Informatika2-2018/Gyakorlat2

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gaebor (vitalap | szerkesztései) 2018. február 13., 15:58-kor történt szerkesztése után volt.

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Feladatok

Faktoriális

Adjuk meg a bemeneti szám faktoriálisát! (Bemenet: n, kimenet n!)

Tökéletes számok

Írjunk programot, mely bekér egy pozitív egész számot és leellenőrzi, hogy tökéletes szám-e.

Válogatás

Adott egy számokat tartalmazó L listánk, írjunk programot, mely két listába válogatja L elemeit, negatívakat az egyikbe, nem negatívakat a másikba.

  L = [-1, 2, 5, -2, 3, -4, -5, 2, -2, 0, 5, 5, 6, 3, -3]

Lista első

A python egy típusa amivel gyakran fogunk találkozni, a list. A lista sok szempontból hasonlít a karakterláncra, csak elemei nem betűk, hanem tetszőleges python dolgok. Egyelőre számok lesznek a listák elemei.

Írjunk python függvényt, ami visszaadja a lista első elemét, ha létezik (tehát ha van legalább egy eleme a listának). A függvény neve legyen lista_elso, egy paramétere legyen: l, a lista. A függvény a lista első elemével térjen vissza ha létezik, és a speciális None értékkel ha nem.

Lista vége

Írjunk függvényt ami csak a lista utolsó valahány elemét tartja meg!

A függvény neve legyen lista_veg, két paramétere legyen: l, a lista db, a megtartandó elemek száma. Ha van az l listának legalább db eleme, akkor az utolsó db darabbal térjen vissza a függvény, egy db elemű listában. Ha l-nek kevesebb mint db eleme van, akkor a függvény None-nal térjen vissza.

Szín komponens

A számítógépek a színeket általában 3 komponensben tárolják. A leggyakrabban használt módszert RGB kódolásnak hívják, ami a "red", "green" és "blue" szavak kezdőbetűjéből áll össze, mert a szín komponensei ilyenkor a piros, zöld, kék sorrendben vannak megadva.

Írjunk függvényt ami név alapján ki tudja választani a megfelelő komponenst.

A python függvény neve legyen szin_komponens, két paramétere legyen:

 • szin, egy három elemű lista, ami a három komponens erősségét tartalmazza három 0 és 1 közötti valós számként
 • komponens, a "piros", "zold" és "kek" karakterláncok egyike
 • A függvény térjen vissza a komponens-nek megfelelő szín komponens erősségével, tehát a lista megfelelő elemével.

Sorszámok

Megvan egy versenyen induló versenyzők listája. Meg akarjuk őket számozni 1-től indulva.

Írjunk függvényt, ami visszaadja a szükséges sorszámok listáját, hogy ki tudjuk a sorszámokat nyomtatni.

A függvény neve legyen sorszamok, egy paramétere legyen: indulok, a versenyzők listája. Ha az indulok listának N eleme van, akkor a függvény egy olyan listával térjen vissza, ami a számokat 1-től N-ig tartalmazza.

Naplóból

Egy gimis tanár úgy szokta eldönteni hogy ki feleljen az óráján, hogy sorsol egy számot 0 és az osztály létszáma-1 között, majd az felel aki a naplóban annyiadik helyen van.

Írjunk függvényt ami megmondja hogy ki fog felelni, a diákok listájából, és a sorszámból amit kisorsolt a tanár. Az egyetlen gond hogy a mi listánk nincs névsorba rendezve mint a napló.

A függvény neve legyen naplobol, két paramétere legyen:

 • nevek, egy lista ami az osztály diákjait tartalmazza, de nincs sorba rendezve
 • sorszam, egy szám, hogy a sorbarendezett listából hányadikdiák fog felelni. Ha ez a szám 0, akkor a névsorban első fog felelni, és így tovább.

A függvény a felelő nevével térjen vissza.

 1. legnagyobb
 2. udvarias
 3. szorzo
 4. neptun_elobb
 5. ismetles
 6. kiejtes
 7. buvos_negyzet
 8. szorzotabla
 9. pascal
 10. cserebere

előző fel következő

Személyes eszközök