Info1 2010 - 6. gyakorlat

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

A Linux fájlrendszere

Mindenkinek van egy saját mappája a /home/student/felhasznaloi_nev alatt. Ebben 50 MB-ot tárolhattok kedvetekre.

 • Fontosabb parancsok
  • pwd : aktuális könyvtár kiíratása (print working directory)
  • cd könyvtár : könyvtárváltás (change directory). Ha paraméter nélkül hívjuk meg, akkor a saját mappánkba visz.
  • ls, ls -a, ls -l, ls -la : listázás, a paraméterek hatására a rejtett fájlokat (amelyek .-tal kezdődnek) is listázza, illetve részletesebb adatokat is kiír.
  • cat, fájl tartalmának kiíratása, pl: cat valami.txt. Ha nem adunk meg fájlnevet, akkor a billentyűzetről vár bevitelt. Kilépés: Ctrl-D-vel. Több fájl összefűzésére és kiírására is használható. (catanate vagy concatanate)
  • mkdir : könyvtár létrehozása, pl: mkdir alma (make directory)
  • cp : másolás, pl: cp mit.txt hova.txt (copy)
  • mv : mozgatás (az eredeti nem marad meg), pl: mv mit.txt hova.txt (move)
  • rm : törlés, pl: rm alma.txt. Könyvtár esetén további kapcsolókat kell megadni: rm -fr alma. Óvatosan használjuk! (remove)
  • quota : az 50 MB-ból felhasznált/megmaradt helyet írja ki. Ha a kvótánk betelik, akkor nem kapjuk meg a nekünk címzett leveleket és a grafikus terminálra sem tudunk belépni; ilyenkor a parancssoros terminálra belépve tudjuk kitakarítani a home-unkat.
  • man parancs : az adott parancsról leírást ad, pl: man ls. A leírásban navigálni a 'fel', illetve a 'le' billentyűkkel, továbbá a 'PageUp', 'PageDown'-nal lehet. Kereséshez '/' jel után kell beírni a kifejezést. Kilépés 'q'-val. Bocs, angol. (manual)
  • history : parancs történet lekérdezése
  • su : felhasználó váltás, pl: su tothagi (substitute user vagy switch user)

Speciális könyvtárak

jel jelentés környezeti változó
. aktuális könyvtár PWD
.. szülőkönyvtár
~ felhasználó könyvtára HOME
~<név> <név> felhasználó könyvtára

Fájlrendszer-böngészők

Próbáljátok ki a következő böngészőket:

 • nautilus
 • konqueror
 • mc - Midnight Commander

Jogok

Az ls -la parancs részletes listát készít, amelynek első oszlopa egy 10 karakterből álló sztring.

(A következő mező az ún. link számláló, tulajdonképpen megmondja, hogy hány néven hivatkozhatunk a fájlra, számunkra nem fontos. Ezt követi a fájl tulajdonosának és annak csoportjának a neve, majd a fájl mérete és utolsó módosításának az ideje következik, végül a fájl nevét olvashatjuk.)

-rw-r--r-- 1 morap student   2388 2007-07-30 03:51 .bashrc
-rw-r--r-- 1 morap student  117660 2007-08-19 17:36 .B.blend
drwxr-xr-x 5 morap student   4096 2007-08-19 17:35 .blender
drwx------ 5 morap student   4096 2007-08-21 20:50 .cache
drwx------ 2 morap student   4096 2007-08-28 00:23 .chewing

Az első betű utal a típusra, '-' esetén fájlról, 'd' esetén könyvtárról van szó. Az azt követkő hármas a user (felhasználó, továbbiakban u), a következő hármás a group (felhasználó csoportja, továbbiakban g), majd az others (mindenki más, továbbiakban o) jogairól szól. Szokás még "a"-val jelölni az all-t, vagyis mindenkit. Az r olvasás, a w írás, az x pedig végrehajthatóságot/futtathatóságot (execute) jelent. Fájlok esetében a végrehajtási jognak csak a futtatható fájloknál van jelentőségük (bináris állományok, scriptek). Könyvtárak esetén az olvasási jog azt jelenti, hogy elolvashatja a fájlok neveit az adott könyvtárban, az írási jog jelenti, hogy a könyvtárban állományt, könyvtárat hozhatunk létre, míg a futtatási jog megengedi a belépést a könyvtárba.

Változtatás chmod paranccsal.

Jogok állítására példa:

 chmod "og-w" file  # leveszi az írásjogot a csoport és mindenki más részéről a file-ról,
 chmod "a+x" file  # mindenki számára futtathatóvá teszi a file-t,
 chmod g=rx,o=r file # a csoport olvasási és futtatási jogot kap, mindenki más olvasásit

A hármasokat 0 és 7 közötti számokkal is kódolhatjuk, kettes számrendszerben elképzelve őket (a jog megléte jelenti az 1-est, hiánya a 0-t; az olvasás a 4-es, az írás a 2-es, az végrehajtás az 1-es helyiérték). Így következő parancs hatására a felhasználó minden jogot megkap a file-hoz (7 = 111), míg a csoport és mindenki más csak olvashatja és végrehajthatja azt (5=101).

chmod 755 file   # 755 = 111101101
          #    rwxr-xr-x

Bash shell

A bash tulajdonképpen a legelterjedtebb Linux shell. A begépelt parancsokból egy fájlt hoz létre ami elősegíti a parancsok szerkesztését. A shell legfontosabb funkciói közé tartoznak a bash gyorsbillentyűk. Ezek több billentyű egyidejű lenyomásával azonnal végrehajtódó, egyszerű utasítások, melyek segítik a bash parancsok kezelését karakteres felületen és terminálablakban.

