Informatika2-2021/Sz¼tGyak01

A MathWikiből

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Feladatok

Prim_e

Adjunk meg bemenetnek egy prímszámot és a függvény értékül egy 'Prim', 'Nem prim' értéket adjon.

Tökéletes számok

Írjunk programot, mely bekér egy pozitív egész számot és leellenőrzi, hogy tökéletes szám-e.

Válogatás

Adott egy számokat tartalmazó L listánk, írjunk programot, mely két listába válogatja L elemeit, negatívakat az egyikbe, nem negatívakat a másikba.

   L = [-1, 2, 5, -2, 3, -4, -5, 2, -2, 0, 5, 5, 6, 3, -3]

Lista első

A python egy típusa amivel gyakran fogunk találkozni, a list. A lista sok szempontból hasonlít a karakterláncra, csak elemei nem betűk, hanem tetszőleges python dolgok. Egyelőre számok lesznek a listák elemei.

Írjunk python függvényt, ami visszaadja a lista első elemét, ha létezik (tehát ha van legalább egy eleme a listának). A függvény neve legyen lista_elso, egy paramétere legyen: l, a lista. A függvény a lista első elemével térjen vissza ha létezik, és a speciális None értékkel ha nem.

Lista vége

Írjunk függvényt ami csak a lista utolsó valahány elemét tartja meg!

A függvény neve legyen lista_veg, két paramétere legyen: l, a lista db, a megtartandó elemek száma. Ha van az l listának legalább db eleme, akkor az utolsó db darabbal térjen vissza a függvény, egy db elemű listában. Ha l-nek kevesebb mint db eleme van, akkor a függvény None-nal térjen vissza.

Megfordítás

Adjunk meg egy függvényt, ami megfordítja egy lista sorrendjét.

Sorszámok

Megvan egy versenyen induló versenyzők listája. Meg akarjuk őket számozni 1-től indulva.

Írjunk függvényt, ami visszaadja a szükséges sorszámok listáját, hogy ki tudjuk a sorszámokat nyomtatni.

A függvény neve legyen sorszamok, egy paramétere legyen: indulok, a versenyzők listája. Ha az indulok listának N eleme van, akkor a függvény egy olyan listával térjen vissza, ami a számokat 1-től N-ig tartalmazza.

Naplóból

Egy gimis tanár úgy szokta eldönteni hogy ki feleljen az óráján, hogy sorsol egy számot 0 és az osztály létszáma-1 között, majd az felel aki a naplóban annyiadik helyen van.

Írjunk függvényt ami megmondja hogy ki fog felelni, a diákok listájából, és a sorszámból amit kisorsolt a tanár. Az egyetlen gond hogy a mi listánk nincs névsorba rendezve mint a napló.

A függvény neve legyen naplobol, két paramétere legyen:

  • nevek, egy lista ami az osztály diákjait tartalmazza, de nincs sorba rendezve
  • sorszam, egy szám, hogy a sorbarendezett listából hányadikdiák fog felelni. Ha ez a szám 0, akkor a névsorban első fog felelni, és így tovább.

A függvény a felelő nevével térjen vissza.

Legnagyobb, legkisebb

Írjunk python függvényt, ami megmondja hogy hányadik egy lista legnagyobb, illetve legkisebb eleme.

A függvény neve legyen szelsoertek, egy paramétere legyen: l, ami egy számokat tartalmazó lista.

A függvény térjen vissza a lista legnagyobb és legkisebb elemének indexével. Például az [3, 2, 1] listára a 0 számot adja, mert a nulladik a legnagyobb.

Szorzó

A bemenetünk egy lista: l, ami számokat tartalmaz, és egy szám: k. Adjuk vissza azt a listát, amit úgy kapunk, hogy l minden elemét megszorozzuk k-val.

Lista a listában

Bemenetnek egy olyan listát kapunk, amiknek az elemei listák, amik számokat tartalmaznak. Értékül adja vissza a függvény azt a listát, aminek átlaga a legnagyobb.

Személyes eszközök