Informatika2-2021/CsütGyak02

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Pinterj (vitalap | szerkesztései) 2021. február 17., 16:08-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Feladatok

Válogatás

Adott egy számokat tartalmazó L listánk, írjunk programot, mely két listába válogatja L elemeit, negatívakat az egyikbe, nem negatívakat a másikba.

   L = [-1, 2, 5, -2, 3, -4, -5, 2, -2, 0, 5, 5, 6, 3, -3]

Lista első

A python egy típusa amivel gyakran fogunk találkozni, a list. A lista sok szempontból hasonlít a karakterláncra, csak elemei nem betűk, hanem tetszőleges python dolgok. Egyelőre számok lesznek a listák elemei.

Írjunk python függvényt, ami visszaadja a lista első elemét, ha létezik (tehát ha van legalább egy eleme a listának). A függvény neve legyen lista_elso, egy paramétere legyen: l, a lista. A függvény a lista első elemével térjen vissza ha létezik, és a speciális None értékkel ha nem.

Lista vége

Írjunk függvényt ami csak a lista utolsó valahány elemét tartja meg!

A függvény neve legyen lista_veg, két paramétere legyen: l, a lista db, a megtartandó elemek száma. Ha van az l listának legalább db eleme, akkor az utolsó db darabbal térjen vissza a függvény, egy db elemű listában. Ha l-nek kevesebb mint db eleme van, akkor a függvény None-nal térjen vissza.

Szín komponens

A számítógépek a színeket általában 3 komponensben tárolják. A leggyakrabban használt módszert RGB kódolásnak hívják, ami a "red", "green" és "blue" szavak kezdőbetűjéből áll össze, mert a szín komponensei ilyenkor a piros, zöld, kék sorrendben vannak megadva.

Írjunk függvényt ami név alapján ki tudja választani a megfelelő komponenst.

A python függvény neve legyen szin_komponens, két paramétere legyen:

  • szin, egy három elemű lista, ami a három komponens erősségét tartalmazza három 0 és 1 közötti valós számként
  • komponens, a "piros", "zold" és "kek" karakterláncok egyike
  • A függvény térjen vissza a komponens-nek megfelelő szín komponens erősségével, tehát a lista megfelelő elemével.

Sorszámok

Megvan egy versenyen induló versenyzők listája. Meg akarjuk őket számozni 1-től indulva.

Írjunk függvényt, ami visszaadja a szükséges sorszámok listáját, hogy ki tudjuk a sorszámokat nyomtatni.

A függvény neve legyen sorszamok, egy paramétere legyen: indulok, a versenyzők listája. Ha az indulok listának N eleme van, akkor a függvény egy olyan listával térjen vissza, ami a számokat 1-től N-ig tartalmazza.

Naplóból

Egy gimis tanár úgy szokta eldönteni hogy ki feleljen az óráján, hogy sorsol egy számot 0 és az osztály létszáma-1 között, majd az felel aki a naplóban annyiadik helyen van.

Írjunk függvényt ami megmondja hogy ki fog felelni, a diákok listájából, és a sorszámból amit kisorsolt a tanár. Az egyetlen gond hogy a mi listánk nincs névsorba rendezve mint a napló.

A függvény neve legyen naplobol, két paramétere legyen:

  • nevek, egy lista ami az osztály diákjait tartalmazza, de nincs sorba rendezve
  • sorszam, egy szám, hogy a sorbarendezett listából hányadikdiák fog felelni. Ha ez a szám 0, akkor a névsorban első fog felelni, és így tovább.

A függvény a felelő nevével térjen vissza.

Legnagyobb

Írjunk python függvényt, ami megmondja hogy hányadik egy lista legnagyobb eleme.

A függvény neve legyen legnagyobb, egy paramétere legyen: l, ami egy számokat tartalmazó lista.

A függvény térjen vissza a lista legnagyobb elemének indexével. Például az [3, 2, 1] listára a 0 számot adja, mert a nulladik a legnagyobb.

Ezt a műveletet szokás argmax-nak is nevezni.

Udvarias

A bemenetünk egy lista: l, ami női neveket tartalmaz. Alkossunk minden névből egy udvarias megszólítást úgy, hogy elé tesszük hogy "Ms.". Így pl. abból hogy "Alice", legyen "Ms. Alice". Az így módosított listát adjuk vissza visszatérési értékként.

Szorzó

A bemenetünk egy lista: l, ami számokat tartalmaz, és egy szám: k. Adjuk vissza azt a listát, amit úgy kapunk, hogy l minden elemét megszorozzuk k-val.

Neptun előbb

Az egyetemen a különféle számonkérések eredménye sokszor Neptun kód alapján van közölve, nem a név alapján. Ilyenkor, főleg egy hosszú listában, nehéz lehet megkeresni a saját eredményünket. Írjunk egy függvényt, ami megmondja egy Neptun kódok alapján rendezett listában, a mi Neptun kódunk és az éppen látott Neptun kód alapján, hogy a mi sorunk előbb van-e a táblázatban vagy sem.

Írjunk python függvényt, neve legyen neptun_elobb, két paramétere legyen:

  • mienk, a mi Neptun kódunk
  • aktualis, az éppen most látott Neptun kód.

A függvény a speciális True azaz igaz értékkel térjen vissza ha a mi kódunk van előbb, és a False, azaz hamis értékkel, ha később.

[[1]] [[2]] következő

Személyes eszközök