Informatika2-2021/SzütGyak01

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „előző fel következő = Python futtatása = == Jupyterhub == * Jelentkezzet…”)
 
32. sor: 32. sor:
  
 
= Feladatok =
 
= Feladatok =
== Köszönés ==
+
== Beolvasás ==
Írjunk egy programot, ami bekért két inputot, majd kiprinteli a következő mondatot:
+
Írjunk egy programot, ami bekéri a keresztnevünket, majd a vezetéknevünket és kiprinteli a teljes nevünket. Pl:
  
"Szia input1! Én input2 vagyok."
+
"Csonka Bence"
  
Próbáljuk megírni kétféleképpen is. Összefűzéssel (concatenate) és a tanult behelyettesítéssel (%) is.
+
== Printeljük ki a 2 136. hatványának 11-gyel való osztási maradékát! ==
  
== celsiusra ==
+
== Hatványozás ==
 +
Írjunk python függvényt, ami két paraméterű és az első paramétert a második paraméterű hatványra emeli.
  
Írjunk python függvényt, ami egy Fahrenheitben megkapott hőmérsékletet átvált Celsius fokra.
+
A függvény neve legyen <b>hatvany</b>, kettő paramétere legyen: <math>x, y<\math>
A függvény neve legyen <b>celsiusra</b>, és paraméterként egy <b>fahrenheit</b> nev&#369; számot kapjon.
+
Úgy lehet kiszámolni ezt az értéket, hogy a Fahrenheit-ben mért h&#337;mérsékletb&#337;l kivonunk 32-t, majd az így kapott számot megszorozzuk 5/9-el.
+
  
* https://hu.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
+
== Összehasonlítás ==
* [https://www.metric-conversions.org/temperature/fahrenheit-to-celsius.htm példák itt]
+
Írjunk python függvényt, ami két paraméterű és az első paramétert összehasonlítja a második paraméterrel.
  
== prime ==
+
A függvény neve legyen <b>hatvany</b>, kettő paramétere legyen: <math>x, y<\math> <br>
Írjunk python függvényt, ami megmondja, hogy egy pozitív egész szám prím-e.
+
Ha x = y, akkor 'Megegyeznek' szöveget printeljen, <br>
 +
Ha x > y, akkor 'Az első nagyobb, mint a második' szöveget printeljen, <br>
 +
Ha x < y, akkor 'Az első kisebb, mint a második' szöveget printeljen.
  
A függvény neve legyen <b>prime</b>, egy paramétere legyen:
+
Próbáljuk meg az if függvényt elif és else használatával is megírni.
*<b>x</b>, a vizsgálandó szám
+
 
+
A függvény <code><b>True</b></code>-val vagy <code><b>False</b></code>-al térjen vissza attól függ&#337;en hogy a szám prím vagy sem.
+
 
+
A biztonság kedvéért érdemes leellenőrizni, hogy az <b>x</b> változó helyes-e egyáltalán.
+
Ha nem egy integer-t vagy nem pozitív integer-t kapunk, akkor térjen vissza a függvény a <code><b>None</b></code> értékkel.
+
 
+
== szobahomerseklet_1 ==
+
A [https://en.wikipedia.org/wiki/Room_temperature Wikipedia] szerint a ''szobahőmérséklet'' 18°C és 25°C között van
+
Írjunk egy függvényt, ami leellenőrzi ezt.
+
 
+
A függvény
+
* neve legyen <tt>szobahomerseklet</tt>
+
* egyetlen változója <tt>fok</tt>, ami a szoba hőmérséklete Celsiusban
+
* térjen vissza az alábbi string-ek egyikével:
+
** <code>"Túl hideg!"</code>
+
** <code>"Túl meleg!"</code>
+
** <code>"OK"</code>
+
 
+
Figyeljük meg a különbséget a <b><code>print</code></b> és <b><code>return</code></b> között!
+
 
+
== szobahomerseklet_2 ==
+
 
+
Írjuk meg az előző függvényt úgy is, hogy a bemenetet Fahrenheitben adjuk meg. (Használjuk ehhez a celsiusra függvényünket.)
+
  
 
== factorial ==
 
== factorial ==
Írjunk egy függvényt, ami kiszámolja <math>n</math> faktoriális értékét.
+
Írjunk egy függvényt, ami kiszámolja <math>n</math> faktoriális értékét. A függvényt próbáljuk meg rekurzióval definiálni, ahogyan maga a faktoriális függvény matematikai fogalma is rekurzívan van definiálva.
 
