Informatika2-2014/Gyakorlat10

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „== Elmélet == * Mivel az előadás előtt járunk, itt a múlt év előadásának anyaga: http://wiki.math.bme.hu/view/Informatika2-2013/Eloadas <c> void f(int a[2])…”)
 
 
(egy szerkesztő 11 közbeeső változata nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
 
== Elmélet ==
 
== Elmélet ==
 +
=== 2013 előadás ===
 
* Mivel az előadás előtt járunk, itt a múlt év előadásának anyaga: http://wiki.math.bme.hu/view/Informatika2-2013/Eloadas
 
* Mivel az előadás előtt járunk, itt a múlt év előadásának anyaga: http://wiki.math.bme.hu/view/Informatika2-2013/Eloadas
 +
=== Függvények ===
  
 +
=== Tömbök ===
 +
* Tömbök esetén "tömbösítve" foglaljuk le a változók helyét a memóriában.
 +
* Példa deklarációra:
 +
<C>
 +
int a[10];
 +
</C>
 +
* Példa inicializálásra:
 +
<C>
 +
int t[10]={6,8,-2,6,123,-8,3,4,2,1};
 +
</C>
 +
* A tömb elemei 0-tól indexelődnek.
 +
* Deklaráláskor tehát '''le kell rögzítenünk egy konstanssal a tömb méretét'''
 +
* Fontos, hogy a méretet csak konstanssal adhatjuk meg. Néhány fordító támogatja a tömb méretének változóval való megadását, de ezt általánosan nem alkalmazhatjuk.
 +
* Ha fordítási időben nem ismert, mekkora tömbre lesz szükség, használjuk dinamikus tömböt. (lsd. később)
 +
* Mindig kötelező a tömbnek méretet adni.
 +
* A tömb nem másolható az = operátorral, végig kell iterálnunk elemenként a két tömbön  másoláskor:
 +
* Lehetőségünk van többdimenziós tömbök deklarálására.
 +
* Többdimenziós tömbök sorfolytonosan tárolódnak a memóriában, tehát a következő két inicializálás (mely egyben példa is) ekvivalens:
 +
<C>
 +
int t[3][4][2]={34,-5,3,20,12,5,-1,0,4,77,12,-3,-14,3,1,23,75,2,10,24,78,1,2,7};
 +
</C>
 +
<C>
 +
int t[3][4][2]={{{34,-5},{3,20},{12,5},{-1,0}},{{4,77},{12,-3},{-14,3},{1,23}},{{75,2},{10,24},{78,1},{2,7}}};
 +
</C>
  
 +
=== Függvények ===
 +
* Programozásban a '''függvény''' egy nagyobb program forráskódjának része, mely adott feladatot hajt végre, és többször felhasználható anélkül, hogy a program kódjának több példányban is tartalmaznia kellene.
 +
* Egy függvény mindig bemenő paraméterek egy értékhalmazát kapja meg és futása után valamilyen visszatérési értéket ad vissza. Itt most a hangsúly az '''értéken''' van mindkét esetben.
 +
* C nyelvben egy függvénynek mindig '''tetszőleges számú és típusú argumentuma, és egyetlen visszatérési értéke van'''.
 +
* Az általános felépítés mindig a következő:
 +
<C>
 +
visszatérési-típus függvénynév (argumentumdeklarációk){
 +
  deklarációk és utasítások
 +
}
 +
</C>
 +
* A függvény '''függvényfejből''' és '''függvénytörzsből''' épül fel.
 +
* A '''függvényfej''' megadja a függvény '''típusát''' (milyen típusú adatot ad vissza), a függvény '''nevét''', valamint '''paramétereinek típusát és nevét'''.
 +
<C>
 +
int hatvanyozo(int alap, int kitevo)
 +
</C>
 +
* A '''függvénytörzs''' tartalmazza a függvényt felépítő utasítássorozatot.
 +
<C>
 +
{
 +
  int i;
 +
  for( ... )
 +
  ...
 +
  return ... ;
 +
}
 +
</C>
 +
* A '''függvénydefiníció''' maga a függvény, azaz a függvényfej és a függvénytörzs együtt.
 +
<C>
 +
int hatvanyozo(int alap, int kitevo){
 +
  int i;
 +
  for( ... )
 +
  ...
 +
  return ... ;
 +
}
 +
</C>
 +
 +
* A függvény '''prototípusa''' a függvényfej pontosvesszővel lezárva, paraméternevek nélkül.
 +
<C>
 +
int hatvanyozo(int,int);
 +
</C>
 +
 +
* A '''függvénydeklaráció''' a függvény prototípusa paraméterek nélkül. Csak a függvény típusát és nevét tartalmazza.
 +
<C>
 +
int hatvanyozo();
 +
</C>
 +
* A '''prototípus''' és '''deklaráció''' jelentősége, hogy egy C program csak olyan függvényt tud meghívni, amelynek deklarációja megelőzi a kódban a függvényhívást.
 +
 +
 +
=== Egy példa ===
 +
Tömböket és függvényeket tartalmazó példa.
 
