Informatika2-2012/Eloadas06

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(Láncolt lista)
132. sor: 132. sor:
  
 
==== Láncolt lista ====
 
==== Láncolt lista ====
 +
 +
A láncolt lista (linked list) egy dinamikus adatszerkezet. A lista minden eleme tartalmaz valami adatot (akár többfélét, ill. akármilyen struktúra is lehet az adat), és egy mutatót a lista következő elemére. A tömbbel ellentétben egy lista elemei nem feltétlenül lesznek szépen egymás után elrendezve a memóriában (a tömbös pointer aritmetika sem fog működni), ezért kell a mutatókat eltárolni az elemekben, hogy megtaláljuk a következő elemet.
 +
 +
[http://www.cs.usfca.edu/~srollins/courses/cs112-f07/web/notes/linkedlists/ll2.gif kép]
 +
 +
A láncolt listák előnyei a tömbökkel szemben:
 +
* a méretet nem kell előre megadni, a program futása közben bármikor adhatunk hozzá új elemet (amíg van memória)
 +
* beszúrhatunk egy elemet valahová középre is, ekkor nem kell az összes utánakövetkező elemet "eltolni" a memóriában (ami lassú lenne tömböknél)
 +
 +
A láncolt listák hátrányai a tömbökkel szemben:
 +
* nekünk kell kezelni az elemek elérését, ezért bonyolultabb
 +
* nem alkalmazható pointer aritmetika: ha a 100. következő elemet akarjuk elérni akkor végig kell menni a lista megfelelő szakaszán, 100 lépésben érem csak el (tömböknél csak 100-at kellett adni a mutatóhoz, ezzel egy lépésben elértük az elemet akármilyen messze volt)
 +
 +
Ha mindkét irányba szeretnénk "mászkálni" a listán akkor egy elemhez két mutató is kell, az egyik az előző, a másik a következő elemre mutasson (kétirányba láncolt lista, doubly linked lists).
 +
 +
Egy példaprogram (egyirányba láncolt lista, az elemek csak egy azonosító számot tartalmaznak a mutatón kívül):
  
 
<c>
 
<c>

A lap 2012. március 14., 12:59-kori változata

Tartalomjegyzék

Dinamikus memóriakezelés

A pointerek használatának a legnagyobb előnyét eddig nem használtuk ki, segítségükkel ugyanis dinamikusan kezelhetjük a memóriát. Ez azt jelenti, hogy a program futása során olyan méretű darabot foglalhatunk le a memóriából, aminek a méretét nem tudjuk előre (vagyis a programkód írása során), majd a memóriát egy (vagy több) pointerrel manipulálhatjuk.

Ha csinálunk egy tömböt, annak konstans mérete van. A program elején definiáljuk (szögletes zárójelek között), az pedig a program végéig változatlan marad (ezért ilyenkor statikusnak nevezzük a memóriakezelést). De vannak esetek, amikor nem tudhatjuk előre, hogy mekkora legyen a tömb mérete: például egy fájl olvasása során, vagy ha a felhasználótól várunk bemenetet aminek nem ismerjük a maximális mennyiségét.

Memóriafoglalás és felszabadítás

Az előző előadáson (link) volt szó róla, hogy egy pointert tökéletesen tudunk tömbként kezelni. Lesz egy mutatónk, ami tömbként viselkedik, és ennek a méretét futási időben ("dinamikusan") foglaljuk le. Memória dinamikus lefoglalására a malloc() függvényt használhatjuk (a neve a "memory allocation" vagy "mamory allocator" -ból jön):

void *malloc(size_t size);

A void azt jelenti, hogy típus nélküli, tehát ha például egészre mutató pointernek akarunk helyet foglalni, akkor cast-olni kell azt. (részletesebben lentebb a "Casting" résznél.)

A malloc() függvény lefoglal size darab byte memóriát a heap-ből (a memória egy része, amiből dinamikusan lehet memóriát igényelni a programoknak), és a lefoglalt terület címét adja vissza (vagyis egy mutatót). Ha nem sikerült a memória foglalás, NULL értékkel tér vissza (a "sehova mutató mutató"). A memóriafoglaló függvény párja a:

void free(void *p);

A malloc()-al lefoglalt p címen kezdődő területet szabadítja fel.

Mekkora hely kell?

A malloc()-nak byte-ban kell megadni a lefoglalandó memória méretét. De honnan tudjuk hogy hány byte memóriában fognak elférni az adataink?

