Kuka

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wettl (vitalap | szerkesztései) 2013. április 8., 23:37-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tartalomjegyzék

Python

Bevezetés

A Pythont ismerjük a Sage-ből. Különbségek:

 • ^ helyett ∗∗, / osztást, // egészosztást jelöl.
 • [a..b] helyett range(a,b), vagy xrange(a,b)
 • A megszokott, beépített matematikai függvények hiánya (find_root, plot, is_prime).
 • Nincsenek szimbolikus változók

A Python egy olyan általános körben használható magas szintű programozási nyelv, aminek az egyik alapelve az olvasható kód írása egy nagyon tiszta szintaxis használatával. 1991-ben alkotta meg Guido Van Rossum.

További jellemzők

 • objektum orientált (imperatív, procedurális), funkcionális
 • sok beépített modul a fejlesztés megkönnyítésére
 • dinamikus típus kezelés
 • automatikus memóriakezelés
 • többféle megvalósítás (CPython, Jython, IronPython, PyPy, Python for S60)
 • open-source a főbb platformokra

Python kód futtatása

A kód futtatható interpreter konzolon belül és külső fájlban tárolva.

 • Nyiss egy új file-t pl. a gedit-ben, mentsd el "kerdez.py" néven egy könyvtáradba!
 • Írd bele a következő python kódot (ne használj ékezeteket):
s = input("Mondj egy szamot: ")
print "Ennel eggyel kisebbet mondtal: ", str(s + 1)
 • Mentsd el, és futtasd a scriptedet! (python kerdez.py)
 • Most kicsit kiegészítjük a scriptet, hogy tartalmazhasson ékezetes betűket, és hogy kényelmesebben futtatható legyen (a python parancs begépelése nélkül is):
#!/usr/bin/python
#coding=UTF-8
s = input("Mondj egy számot: ")
print "Ennél eggyel kisebbet mondtál: ", str(s + 1)
 • Mentsd el, és adj rá futtatási jogot csak magadnak (chmod +x kerdez.py)!
 • Futtasd így: kerdez.py vagy így: ./kerdez.py
 • A kód második sora lehet ez is:
# -*- coding: utf-8 -*-

Kódolás stílusa

Stílus (code style) a PEP 8 alapján

 • használj mindig 4 space-t minden egyes szinthez, de a folytatósort kezd még beljebb,
 • a nagyobb kódrészeket tagold üres sorokkal (függvény, osztály, nagyobb kód blokk)
 • használj space-t a vesző után és az operátorok mellett
 • használj docstring-et és ahol lehet a megjegyzés a saját sorára vonatkozzon
 • ahol lehet használj ASCII karakterkódolást
 • 79 karakternél ne legyen hosszabb egy sor (elvben 80)
 • CamelCase elnevezési konvenciót kövesse az osztályok neve és lower_case_with_underscores a függvények és változók nevei

Érdemes megnézni a Google python code style ajánlását is.

Docstring

A hivatkozás nélküli string elemet szokás használni megjegyzések írására és dokumentálásra.

"""This is a class of example.
 
TODO: needs implementation.
"""

Első sort nagybetűvel kezdjük és pontal zárjuk. Egy összefoglaló mondat legyen. Majd egy üres sort hagyva részletesen leírhatunk minden funkciót amit az osztály vagy függvény tartalmaz.

Hasznos linkek:


A Python eljárásközpontú (procedurális) programozásának elemei

Adattípusok

Az adatokat többszöri felhasználásra azonosítóval (névvel) láthatjuk el.

Azonosítók

 • a név betűvel vagy aláhúzással kezdődhet: [_a-zA-Z]
 • a név további karakterei az előbbieken felül számok is lehetnek: [_a-zA-Z0-9]
 • elméletileg bármilyen hosszú lehet a név
 • név nem lehet foglalt szó
 • nagybetü kisbetü érzékeny, tehát a val1 név nem azonos a Val1 névvel

Másképp, a Backus–Naur formában leírva:

identifier ::= (letter|"_") (letter | digit | "_")*
letter   ::= lowercase | uppercase
lowercase ::= "a"..."z"
uppercase ::= "A"..."Z"
digit   ::= "0"..."9"

A foglalt szavak: and del from not while as elif global or with assert else if pass yield break except import print class exec in raise continue finally is return def for lambda try De ne használjuk a Python beépített neveinek, függvényeinek, kivételeinek neveit sem. Ezek megkaphatók a dir(__builtins__) paranccsal:

>>> dir()
['__builtins__', '__doc__', '__name__', '__package__']
>>> dir(__builtins__)
['ArithmeticError', 'AssertionError', ......

