Informatika2-2013/Gyakorlat07

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkovacs (vitalap | szerkesztései) 2013. március 26., 04:13-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Ismétlés

 • Filekezelés
  • fopen, fprintf, fscanf, fclose
  • FILE *
  • write, add, read (w, a, r)
  • a kiíró/beolvasó függvények használata akár a parancssoriaké
 • Program argumentumai
  • int argc, char* argv[]
  • kezdetben minden szöveg, atoi-val int-é, atof-el float-á konvertálás
  • 0. indexû a file neve, 1. indexû az elsõ argumentum
 • Typedef és struktúrák
  • több változót egységbe zárni, pl vektor, komplex szám
  • . operátorral elérhetõ adattagok
  • létrehozásuk és függvény paraméter/visszatérési érték használatuk akár mint egy beépített változónak

Stringek

A string típus szöveges tartalmat tárol, valójában egy karakter tömb (char[]), egy lezáró nullával ('\0') a végén.

Különbség az 'a' és az "a" között:

 • 'a' char típusú, "a" char[] (vagyis char *) típusú
 • az "a" 2 karaktert tárol egy 'a' és egy '\0'

Könnyen létrehozhatunk egy konstans karakter tömböt:

char s[] = "kiskutya";

Ez ekvivalens a már korábban tanult tömb megadással:

char s[] = {'k', 'i', 's', 'k', 'u', 't', 'y', 'a', '\0'};

Feladatok

1. Hossz

Írjatok függvényt mely egy string-et kap bemenetként, int-et ad vissza és kiszámolja hogy milyen hosszú a string (hány karakterbõl áll). Segítség: minden string végén ott a lezáró nulla.

2. Egyezések

Írjatok függvényt mely egy string-et és egy karaktert kap bemenetként, int-et ad vissza és kiszámolja hogy hányszor szerepel az adott karakter a string-ben, és visszaadja ezt a számot.

3. atoi

Írjatok függvényt mely megvalósítja a már ismert atoi függvényt (az atoi használata nélkül). Azaz string-et kap bemenetként, és a string-ben tárolt szám számértékét adja vissza int-ként. (Azaz ha "95" van a string-ben akkor 95-öt ad vissza.)


String.h

A string.h tartalmaz pár hasznos függvényt mellyel string-eket lehet manipulálni, a legfontosabbak:

 • strlen(const char *): az 1. feladatot valósítja meg, azaz visszaadja a kapott string hosszát. (a const csak arra utal, hogy a string tartalmát nem fogja megváltoztatni)
 • strcpy(char *cel, const char *forras): átmásolja a forras string tartalmát a cel string-be
 • strcat(char *cel, const char *forras): hozzáfûzi a forras string tartalmát a cel string-hez
 • strcmp(const char *str1, const char *str2): összehasonlítja az str1-et és az str2-t, ha 0-t ad akkor megegyeznek, pozitívat ad, ha az elsõ nem egyezésnél az elsõ string-ben volt nagyobb karakter, negatívat különben

Egy példa erre:

char fname[30] = "Bob";
char lname[30] = "by";
 
printf("%s", strcat(fname, lname));
Személyes eszközök