A sizeof() függvény meghatározza egy adott típus méretét byte-ban. Például sizeof(int) függvényhívás 4-et fog visszaadni, ha 32 bites egész számról van szó, a sizeof(double) pedig 8-at ha 64 biten tárolódnak a hosszú lebegőpontos számok. A sizeof() működni fog a felhasználó által definiált adattípusokra is (pl struktúrákra).

Casting (szereposztás, kasztolás)

A "casting" jelentése "szereposztás", kicsit itt is hasonló lesz mint a filmekben. A lényege, hogy megmondjuk a fordítónak hogy az adott változót milyen típusúra konvertálja, és az új típussal használja a kifejezésben.

Néha a típuskonverzió automatikusan megtörténik, de ezt nem nevezzük kasztolásnak. Pl:

  int i = 5;
  float f = i;

Ez a fenti példában nem gond (egy egészből törtszám lett), de ha fordítva tesszük akkor már információt veszítünk (a float törtrésze elvész).

A következő kódban még mindig nincs explicit kasztolás, de az összehasonlításhoz (az if-ben) a fordítónak közös típusra kell konvertálnia az értékeket. Amire automatikusan konvertál az mindig a kisebb értékkészletű lesz, itt az unsigned int:

#include <stdio.h>
int main() {
  float f = 5.7;
  int i = -f;
  unsigned int u = 3;
  if (u < i) {
    printf(" Az int erteke: %d\n", i);
  }
  return 0;
}

Most már tényleg explicit kasztolás példák következnek. A kasztoláshoz a kívánt típus nevét zárójelbe kell tenni annak a változónak a neve elé aminek a típusát meg szeretnénk változtatni. Valójában a változó nem fog megváltozni, egy következő utasításnál ugyanolyan lesz mint eddig volt, tehát a kasztolás csak ideiglenes, abban a kifejezésben van csak hatása ahova odaírjuk.

float a = 5.25;
int b = (int)a; /* Explicit kasztolás float-ból int-té. b értéke 5 lesz */
char c_a = 'A';  
int x = (int)c_a; /* x értéke 65 lesz: az 'A' karakter ASCII kódja */
char c_0 = '0';  
int y = (int)c_0; /* x értéke 48 lesz: a '0' karakter ASCII kódja */

Az 5. házihoz szükség lesz egy olyan függvényre, ami egy számot tartalmazó karakternek visszaadja az egész értékét, ezt most már meg tudjuk írni:

int atalakit(char c) {
  return (int)(c - '0');
}

Még egy, számolós példa:

int x=7, y=5 ;
float z;
z = x/y; /* z értéke 1 lesz, egész osztás */

Ha a 7/5 értéket pontosan szeretnénk megkapni float-ként, akkor kasztolni kell legalább az egyik változót a kifejezésben (a másik automatikusan fog konvertálódni, de biztos ami biztos kasztoljuk mindkettőt):

int x=7, y=5;
float z;
z = (float)x / (float)y;  /* z értéke 1.4 lesz */

Több példa: http://www.aui.ma/personal/~O.Iraqi/csc1401/casting.htm ASCII karakterkódok: http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII


Dinamikus memóriakezelés - egyszerű példaprogram

Nézzünk egy programot, amiben futási időben adjuk meg, hogy hány számot szeretnénk tárolni, a többit megoldjuk malloc-val, és egy mutatóval:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main() {
 int n=0, i=0, x=0;
 int *tomb;  // a "tomb" nevű mutatónk még nem mutat sehova
 
 // bekérjük az elemek számát a felhasználótól (n-be):
 printf("elemszam:\n");
 scanf("%d", &n);
 
 // lefoglaljuk a helyet a dinamikus tömbünknek
 // a mutatót kasztolni kell mert a malloc void* -ot ad vissza
 tomb = (int *)malloc(sizeof(int) * n);  // az első csillag "dereferencia", a második szorzás
 
 // bekérjük az értékeket sorban
 for(; i<n; ++i) {
   printf("%d: ", i+1);
   scanf("%d", &x);
   tomb[i] = x;  // a mutatót tömbként használjuk
 }
 
 // kiírjuk az értékeket
 for(i=0;i<n;++i) {
  printf("%d\t",tomb[i]);
 }
 
 // felszabadítjuk a lefoglalt memóriát !
 free(tomb); 
 return(0);
}

Látszik, hogy ez a példa sem teljesen dinamikus, mivel itt is meg kell adni, hogy hány elem legyen. Ez ugye azért kell, mert mindenképp le kell foglalni azt az n*4byte-nyi helyet, mielőtt adatokat teszünk a memóriába. Tökéletesen dinamikus adatszerkezeteket láncolt listákkal lehet készíteni.

