Informatika2-2012/Eloadas09

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Stma (vitalap | szerkesztései) 2012. április 18., 18:54-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

<-- vissza

Tartalomjegyzék

függvények definiálása és használata

Amikor függvényeket definiálunk, akkor igazán nem fut le semmilyen létrehozott kod, csak egy ellenőrzés, amivel kizárja az interpreter a szintaktikai hibákat (olyan hiba ami a kod szövegéből ered).

A függvényben megírt kód csak a függvény hívásakor fut le és a változói akkor lesznek kiértékelve.

def fvdef():
 pass # a pass egy olyan parancs ami nem csinal semmit
 return x**2-1

Itt meg nem futott le semmi csak a fuggvény hívásakor.

fvdef()

Maga a függvényben definiált kód csak a meghívásakor fut le.

Meghívni a függvényt a függvény nevével lehet, úgy hogy utána a zárójelben megadjuk a paraméterként szánt értékeket. (Ha nem kell megadni paramétert akkor csak üres zárójelet használunk... "()")

alapértelmezett paraméter érték

Ha csak simán definiálunk egy függvényt amiket paraméterekkel lehet csak használni, akkor azok a paraméterek kötelezöek

def a_d_test(fv, vert):
 return fv * vert
 
a_d_test(5)
 
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: a_d_test() takes exactly 2 arguments (1 given)

Ezért lehetséges alapértelmezett értékeket beállítani a definiálás során, ez az érték egyszer értékelődik ki és utána mindig az lesz az alapértelmezett.


def a_d_test(fv, vert = 1):
 return fv * vert
 
a_d_test(5)
5

Fontos hogy azok a paraméterek amiket alapértelmezett értékkel akarunk ellátni a paraméterezésben hátulról kell beilleszteni.

SyntaxError: non-default argument follows default argument

kulcsszavas paraméter érték

Lehetséges a paraméterek neveivel is átadni a kívánt elemeket:

a_d_test(vert=2, fv=2)

Itt is fontos, hogy ha valamit kulcsszóval akarunk átadni, akkor azt a függvény hívás paraméterlistájának végétől kell feltölteni.

tetszőleges számú paraméter kezelése

Lehetőség van tetszőleges számú paramétert kezelni a *<nev> paraméter elkérésével

def as_many(*args):
 for i in args:
  print i,
 
as_many('trali', 'fari')
trali fari

tetszőleges számú nevesített paraméterek

def as_many_as(**args):
 for k,v in args.iteritems():
  print k, "erteke: ", v
 
as_many_as(elso='trali', masodik='fari')
elso erteke: trali
masodik erteke: fari

Ahogy láthatjuk itt nevet adhatunk az értéknek és nem csak a pozíciója határozza meg hogy mihez is lehet kötni az elemet. Fontos hogy mivel nem számíthatunk hogy megkapjuk-e azt a paramétert a függvény hívásakor ezért mindig ellenőrizzük annak meglétét.

Változók érvényességi köre

A nevek egy változóra hivatkoznak. Egy blokk olyan programrész, ami egy egységként hajtódik végre. A mi esetünkben egy függvény törzse blokk (de egy parancs is blokként értelmezett).

Egy blokk futtatása úgynevezett "futtatási keretben" történik (administrációs és futtatási okokból).

A scope a láthatóságát jelenti az adot változónak.

 • ha változót deklarálunk egy blokkon belül akkor annak láthatósága arra a blokra korlátozódik
 • ha a blokkon belül újabb blokkot hozunk létre, akkor ott is értelmezett lesz a változó, kivéve ha a belső blokkon belül azt nem definiáljuk felül, azaz nem adunk értéket neki
 • továbbá ha a külső blokkbeli változót szeretnénk használni, majd annak értéket adni a belső blokkban, az hibát fog okozni, mert ugyan bárhol deklarálhatunk változót, de blokkon belül a deklaráció előtt nem lehet használni azt a változót.
def fv():
 return a
 
a=7
fv()

Látható, hogy a külső blokkban deklarált "a" változó látható a függvényen belül is.

a=7
def sz2():
 a=2
 return a
 
print a
print sz2()
print a

Latható, hogy ha a belső blokkon belül deklarálunk már létező névvel új változót, akkor az csak a belső blokkon belül lesz értelmezett.

a=7
def sz3():
 b=a
 a=6
 return b
 
Traceback (click to the left of this block for traceback)
...
UnboundLocalError: local variable 'a' referenced before assignment

Látszik, hogy "a" ugyan létezik, de mivel a belső blokkon belül újra deklaráljuk, igy a deklaráció előtt nem használhatjuk azt.