Egészszerű adattípusok: egész, logikai

int (egész) és hosszú egész (long)

>>> a = 12
>>> b = 0b011101
>>> c = 0o3701
>>> d = 0xff0c
>>> a, b, c, d
(12, 29, 1985, 65292)
>>> e = 22222222222222222222222222222222222222222
>>> e
22222222222222222222222222222222222222222L
>>> type(a), type(b), type(e)
(<type 'int'>, <type 'int'>, <type 'long'>)

Műveletek egészekkel: +, -, *, / (float eredményt ad), //, % (maradék), **, abs, pow, round, | (OR butenként), ^ (XOR bitenként), & (AND bitenként), <<, >> (eltolás bitenként), ~ (bitenkénti NOT)

Logikai (bool)

Logikai értékek: False (0), True (nem 0)

Logikai műveletek: and, or, not

>>> True and False
False
>>> 1 and 0
0
>>> 3 and 0
0
>>> 3 or 1
3
>>> 1 or 3
1
>>> not 67
False
>>> not 0
True

Beépített lebegőpontos típusok (float, complex)

Műveletek eredmény NaN és infinity is lehet!

Lebegőpontos szám megadása:

>>> 2.3, -1.2e3, -1.2e-2
(2.2999999999999998, -1200.0, -0.012)

Matematikai függvények:

import math

után. Ld. [1]

Komplex szám imaginárius része után j betű, de * nincs! Komplex jellemzői (attribute) a real és az imag, tagfüggvénye (method) conjugate():

>>> z = 3.1 + 2.2j
>>> z
(3.1000000000000001+2.2000000000000002j)
>>> z.real
3.1000000000000001
>>> z.imag
2.2000000000000002
>>> z.conjugate()
(3.1000000000000001-2.2000000000000002j)

Karakterláncok (str)

A karakterláncok megadása: "...", '...' vagy """...""" módon történhet:

>>> a="""itt 'ez' meg "az" van"""
>>> a
'itt \'ez\' meg "az" van'
>>> print a
itt 'ez' meg "az" van
>>> type(a)
<type 'str'>
 
>>> c = 'aa\nbb'  
>>> c
'aa\nbb'
>>> print c
aa
bb
 
>>> d = r'aa\nbb' # az r betű után minden karakter magát jelenti
>>> d
'aa\\nbb'
>>> print d
aa\nbb

Védőkódok (escape characters): \ (folytatás új sorban), \\ (\), \' ('), \" ("), \n (új sor), \t (tab). Ha a karakterlánc elé r betűt írunk, a védőkódok nem érvényesek.

Műveletek karakterláncokkal: Szeletelés:

lánc[sorszám]
lánc[kezdet:vég]
lánc[kezdet:vég:lépés]

továbbá + (összefűzés) és * (többszörözés) műveletek:

>>> a = "ho"
>>> b = "rgasz"
>>> 3*a + b
'hohohorgasz'
 
>>> c = _    # _ az előző eredmény
>>> c
'hohohorgasz'
>>> c[:2]+c[6:]
'horgasz'
>>> c[1:7:2]
'ooo'
>>> c[1:6:2]
'ooo'
>>> c[-1::-1]
'zsagrohohoh'
>>> c[-3:4:-1]
'agro'

Tagfüggvények: részletesen lásd [2]. Folytatva az előző példát:

>>> c.capitalize()
'Hohohorgasz'
>>> c.upper()
'HOHOHORGASZ'
>>> c.index('o')
1
>>> c.count('o')
3

A karakterláncok nem változtatható (immutable) objektumok, vagyis a műveletek, tagfüggvényak alkalmazása után új karakterlánc keletkezik:

>>> a = "aaaa"
>>> a[1] = b
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment


Objektumhivatkozások

Az értékadás (=) esetén valójában objektumhivatkozás történik, azaz az egyenlőség bal oldalán álló névhez egy hivatkozás kapcsolódik, mely az egyenlőség jobb oldalán álló objektumra mutat. Ez érthetővé teszi a következő kódot:

>>> a = 1
>>> b = a
>>> a = 2
>>> a
2
>>> b
1

A Python dinamikusan típusos nyelv, azaz az objektum, amire egy objektumhivatkozás mutat, lecserélhető egy más típusú objektumra (nem kell a változók típusát deklarálni).

