Informatika2-2012/Eloadas10

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(iterátorok)
(yield hogyan)
 
(egy szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva)
140. sor: 140. sor:
 
* stb
 
* stb
 
__cmp__,
 
__cmp__,
 +
 +
[http://docs.python.org/library/operator.html#mapping-operators-to-functions syntax]
  
 
=== super() függvény ===
 
=== super() függvény ===
169. sor: 171. sor:
  
 
== Kivételek ==
 
== Kivételek ==
 +
A kivétel olyan nyelvi elem, ami a keletkezésénél megszakítja a program futását, majd amíg nincs lekezelve mozog a program kezdeti blokkjáig, ahol az interpreter elnyeli és kilép a program futtatásából.
 +
 +
Ha a kivétel valahol le van kezelve, és a lekezelés során nem lépünk ki a programból, akkor a program a lekezelő blokk után fogja folytatni a futását.
 +
 +
Kivétel keletkezik ha nullával próbálunk osztani, ha a behúzás a program során nem egységes, ill. ha egy fájlt nem tudunk megnyitni olvasásra...
 +
 +
== kivételek kezelése ==
 +
A kivételekre lehet azért számítani, és ha kell akkor megfelelően lekezelni a következő módon:
 +
 
<python>
 
<python>
 
try:
 
try:
277. sor: 288. sor:
 
</python>
 
</python>
  
=== yield hogyan ===
+
== yield hogyan ==
 
Memória barát funkcionális program elem, generátor
 
Memória barát funkcionális program elem, generátor
 +
 +
=== generátor ===
 +
 +
a generátor egy olyan különleges iterátor, aminek az elemei nem foglalnak helyet a memóriában, hanem lépésről lépésre "generálódik". A generátor elemein csak egyszer tudsz végig menni. [http://stackoverflow.com/questions/231767/the-python-yield-keyword-explained egy magyarázat]
 +
 +
==== generátor kifejezés ====
 +
<python>
 +
(i*i for i in range(1,11))
 +
</python>
 +
 +
Ez a kód egy generátort eredményez, ami 1 - 10 négyzetét adja vissza elemeiként. [http://www.python.org/dev/peps/pep-0289/ bővebb leírás]
  
 
<python>
 
<python>
293. sor: 315. sor:
 
g
 
g
 
</python>
 
</python>
 
==== generátor ====
 
 
a generátor egy olyan különleges iterátor, aminek az elemei nem foglalnak helyet a memóriában, hanem lépésről lépésre "generálódik". A generátor elemein csak egyszer tudsz végig menni.
 
 
===== generátor kifejezés =====
 
<python>
 
(i*i for i in range(1,11))
 
</python>
 
 
Ez a kód egy generátort eredményez, ami 1 - 10 négyzetét adja vissza elemeiként.
 
 
[http://stackoverflow.com/questions/231767/the-python-yield-keyword-explained egy magyarázat]
 

A lap jelenlegi, 2012. szeptember 5., 00:38-kori változata

<-- vissza

Tartalomjegyzék

Osztályok és kivételek

Osztályok

Az osztályokat alapvetően egységbezárásra használják. Ami által a program tagolhatósága és újrahasznosítása nő.

Osztályok változókból és metódusokból állnak.

class MyClass:
 pass

Az előbbi kód egy alap gyűjtő osztályt reprezentál.

class MyClass:
 gvar = 667
 
 def fv(self):
  pass

A gvar változó a MyClass osztály szintű azaz az osztály nevével elérhető nem kell példányosítani. Az fv metódus csak példányon, vagy létező példánnyal hívható meg.

Eddig definíciókat írtunk. Olyan mint a fv definíció, ez még magában nem fut le, csak definiálunk egy típust. Az osztályokat a program futása során példányosítjuk.

x = MyClass()
# hasonloan mint mondjuk egy listát
l = list()
# vagy mas tipusokat ugyanis minden elem a python-on belül osztály lesz
d = dict()

Amikor egy osztályt példányosítunk akkor a példányon elérjük az osztály definíciójában definiált változókat és függvényeket.

x = MyClass()
x.fv()
MyClass.fv(x) # a két fv. hívás megegyezik

Az osztály elemeit nem szükséges a definíció során megadni. Utólag is hozzáadhatjuk.

x.count = 1
x.count += 1
# es szinten torolheto is
del(x.count)

A python osztályok alapvetően nem valók absztrakt definiálásra, ebben van az egyszerűsége.

Ha a osztály definíciójában használunk változókat, akkor azokat látják a létrehozott példányok is, de csak addig míg felül nem írják...

öröklés

>>> class A(object):
...  pass
... 
>>> a = A()
>>> a.t = 5
>>> a.t
5

Alapvetően minden osztály az object alosztálya. Az alosztály örökli az ős minden elemét. Így már létező működést tudunk az új típus (osztály) - ra tenni. Ezzel újrahasznosítani a már létező kódot.

Pythonon belül egyszerre több osztálytól is leszármazhatunk.

class A(B, C):
 pass

Itt az A osztály a B és a C -től is leszármazik.

Pythonon belül minden publikus változó, azaz ha én látom az osztály példányát akkor elérek belőle mindent. Ezért úgymond kitaláltak egy konvenciót, amit illik betartani: Megegyezés szerint.

 • _elem - fél privát (csak kritikus esetben írjuk direkt)
 • __elem - privát (soha ne írjuk felül)

isinstance - lehet vizsgálni változóról, hogy milyen példány.