A hiba egyszerű de nem szép megoldására a python a global kulcsszót adja a kezünkbe.

a=7
def sz3():
 global a
 b=a
 a=6
 return b

Programtervezési irányelveket követve az előző hibát más eszközökkel kell megoldani.

Program struktúra

A python lehetőséget ad bonyolult program szétdarabolására hogy az átláthatóbb legyen a fejlesztők számára A csomagok és a modulok kialakításával érhetjük el a darabolást.

csomag

Kiszervezhető és akár önmagukban is futtatható nagyobb független kódrészletekre használatos. Egy adott területhez tartozó feladatokat látja el. Általában több modul és alcsomagokat tartalmaz.

Pl: numpy - "NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python."

Mitől lesz valami csomag? Csomaggá az a könyvtár változhat ami tartalmazza a __init__.py fájlt. Ez a fájl jelzi az fordító számára, hogy egy csomagról van szó. A __init__.py üresen is elég, de vannak extra változók amiket lehet használni a csomag könnyebb használata érdekében (__all__, __path__, ...)

modul

Kisebb egybefüggő programrészek egysége. Maga a python programot tartalmazó file egy modult képez.

A modul neve a file nevével egyezik amiben van a kód. Így pl.: a protak.py programfájlban lévő modulra a protak névvel tudunk hivatkozni. A modul nevét a programon belül a __name__ változóval érjük el. Fontos, hogy ha a modult mint program indítjuk akkor a __name__ értéke __main__ lesz! Ezt fel lehet használni pl.:

tortin.py fájl tartalma:

 def mainp():
  print "This is the main"
 
 def elp():
  print 'This is not the main'
 
 if __name__ == '__main__':
  mainp()
 else:
  elp()

Majd hivjuk meg konzolbol a

python tortin.py

illetve interpreterből...

import tortin

(A modul elnevezést szokás használni még azokra a csomagokra is amiket különálló általános problémákat lehet kezelni pl. numpy és azokra amik kiterjesztési csomagok azaz más nyelvhez (pl.: C) való kapcsolódást valósít meg.)

csomagok és modulok felhasználása (import)

A programrészeket felhasználhatjuk a programon belül akárhol, ha azt jelezzük a fordítónak.

A python-on belül ezt az import vagy a from és az import kulcsszavakkal tehetjük meg a következő módon.

 import sys
 from sys import stdin
 from sys import maxint as mi
 from mymodule import *
 • az import sys paranccsal az összes sys modul alatt elérhető függvényhez és változóhoz hozzáférünk. pl.: sys.maxint vagy sys.ps1
 • az from sys import stdin paranccsal a programon használhatjuk a sys modulban definiált stdin változót a saját nevén, azaz a fájlon belül elérhető a stdin változó.
 • a from sys import maxint as mi nagyon hasonló az előzőhöz csak itt meg megadtuk azt is hogy a mi modulunkban mi a maxint változót a mi néven akarjuk elérni.
 • végül a from mymodule import * sorral azt adtuk meg, hogy mymodule minden eleme (kivéve a "_" karakterrel kezdődőek) elérhetőek legyenek. A * használata csomag import esetén kerülendő, modul esetén is megfelelő figyelemmel!

relatív import útvonalak

Bonyolultabb csomagokban ahol több alcsomag és sok-sok modul található az egymáshoz való hivatkozásokhoz használhatunk relatív útvonalakat.

 from . import torti
 from .. import kerek
 from ..vaz import orr

modul és csomag nevek feloldása

Az fordító először a

 1. beépített modulok között keres, ha ott nem találja, akkor
 2. sys.path - ban lévő útvonalakat próbálja végig ami a következőképpen épül fel:
  1. az indítás könyvtárába
  2. PYTHONPATH

elérhető elemek

Az elérhető elemeket egy adott modulon belül a dir() függvénnyel listázhatjuk ki

>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__', '__name__', '__package__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh',
'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'exp', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod',
'frexp', 'fsum', 'hypot', 'isinf', 'isnan', 'ldexp', 'log', 'log10', 'log1p', 'modf', 'pi', 'pow',
'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'trunc']

Kiírás, bevitel

Írásra a
print
két formáját, fájlba való íráshoz meg
write
használható.
>>> print a, 'almafa'
5 almafa
>>> repr(a)
'5'
>>> str(a)
'5'
>>> str(a).ljust(6)
'5   '
>>> str(a).rjust(6)
'   5'
>>> str(a).center(6)
' 5  '

a print-nek két formálja van:

Print mostani használata

>>> print 'a {0} kisebb mint a {1}'.format(5,6)
a 5 kisebb mint a 6

Lehet a format elemén belül címezni.