>>> a = 1
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = "b"
>>> type(a)
<type 'str'>
 
 
=== Gyűjteményes adattípusok ===
 
==== Sorozatszerű típusok: str, list, tuple ====
 
Tuladonságaik: bejárhatók, in, len(), []
 
'''Sorozat (tuple)''' változtathatatlan (immutable), mint a karakterlánc, műveletei:
szeletelés [], összefűzés (+), szorzás (*), összehasonlítás, tagsági viszony (in, not in)
 
'''lista''' - változtatható (mutable)
http://docs.python.org/release/2.5.2/lib/typesseq-mutable.html
 
halmaztípusok: halmaz
http://docs.python.org/release/2.5.2/lib/types-set.html
                            1. eddig lett bemásolva
 
 
 
 
 
 





 • None - a semmi programbeli megvalósulása
 • numerikus
  • egész
  • lebegőpontos
  • (complex)
  • long
  • boolean
 • sorozatok - elemeik egész számmal indexelhetőek
  • módosíthatatlanok
   • string
   • tuple
>>> t = ()
>>> t
()
>>> t = tuple()
>>> t
()
>>> t = (1,2,'')
>>> t
(1, 2, '')
>>> t = 3,4,5,''
>>> t
(3, 4, 5, '')
>>> t[2]
5
>>> t.count(5)
1
>>> t.index(5)
2
  • módosíthatóak
   • lista
>>> l = []
>>> l
[]
>>> l = list()
>>> l
[]
>>> l = [1, "p", ['k'], 2.5]
>>> l
[1, 'p', ['k'], 2.5]
>>> l += [1]
>>> l
[1, 'p', ['k'], 2.5, 1]
>>> l.pop()
1
>>> l
[1, 'p', ['k'], 2.5]
>>> l.reverse()
>>> l
[2.5, ['k'], 'p', 1]
>>> l.count(1)
1
>>> l.insert(1,1)
>>> l.count(1)
2
>>> l
[2.5, 1, ['k'], 'p', 1]
>>> l.remove(1)
>>> l
[2.5, ['k'], 'p', 1]
 • halmazok
  • halmaz (set)
>>> s = set([5,6,7,8,6])
>>> s
set([8, 5, 6, 7])
>>> s2 = set()
>>> s2
set([])
>>> s2 = s.copy()
>>> s2
set([8, 5, 6, 7])
>>> s2.add(6)
>>> s2.add(11)
>>> s2
set([8, 11, 5, 6, 7])
>>> s2.difference(s)
set([11])
>>> s2.discard(11)
>>> s2.difference(s)
set([])
>>> s2.intersection(s)
set([8, 5, 6, 7])
>>> s2.update([5,4,3])
>>> s2
set([3, 4, 5, 6, 7, 8])
>>> s2.discard(2)
>>> s2
set([3, 4, 5, 6, 7, 8])
>>> s2.remove(3)
>>> s2
set([4, 5, 6, 7, 8])
>>> s2.remove(3)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 3
>>> s
set([8, 5, 6, 7])
>>> s.union(set([56,5]))
set([56, 5, 6, 7, 8])
>>> s
set([8, 5, 6, 7])
>>> s2
set([4, 5, 6, 7, 8])
>>> s.clear()
>>> s
set([])
 • térképezés
  • szótár (dict)
>>> d = dict()
>>> d
{}
>>> d = {}
>>> d
{}
>>> d = {'fn':'Marci', 'ln':'Pala', 2:89}
>>> d
{'ln': 'Pala', 2: 89, 'fn': 'Marci'}
>>> d[2]
89
>>> d['ln']
'Pala'
>>> d2 = d.copy()
>>> d2
{'ln': 'Pala', 2: 89, 'fn': 'Marci'}
>>> d2[2] = 8
>>> d2
{'ln': 'Pala', 2: 8, 'fn': 'Marci'}
>>> d
{'ln': 'Pala', 2: 89, 'fn': 'Marci'}
>>> d.update([("t",3),('b',6)])
>>> d
{'ln': 'Pala', 2: 89, 'b': 6, 't': 3, 'fn': 'Marci'}
>>> d2
{'ln': 'Pala', 2: 8, 'fn': 'Marci'}
>>> d.values()
['Pala', 89, 6, 3, 'Marci']
>>> d.pop('b')
6
>>> d
{'ln': 'Pala', 2: 89, 't': 3, 'fn': 'Marci'}
>>> d.keys()
['ln', 2, 't', 'fn']
>>> d.items()
[('ln', 'Pala'), (2, 89), ('t', 3), ('fn', 'Marci')]
>>> d.iteritems()
<dictionary-itemiterator object at 0x00B73C90>
>>> d.get('teki')
>>> d.get('teki', t)
(3, 4, 5, '')
>>> d
{'ln': 'Pala', 2: 89, 't': 3, 'fn': 'Marci'}
>>> d['teki']
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'teki'
>>> len(d)
4
>>> d.clear()
>>> d
{}
>>> len(d)
0
>>> d2
{'ln': 'Pala', 2: 8, 'fn': 'Marci'}

Fontos tudni, hogy a numerikus és a módosíthatatlan sorozatok úgymond "változtathatatlanok" ami annyit tesz, hogy ha egy elemre több hivatkozásunk van, akkor ha az egyiket megváltoztatom akkor az új értékkel keletkezik egy új elem a memóriában és a hivatkozás már erre fog mutatni. (Ez a felhasználó számára láthatatlan!)

