Informatika2-2021/SzütGyak01

A MathWikiből

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Python futtatása

Jupyterhub

  • Jelentkezzetek be a jupyter.math.bme.hu-ra a leibniz-es felhasználónévvel és jelszóval
  • Python 3-at fogunk használni!
  • Ez a notebook hasonlít ahhoz, mint amikor saját gépről ezt futtatod:
jupyter notebook

leibniz

  • A konzol-ba ezt írjuk be:
python3
  • kilépni az így lehet:
exit()

Saját gépről

Installáljuk az Anaconda-t, 3.7-es verzió!

Ha ezt megtettük, akkor több parancs segítségével is interakcióba léphetünk a Python-nal:

  • parancssor: python vagy ipython
  • Spyder
  • idle
  • jupyter notebook

Feladatok

Beolvasás

Írjunk egy programot, ami bekéri a keresztnevünket, majd a vezetéknevünket és kiprinteli a teljes nevünket. Pl:

"Csonka Bence"

Bonyolult számolás

Printeljük ki a 2-nek a 136. hatványának 11-gyel való osztási maradékát!

Hatványozás

Írjunk python függvényt, ami két paraméterű és az első paramétert a második paraméterű hatványra emeli.

A függvény neve legyen hatvany, kettő paramétere legyen: x,y

Összehasonlítás

Írjunk python függvényt, ami két paraméterű és az első paramétert összehasonlítja a második paraméterrel.

A függvény neve legyen hasonl, kettő paramétere legyen: x,y
Ha x = y, akkor 'Megegyeznek' szöveget printeljen,
Ha x > y, akkor 'Az első nagyobb, mint a második' szöveget printeljen,
Ha x < y, akkor 'Az első kisebb, mint a második' szöveget printeljen.

Próbáljuk meg az if függvényt elif és else használatával is megírni.

factorial

Írjunk egy függvényt, ami kiszámolja n faktoriális értékét. A függvényt próbáljuk meg rekurzióval definiálni, ahogyan maga a faktoriális függvény matematikai fogalma is rekurzívan van definiálva.

Másodfokú egyenlet megoldóképlete

Először töltsük be az
import math
paranccsal azt a csomagot, amivel majd gyököt tudunk vonni az
math.sqrt()
parancs segítségével. A függvény 3 paramétere legyen a,b,c az együtthatók.

Személyes eszközök