Informatika2-2014/Gyakorlat01

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Rpalovics (vitalap | szerkesztései) 2014. február 10., 23:02-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Python

Elmélet

 • Altalános körben használható
 • Magas szintű programozási nyelv
 • Egyik alap elve az olvasható kód írása tiszta szintaxis használatával
 • Dinamikus interpreter nyelv
 • Sokszor script nyelvként használjuk
 • "Pythonban minden objektum"
 • PEP8
ez_egy_hosszu_fuggvenynev(ez_egy_hosszu_valtozo)
OsztalyNev
 • Python interpreter futtatása:
$ python    ## Run the Python interpreter
Python 2.7.1 (r271:86832, Jul 31 2011, 19:30:53) 
[GCC 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2335.15.00)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a = 6    ## set a variable in this interpreter session  
>>> a      ## entering an expression prints its value
6
>>> a + 2
8
>>> a = 'hi'  ## a can hold a string just as well
>>> a   
'hi'
>>> len(a)   ## call the len() function on a string
2
>>> foo(a)   ## try something that doesn't work
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in ?
NameError: name 'foo' is not defined
>>> ^D     ## type CTRL-d to exit (CTRL-z in Windows/DOS terminal)
 • Python program:
#!/usr/bin/python
 
# import modules used here -- sys is a very standard one
import sys
 
# Gather our code in a main() function
def main():
  print 'Hello there', sys.argv[1]
  # Command line args are in sys.argv[1], sys.argv[2] ...
  # sys.argv[0] is the script name itself and can be ignored
 
# Standard boilerplate to call the main() function to begin
# the program.
if __name__ == '__main__':
  main()
$ python hello.py Guido
Hello there Guido
$ ./hello.py Alice  # without needing 'python' first (Unix)
Hello there Alice
 • Függvények:
# Defines a "repeat" function that takes 2 arguments.
def repeat(s, exclaim):
  """Returns the string s repeated 3 times.
  If exclaim is true, add exclamation marks.
  """
 
  result = s + s + s # can also use "s * 3" which is faster (Why?)
  if exclaim:
    result = result + '!!!'
  return result
 • Egyszerű adattípusok
  • None - a semmi programbeli megvalósulása
  • numerikus
  • egész
  • lebegőpontos
  • (complex)
  • long
  • boolean

Feladatok

Python interpreter

 • Nyisd meg a Python interpretert parancssorban
 • Számold ki az alábbi összefüggések értékét
  • 12 + 96
  • 72 - 4
  • (x^2 + 4x + 4), ha x = 0, x = 1, x = 2 ,x = 10
  • sqrt(6), sqrt(9)
  • 1032243 8354-el való osztási maradéka
  • 1032243 / 8354
  • Segítség:
>>> pow(2,10)
1024
>>> 8/6
1
>>> 8./6
1.3333333333333333
>>> 8%6
2

Oszthatóság - "1. Python program"

 • Írdd meg első Python programodat az elméleti bevezetőben leírtak alapján.
 • A programot szövegszerkesztőben írdd, majd parancssorban futtasd.
 • A program vizsgálja meg, hogy két paraméterként kapott szám osztható-e egymással, és írja ki az oszthatóságot a felhasználónak.
 • Segítség:
>>> print "Hello, Python!";
Hello, Python!

Üzemanyag

 • A program bemenetként kapja meg, hogy a felhasználó hány gallon üzemanyagot használna fel.
 • A program írja ki az alábbi információkat:
  • A felhasznált üzemanyag mennyisége literben
   • 1 gallon = 3.7854 l
  • Az üzemanyag gyártásához szükséges olaj mennyisége hordóban mérve.
   • Mindenképpen egész hordók vásárlására van szükség.
   • 1 hordó olajból 19.5 gallon üzemanyag készíthető.
  • A megfelelő CO2 terhelés kg-ban
   • 1 gallon üzemanyag esetén ez ~ 9 kg CO2
  • A hordókban vásárolt alapanyag olaj ára az aktuális árfolyamon 3 különböző pénznemben: EUR, USD, HUF.

Fibonacci

 • Írj Python scriptet, mely megadja a Fibonacci számok első n elemét.

Legnagyobb közös osztó

 • Határozd meg két szám legnagyobb közös osztóját

Fizika

 • A program bemenetként kapja meg, hogy az űrutazáshoz használt űrhajó sebessége hány %-a a fény sebességének (300 000 000 m/s).
Személyes eszközök