d\n", egyik[0]);
  *egyik = 12;
  printf("e[0]: %d\n", egyik[0]);
  *(egyik+3) = 24;
  printf("e[3]: %d\n", egyik[3]);

Ezt írja ki:

 e[0]: 11
 e[0]: 12
 e[3]: 24

Operátorok precedenciája

A precedencia határozza meg azt a sorrendet, ahogy egy kifejezésben használt operátorok kiértékelődnek. Zárójelezéssel persze megváltoztathatjuk a kiértékelési sorrendet.

(Itt szokták megemlíteni az operátoroknak az asszociativitás-át is, vagyis hogy jobbról balra vagy balról jobbra értékelődnek-e ki az operandusai. A lent linkelt táblázatokban meg lehet ezt nézni, és jó tudni erről, de nem fogjuk visszakérdezni.)

Amiket tudni kell (persze azt is hogy az operátorok mit csinálnak):

Asszociativitást is tartalmazó táblázatok:

Egy egyszerű példa:

  int a = (1+4+2)*3; /* 21 */
  int b = 1+4+2*3;  /* 11 */

Két tömbös-mutatós példa:

 int * alma[20];   // alma egy 20 elemű tömb ami mutatókat (mégpedig int típusra mutatókat) tartalmaz
 int (* korte)[20];  // korte egy mutató ami egy egészeket tartalmazó tömbre mutat

A C nyelv megengedi azt is, hogy egy mutató függvényre mutasson. (Nem fogjuk ezt sem visszakérdezni, sem használni ebben a félévben, de jó tudni hogy van ilyen, és legalább felismerés szintjén érdemes ismerni.)

 int (*func_p)();  // func_p egy mutató egy olyan függvényre ami int-et ad vissza
További példák
  int i;     // integer variable 'i'
  int *p;     // pointer 'p' to an integer
  int a[];    // array 'a' of integers
  int f();    // function 'f' with return value of type integer
  int **pp;    // pointer 'pp' to a pointer to an integer
  int (*pa)[];  // pointer 'pa' to an array of integer
  int (*pf)();  // pointer 'pf' to a function with returnvalue integer
  int *ap[];   // array 'ap' of pointers to an integer
  int *fp();   // function 'fp' which returns a pointer to an integer
  int (**ppa)[]; // pointer 'ppa' to a pointer to an array of integers
  int (**ppf)(); // pointer 'ppf' to a pointer to a function with return value of type integer
  int *(*pap)[]; // pointer 'pap' to an array of pointers to an integer
  int *(*pfp)(); // pointer 'pfp' to function with return value of type pointer to an integer
  int **app[];  // array of pointers 'app' that point to pointers to integer values
  int (*apa[])[]; // array of pointers 'apa' to arrays of integers
  int (*apf[])(); // array of pointers 'apf' to functions with return values of type integer

(forrás: http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/Pointers_and_arrays )

Típusnév hozzárendelés

A typedef kulcsszóval valójában nem definiálhatunk új típust, csak egy új nevet egy már létező típushoz. Így használható:

typedef <létező_típus> <új_azonosító>

Példa:

  typedef long* long_mutato; /* ezzel elneveztük "long_mutato"-nak a "long*" típust*/
  long szam1 = 42;
  long* szam1_ptr = &szam1;
  long_mutato szam2_ptr = szam1_ptr;
  *szam2_ptr = 23;

A felhasználó által definiálható típusok

 • Felsorolás (enum): olyan új típus, aminek véges és meghatározott értékkészlete van.
 • Struktúra (struct): több változó (már létező típusokkal) összefogása egy típussá.
 • Unió (union): hasonló a stuktúrához, de itt egyszerre csak egy elemnek lehet beállított értéke, ugyanis az unió belső változói egy közös memóriaterületet használnak.

Felsorolás típus

Az enum definiálásakor megadjuk az értékkészletet, és az ilyen típusú változó csak ezek közül vehet fel értéket. (A háttérben 0-tól kezdve egészek rendelődnek az értékekhez, így működik az egyenlőség-vizsgálat és a kisebb-nagyobb összehasonlítás is.)

enum evszak {
  TAVASZ,
  NYAR,
  OSZ,
  TEL
} e1, e2;
 
enum evszak elsoevszak = TAVASZ;
enum evszak masikevszak = TEL;
if (elsoevszak > masikevszak) {
  printf("elsoevszak(%d) kesobb van mint a masik(%d)\n", elsoevszak, masikevszak);
} else {
  printf("elsoevszak(%d) hamarabb van mint a masik(%d)\n", elsoevszak, masikevszak);
}

Amit a fenti kódrészlet kiír:

 elsoevszak(0) hamarabb van mint a masik(3)

Struktúrák

Logikailag egy egységet alkotó, akár különböző típusú adatokból álló összetett adattípus.

