Informatika2-2012/Eloadas11

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Stma (vitalap | szerkesztései) 2012. április 24., 23:38-kor történt szerkesztése után volt.

<-- vissza

Tartalomjegyzék

kivételek

Az előző órán tanultuk hogyan tudunk kivételeket kezelni, most megnézzük a főbb kivételeket és azok hierarchiáját.

BaseException - az őse minden kivételnek, ajánlatos nem őt örökíteni. Létezik az args változója ami egy tuple és ebben lehet paramétereket tárolni.

Exception - minden nem rendszerszintű kivétel ettől származik le. A fejlesztő által definiált kivételek őse.

ArithmeticError - alap osztálya az aritmetikai kivételeknek mint pl.: OverflowError - túlcsordulás, ZeroDivisionError - nullával való osztás, FloatingPointError.

import math
1-math.exp(-4*1000000*-0.0641515994108)
...
OverflowError: math range error

LookupError - alap osztálya az lista címzési kivételeknek mint a IndexError - indexelési hiba, KeyError - címzési hiba.

d = {}
d['alma']
...
KeyError: 'alma'

AssertionError - Amikor egy assert kifejezés elbukik.

AttributeError - Nemlétező attribútum lekérése vagy érték adásnál.

EOFError - amikor az file végét eléri egy beépített fv.

IOError - input, output operátorok elbukásakor pl.: a file nem található vagy megtelik a disk

ImportError - keletkezik, amikor a modul vagy azon belüli elem nem található

TabError - az IndentationError (nem megfelelő a behúzás) gyereke, akkor dobódik, amikor a behúzás nem konzisztens

StopIteration - amikor az iterátoron már nem tudunk tovább haladni

NameError - amikor lokálisan vagy globálisan a név nem található

kivételek felsorolása és hierarchiája

speciális kivétel a warning

részletes leírás

bevezetés alapcsomagokba

A python egy széles körben használható nyelv, és ezt annak köszönheti, hogy rengeteg területre szolgáltat, vagy létezik 3rd party kiegészítő csomagjai. Itt most az alap csomagok egy kis részét fogjuk áttekinteni.

továbbiakban

regexp (re)

Célja hogy reguláris kifejezések segítségével szövegeken tudjatok keresni egy adott mintára és azok elemeit felhasználni.

reguláris kifejezés

a reguláris kifejezés egy karaktersorozat amiben speciális karakterek segítségével mintákat adhatunk meg. a 'alma' egy olyan reg. kif. ami pontosan az alma karaktersorozatra fog egyezni.

speciális karakterek

'.' - a pont a bármilyen karaktert jelöli, kivéve a \n

'^' - azt jelzi, hogy az illesztés során ott van a karakter sorozat eleje

'$' - a kar. sor. végét jelöli

számosság

'*' - jelentése 0 vagy több (mohó)

'+' - 1 vagy több (mohó)

'?' - 0 vagy 1

*?, +?, ?? - ha az előzők mögé a ? tesszük akkor a mohó tulajdonságot vezérelhetjük

{m} - az ismétlés pontos számát adhatjuk meg

{m,n} - m és n közötti ismétlést

{m,n}? - hasonó...

escape karakter

'\'

halmaz

[] - ezen belül felsorolt karakter valamelyike lehet az erre illeszkedő karakter. Lehet tartományokat megadni mint a kisbetűk: [a-z], stb [a-zA-Z0-9]. A speciális karakterek elvesztik értelmüket a halmazon belül. Karakterosztályok is használhatóak lásd később. Ha az első karakter a '^' akkor a jelentése az lesz, hogy minden olyan karakter ami nincs a halmazban (ha más pozícióban szerepel akkor nincs különleges szerepe). Zárójelek: [()[\]{}] ua. []()[{}]


csoportosítás

'|' - A|B jelentése A vagy B, ahol A és B tetszőleges reguláris kif.

