Informatika2-2014/Gyakorlat02

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Rpalovics (vitalap | szerkesztései) 2014. február 18., 13:44-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Elmélet

Adattípusok

 • None
 • numerikus
 • egész
 • lebegőpontos
 • (complex)
 • long
 • boolean
 • string
 • tuple
 x = (1,2,3,4)
 • lista
 x = [1, 2, 3, 4]
 x.append(5)
 len(x)
 x[1] = x[2]
 • szótár
A = {}
phonebook = {'Andrew Parson':8806336, 'Emily Everett':6784346, 'Peter Power':7658344, 'Lewis Lame':1122345}
for key in phonebook:
 ...
if key in phonebook:
 print phonebook[key]
...
 • (halmaz)
>>> A=set([1,2,3])
>>> B=set([2,3,4])
>>> A | B
set([1, 2, 3, 4])
>>> A & B
set([2, 3])
>>> A - B
set([1])
>>> A ^ B
set([1, 4])

Szöveg

 • Erről majd lesz részletesebben szó előadáson.
 • Itt néhány olyan metódus szerepel, amit a gyakorlaton használunk
>>> A='abcdefgh'
>>> A.replace('a','x')
'xbcdefgh'
>>> A='abc dce'
>>> L = A.split(" ")
>>> L
['abc', 'dce']
>>> A = 'AbCdEf'
>>> A.lower()
'abcdef'

Input, Output

 • print
 • str() - string-et csinál más típusú objektumból, print valtozo és print str(valtozo) ekvivalens
 • input() - Kiírja a neki adott string-et, és vár egy bementet, a visszatérési értéke a bemenet automatikusan értelmezve, pl:
m = input("Magassag centimeterben:")
print "Magassag meterben:", m / 100.0
 • raw_input() - Kiírja a neki adott string-et, és vár egy bementet, a visszatérési értéke a bemenet stringként, pl:
n = raw_input("Neved:")
print "Hello", n

File I/O

 • open(file_neve, megnyitasai_mod) - megnyit egy file-t, elsõ paramétere a file neve, második a megnyitási mód: 'w', 'a', 'r' a szokásosak. Pl:
f = open('test.txt', 'w')
 • write() - metódusa a file objektumoknak (az elõzõ példában f file objektum), a neki adott string-et a file-ba írja. Pl:
f.write("Which witch watches which witch's watches?\nKovetkezo sor\n")
 • read() - metódusa a file objektumoknak, beolvassa az egész file-t egy (potenciálisan) jó nagy string-be. Pl:
f = open('test.txt', 'r')
s = f.read()
print s
 • readline() - metódusa a file objektumoknak, beolvas egy sort a file-ból, az újsor jelet is beolvassa, az üres sorokat '\n'-ként olvassa be. Ha a file végére ért üres sort olvas be. Pl:
line = f.readline()
print line
 • readlines() - metódusa a file objektumoknak, beolvassa az összes sort mint listát. Pl:
lines = f.readlines()
for line in lines:
  print line
 • A file objektumok iterálhatóak, azaz az elõzõ példa ekvivalens ezzel:
for line in f:
  print line
 • close() - metódusa a file objektumoknak, bezárja a file-t. Pl:
f.close()

Feladatok

Eloszlásfüggvény

 • [2]
 • Írj függvényt, mely megszámolja egy paraméterként kapott listában az egyes elemek gyakoriságát. A végeredményt egy szótárban menti el, melyet visszatérési értékként ad vissza.
 • Például
[1,1,2,1]

listára a visszatérési érték:

{1:3,2:1}
 • Írj programot, mely beolvas egy egyoszlopos file-t, és kiszámítja az oszlopban szereplő egész számok eloszlásfüggvényét.
 • A program az eredményt írja ki egy két oszlopos file-ba
 • Egészítsd ki a programot úgy, hogy kiszámolja a mintában található értékek
  • Átlagát
  • Maximumát
  • Minimumát
 • Ezeket az értékeket a program egyszerű "print" paranccsal írja ki a felhasználónak.
 • Jelenítsd meg a kapott eloszlásokat gnuplot programban (részletek órán).
 • Változtasd meg a programot úgy. hogy tetszőleges valós számokon számoljon gyakoriságot (részletek órán).

Szavak gyakorisága

 • Számold meg egy szöveges fájlban az egyes szavak gyakoriságát.
 • Ügyelj arra, hogy egy beolvasott sor végéről töröld le a sorvége karaktert:
line = line.rstrip("\n")
 • A sorokban space mentén tördeld a szavakat.
 • Ne különböztesd meg a kis és nagybetűket a szavakban.
 • Egészítsd ki a programot úgy, hogy kiírja a top K szót a szövegben (ahol K paraméter).

Vásárlók

 • Írj programot, mely vásárlésok között keresi meg a két leginkább azonosat.
 • A program bemenete egy olyan file, melyben soronként vannak felsorolva különböző vásárálások. Például:
kenyér paradicsom joghurt
tej tejföl hagyma
kenyér hagyma
...
 • A program olvassa be a file minden egyes sorát.
 • A beolvasás után páronként vizsgálja meg a vásárlásokat.
 • A hasonlóságot Jaccard-hasonlóság alapján számoljátok (használjatok halmazokat!)
Személyes eszközök