Ezek az alapvetően használt elemek, ezen felül van meg sok egyéb amelyek közül a legfontosabb az osztályok amiket később fogunk venni. Ha többet akartok tudni a python adatmodelljéről akkor itt találtok leírást róla.

változók névadásánál a következő szabályok vonatkoznak:

Operátorok

Operátorok precedenciája

Az operátorok között, mint a matematikában itt is, van precedenciai sorrend:

Operator Description
lambda Lambda expression
if – else Conditional expression
or Boolean OR
and Boolean AND
not x Boolean NOT
in, not in, is, is not, <, <=, >, >=, <>, !=, == Comparisons, identity test, including membership test
|
Bitwise OR
^ Bitwise XOR
& Bitwise AND
<<, >> Shifts
+, -
Addition and subtraction
*, //, /, % Multiplication, division, remainder
+x, -x, ~x
Positive, negative, bitwise not
** Exponentiation
x[index], x[index:index], x(arguments...), x.attribute Subscription, slicing, call, attribute reference
(expressions...), [expressions...], {key:datum...}, `expressions...` Binding or tuple display, list display, dictionary display, string conversion

A sage, python a kifejezéseket balról jobbra értékeli ki, kivéve az értékadásnál, amikor előbb a jobb oldalt értékeli ki, majd a ball oldalt.

pl.:

logikai kifejezés elemeit ha mar felesleges nem értékeli ki

Vezérlési elemek

A vezérlési elemeket az előző félévben a SAGE-el kapcsolatban már átnéztük, ezeket kell tudni. Info1 kapcsolódó diái

Összefoglalva:

Elágazás

 • if (elif, else)

Ciklusok

 • while (else)
 • for (else)
 • break, continue

Hasznos segítőeszközök

Ciklusok során a következő nyelvi elemeket találhatjuk hasznosnak:

 • range(x,z,y), xrange(x,y,z)
  - ezekkel számlistákat tudunk előállítani. első paraméter a mettől, a második a meddig és a harmadik a lépésköz. Csak a meddig paraméter a kötelező, a kezdet alapból 0 és a lépésköz pedig 1. Nagy listák esetén az xrange optimálisabb kódot eredményez
 • enumerate(x)
  - ennek segítségével az elemekkel megkapjuk a listában betöltött helyüket is
>>> for i,v in enumerate(l):
...  print 'index:',i,'and value:',v
...
index: 0 and value: 2.5
index: 1 and value: ['k']
index: 2 and value: p
index: 3 and value: 1
 • d.iteritems()
  - segítségével a szótár egy elemének kulcsával és értékével tér vissza
>>> for k, v in d2.iteritems():
...  print 'key:',k,'and value:',v
...
key: ln and value: Pala
key: 2 and value: 8
key: fn and value: Marci
 • zip(list, ...)
  - segítségével a paraméterként kapott sorozatok elemeit csoportosítja elhelyezkedésük szerint.
>>> import copy
>>> l2 = copy(l)
>>> l2 = copy.copy(l)
>>> l2
[2.5, ['k'], 'p', 1]
>>> l
[2.5, ['k'], 'p', 1]
>>> l2[1] = 0
>>> l
[2.5, ['k'], 'p', 1]
>>> l2
[2.5, 0, 'p', 1]
>>> zip(l, l2)
[(2.5, 2.5), (['k'], 0), ('p', 'p'), (1, 1)]
 • reversed(list)
  - segítségével a paraméterként kapott felsorolás elemeit megfordító objektummá alakítja
>>> l
[8, 7, 6, 5]
>>> reversed(l)
<listreverseiterator object at 0xb722628c>
>>> l
[8, 7, 6, 5]
 • sorted(sorozat)
  - segítségével a paraméterként kapott felsorolás elemeit rendezett listában visszaadja
>>> l = [8,7,6,5]
>>> sorted(l)
[5, 6, 7, 8]
>>> l
[8, 7, 6, 5]
 • len(sorozat)
  - segítségével a sorozat hosszát kaphatjuk meg
>>> len(l)
4
>>> len(s)
0
>>> len(s2)
5
Személyes eszközök