Informatika2-2012/Eloadas10

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Stma (vitalap | szerkesztései) 2012. április 20., 23:33-kor történt szerkesztése után volt.

<-- vissza

Tartalomjegyzék

Osztályok és kivételek

Osztályok

Az osztályokat alapvetően egységbezárásra használják. Ami által a program tagolhatósága és újrahasznosítása nő.

Osztályok változókból és metódusokból állnak.

class MyClass:
 pass

Az előbbi kód egy alap gyűjtő osztályt reprezentál.

class MyClass:
 gvar = 667
 
 def fv(self):
  pass

A gvar változó a MyClass osztály szintű azaz az osztály nevével elérhető nem kell példányosítani. Az fv metódus csak példányon, vagy létező példánnyal hívható meg.

Eddig definíciókat írtunk. Olyan mint a fv definíció, ez még magában nem fut le, csak definiálunk egy típust. Az osztályokat a program futása során példányosítjuk.

x = MyClass()
# hasonloan mint mondjuk egy listát
l = list()
# vagy mas tipusokat ugyanis minden elem a python-on belül osztály lesz
d = dict()

Amikor egy osztályt példányosítunk akkor a példányon elérjük az osztály definíciójában definiált változókat és függvényeket.

x = MyClass()
x.fv()
MyClass.fv(x) # a két fv. hívás megegyezik

Az osztály elemeit nem szükséges a definíció során megadni. Utólag is hozzáadhatjuk.

x.count = 1
x.count += 1
# es szinten torolheto is
del(x.count)

A python osztályok alapvetően nem valók absztrakt definiálásra, ebben van az egyszerűsége.

Ha a osztály definíciójában használunk változókat, akkor azokat látják a létrehozott példányok is, de csak addig míg felül nem írják...

öröklés

>>> class A(object):
...  pass
... 
>>> a = A()
>>> a.t = 5
>>> a.t
5

Alapvetően minden osztály az object alosztálya. Az alosztály örökli az ős minden elemét.

Megegyezés szerint.

 • _elem - fél privát
 • __elem - privát

isinstance - lehet vizsgálni a példányt

>>> isinstance(object, int)
False
>>> isinstance(int, object)
True
>>> isinstance(x, object)
True

issubclass - a leszármazást lehet vele vizsgálni hasonló képen

Több osztályt is megadhatunk leszármazás során

class A(B,C):
 pass

konstruktor, operátorok

Az __init__ metódus az osztály konstruktorát reprezentálja. Amikor létrehozunk egy példányt az osztályból ez a függvény hívódik meg.

A __repr__ - a repr() által visszaadott elemet definiálhatjuk, hasonló képen a __str__ a str() fv-vel.

class Position3D:
 def __init__(self,x,y,z):
  self.pos = (x,y,z)
 
 def get_y():
  return self.pos[1]
 
 def __repr__(self):
  return 'This position is in:\n\tx: {0:d}, y: {1:d}, z:{2:d}'.format(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2])

További operátorok: __iter__, __mul__, __add__, __getitem__, __setitem__, __getattr__, __call__, __del__, __len__, __cmp__, __getslice__

Kivételek

try:
 ...
except <exp> as <v>:
 ...
else:
 ...
finally:
 ...

Kivételek elemei:

>>> try:
...  raise Exception('spam', 'eggs')
... except Exception as inst:
...  print type(inst)   # the exception instance
...  print inst.args   # arguments stored in .args
...  print inst      # __str__ allows args to printed directly
...  x, y = inst     # __getitem__ allows args to be unpacked directly
...  print 'x =', x
...  print 'y =', y
...
<type 'exceptions.Exception'>
('spam', 'eggs')
('spam', 'eggs')
x = spam
y = eggs

A kivételek is osztályok, és azok is leszármaztathatók.

>>> class B():
...  pass
... 
>>> class C(B):
...  pass
... 
>>> class D(C):
...  pass
... 
>>> for c in [B,C,D]:
...  try:
...   raise c()
...  except D:
...   print "d"
...  except C:
...   print 'c'
...  except B:
...   print 'b'
... 
b
c
d

egy magyarázat

with értelmezése

A with kulcsszó alapvetően erőforrások lefoglalására majd a with blokk elhagyása után azok felszabadítására használható. Bővebb értelemben pedig bármire, amit a blokk előtt és után mindig le szeretnénk futtatni.

with obj as var:
 ...code block

Egyenértékű kód:

__enter__()
try:
 doSth()
finally:
 __exit__()
 
# azaz
 
with <valami> as <valt>:
 doSth()

A mélyére ásva a with akkor használható, ha az objektumnak amin értelmezett (obj) definiált az __enter__ és a __exit__ operátor. Ugyanis ahogy látszik az egyenértékű kódon ezeket hajtja végre a blokk elején és végén. Az as után álló var pedig az __enter__ visszatérési értéke lesz, amit felhasználhatunk a blokkon belül.

egy magyarázat

iterátorok

iterátorok segítségével tudjuk a sorozatokat bejárni. Az iter fv képes visszaadni a sorozat iterátorát amin a next fv segítségével lehet lépegetni.

>>> t='alma'
>>> i=iter(t)
>>> i
<iterator object at 0xb73c4dec>
>>> i.next()
'a'
>>> i.next()
'l'
>>> i.next()
'm'
>>> i.next()
'a'
>>> i.next()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
StopIteration

yield hogyan

Memória barát funkcionális program elem, generátor

def reverse(data):
  for index in range(len(data)-1, -1, -1):
    yield data[index]
 
>>> for char in reverse('golf'):
...   print char
...
f
l
o
g

generátor

egy magyarázat

Személyes eszközök