Informatika2-2014/Gyakorlat01

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
19. sor: 19. sor:
 
OsztalyNev
 
OsztalyNev
 
</python>
 
</python>
 
+
* Python interpreter futtatása:
 +
<pre class='prettyprint'>
 +
$ <strong>python</strong>        ## Run the Python interpreter
 +
Python 2.7.1 (r271:86832, Jul 31 2011, 19:30:53)
 +
[GCC 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2335.15.00)] on darwin
 +
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 +
>>> <strong>a = 6</strong>      ## set a variable in this interpreter session   
 +
>>> <strong>a</strong>          ## entering an expression prints its value
 +
6
 +
>>> <strong>a + 2</strong>
 +
8
 +
>>> <strong>a = 'hi'</strong>    ## a can hold a string just as well
 +
>>> <strong>a</strong>   
 +
'hi'
 +
>>> <strong>len(a)</strong>      ## call the len() function on a string
 +
2
 +
>>> <strong>foo(a)</strong>      ## try something that doesn't work
 +
Traceback (most recent call last):
 +
  File "<stdin>", line 1, in ?
 +
NameError: name 'foo' is not defined
 +
>>> ^D          ## type CTRL-d to exit (CTRL-z in Windows/DOS terminal)
 +
</pre>
 
=== Feladatok ===
 
=== Feladatok ===
  
 
=== 1. Házi Feladat ===
 
=== 1. Házi Feladat ===

A lap 2014. február 10., 14:04-kori változata

Tartalomjegyzék

Python

Elmélet

Bevezetés

 • Altalános körben használható
 • Magas szintű programozási nyelv
 • Egyik alap elve az olvasható kód írása tiszta szintaxis használatával
 • Dinamikus interpreter nyelv
 • Sokszor script nyelvként használjuk
 • "Pythonban minden objektum"
 • PEP8
ez_egy_hosszu_fuggvenynev(ez_egy_hosszu_valtozo)
OsztalyNev
 • Python interpreter futtatása:
$ <strong>python</strong>    ## Run the Python interpreter
Python 2.7.1 (r271:86832, Jul 31 2011, 19:30:53) 
[GCC 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2335.15.00)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> <strong>a = 6</strong>    ## set a variable in this interpreter session  
>>> <strong>a</strong>      ## entering an expression prints its value
6
>>> <strong>a + 2</strong>
8
>>> <strong>a = 'hi'</strong>  ## a can hold a string just as well
>>> <strong>a</strong>   
'hi'
>>> <strong>len(a)</strong>   ## call the len() function on a string
2
>>> <strong>foo(a)</strong>   ## try something that doesn't work
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: name 'foo' is not defined
>>> ^D     ## type CTRL-d to exit (CTRL-z in Windows/DOS terminal)

Feladatok

1. Házi Feladat

Személyes eszközök