>>> isinstance(object, int)
False
>>> isinstance(int, object)
True
>>> isinstance(x, object)
True

issubclass - a leszármazást lehet vele vizsgálni hasonló képen

Több osztályt is megadhatunk leszármazás során

class A(B,C):
 pass

konstruktor, operátorok

Az __init__ metódus az osztály konstruktorát reprezentálja. Amikor létrehozunk egy példányt az osztályból ez a függvény hívódik meg.

A __repr__ - a repr() által visszaadott elemet definiálhatjuk, hasonló képen a __str__ a str() fv-vel.

class Position3D:
 def __init__(self,x,y,z):
  self.pos = (x,y,z)
 
 def get_y():
  return self.pos[1]
 
 def __repr__(self):
  return 'This position is in:\n\tx: {0:d}, y: {1:d}, z:{2:d}'.format(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2])

További operátorok:

 • iterátor lekérése (iter fv.)

__iter__,

 • +, -, /, stb. operátorok

__mul__, __add__,

 • lista elem lekérés, slice ([], [:])

__getitem__, __setitem__, __getslice__

 • attribútum lekérése (.)
__getattr__,
 • hívás (())

__call__,

 • törlése (del fv.)

__del__,

 • hossza (len fv.)

__len__,

 • összehasonlító operátorok (==, <, <=, >, >=, !=)

__eq__, __lt__, __le__, __gt__, __ge_, __ne__

 • stb

__cmp__,

syntax

super() függvény

a super fv egy típust vár paraméterként és visszaad egy "proxy"-t amin keresztül elérjük az ős függvényeit. A proxy-n az operátorok nem használhatók!

super(<type>) - type ősének közvetítőjét adja vissza super(<type>, <obj>) - type ősének közvetítőjét adja vissza ha az obj type típusú super(<type1>, <type2>) - az type1 type2 ősének közvetítőjét adja vissza (többes öröklés esetén)

class A(object):
 def __init__(self, x):
  self.hey = x * x
 
class B(A):
 def __init__(self, x, y):
  self.zed = y / x
  super(B, self).__init__(x)
 
print B
a = A(5)
print a.hey
b = B(5, 30)
print b.zed, b.hey

super függvény leírása

Kivételek

A kivétel olyan nyelvi elem, ami a keletkezésénél megszakítja a program futását, majd amíg nincs lekezelve mozog a program kezdeti blokkjáig, ahol az interpreter elnyeli és kilép a program futtatásából.

Ha a kivétel valahol le van kezelve, és a lekezelés során nem lépünk ki a programból, akkor a program a lekezelő blokk után fogja folytatni a futását.

Kivétel keletkezik ha nullával próbálunk osztani, ha a behúzás a program során nem egységes, ill. ha egy fájlt nem tudunk megnyitni olvasásra...

kivételek kezelése

A kivételekre lehet azért számítani, és ha kell akkor megfelelően lekezelni a következő módon:

try:
 ...
except <exp> as <v>:
 ...
else:
 ...
finally:
 ...

Kivételek elemei:

>>> try:
...  raise Exception('spam', 'eggs')
... except Exception as inst:
...  print type(inst)   # the exception instance
...  print inst.args   # arguments stored in .args
...  print inst      # __str__ allows args to printed directly
...  x, y = inst     # __getitem__ allows args to be unpacked directly
...  print 'x =', x
...  print 'y =', y
...
<type 'exceptions.Exception'>
('spam', 'eggs')
('spam', 'eggs')
x = spam
y = eggs

A kivételek is osztályok, és azok is leszármaztathatók.

>>> class B():
...  pass
... 
>>> class C(B):
...  pass
... 
>>> class D(C):
...  pass
... 
>>> for c in [B,C,D]:
...  try:
...   raise c()
...  except D:
...   print "d"
...  except C:
...   print 'c'
...  except B:
...   print 'b'
... 
b
c
d

egy magyarázat

with értelmezése

A with kulcsszó alapvetően erőforrások lefoglalására majd a with blokk elhagyása után azok felszabadítására használható. Bővebb értelemben pedig bármire, amit a blokk előtt és után mindig le szeretnénk futtatni.

with obj as var:
 ...code block

Egyenértékű kód:

__enter__()
try:
 doSth()
finally:
 __exit__()
 
# azaz
 
with <valami> as <valt>:
 doSth()

A mélyére ásva a with akkor használható, ha az objektumnak amin értelmezett (obj) definiált az __enter__ és a __exit__ operátor. Ugyanis ahogy látszik az egyenértékű kódon ezeket hajtja végre a blokk elején és végén. Az as után álló var pedig az __enter__ visszatérési értéke lesz, amit felhasználhatunk a blokkon belül.

egy magyarázat

iterátorok

iterátorok segítségével tudjuk a sorozatokat bejárni. Az iter fv képes visszaadni a sorozat iterátorát amin a next fv segítségével lehet lépegetni.

>>> t='alma'
>>> i=iter(t)
>>> i
<iterator object at 0xb73c4dec>
>>> i.next()
'a'
>>> i.next()
'l'
>>> i.next()
'm'
>>> i.next()
'a'
>>> i.next()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
StopIteration

yield hogyan

Memória barát funkcionális program elem, generátor

generátor

a generátor egy olyan különleges iterátor, aminek az elemei nem foglalnak helyet a memóriában, hanem lépésről lépésre "generálódik". A generátor elemein csak egyszer tudsz végig menni. egy magyarázat

generátor kifejezés

(i*i for i in range(1,11))

Ez a kód egy generátort eredményez, ami 1 - 10 négyzetét adja vissza elemeiként. bővebb leírás

def reverse(data):
  for index in range(len(data)-1, -1, -1):
    yield data[index]
 
>>> for char in reverse('golf'):
...   print char
...
f
l
o
g
Személyes eszközök