>>> coord = (3, 5)
>>> 'X: {0[0]}; Y: {0[1]}'.format(coord)
'X: 3; Y: 5'
>>> c = 3-5j
>>> ('The complex number {0} is formed from the real part {0.real} '
... 'and the imaginary part {0.imag}.').format(c)
'The complex number (3-5j) is formed from the real part 3.0 and the imaginary part -5.0.'

Részletek

Print régi használata

>>> a = 5*3.7
>>> a
18.5
>>> print '5 * 3.6 egyenlo %5.3f.' % a
5 * 3.6 egyenlo 18.500.

Itt a % jellel adható meg a paraméter helye, majd az utolsó % jel után vannak felsorolva ismét.

>>> print '5 * 3.6 egyenlo %5.3f, %04d.' % (a, a)
5 * 3.6 egyenlo 18.500, 0018.

Íras, olvasás fájlok terén

Fájlt megnyitni az open paranccsal lehetséges, majd utána a read al lehet olvasni belőle. A read egy nem kötelező paramétert vár, ami meghatározza, hogy mekkora adatot olvasson be, ha nincs megadva akkor a teljes fájlt próbálja beolvasni, ha az lehetséges. ha a read eléri a fájl végét akkor üres string-el tér vissza.

open parancs

open(...)
  open(name[, mode[, buffering]]) -> file object
 
  Open a file using the file() type, returns a file object. This is the
  preferred way to open a file. See file.__doc__ for further information.

read

>>> f = open('/home/me/test.txt','r')
>>> f.read()
'This is the entire file.\n'
>>> f.read()
''
>>> o = open('d:/temp/test.txt','r')
>>> o.read(10)
'Kiscica ka'
>>> o.read(10)
'landjai\n\nA'
>>> o.read(10)
' kiscica f'
>>> o.read(10)
'utott, eve'
>>> o.readline()
'tt, aludt.\n'
>>> o.seek(0)
>>> o.read()
'Kiscica kalandjai\n\nA kiscica futott, evett, aludt.\n\nItt a vege fuss el vele.'

readlines, seek, ciklusok file objektumon

>>> o.readlines()
[]
>>> o.seek(0)
>>> o.readlines()
['Kiscica kalandjai\n', '\n', 'A kiscica futott, evett, aludt.\n', '\n', 'Itt a vege fuss el vele.']
>>> o.seek(0)
>>> for i in o:
...  print i
...
Kiscica kalandjai
 
 
 
A kiscica futott, evett, aludt.
 
 
 
Itt a vege fuss el vele.
<python>
 
==== write ====
 
f.write(string) - a fájl írására a write parancsot használjuk.
 
<python>
>>> o = open('D:/temp/test.txt', 'w')
>>> o.read()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IOError: File not open for reading
>>> o.write('En irtam\n\n')
>>> o.close()
>>> o = open('D:/temp/test.txt', 'r')
>>> o.read()
'En irtam\n\n'

Ha objektumot szeretnénk kiírni akkor azt át kell alakítanunk az str() vagy repr() parancsal

>>> value = ('the answer', 42)
>>> s = str(value)
>>> f.write(s)

o.tell() - visszaadja hol is tartok epp a fájlban, a o.seek() az aktuális pozíciót tudjuk változtatni.

>>> f = open('/tmp/workfile', 'r+')
>>> f.write('0123456789abcdef')
>>> f.seek(5)   # a hatodik byte-ra ugrunk
>>> f.read(1)
'5'
>>> f.seek(-3, 2) # a vége előtti harmadik byte-ra ugrunk
>>> f.read(1)
'd'

És végül ha már nem akarjuk a fájlt használni, akkor hogy felszabadítsuk az általa foglalt erőforrásokat, le kell zárni. Tudjuk ellenőrizni is hogy a fájl éppen zárva van-e, f.closed, a fájl closed állapotának való lekérésével.


>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: I/O operation on closed file

Egyébb

with segítségével egyszerű erőforrás kezelés name attributum

>>>
>>> with open('/tmp/workfile', 'r') as f:
...   read_data = f.read()
>>> f.name
'/tmp/workfile'
>>> f.closed
True
Személyes eszközök