+
== haromszog ==
+
 
+
Írjunk egy függvényt, melynek bemenete egy <math>n</math> szám, és egy olyan háromszöget printtel ki, melynek <math>n</math> sora van és az <math>n</math>-dik sorban pontosan <math>n</math>-szer szerepel az <math>n</math> szám. <br> Pl.: <math>n</math>=4 esetén: <br>
+
1 <br>
+
22 <br>
+
333 <br>
+
4444 <br>
+
Próbáljuk megírni minél többféleképpen.
+
 
+
== without_2 ==
+
Írjunk egy függvényt, ami egy adott <math>n</math> számra visszaadja azt a számot, amelyet úgy kapunk, hogy leosztjuk azzal a legnagyobb kettőhatvánnyal, amivel még osztható a szám.
+
 
+
Például:
+
 
+
1 -> 1
+
2 -> 1
+
3 -> 3
+
4 -> 1
+
6 -> 3
+
7 -> 7
+
9 -> 9
+
10 -> 5
+
100 -> 25
+
 
+
== Tökéletes számok ==
+
 
+
Írjunk programot, mely bekér egy pozitív egész számot és leellenőrzi, hogy [https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6k%C3%A9letes_sz%C3%A1mok tökéletes szám]-e.
+
 
+
= Trükkösebb feladatok =
+
 
+
A következő feladatok azok számára vannak, akik szeretnének mélyebben elmerülni a programozásban. Az itt található feladatok több gondolkodást igényelhetnek, de hasznosak. Későbbi tanulmányaitok során találkozhattok más tárgyak során az itt felmerülő feladatokkal.
+
 
+
== Fermat-prímteszt ==
+
 
+
Implementáljuk a Fermat-prímtesztet. https://hu.wikipedia.org/wiki/Fermat-pr%C3%ADmteszt <br>
+
A már megírt prime függvény és a Fermat-prímteszt segítségével határozzuk meg az összes 100 és 1000 közötti 2-es alapú Fermat-álprímet. https://en.wikipedia.org/wiki/Fermat_pseudoprime
+
  
== Carmichael-számok ==
+
== Másodfokú egyenlet megoldóképlete ==
  
Keressünk egy Carmichael-számot. https://hu.wikipedia.org/wiki/Carmichael-sz%C3%A1mok Ha túl lassan fut a függvény, akkor elég, ha keresünk egy számot interneten, és leteszteljük az előbb megírt függvények közül a megfelelővel, hogy valóban Carmichael-szám-e.  
+
Először töltsük be az <br>
 +
import math <br>
 +
paranccsal azt a csomagot, amivel majd gyököt tudunk vonni az <br>
 +
math.sqrt() <br>
 +
parancs segítségével. A függvény 3 paramétere legyen <math>a, b, c</math> az együtthatók.
  
 
[[Informatika2-2020/Gyak00|előző]] [[Informatika2-2020#Gyakorlat|fel]] [[Informatika2-2020/Gyak02|következő]]
 
[[Informatika2-2020/Gyak00|előző]] [[Informatika2-2020#Gyakorlat|fel]] [[Informatika2-2020/Gyak02|következő]]

A lap 2021. február 14., 00:11-kori változata

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Python futtatása

Jupyterhub

  • Jelentkezzetek be a jupyter.math.bme.hu-ra a leibniz-es felhasználónévvel és jelszóval
  • Python 3-at fogunk használni!
  • Ez a notebook hasonlít ahhoz, mint amikor saját gépről ezt futtatod:
jupyter notebook

leibniz

  • A konzol-ba ezt írjuk be:
python3
  • kilépni az így lehet:
exit()

Saját gépről

Installáljuk az Anaconda-t, 3.7-es verzió!

Ha ezt megtettük, akkor több parancs segítségével is interakcióba léphetünk a Python-nal:

  • parancssor: python vagy ipython
  • Spyder
  • idle
  • jupyter notebook

Feladatok

Beolvasás

Írjunk egy programot, ami bekéri a keresztnevünket, majd a vezetéknevünket és kiprinteli a teljes nevünket. Pl:

"Csonka Bence"

Printeljük ki a 2 136. hatványának 11-gyel való osztási maradékát!

Hatványozás

Írjunk python függvényt, ami két paraméterű és az első paramétert a második paraméterű hatványra emeli.

A függvény neve legyen hatvany, kettő paramétere legyen: Értelmezés sikertelen (ismeretlen függvény\math): x, y<\math> == Összehasonlítás == Írjunk python függvényt, ami két paraméterű és az első paramétert összehasonlítja a második paraméterrel. A függvény neve legyen <b>hatvany</b>, kettő paramétere legyen: <math>x, y<\math> <br> Ha x = y, akkor 'Megegyeznek' szöveget printeljen, <br> Ha x > y, akkor 'Az első nagyobb, mint a második' szöveget printeljen, <br> Ha x < y, akkor 'Az első kisebb, mint a második' szöveget printeljen. Próbáljuk meg az if függvényt elif és else használatával is megírni. == factorial == Írjunk egy függvényt, ami kiszámolja <math>n

faktoriális értékét. A függvényt próbáljuk meg rekurzióval definiálni, ahogyan maga a faktoriális függvény matematikai fogalma is rekurzívan van definiálva.

Másodfokú egyenlet megoldóképlete

Először töltsük be az
import math
paranccsal azt a csomagot, amivel majd gyököt tudunk vonni az
math.sqrt()
parancs segítségével. A függvény 3 paramétere legyen a,b,c az együtthatók.

előző fel következő

Személyes eszközök