Szerkesztő:Mozo/A2 szigorlat 8

A MathWikiből
< Szerkesztő:Mozo
A lap korábbi változatát látod, amilyen Mozo (vitalap | szerkesztései) 2015. május 24., 20:28-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Deriváltak, differenciálási szabályok

Definíció. Az f: R\toR függvény deriváltfüggvényén értjük a

f':\;\{x\in\mathrm{Dom}\,f\mid f \;\mathrm{''diff.hato}\;x\mathrm{-ben''} \}\to\mathbf{R},\;x\mapsto f'(x)
(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}\,
(e^x)'=e^x\,
(\mathrm{ln}\,x)'=\frac{1}{x}
(\sin x)'=\cos x\,
(\cos x)'=-\sin x\,
(\mathrm{arctg}\,x)'=\frac{1}{1+x^2}

Linearitás

A hozzáadott konstans szabálya: (f+c)'=f'\,
A konstans szorzó szabálya: (cf)'=cf'\,
Linearitás: (af+bg)'=af'+bg'\,

Szorzat és hányados

(fg)'=f'g+fg'\,
(fgh)'=f'gh+fg'h+fgh'\,
\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}

Összetett függvény

(f\circ g)'=(f'\circ g)g'\,
(f\circ g\circ h)'=(f'\circ g\circ h)(g'\circ h)h'\,

L'Hospital-szabályok

Tétel -- Gyenge L'Hospital-szabály -- Legyenek f és g: A \to R valós-valós függvények, uAA ', f(u)=g(u)=0, mindkettő differenciálható u-ban és g'(u) ≠ 0. Ekkor létezik a limu(f/g), és

\lim\limits_{x\to u}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(u)}{g'(u)}

Ugyanis,' írjuk fel az 1. definíciónak megfelelően a határértéket. Létezik az u-hoz olyan ε, η: A \to R, hogy minden xA ∩ Dom(f/g)-ra

\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(u)+f'(u)(x-u)+\varepsilon(x)(x-u)}{g(u)+g'(u)(x-u)+\eta(x)(x-u)}

és ∃limuε=ε(u)=0, ∃limuη=η(u)=0. Emiatt és f(u)=g(u)=0 miatt

\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(u)+\varepsilon(x)}{g'(u)+\eta(x)}

Aminek a határéttéke, ha x tart u-hoz a kívánt hányados, amennyiben ellenőrizük, hogy g'(u) + η nem lesz nulla egy elég szűk környzeteben. Ekkor ugyanis a hányadosnak nem lenne értelme. Nos, |η| egy elég kis környzetben a nulla |g'(u)|/2 sugarú környzetében lesz, így ez a veszély nem fenyeget.


Amikor nem működik az ismételt L'Hospitálás

\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}-\frac{1}{1-\cos x}=?

Amikor nem működik az ismételt L'Hospitálás

\lim\limits_{x\to 0+}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{2}{x}}+e^{\frac{3}{x}}}=?

A derivált szakadásai, Darboux-tétel Intervallumon deriválható függvény deriváltjának nem lehet megszüntethető szakadása. (Ellenben lehet korlátos másodfajú és a végtelen másodfajú szakadása.)

Állítás. Ha f:[a,b] \to R folytonos a-ban, differenciálható a nyílton és létezik a derivált határértéke a-ban és ez véges szám, akkor f-nek létezik a deriváltja a-ban (és a deriváltja a lima f' szám).

Bizonyítás. Ez az erős L'Hospital-tétel következménye. Tekintsük a különbségi hányados függvényt, legyen a L'H-beli számláló az x \mapsto f(x)-f(a), a nevező az x \mapsto x-a. Világos, hogy a-ban 0/0 alakú, így alkalmazható a L'H-szabály. Ekkor

\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{1}=\lim\limits_{x\to a}f'(x)

azaz létezik a pontbeli derivált és ez a derivált határértéke. QED

A deriváltfüggvénynek nem lehet ugrása sem:

TételDarboux-tétel – Ha f:I \to R differenciálható, akkor f' Darboux-tulajdonságú (két deriváltérték között a deriváltfüggvény minden értéket fölvesz).

Bizonyítás. Legyen [a,b] ⊆ I és tegyük fel, hogy f'(a) < m < f'(b) tetszőlegesen rögzített m-re. Belátjuk, hogy van olyan ξ ∈ (a,b), hogy f'(ξ) = m. Transzformáljuk el a függvényt, vonjuk ki belőle az x \mapsto mx lineárist:

g(x):=f(x)-mx,\quad\quad x\in[a,b]

g differenciálható, és olyan, hogy tetszőleges x-re:

g'(x)=0\quad\Leftrightarrow\quad f'(x)=m\,

A feladat tehát, hogy keressünk zérushelyet g'-nek. Ehhez elég, ha találunk g értelmezési tartományának belsejében szélsőértéket, mert akkor a Fermat-féle szélsőértéktétel miatt ott a derivált nulla lesz. Az [a,b] zárton a folytonos g a Weierstrass-tétel miatt felveszi a szélsőértékeit. Tehát készen vagyunk, amennyiben létezik szélsőérték az (a,b) nyílton. A továbbiakban ezt bizonyítjuk.

Vizsgáljuk a g-t az a-ban. g'(a) < 0, ezért

\lim\limits_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}<0\,

Ekkor természtesen egy valamely ε>0-ra minden x ∈ (a,a+ε)-re

\frac{g(x)-g(a)}{x-a}<0\,

és innen

g(x)<g(a)\,

vagyis a-ban nem lehet g-nek minimuma. De ugyanilyen érveléssel g'(b) > 0 miatt valamely ε>0 számmal ha x ∈ (b-ε,b), akkor x-b < 0 és

\lim\limits_{x\to b}\frac{g(x)-g(b)}{x-b}<0\,
\frac{g(x)-g(b)}{x-b}>0\quad\quad/\cdot (x-b)\quad(<0)
g(x)<g(b)\,

azaz b-ben sem lehet minimum. Viszont ez azt jelenti, hogy a Weierstrass-tétel által garantált minimum csak az (a,b) nyíltban lehet. QED

Személyes eszközök