Informatika2-2014/Gyakorlat01

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Rpalovics (vitalap | szerkesztései) 2014. február 10., 14:05-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Python

Elmélet

Bevezetés

 • Altalános körben használható
 • Magas szintű programozási nyelv
 • Egyik alap elve az olvasható kód írása tiszta szintaxis használatával
 • Dinamikus interpreter nyelv
 • Sokszor script nyelvként használjuk
 • "Pythonban minden objektum"
 • PEP8
ez_egy_hosszu_fuggvenynev(ez_egy_hosszu_valtozo)
OsztalyNev
 • Python interpreter futtatása:
$ python    ## Run the Python interpreter
Python 2.7.1 (r271:86832, Jul 31 2011, 19:30:53) 
[GCC 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2335.15.00)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a = 6    ## set a variable in this interpreter session  
>>> a      ## entering an expression prints its value
6
>>> a + 2
8
>>> a = 'hi'  ## a can hold a string just as well
>>> a   
'hi'
>>> len(a)   ## call the len() function on a string
2
>>> foo(a)   ## try something that doesn't work
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in ?
NameError: name 'foo' is not defined
>>> ^D     ## type CTRL-d to exit (CTRL-z in Windows/DOS terminal)

Feladatok

1. Házi Feladat

Személyes eszközök