Informatika2-2013/EloadasKerdesek

A MathWikiből

Néhány ellenőrző elméleti kérdés a C nyelvről

 • Mondj példát algoritmusra.
 • Mit nevezünk gépi kódnak?
 • Mi a compiler feladata?
 • Adj példát fordítóra.
 • Adj példát a gcc kapcsolóinak használatára.
 • Mire jó a gcc -O3 kapcsoló?
 • Mire jó a gcc -ggdb kapcsoló?
 • Mi történik a compile és link folyamatok során?
 • Mik a C compiler feladatai?
 • Mi a gdb?
 • Adj példát fejlesztői környezetre.
 • Milyen egyszerű adattípusokat ismersz C-ben?
 • Hogyan ad meg C-ben konstansokat és a változókat?
 • Mi történik deklaráláskor illetve inicializáláskor?
 • Milyen egyszerű szabály írja le a változók láthatóságát C-ben?
 • Mit nevezünk lokális, illetve globális változónak?
 • Milyen lehetőséget ad a C logikai változókkal való műveletekre?
 • Mit nevezünk kifejezésnek?
 • Mi a különbség a kifejezés és az utasítás között?
 • Adj példát vezérlési szerkezetekre.
 • Hogyan működik a break utasítás?
 • Hogyan működik a continue utasítás?
 • Adj példát operátor precedenciára. Adj meg egy több operátort tartalmazó C kifejezést és szemléltesd az operátorok precedenciáját a kifejezés kiértékelésekor.
 • Adj 5 példát a C nyelv kulcsszavaira.
 • Mik a * és & operátorok? Adj példát a használatukra.
 • Adj példát tömb deklarációra. Miért nem jó az alábbi kód:
int n=10;
int t[n];
 • Adj példát többdimenziós tömb értékadására.
 • Mire jó a malloc() függvény?
 • Foglalj le dinamikusan egy N x M -es (double) "táblázatot" a memóriában. Értelmezd a kódot.
 • Milyen részei vannak egy C függvénynek?
 • Mi a különbség a függvény prototípusa és deklarációja között?
 • Mikor van szükség prototípus vagy deklaráció használatára?
 • Hány visszatérési értéke lehet egy C függvénynek?
 • Hány paramétere lehet egy C függvénynek?
 • Mi kerül az argc változóba?
 • Milyen típusú változóval kezeljük C-ben a külső file-okat?
 • Hogyan nyitsz meg egy file-t csak olvasásra?
 • Adj példát a typedef parancs használatára.
 • Adj példát struct parancs használatára.
 • Mi a különbség az alábbi két kódrészlet között? Melyik mit csinál?
typedef struct {...} Vektor;
struct Vektor {...};

Ellenőrző kérdések a Pythonról

 • Milyen egyszerű típusokat ismer?
 • Milyen gyűjteményes típusokat ismer?
 • Milyen karakterlánc lehet név?
 • Mit jelent az, hogy az értékadás valójában objektumhivatkozás.
 • Mi a sekély másolás, és mi a mély másolás?
 • Mik a komplex típus jellemzői (attribute), és milyen tagfüggvényét (method) tanultuk?
 • Mik a listaértelmezések? Mi a szintaktikája a listaértelmezéseknek?
Személyes eszközök