<c>
 
<c>
void f(int a[2]){
+
#include<stdio.h>
 +
 +
void f(int a[], int N){
 
   int i = 0;
 
   int i = 0;
   for( i =0; i<2; i++){
+
   for( i =0; i<N; i++){
 
     printf("%d ",a[i]);
 
     printf("%d ",a[i]);
 
   }  
 
   }  
14. sor: 90. sor:
 
int main(void) {
 
int main(void) {
 
   int a[2] = {1,2};
 
   int a[2] = {1,2};
   f(a);
+
   f(a,2);
 
   return 0;
 
   return 0;
 
}
 
}
20. sor: 96. sor:
 
</c>
 
</c>
 
== Feladatok ==
 
== Feladatok ==
 +
=== Üzemanyag ===
 +
* A program bemenetként kapja meg, hogy a felhasználó hány gallon üzemanyagot használna fel.
 +
* A program írja ki az alábbi információkat:
 +
** A felhasznált üzemanyag mennyisége literben
 +
***1 gallon = 3.7854 l
 +
** Az üzemanyag gyártásához szükséges olaj mennyisége hordóban mérve.
 +
*** Mindenképpen egész hordók vásárlására van szükség.
 +
*** 1 hordó olajból 19.5 gallon üzemanyag készíthető.
 +
** A megfelelő CO2 terhelés kg-ban
 +
*** 1 gallon üzemanyag esetén ez ~ 9 kg CO2
 +
** A hordókban  vásárolt alapanyag olaj ára az aktuális árfolyamon 3 különböző pénznemben: EUR, USD, HUF.
 +
=== Fizika ===
 +
* A program bemenetként kapja meg, hogy az űrutazáshoz használt űrhajó sebessége hány %-a a fény sebességének (300 000 000 m/s).
 +
** Például 10% esetén a bemenet 0.1 és ekkor az űrhajó sebessége 30 000 000 m/s
 +
** Az űrhajó tömegét, feltéve, hogy nyugalmi tömege 70,000 kg.
 +
** Azon eltelt időket, melyeket az űrhajósok érzékelnének, ha a következő objektumokra utaznának a Földről:
 +
*** Alpha Centauri: 4.3 fényév
 +
*** Androméda Galaxis 2 000 000 fényév
 +
** Segítség:
 +
*** http://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91dilat%C3%A1ci%C3%B3
 +
*** http://hu.wikipedia.org/wiki/Relativisztikus_t%C3%B6meg
 +
=== Maximum keresés (már megint) ===
 +
* írj függvényt, mely visszaadja egy tömb maximális elemét
 +
* A függvény paraméterként kapja meg a tömböt és annak méretét
 +
* Próbáld ki a függvényt úgy, hogy egy main függvényen belül hozol létre egy példa tömböt.
 +
=== Összeg ===
 +
* Írj függvényt, mely összeadja egy tömb elemeit.
 +
=== Rendezés ===
 +
* Írj függvényt, mely nagyság szerint rendezi egy tömb elemeit.
 +
=== Sakktábla ===
 +
* Rajzolj ki egy ''NxN''-es sakktábla mintát, ahol X-szel jelöljük a fekete mezőket, és üresen hagyjuk (egy szóköz) a fehéreket. Nem kell keretet adni a táblának.
 +
* A sakktábla méretét (''N'') a felhasználótól kérd be.
 +
=== Mátrixok, 2 dimenziós tömbök ===
 +
* Írd ki egy 2 dimenziós tömb elemeit a képernyőre. Próbáld ki a függvényt úgy, hogy egy main függvényen belül hozol létre egy példa tömböt.
 +
* Hasonlóan számold ki és jelenítsd meg a mátrix transzponáltját és négyzetét is.
 +
* Írj függvényt, mely összead / kivon egymásból / összeszoroz 2 mátrixot és a megoldást megjeleníti a képernyőn.
 +
=== Prímtényezõ keresés ===
 +
* Írj programot, ami megkeresi egy a felhasználó által adott szám prímtényezõit és sorban kiírja azokat.
 +
* Meg lehet oldani úgy is, hogy egyesével megpróbáljuk elosztani az adott számunkat 2-tõl kezdve egyesével haladva egész számokkal, amíg 1-hez nem jutunk.
 +
* A maradék képzés (modulo) jele C-ben is a %
 +
=== Gyakoriság, hisztogram ===
 +
* Írj függvényt, mely megszámolja egy egész számokból álló tömb elemeinek a gyakoriságát.
 +
* A függvény paraméterként kapja meg a vizsgált tömböt és annak méretét. Feltételezzük, hogy a tömbben 20-nál kisebb, vagy egyeblő értékek szerepelnek (miért van erre szükség?).