Láncolt lista

A láncolt lista (linked list) egy dinamikus adatszerkezet. A lista minden eleme tartalmaz valami adatot (akár többfélét, ill. akármilyen struktúra is lehet az adat), és egy mutatót a lista következő elemére. A tömbbel ellentétben egy lista elemei nem feltétlenül lesznek szépen egymás után elrendezve a memóriában (a tömbös pointer aritmetika sem fog működni), ezért kell a mutatókat eltárolni az elemekben, hogy megtaláljuk a következő elemet.

kép

A láncolt listák előnyei a tömbökkel szemben:

 • a méretet nem kell előre megadni, a program futása közben bármikor adhatunk hozzá új elemet (amíg van memória)
 • beszúrhatunk egy elemet valahová középre is, ekkor nem kell az összes utánakövetkező elemet "eltolni" a memóriában (ami lassú lenne tömböknél)

A láncolt listák hátrányai a tömbökkel szemben:

 • nekünk kell kezelni az elemek elérését, ezért bonyolultabb
 • nem alkalmazható pointer aritmetika: ha a 100. következő elemet akarjuk elérni akkor végig kell menni a lista megfelelő szakaszán, 100 lépésben érem csak el (tömböknél csak 100-at kellett adni a mutatóhoz, ezzel egy lépésben elértük az elemet akármilyen messze volt)

Ha mindkét irányba szeretnénk "mászkálni" a listán akkor egy elemhez két mutató is kell, az egyik az előző, a másik a következő elemre mutasson (kétirányba láncolt lista, doubly linked lists).

Egy példaprogram (egyirányba láncolt lista, az elemek csak egy azonosító számot tartalmaznak a mutatón kívül):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
// listaelem struktúra, benne mutató a köv. elemre
struct lista_elem_s {
 long azonosito;
 struct lista_elem_s * kovetkezo;
};
 
// rövidebb nevek
typedef struct lista_elem_s ELEM;
typedef struct lista_elem_s * ELEM_p;
 
// lista struktúra: elég a kezdőelem, aztán a "linkeket" követjük majd
struct lista_s {
 ELEM_p elso;
};
 
// rövidebb nevek
typedef struct lista_s LISTA;
typedef struct lista_s * LISTA_p;
 
 
ELEM_p lista_utolso_elem(LISTA lista);
 
ELEM_p lista_uj_elem(LISTA_p lista) {
  // uj elem lefoglalása, kasztolás
  ELEM_p uj_elem = (ELEM *)malloc(sizeof(struct lista_elem_s));
  uj_elem->kovetkezo = NULL;
  uj_elem->azonosito = -1;
 
  // hibakezelés
  if (uj_elem == NULL) {
    printf ("Nem sikerult uj elemnek helyet foglalni!\n");
    return NULL;
  }
 
  // beállítani az előző elem (lista utolsója) mutatóját hogy az újra mutasson
  ELEM_p utolso = lista_utolso_elem(*lista);
 
  if (utolso != NULL) {
   utolso->kovetkezo = uj_elem;
  } else {
   lista->elso = uj_elem;
  }
  return uj_elem;
}
 
ELEM_p lista_utolso_elem(LISTA lista) {
  ELEM_p kovetkezo;
  ELEM_p aktualis = lista.elso;
  ELEM_p utolsoelotti = lista.elso;
  while(aktualis) {
    utolsoelotti = aktualis;
    kovetkezo = aktualis->kovetkezo;
    aktualis = kovetkezo;
  }
  return utolsoelotti;
}
 
void lista_kiir(LISTA_p lista) {
  ELEM_p aktualis = lista->elso;
 
  while( aktualis ){
    printf( "%ld\r\n", aktualis->azonosito);
    aktualis = aktualis->kovetkezo;
  }
}
 
void lista_felszabadit(LISTA_p lista) {
  ELEM_p kovetkezo;
  ELEM_p aktualis = lista->elso;
  while(aktualis) {
    kovetkezo = aktualis->kovetkezo;
    free(aktualis);
    aktualis = kovetkezo;
  }
  lista->elso = NULL;
}
 
long lista_elem_azonosito(LISTA lista, int sorszam) {
  int cnt = 0;
  ELEM_p aktualis = lista.elso;
  ELEM_p kovetkezo;
  while(aktualis && cnt < sorszam) {
    kovetkezo = aktualis->kovetkezo;
    aktualis = kovetkezo;
    cnt ++;
  }
  if (aktualis) {
    return aktualis->azonosito;
  } else {
    return -1;  
  }
}

Források, olvasnivalók

Személyes eszközök