Informatika2-2014/Eloadas Python/1ZH

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wettl (vitalap | szerkesztései) 2014. április 22., 22:42-kor történt szerkesztése után volt.

1. ZH

1. Írjunk fel egy reguláris kifejezést, mely pontosan azokra a két számból álló karakterláncokra illeszkedik, melyek oszthatók 3-mal. A reguláris kifejezés tehát illeszkedjen a "00", "03", "12", "24", "99" karaterláncokra, de ne illeszkedjen a "01", "98", "0a", "ab" karakterláncokra (az egyszerűség kedvéért az előtte lévő és az utána következő karakterekkel nem kell foglalkozni).

Megoldás

[0369][0369]|[147][258]|[258][147]

2. Írjunk kódot, mely egy karakterláncból mozaikszót képez. A mozaikszó a karakterlánc minden nagy betűvel kezdődő szavából csak a nagy betűk megtartásával képződik. A karakterlánc csak az angol ábécé betűit és szóközöket tartalmaz. Használjuk a 're' modul 'sub' függvényét, vagy egy regexp objektum 'sub' metódusát a megoldáshoz. A kód példa bemenetekre adott válaszai: \pont2

"American Mathematical Society" --> "AMS"

"Masters of Business Administration" --> "MBA"

Két megoldás

>>> import re
>>> line = 'Masters of Business Administration'
>>> prog = re.compile("[^A-Z]")
>>> prog.sub("", line)
'MBA'
>>> import re
>>> line = 'Masters of Business Administration'
>>> re.sub("[^A-Z]", "", line)
'MBA'

Két másik megoldás

>>> import re
>>> line = 'Masters of Business Administration'
>>> prog = re.compile("([A-Z])[a-z ]+")
>>> prog.sub(r"\1", line)
'MBA'
>>> import re
>>> line = 'Masters of Business Administration'
>>> re.sub("([A-Z])[a-z ]+", r"\1", line)
'MBA'

3. Egy file-ban soronként vannak a neptunkód--pontszám párok, szóközzel elválasztva. Írjunk python kódot, mely beolvassa ezt a file-t és egy szótárban tárolja a hallgatók eredményeit. A szótár kulcsai neptunkódok, az értékek ZH pontok.

Megoldás

f = open("eredmenyek.txt", "r")
 
d = {}
for line in f:
  l = line.split()
  d[l[0]] = int(l[1])
 
print d

4. Írjunk egy legjobbak nevű függvényt, mely egy -- az előző feladat szerinti -- szótárat és egy pozitív egész számot kap paraméterként. A függvény egy listában visszaadja az n legmagasabb pontszámú hallgató neptunkódját tetszőleges sorrendben, ahol n a második paraméter. Nincs két hallgató azonos pontszámmal.

Megoldás

pontszamok = {'C3WRGQ':15, 'PTKFGS':54, 'TB7RU9':65, 'YTMND1':43, 'BATMAN':78}
 
def legjobbak(pontDict, n):
  retval = []
  p = pontDict.values()
  p.sort()
  p = p[-n:]
  for k in pontDict:
    if pontDict[k] in p:
      retval.append(k)
  return retval
 
print legjobbak(pontszamok, 3)

5. Adjuk meg, hogy mely változók lesznek elérhetők az a és b objektumokból az alábbi kód futtatása után.

class A(object):
 
  x = 1
  z = 2
  def __init__(self):
    self.u = 6
    self.w = 4
 
class B(A):
 
  y = 5
  def __init__(self):
    self.v = 3
 
a = A()
b = B()


Megoldás

Az a objektumban elérhető a.x, a.z, a.u, a.w

A b objektumban elérhető b.x, b.z, b.y, b.v


6. Egészítsd ki az alábbi kódot. Az osztály egy téglatestet reprezentál, melynek surface tulajdonsággal lehet lekérni a felszínét.

Megoldás

import math
 
class Cuboid(object):
 
  def __init__(self, sideA, sideB, sideC):
    self.a = sideA
    self.b = sideB
    self.c = sideC
 
  @property
  def surface(self):
    return 2 * (self.a*self.b + self.a*self.c + self.b*self.c)

Használata:

>>> t = Cuboid(3, 4, 5)
>>> print t.surface
94


7. A Cube osztály a fenti Cuboid leszármazottja, mely a kockákat írja le.

 • Egészítsük ki az '__init__' metódusát, hogy annak a 'self'-en kívül csak egy argumentuma legyen.
 • Legyen volume (térfogat) írható és olvasható tulajdonsága. (Köbgyökhöz használjuk a python ** operátorát tört kitevővel.)

Egyszerű megoldás

import math
 
class Cube(Cuboid):
 
  def __init__(self, side):
    Cuboid.__init__(self, side, side, side)
 
  def __get_volume(self):
    """Calculates the 'volume' property."""
    return self.a ** 3
 
  def __set_volume(self, volume):
    """Sets the 'volume' property."""
    self.a = self.b = self.c = volume ** (1.0 / 3.0)
 
  volume = property(__get_volume, __set_volume,
          doc="""Gets or sets the volume of the cube.""")

Megoldás, melyben a cube osztály leszármazott osztályaiban is átírható lesz a __get_volume és a __set_volume függvény, mivel a property függvény csak implicit függvényekre hat:

class Cube(Cuboid):
 
  def __init__(self, side):
    Cuboid.__init__(self, side, side, side)
 
  def __get_volume(self):
    """Calculates the 'volume' property."""
    return self.a ** 3
 
  def ___get_volume(self):
    """Indirect accessor for 'volume' property."""
    return self.__get_volume()
 
  def __set_volume(self, volume):
    """Sets the 'volume' property."""
    self.a = volume ** (1.0 / 3.0)
    self.b = self.a
    self.c = self.a
 
  def ___set_volume(self, volume):
    """Indirect setter for 'volume' property."""
    self.__set_volume(volume)
 
  volume = property(___get_volume, ___set_volume,
          doc="""Gets or sets the volume of the cube.""")

E megoldások használata:

>>> k = Cube(4)
>>>> print k.surface
96
>>> print k.volume
64
>>> k.volume = 8
>>> print k.a
2.0


8.

Megoldás

 

9.

Megoldás

 

10.

Megoldás

 
Személyes eszközök