Informatika2-2013/Gyakorlat07

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
 
(egy szerkesztő 6 közbeeső változata nincs mutatva)
27. sor: 27. sor:
 
Könnyen létrehozhatunk egy konstans karakter tömböt:
 
Könnyen létrehozhatunk egy konstans karakter tömböt:
 
<c>
 
<c>
char s[] = "Volt egyszer egy kiskutya, elment a vasarba.";
+
char s[] = "kiskutya";
 
</c>
 
</c>
 +
Ez ekvivalens a már korábban tanult tömb megadással:
 +
<c>
 +
char s[] = {'k', 'i', 's', 'k', 'u', 't', 'y', 'a', '\0'};
 +
</c>
 +
Ezekben az esetekben nem adtuk meg a tömbök hosszát, így az minimális lesz, tehát 9 hosszú. Ha továbbra is másra is szeretnénk használni a string-ünket, akkor lehet hosszabbra szeretnék deklarálni, ekkor megadható a mérete:
 +
<c>
 +
char s[30] = "kiskutya";
 +
</c>
 +
 +
== Feladatok ==
 +
 +
==== 1. Hossz ====
 +
 +
Írjatok függvényt mely egy string-et kap bemenetként, int-et ad vissza és kiszámolja hogy milyen hosszú a string (hány karakterbõl áll). Segítség: minden string végén ott a lezáró nulla.
 +
 +
==== 2. Egyezések ====
 +
 +
Írjatok függvényt mely egy string-et és egy karaktert kap bemenetként, int-et ad vissza és kiszámolja hogy hányszor szerepel az adott karakter a string-ben, és visszaadja ezt a számot.
 +
 +
==== 3. atoi ====
 +
 +
Írjatok függvényt mely megvalósítja a már ismert atoi függvényt (az atoi használata nélkül). Azaz string-et kap bemenetként, és a string-ben tárolt szám számértékét adja vissza int-ként. (Azaz ha "95" van a string-ben akkor 95-öt ad vissza.)
 +
 +
 +
== String.h ==
 +
 +
A string.h tartalmaz pár hasznos függvényt mellyel string-eket lehet manipulálni, a legfontosabbak:
 +
* strlen(const char *): az 1. feladatot valósítja meg, azaz visszaadja a kapott string hosszát. (a const csak arra utal, hogy a string tartalmát nem fogja megváltoztatni)
 +
* strcpy(char *cel, const char *forras): átmásolja a forras string tartalmát a cel string-be
 +
* strcat(char *cel, const char *forras): hozzáfûzi a forras string tartalmát a cel string-hez
 +
* strcmp(const char *str1, const char *str2): összehasonlítja az str1-et és az str2-t, ha 0-t ad akkor megegyeznek, pozitívat ad, ha az elsõ nem egyezésnél az elsõ string-ben volt nagyobb karakter, negatívat különben
 +
 +
Egy példa az strcat-re:
 +
<c>
 +
char fname[30] = "Bob";
 +
char lname[30] = "by";
 +
 +
printf("%s", strcat(fname, lname));
 +
</c>
 +
 +
 +
== Feladatok ==
 +
 +
==== 4. Próba ====
 +
 +
Próbáljátok ki a fenti függvényeket, ehhez segítség:
 +
<c>
 +
char str1[] = "Volt egyszer ";
 +
char str2[] = "egy kiskutya, elment";
 +
char str3[] = "a vasarba.";
 +
 +
// Hozzatok letre olyan string-et amibe el fog ferni ha mind3 string-et osszefuzzuk.
 +
// Majd tegyetek is meg ezt az osszefuzest
 +
// Szamoljatok meg ha meg nem tettetek, hogy hany karakteru ez az uj string
 +
// Masoljatok egy pont akkora string-be mint amekkora kell neki (mivel a hosszt az strlen-el hatarozzatok meg, igy dinamikusan kell a memoriat lefoglalni ehhez a string-hez mindenkepp).
 +
// Vegul hasonlitsatok ossze a ket string-et hogy valoban megegyeznek-e
 +
 +
</c>
 +
 +
==== 5. strcmp ====
 +
 +
Írjatok meg egy az strcmp-nek megfelelõ függvényt, azaz ami megkap két stringet és 1-et ad vissza ha az első a nagyobb (lexikografikus rendezés, vagyis ABC-rend szerint), -1-et ad ha a második a nagyobb, és 0-t ad ha egyforma a két string.
 +
 +
Ne felejtsétek el tesztelni, akár a 4. feladat string-jeivel akár újakkal.

