Informatika2-2021/Sz¼tGyak01

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „előző fel következő = Feladatok = == Faktoriális == Adjuk meg a bemeneti…”)
 
2. sor: 2. sor:
 
= Feladatok =
 
= Feladatok =
  
== Faktoriális ==
+
== Prim_e ==
Adjuk meg a bemeneti szám faktoriálisát! (Bemenet: ''n'', kimenet ''n!'')
+
Adjunk meg bemenetnek egy prímszámot és a függvény értékül egy 'Prim', 'Nem prim' értéket adjon.
  
 
== Tökéletes számok ==
 
== Tökéletes számok ==
29. sor: 29. sor:
 
Ha van az ''l'' listának legalább ''db'' eleme, akkor az utolsó ''db'' darabbal térjen vissza a függvény, egy ''db'' elemű listában. Ha ''l''-nek kevesebb mint ''db'' eleme van, akkor a függvény <code>None</code>-nal térjen vissza.
 
Ha van az ''l'' listának legalább ''db'' eleme, akkor az utolsó ''db'' darabbal térjen vissza a függvény, egy ''db'' elemű listában. Ha ''l''-nek kevesebb mint ''db'' eleme van, akkor a függvény <code>None</code>-nal térjen vissza.
  
== Szín komponens ==
+
==Megfordítás==
A számítógépek a színeket általában 3 komponensben tárolják.
+
Adjunk meg egy függvényt, ami megfordítja egy lista sorrendjét.
A leggyakrabban használt módszert RGB kódolásnak hívják, ami a "red", "green" és "blue" szavak kezdőbetűjéből áll össze, mert a szín komponensei ilyenkor a piros, zöld, kék sorrendben vannak megadva.
+
 
+
Írjunk függvényt ami név alapján ki tudja választani a megfelelő komponenst.
+
 
+
A python függvény neve legyen <code>szin_komponens</code>, két paramétere legyen:
+
* ''szin'', egy három elemű lista, ami a három komponens erősségét tartalmazza három 0 és 1 közötti valós számként
+
* ''komponens'', a "piros", "zold" és "kek" karakterláncok egyike
+
* A függvény térjen vissza a ''komponens''-nek megfelelő szín komponens erősségével, tehát a lista megfelelő elemével.  
+
  
 
== Sorszámok ==
 
== Sorszámok ==
59. sor: 51. sor:
 
A függvény a felelő nevével térjen vissza.
 
A függvény a felelő nevével térjen vissza.
  
== Legnagyobb ==
+
== Legnagyobb, legkisebb ==
Írjunk python függvényt, ami megmondja hogy hányadik egy lista legnagyobb eleme.  
+
Írjunk python függvényt, ami megmondja hogy hányadik egy lista legnagyobb, illetve legkisebb eleme.  
  
A függvény neve legyen <code>legnagyobb</code>, egy paramétere legyen: ''l'', ami egy számokat tartalmazó lista.  
+
A függvény neve legyen <code>szelsoertek</code>, egy paramétere legyen: ''l'', ami egy számokat tartalmazó lista.  
  
A függvény térjen vissza a lista legnagyobb elemének indexével. Például az <code>[3, 2, 1]</code> listára a 0 számot adja, mert a nulladik a legnagyobb.
+
A függvény térjen vissza a lista legnagyobb és legkisebb elemének indexével. Például az <code>[3, 2, 1]</code> listára a 0 számot adja, mert a nulladik a legnagyobb.
 
+
Ezt a műveletet szokás <code>argmax</code>-nak is nevezni.
+
 
+
== Udvarias ==
+
A bemenetünk egy lista: ''l'', ami női neveket tartalmaz.
+
Alkossunk minden névből egy udvarias megszólítást úgy, hogy elé tesszük hogy "Ms.".
+
Így pl. abból hogy "Alice", legyen "Ms. Alice". Az így módosított listát adjuk vissza visszatérési értékként.  
+
  
 
== Szorzó ==
 
== Szorzó ==
77. sor: 62. sor:
 
A bemenetünk egy lista: ''l'', ami számokat tartalmaz, és egy szám: ''k''. Adjuk vissza azt a listát, amit úgy kapunk, hogy ''l'' minden elemét megszorozzuk ''k''-val.  
 
A bemenetünk egy lista: ''l'', ami számokat tartalmaz, és egy szám: ''k''. Adjuk vissza azt a listát, amit úgy kapunk, hogy ''l'' minden elemét megszorozzuk ''k''-val.  
  