A lap jelenlegi, 2014. április 15., 10:54-kori változata

Tartalomjegyzék

Elmélet

2013 előadás

Függvények

Tömbök

 • Tömbök esetén "tömbösítve" foglaljuk le a változók helyét a memóriában.
 • Példa deklarációra:
int a[10];
 • Példa inicializálásra:
int t[10]={6,8,-2,6,123,-8,3,4,2,1};
 • A tömb elemei 0-tól indexelődnek.
 • Deklaráláskor tehát le kell rögzítenünk egy konstanssal a tömb méretét
 • Fontos, hogy a méretet csak konstanssal adhatjuk meg. Néhány fordító támogatja a tömb méretének változóval való megadását, de ezt általánosan nem alkalmazhatjuk.
 • Ha fordítási időben nem ismert, mekkora tömbre lesz szükség, használjuk dinamikus tömböt. (lsd. később)
 • Mindig kötelező a tömbnek méretet adni.
 • A tömb nem másolható az = operátorral, végig kell iterálnunk elemenként a két tömbön másoláskor:
 • Lehetőségünk van többdimenziós tömbök deklarálására.
 • Többdimenziós tömbök sorfolytonosan tárolódnak a memóriában, tehát a következő két inicializálás (mely egyben példa is) ekvivalens:
int t[3][4][2]={34,-5,3,20,12,5,-1,0,4,77,12,-3,-14,3,1,23,75,2,10,24,78,1,2,7};
int t[3][4][2]={{{34,-5},{3,20},{12,5},{-1,0}},{{4,77},{12,-3},{-14,3},{1,23}},{{75,2},{10,24},{78,1},{2,7}}};

Függvények

 • Programozásban a függvény egy nagyobb program forráskódjának része, mely adott feladatot hajt végre, és többször felhasználható anélkül, hogy a program kódjának több példányban is tartalmaznia kellene.
 • Egy függvény mindig bemenő paraméterek egy értékhalmazát kapja meg és futása után valamilyen visszatérési értéket ad vissza. Itt most a hangsúly az értéken van mindkét esetben.
 • C nyelvben egy függvénynek mindig tetszőleges számú és típusú argumentuma, és egyetlen visszatérési értéke van.
 • Az általános felépítés mindig a következő:
visszatérési-típus függvénynév (argumentumdeklarációk){
  deklarációk és utasítások
}
 • A függvény függvényfejből és függvénytörzsből épül fel.
 • A függvényfej megadja a függvény típusát (milyen típusú adatot ad vissza), a függvény nevét, valamint paramétereinek típusát és nevét.
int hatvanyozo(int alap, int kitevo)
 • A függvénytörzs tartalmazza a függvényt felépítő utasítássorozatot.
{
 int i;
 for( ... )
 ...
 return ... ; 
}
 • A függvénydefiníció maga a függvény, azaz a függvényfej és a függvénytörzs együtt.
int hatvanyozo(int alap, int kitevo){
 int i;
 for( ... )
 ...
 return ... ; 
}
 • A függvény prototípusa a függvényfej pontosvesszővel lezárva, paraméternevek nélkül.
int hatvanyozo(int,int);
 • A függvénydeklaráció a függvény prototípusa paraméterek nélkül. Csak a függvény típusát és nevét tartalmazza.
int hatvanyozo();
 • A prototípus és deklaráció jelentősége, hogy egy C program csak olyan függvényt tud meghívni, amelynek deklarációja megelőzi a kódban a függvényhívást.