A lap jelenlegi, 2013. március 26., 04:24-kori változata

Tartalomjegyzék

Ismétlés

 • Filekezelés
  • fopen, fprintf, fscanf, fclose
  • FILE *
  • write, add, read (w, a, r)
  • a kiíró/beolvasó függvények használata akár a parancssoriaké
 • Program argumentumai
  • int argc, char* argv[]
  • kezdetben minden szöveg, atoi-val int-é, atof-el float-á konvertálás
  • 0. indexû a file neve, 1. indexû az elsõ argumentum
 • Typedef és struktúrák
  • több változót egységbe zárni, pl vektor, komplex szám
  • . operátorral elérhetõ adattagok
  • létrehozásuk és függvény paraméter/visszatérési érték használatuk akár mint egy beépített változónak

Stringek

A string típus szöveges tartalmat tárol, valójában egy karakter tömb (char[]), egy lezáró nullával ('\0') a végén.

Különbség az 'a' és az "a" között:

 • 'a' char típusú, "a" char[] (vagyis char *) típusú
 • az "a" 2 karaktert tárol egy 'a' és egy '\0'

Könnyen létrehozhatunk egy konstans karakter tömböt:

char s[] = "kiskutya";

Ez ekvivalens a már korábban tanult tömb megadással:

char s[] = {'k', 'i', 's', 'k', 'u', 't', 'y', 'a', '\0'};

Ezekben az esetekben nem adtuk meg a tömbök hosszát, így az minimális lesz, tehát 9 hosszú. Ha továbbra is másra is szeretnénk használni a string-ünket, akkor lehet hosszabbra szeretnék deklarálni, ekkor megadható a mérete:

char s[30] = "kiskutya";

Feladatok

1. Hossz

Írjatok függvényt mely egy string-et kap bemenetként, int-et ad vissza és kiszámolja hogy milyen hosszú a string (hány karakterbõl áll). Segítség: minden string végén ott a lezáró nulla.

2. Egyezések

Írjatok függvényt mely egy string-et és egy karaktert kap bemenetként, int-et ad vissza és kiszámolja hogy hányszor szerepel az adott karakter a string-ben, és visszaadja ezt a számot.

3. atoi

Írjatok függvényt mely megvalósítja a már ismert atoi függvényt (az atoi használata nélkül). Azaz string-et kap bemenetként, és a string-ben tárolt szám számértékét adja vissza int-ként. (Azaz ha "95" van a string-ben akkor 95-öt ad vissza.)


String.h

A string.h tartalmaz pár hasznos függvényt mellyel string-eket lehet manipulálni, a legfontosabbak:

 • strlen(const char *): az 1. feladatot valósítja meg, azaz visszaadja a kapott string hosszát. (a const csak arra utal, hogy a string tartalmát nem fogja megváltoztatni)
 • strcpy(char *cel, const char *forras): átmásolja a forras string tartalmát a cel string-be
 • strcat(char *cel, const char *forras): hozzáfûzi a forras string tartalmát a cel string-hez
 • strcmp(const char *str1, const char *str2): összehasonlítja az str1-et és az str2-t, ha 0-t ad akkor megegyeznek, pozitívat ad, ha az elsõ nem egyezésnél az elsõ string-ben volt nagyobb karakter, negatívat különben

Egy példa az strcat-re:

char fname[30] = "Bob";
char lname[30] = "by";
 
printf("%s", strcat(fname, lname));


Feladatok

4. Próba

Próbáljátok ki a fenti függvényeket, ehhez segítség:

char str1[] = "Volt egyszer ";
char str2[] = "egy kiskutya, elment";
char str3[] = "a vasarba.";
 
// Hozzatok letre olyan string-et amibe el fog ferni ha mind3 string-et osszefuzzuk.
// Majd tegyetek is meg ezt az osszefuzest
// Szamoljatok meg ha meg nem tettetek, hogy hany karakteru ez az uj string
// Masoljatok egy pont akkora string-be mint amekkora kell neki (mivel a hosszt az strlen-el hatarozzatok meg, igy dinamikusan kell a memoriat lefoglalni ehhez a string-hez mindenkepp).
// Vegul hasonlitsatok ossze a ket string-et hogy valoban megegyeznek-e

5. strcmp

Írjatok meg egy az strcmp-nek megfelelõ függvényt, azaz ami megkap két stringet és 1-et ad vissza ha az első a nagyobb (lexikografikus rendezés, vagyis ABC-rend szerint), -1-et ad ha a második a nagyobb, és 0-t ad ha egyforma a két string.

Ne felejtsétek el tesztelni, akár a 4. feladat string-jeivel akár újakkal.

Személyes eszközök