== Neptun előbb ==
+
==Lista a listában==
Az egyetemen a különféle számonkérések eredménye sokszor Neptun kód alapján van közölve, nem a név alapján.
+
Bemenetnek egy olyan listát kapunk, amiknek az elemei listák, amik számokat tartalmaznak. Értékül adja vissza a függvény azt a listát, aminek átlaga a legnagyobb.  
Ilyenkor, főleg egy hosszú listában, nehéz lehet megkeresni a saját eredményünket.
+
Írjunk egy függvényt, ami megmondja egy Neptun kódok alapján rendezett listában, a mi Neptun kódunk és az éppen látott Neptun kód alapján, hogy a mi sorunk előbb van-e a táblázatban vagy sem.  
+
 
+
Írjunk python függvényt, neve legyen <code>neptun_elobb</code>, két paramétere legyen:
+
* ''mienk'', a mi Neptun kódunk
+
* ''aktualis'', az éppen most látott Neptun kód.
+
A függvény a speciális <code>True</code> azaz igaz értékkel térjen vissza ha a mi kódunk van előbb, és a <code>False</code>, azaz hamis értékkel, ha később.  
+
  
 
[[Informatika2-2020/Gyak01|előző]] [[Informatika2-2020#Gyakorlat|fel]] [[Informatika2-2020/Gyak03|következő]]
 
[[Informatika2-2020/Gyak01|előző]] [[Informatika2-2020#Gyakorlat|fel]] [[Informatika2-2020/Gyak03|következő]]

A lap 2021. február 14., 01:22-kori változata

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Feladatok

Prim_e

Adjunk meg bemenetnek egy prímszámot és a függvény értékül egy 'Prim', 'Nem prim' értéket adjon.

Tökéletes számok

Írjunk programot, mely bekér egy pozitív egész számot és leellenőrzi, hogy tökéletes szám-e.

Válogatás

Adott egy számokat tartalmazó L listánk, írjunk programot, mely két listába válogatja L elemeit, negatívakat az egyikbe, nem negatívakat a másikba.

   L = [-1, 2, 5, -2, 3, -4, -5, 2, -2, 0, 5, 5, 6, 3, -3]

Lista első

A python egy típusa amivel gyakran fogunk találkozni, a list. A lista sok szempontból hasonlít a karakterláncra, csak elemei nem betűk, hanem tetszőleges python dolgok. Egyelőre számok lesznek a listák elemei.

Írjunk python függvényt, ami visszaadja a lista első elemét, ha létezik (tehát ha van legalább egy eleme a listának). A függvény neve legyen lista_elso, egy paramétere legyen: l, a lista. A függvény a lista első elemével térjen vissza ha létezik, és a speciális None értékkel ha nem.

Lista vége

Írjunk függvényt ami csak a lista utolsó valahány elemét tartja meg!

A függvény neve legyen lista_veg, két paramétere legyen: l, a lista db, a megtartandó elemek száma. Ha van az l listának legalább db eleme, akkor az utolsó db darabbal térjen vissza a függvény, egy db elemű listában. Ha l-nek kevesebb mint db eleme van, akkor a függvény None-nal térjen vissza.

Megfordítás

Adjunk meg egy függvényt, ami megfordítja egy lista sorrendjét.

Sorszámok

Megvan egy versenyen induló versenyzők listája. Meg akarjuk őket számozni 1-től indulva.

Írjunk függvényt, ami visszaadja a szükséges sorszámok listáját, hogy ki tudjuk a sorszámokat nyomtatni.

A függvény neve legyen sorszamok, egy paramétere legyen: indulok, a versenyzők listája. Ha az indulok listának N eleme van, akkor a függvény egy olyan listával térjen vissza, ami a számokat 1-től N-ig tartalmazza.

Naplóból

Egy gimis tanár úgy szokta eldönteni hogy ki feleljen az óráján, hogy sorsol egy számot 0 és az osztály létszáma-1 között, majd az felel aki a naplóban annyiadik helyen van.

Írjunk függvényt ami megmondja hogy ki fog felelni, a diákok listájából, és a sorszámból amit kisorsolt a tanár. Az egyetlen gond hogy a mi listánk nincs névsorba rendezve mint a napló.

A függvény neve legyen naplobol, két paramétere legyen:

  • nevek, egy lista ami az osztály diákjait tartalmazza, de nincs sorba rendezve
  • sorszam, egy szám, hogy a sorbarendezett listából hányadikdiák fog felelni. Ha ez a szám 0, akkor a névsorban első fog felelni, és így tovább.

A függvény a felelő nevével térjen vissza.

Legnagyobb, legkisebb

Írjunk python függvényt, ami megmondja hogy hányadik egy lista legnagyobb, illetve legkisebb eleme.

A függvény neve legyen szelsoertek, egy paramétere legyen: l, ami egy számokat tartalmazó lista.

A függvény térjen vissza a lista legnagyobb és legkisebb elemének indexével. Például az [3, 2, 1] listára a 0 számot adja, mert a nulladik a legnagyobb.

Szorzó

A bemenetünk egy lista: l, ami számokat tartalmaz, és egy szám: k. Adjuk vissza azt a listát, amit úgy kapunk, hogy l minden elemét megszorozzuk k-val.

Lista a listában

Bemenetnek egy olyan listát kapunk, amiknek az elemei listák, amik számokat tartalmaznak. Értékül adja vissza a függvény azt a listát, aminek átlaga a legnagyobb.

előző fel következő

Személyes eszközök