Egy példa

Tömböket és függvényeket tartalmazó példa.

#include<stdio.h>
 
void f(int a[], int N){
 int i = 0;
 for( i =0; i<N; i++){
  printf("%d ",a[i]);
 } 
 printf("\n");
}
 
int main(void) {
 int a[2] = {1,2};
 f(a,2);
 return 0;
}

Feladatok

Üzemanyag

 • A program bemenetként kapja meg, hogy a felhasználó hány gallon üzemanyagot használna fel.
 • A program írja ki az alábbi információkat:
  • A felhasznált üzemanyag mennyisége literben
   • 1 gallon = 3.7854 l
  • Az üzemanyag gyártásához szükséges olaj mennyisége hordóban mérve.
   • Mindenképpen egész hordók vásárlására van szükség.
   • 1 hordó olajból 19.5 gallon üzemanyag készíthető.
  • A megfelelő CO2 terhelés kg-ban
   • 1 gallon üzemanyag esetén ez ~ 9 kg CO2
  • A hordókban vásárolt alapanyag olaj ára az aktuális árfolyamon 3 különböző pénznemben: EUR, USD, HUF.

Fizika

 • A program bemenetként kapja meg, hogy az űrutazáshoz használt űrhajó sebessége hány %-a a fény sebességének (300 000 000 m/s).

Maximum keresés (már megint)

 • írj függvényt, mely visszaadja egy tömb maximális elemét
 • A függvény paraméterként kapja meg a tömböt és annak méretét
 • Próbáld ki a függvényt úgy, hogy egy main függvényen belül hozol létre egy példa tömböt.

Összeg

 • Írj függvényt, mely összeadja egy tömb elemeit.

Rendezés

 • Írj függvényt, mely nagyság szerint rendezi egy tömb elemeit.

Sakktábla

 • Rajzolj ki egy NxN-es sakktábla mintát, ahol X-szel jelöljük a fekete mezőket, és üresen hagyjuk (egy szóköz) a fehéreket. Nem kell keretet adni a táblának.
 • A sakktábla méretét (N) a felhasználótól kérd be.

Mátrixok, 2 dimenziós tömbök

 • Írd ki egy 2 dimenziós tömb elemeit a képernyőre. Próbáld ki a függvényt úgy, hogy egy main függvényen belül hozol létre egy példa tömböt.
 • Hasonlóan számold ki és jelenítsd meg a mátrix transzponáltját és négyzetét is.
 • Írj függvényt, mely összead / kivon egymásból / összeszoroz 2 mátrixot és a megoldást megjeleníti a képernyőn.

Prímtényezõ keresés

 • Írj programot, ami megkeresi egy a felhasználó által adott szám prímtényezõit és sorban kiírja azokat.
 • Meg lehet oldani úgy is, hogy egyesével megpróbáljuk elosztani az adott számunkat 2-tõl kezdve egyesével haladva egész számokkal, amíg 1-hez nem jutunk.
 • A maradék képzés (modulo) jele C-ben is a %

Gyakoriság, hisztogram

 • Írj függvényt, mely megszámolja egy egész számokból álló tömb elemeinek a gyakoriságát.
 • A függvény paraméterként kapja meg a vizsgált tömböt és annak méretét. Feltételezzük, hogy a tömbben 20-nál kisebb, vagy egyeblő értékek szerepelnek (miért van erre szükség?).
Személyes eszközök