Struktúra deklaráció általános alakja (a szögletes zárójel azt jelenti hogy az a rész elhagyható): struct [<struktúra címke>] {

  <struktúra tag deklarációk>

} [<struktúra változó azonosítók>];

Példa 1:

struct vektor_int_2d {
  char id[20]; // a vektor neve egykaraktertömbben
  int xpos;  // x koordinata
  int ypos;  // y koordinata
};

Példa 2:

typedef int honap;
struct datum {
  int ev;
  honap ho;
  short nap;
} d1, d2;       // itt már fel is vettünk két dátum típusú változót
struct datum d3, d4;

Példa név(címke) nélküli struktúra definícióra (így később nem tudunk ilyen változókat létrehozni, csak itt a pontosvessző előtt):

struct {
  int ev;
  short ho;
  short nap;
} datum1, datum2;

Példa 4: maga a struktúradefiniálás címke(név) megadása nélkül történik, de rögtön új nevet adunk typedef-fel a létrejövő új típusnak. Így nem kell mindig a "struct" szót kiírni az ilyen típusú változók deklarálásakor. Ebben a példában már használjuk is az adattagokat (a pont operátorral kérhetjük el a struktúra egy adattagját, ill a "->" operátorral ha mutatónk van a struktúrára).

typedef struct {
  int ev;
  honap ho;
  short nap;
} datum_t;
datum_t d1, *d2_p; /* d1 egy dátum (datum_t típusú változó), d2_p pedig mutató egy dátumra */ 
 
d1.ev = 1992;
d1.ho = 10;
d1.nap = 2;
d2_p = &d1;   /* d2_p most már d1-re mutat */
d2_p->ev = 1990;  /* használhatjuk az adattagok átírására */

Struktúrákat megéri használni, mert:

 • Struktúra típusú változó értéke frissíthető egyetlen értékadással.
 • Függvény paramétere és visszatérési értéke is lehet struktúra típusú.


Egy hosszabb vektoros példa:

#include <stdio.h>
 
typedef struct{
  double x,y;
} vektor;
 
void v_kiir(vektor a) {
  printf("(%5.2lf; %5.2lf)", a.x, a.y);
}
 
vektor eredo(vektor a, vektor b){
  vektor c;
  c.x = a.x+b.x;
  c.y = a.y+b.y;
  return c;
}
 
vektor nyujt(vektor a, double k){
  a.x = k*a.x;
  a.y = k*a.y;
  return a;
}
 
int main() {
  vektor v1 = {2.1, 4.3};
  vektor v2 = {1.8,-1.5};
  vektor v3;
  printf("v1="); v_kiir(v1); printf("\n");
  printf("v2="); v_kiir(v2); printf("\n");
  printf("v1+v2="); v_kiir(eredo(v1,v2)); printf("\n");
  v3 = nyujt(v1, 2.2);
  printf("2.2*v1="); v_kiir(v3); printf("\n");
  return 0;
}


Szövegek ábrázolása a C nyelvben

A string típus szöveges tartalmat tárolhat, valójában egy karaktertömb (char[]) aminek a végét egy speciális karakter ('\0') jelzi.

Különbség egy karakter és egy egybetűs string között:

 • Karakter konstans: 'a' (1 karakteren tárolódik)
 • String: "a" (2 karakteren tárolódik, van egy lezáró '\0' karakter)

Néhány különleges karakter:

Különleges karakterek
Alakja Jelentése
'\' ' aposztróf
'\"' idézőjel
'\?' kérdőjel
'\\' rep
'\a' hangjelzés
'\n' újsor
'\t' tabulátor
'\b' visszatörlés
'\0' a 0-ás kódú karakter, a stringek lezárására használjuk


 • Egy szöveg ("alma") karakter tömbként:
char ct [5] = {'a','l','m','a', '\0'};
 • Helyette egyszerűbb, és ugyanazt jelenti:
char ct [5] ="alma";
 • Sőt, még ezek is (nem kell a méretet megadni, úgyis kiderül):
char ct [] ="alma";
char ct [] ="al" "ma"; // az előfeldolgozó egyesíti

A string lényegében egy karaktertömb, vagy egy mutató egy olyan karaktertömbre ami '\0'-val zárul.

Ha stringekkel dolgozunk, szükségünk lehet erre a sorra:

#include <string.h>

Nem része a C szabványnak, de tartalmazza pl. a stringeket összehasonlító függvényt:

int strcmp (char *op1, char *op2) {
  while (*op1 && *op1 == *op2) {
    op1++; op2++;
  }
  return *op1-*op2;
}

Használata:

  char * str1 = "alma";
  char * str2 = "aafdsg";
  int melyik = strcmp(str1, str2);
  printf("strcmp: %d\n", melyik); // 1, 0 vagy -1 lesz (itt 1 mert az első a nagyobb)

További függvények:

 • size_t strlen (char *str): string hossza (a lezáró \0 nélkül)
 • char *strchr (char *str, char ch) : megtalált karakter címe a stringben
 • char *strcpy (char *dest, char *source) : string átmásolása
 • char *strmove (char *dest, char *source) : string átmásolása (kicsit okosabban)


Ellenőrző kérdések

 • Állítsd sorrendbe a precedenciájuk szerint az operátorokat, azzal kezdve ami a legerősebben köt! + , % = >
 • Az alábbi négy sor közül melyik deklarál mutatókat tartalmazó tömböt?
  int **p1;
  int (*p2)[];
  int (*p3)();
  int *p4[];
 • Defniálj egy struktúrát "3d_vektor" címkével, ami három darab double típusú értékből áll!
 • Mire valók a "." és a "->" operátorok?
 • Milyen karakter zárja le a stringeket?


Források és további olvasnivalók

Személyes eszközök