(...) - csoport jelzése. a Csoport újrahasználása a '\' és a csoport számával lehet: \1

(?...) -

Karakter osztályok

\A - a karakterlánc kezdete

\b - üres karakter a karakterláncon kívül

\B - üres karakter a karakterláncon belül

\d - [0-9]

\D - [^0-9]

\s - [ \t\n\r\f\v]

\S - [^ \t\n\r\f\v]

\w - [a-zA-Z0-9_]

\W - [^a-zA-Z0-9_]

\Z - a karakterlánc vége

felhasználása

prog = re.compile(pattern)
result = prog.match(string)

ami megegyezik

result = re.match(pattern, string, flag = re.I)
re.search(pattern, string, flags=0)

végigfut és egyezéseket keres

re.match(pattern, string, flags=0) csak a kezdeti egyezéseket adja vissza

az eredmény
>>> t=re.match(r'a{0,3}b','abaaab')
>>> t
<_sre.SRE_Match object at 0xb7235d78>
>>> dir(t)
['__copy__', '__deepcopy__', 'end', 'expand', 'group', 'groupdict', 'groups', 'span', 'start']
Jelzők használata:
result = re.match(pattern, string, flag = re.I)

jelentése, hogy a nagy és kisbetűket ne különböztesse meg

glob

Az aktuális könyvtárban keresi azokat mikre illik a keresési feltétel.

glob.glob(pathname)
 
glob.iglob(pathname) # generátorral tér vissza

pathname - lehet relatív, és abszolút elérési útvonal, ami tartalmazhat reguláris kifejezésbeli elemeket...

math

Matematikai funkciók tárháza... (Ha komplex számokkal akarunk dolgozni, akkor a cmath modult használjuk) pl.: math.factorial(x), math.fabs(x)

konstansok

math.e
math.pi

transzformációk

math.degrees(x) # radiánt alakít fokká
 
math.radians(x) # fordítva

szögfugvények

math.acos(x)
math.asin(x)
math.atan(x)
math.cos(x)
math.sin(x)
math.tan(x)

kerekites

math.ceil(x)
math.floor(x)
math.trunc(x)

hatványozás, logaritmus

math.log(x[, base])
math.exp(x)
math.pow(x, y)
math.sqrt(x)

random

Random generálással kapcsolatos elemek tárháza...

elemei

random.seed([x])
# a generátor alapját határozhatjuk meg, ha nem adunk meg semmit akkor a aktuális időt veszi alapul. Ha nem hívjuk
# meg a fv. a generátor mindig ua. a sorozatot adja...
 
random.randrange([start], stop[, step])
 
# range(start, stop, step) elemekből választ random. (choice(range(start, stop, step)))
 
random.randint(a, b)
# a <= N <= b, N-el tér vissza
 
random.choice(seq)
# a listából választ egyet. IndexError ha nincs elem a paraméterként átadott listában.
 
random.random()
# lebegőpontos számmal tér vissza a [0.0, 1.0) - ból
random.uniform(a, b)
# lebegőpontos számmal tér vissza (a <= N <= b ha a <= b és b <= N <= a ha b < a)

urllib2

A modul által kínált függvények és osztályok segítségével képesek vagyunk az interneten található anyagokat kezelni. azonosítás, átirányítás, sütik, stb.

>>> import urllib2 as ul
>>> f = ul.urlopen('http://www.python.org')
>>> for i in f:
...  print i
...

datetime

timeit

Segítségével kis kódrészek lefutását mérhetjük meg.

def test():
  """Stupid test function"""
  L = []
  for i in range(100):
    L.append(i)
 
if __name__ == '__main__':
  from timeit import Timer
  t = Timer("test()", "from __main__ import test")
  print t.timeit()

init

A Timer osztály létrehozásával tudjuk az adott kódrészletet megadni, és a kezdetbe állítási kódot is.

timeit.Timer([stmt='pass'[, setup='pass'[, timer=<timer function>]]])

test

Maga a teszt a timeit meghívásával fut le. A setup code egyszer fut le, a stmt kod mérése meg a number által def. szor fog lefutni és a kapott értékeket átlagolja.

Timer.timeit([number=1000000])

tudjuk megadott számban ismételni a timeit lefutását a repeat-tal

Timer.repeat([repeat=3[, number=1000000]])

doctest

A doctest modul a docstring-ben leírt működést képes értelmezni és azokat ellenőrizni.

Az alap esetek amire használható:

 • docstring aktualitását ellenőrizni hogy a leírt példák úgy működnek ahogy ott vannak.
 • regressziós tesztekre
 • hogyan dokumentációk készítésére

unittest

xml, json, email, smtplib, poplib, threading, zipfile, logging, weakref, gc, array, collections, bisect, heapsq ...

Személyes eszközök