Matematika verseny/2013

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
20. sor: 20. sor:
  
 
== 5. feladat ==
 
== 5. feladat ==
 +
Legyen <math> X </math> egy olyan mátrix, amelynek minden elemének abszolút értéke legföljebb 1.  Adjunk minél jobb – ha lehet, optimális – fölső becslést <math> |\det(X)| </math>-re a következő két esetben: a) ''X'' 3×3-as valós, b) ''X'' ''n''×''n''-es komplex.
  
 
== 6. feladat ==
 
== 6. feladat ==
 +
Legyen <math> S \subset \mathbb{R} </math> egy pozitív Lebesgue-mértékű halmaz. Bizonyítsuk be a kontinuum-hipotézis feltételezése nélkül, hogy ''S'' kontinuum számosságú.
  
 
== 7. feladat ==
 
== 7. feladat ==
 +
Milyen <math> a_0 \in \mathbb{C} </math> esetén lesz konvergens az <math> a_k = 2ka_{k-1} - 1 \;\; (k = 1,2,\dots) </math> rekurziós relációval megadott sorozat, és mi ilyenkor a határérték?
  
 
== 8. feladat ==
 
== 8. feladat ==
 +
Az <math> f : T \to \mathbb{C} </math> folytonos, korlátos függvény a <math> T = \{z \in \mathbb{C} : 0 \le Im(z) \le 1\} </math> tartomány belsejében holomorf.  Legyen <math> \textstyle N(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(x + iy)| </math>.  Bizonyítsuk be, hogy a) <math> N(x) \le max \{ N(0), N(1) \} </math> és b) <math> N(x) \le N(0)^{1-x} N(1)^x </math> minden <math> x \in [0, 1] </math>-re.
  
 
== 9. feladat ==
 
== 9. feladat ==
  
 
== 10. feladat ==
 
== 10. feladat ==

A lap 2013. április 16., 17:03-kori változata

Tartalomjegyzék

Matematika verseny 2013

A 2012. évi BME Matematika versenyt 2013. április 15-n rendezték meg. A verseny általános leírását lásd a Matematika verseny lapon, a feladatsort és eredményeket Horváth Miklós honlapján.

Ez a lap a feladatokat tartalmazza, de ide (vagy allapokra) lehet írni a feladatok megoldását vagy megjegyzéseket hozzájuk.

Minden feladat 10 pontot ér.

1. feladat

Adott a síkon 4 pont úgy, hogy egy láthatatlan négyzet minden oldalán pontosan egy fekszik belőle. Szerkesszünk egy ilyen tulajdonságú négyzetet. Mikor egyértelmű a megoldás?

2. feladat

Adott 12 szám az (1, 12) intervallumon. Lássuk be, hogy kiválasztható közülük 3 úgy, hogy az a háromszög, melynek oldalhosszai ezen értékek, hegyesszögű. Igaz marad-e az állítás, ha a számokat az [1, 12] zárt szakaszból választjuk?

3. feladat

Egy gráf „majdnem síkbarajzolható”, ha lerajzolható úgy a síkra, hogy minden élét legföljebb egyetlen másik él metszi. Legyen em(n) az a maximális érték, amely élszámmal még létezik n csúcsú majdnem síkbarajzolható egyszerű gráf. Adjunk meg minél jobb c, \tilde{c} értékeket, amelyre \exists K úgy, hogy cn - K \le e_m(n) \le \tilde{c}n + K minden „elég nagy” n-re.

4. feladat

Legyenek v_0, \dots v_n \in \mathbb{R}^n egy \Delta \subset \mathbb{R}^n szimplex csúcsai. Δ duálisa az a Δd szimplex, amelynek csúcsai a \textstyle w_j = \frac{1}{n} \sum_{k\ne j} v_k \;\; (j = 0..n) pontok. Bizonyítsuk be, hogy ha K \subset \mathbb{R}^n kompakt, konvex és nem üres belsejű, akkor létezik olyan Δ szimplex, hogy \Delta \supset K \supset \Delta^d .

5. feladat

Legyen X egy olyan mátrix, amelynek minden elemének abszolút értéke legföljebb 1. Adjunk minél jobb – ha lehet, optimális – fölső becslést | det(X) | -re a következő két esetben: a) X 3×3-as valós, b) X n×n-es komplex.

6. feladat

Legyen S \subset \mathbb{R} egy pozitív Lebesgue-mértékű halmaz. Bizonyítsuk be a kontinuum-hipotézis feltételezése nélkül, hogy S kontinuum számosságú.

7. feladat

Milyen a_0 \in \mathbb{C} esetén lesz konvergens az a_k = 2ka_{k-1} - 1 \;\; (k = 1,2,\dots) rekurziós relációval megadott sorozat, és mi ilyenkor a határérték?

8. feladat

Az f : T \to \mathbb{C} folytonos, korlátos függvény a T = \{z \in \mathbb{C} : 0 \le Im(z) \le 1\} tartomány belsejében holomorf. Legyen \textstyle N(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(x + iy)| . Bizonyítsuk be, hogy a) N(x) \le max \{ N(0), N(1) \} és b) N(x) \le N(0)^{1-x} N(1)^x minden x \in [0, 1] -re.

9. feladat

10. feladat

Személyes eszközök