Jelölések: gyakran jelölik a Control billentyűt C-vel,az Alt billentyűt M-mel (Meta), az Entert E-vel, a Shift billentyűt S-sel (én az egyszerűség kedvéért a szokásos jelöléseket használom).

Néhány hasznos gyorsbillentyű

 • Ctrl-c : megállítja a futó programot
 • Ctrl-a : sor elejére ugrik
 • Ctrl-e : sor végére ugrik
 • Ctrl-l : az utolsó parancs kivételével törli a képernyőt
 • Ctrl-r : keresés a már beírt parancsok között
 • "fel / le nyilak" : sorban visszahívja a régebbi parancsokat/újabb parancsokat
 • TAB : automatikus parancskiegészítés: ha nem emlékszünk egy parancs utolsó betűire, vagy túl hosszú ideig tart begépelni, csak írjuk be az elejét és nyomjuk meg a TAB billentyűt. Ez automatikusan kiegészíti a parancsot (esetleg könyvtár- vagy programnevet). Ha több kiegészítési lehetőség is van, akkor először nem történik semmi, a TAB második lenyomására az összes azonosan kezdődő parancsnév megjelenik. Gépeljünk be még annyi betűt a parancsból, hogy az egyértelmű legyen, majd használjuk újra a TAB billentyűt.
 • Alt- / : filenév-kiegészítés
 • Alt-~ : felhasználónév-kiegészítés
 • Shift-PgUp / PgDn : az oldal tetejére/aljára ugrik
 • Ctrl-z : háttérbe teszi az elfelejtett "&" miatt otthagyott programot
 • Ctrl-d : kilép a shell-ből (logout)

A bash gyorsbillentyűk használata rendkívül hasznos, meggyorsítja és megkönnyíti a számítógépes munkát, egyszerű, jól áttekinthető parancskezelést tesz lehetővé.

Bővebben a bash shellről: www.szabilinux.hu/mandrake/007.html

Kimenet átirányítása

Gyakran előfordul, hogy el akarjuk menteni a program kimenetét, hogy valamit kezdjünk vele. Ezt hívjuk kimenet átirányításnak.

Például, ha rögzíteni szeretnénk az ls /bin parancs eredményét az lsbin nevű fájlba, gépeljük be:

ls /bin > /lsbin

Ha az lsbin fájl már létezik, a tartalma felülíródik. Ennek elkerülésére használjuk a >>-t az egyszeres > helyett (ez teszi lehetővé, hogy az ls kimenetét hozzáfűzzük az lsbin fájl végéhez).

A Linux lehetőséget biztosít egy elegánsabb megoldásra is. Ehhez úgynevezett csöveket fogunk használni (pipes). Ezzel a megoldással az egyik parancs a kimentét a másik parancs bementére adja át. Például:

ls /bin | less

Itt az ls kimenete a less (szöveges tartalmat megjelenítő) program bemenete lesz.

Különböző csöveket kombinálhatunk, hogy összetett eljárásokat dolgozzunk ki.

Hasznos parancsok

 cat   kiírja egy file tartalmát
 head  kiírja egy file elejét (-n kapcsolóval megadható a sorok száma, default: 10)
 tail  kiírja egy file végét (hasonlóan mint a head)
 sort  sorbarendezi a file sorait, a -n kapcsolóval számokként értelmezve, 
     a -r kapcsoló megadásakor visszafelé rendez
 wc   Word Count, megszámolja a karaktereket, szavakat, sorokat a fájlban
 uniq  ha több egyforma sor jön egymás után, akkor a uniq csak egyet hagy meg ezek közül;
     a uniq -c parancs megszámolja az egymás utáni egyforma sorokat
 diff  kiírja a megadott két file közötti különbséget
 cut   oszloponként képes kivágni egy file-ból adatokat. 
     Általában cut -d' ' -fx formában használjuk, itt a -d utáni karakter a mezőket 
     elválasztó karaktert jelenti (itt szóköz); 
     a -f kapcsoló után pedig a mezők számait kell megadni amiket szeretnénk megtartani. 
     Példák:
     cut -d' ' -f1,3 az első és harmadik mezőt írja ki,
     cut -d' ' -f1-4 pedig az elsőtől a negyedikig az összes mezőt.

Szövegszerkesztők (editor)

Próbáljátok ki a 'gedit' és 'kate' szövegszerkesztőket!

Mindkettőben van syntax highlighting, vagyis ismernek sokféle programnyelvet, és ezek kulcsszavait ki tudják emelni, hogy segítsék a programozók munkáját.


Billenytűkombinációk

 • Ctrl-n : új file
 • Ctrl-o : file megnyitása
 • Ctrl-s : a file mentése
 • Ctrl-c : a vágólapra másolja a kijelölt szövegrészt
 • Ctrl-x : az eredeti helyről kivágja, és a vágólapra teszi a kijelölt szövegrészt
 • Ctrl-v : beilleszti a vágólap tartalmát
Személyes eszközök