Info2/2008tavasz/zh

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

A második ZH

Időpont, hely: április 30 16-17, Ka.26

ZH papíron, használható a 2-oldalas Ruby Quick Ref

A ZH témája objektum-orientált programozás Ruby nyelven.

Mintafeladatok

1. Mit ad vissza a Ruby az alábbi kifejezésekre

1<2 && 2<4
2 & 7
"#{n=6; n+=1}"
'pi = %.5f' % Math::PI
?a
'a'[0]
'abcd'[0]
123.to_s
17.5.to_i
"17.5".to_i
12.to_f
"alma korte szilva barack".gsub(/([^\s]+)/,'(\1)')
'10-99'.succ
(1..4).each {|i| print i}
(1..4).map {|i| i**2}
(1..4).inject {|s,i| s+i}

2. Írjuk a nev változóban megadott nevet egy több sorból álló email nevű sztring megadott helyére!

3. Hozzunk létre egy SajatString nevű osztályt, mely megörökli a String összes tulajdonságát, de a gsub metódus úgy működik benne, mint a String osztályban, csak az eredmény végéhez hozzáírja, hogy "(sajat valtozat)".

4. Írjunk programrészletet, mely egy tömbökből álló tömb elemeit kiírja az első definiálatlan (nil) elemig. (catch/throw)

5. Írjunk sorszamoz nevű metódust, mely az arumentumában megadott fájlnevű fájlt beolvassa, és sorait kiírja megsorszámozva, a sorszámozást 1-gyel kezdve!

6. Írjunk Teglalap nevű osztályt, melyben a példányváltozók @ba, @jf, @szelesseg, @magassag a bal alsó és jobb felső sarok koordinátái [x,y] alakban megadva, valamint a szélesség és a magasság. Egy új példányt kétféleképp is létre lehessen hozni, a két sarok, vagy a bal alsó sarok és a szélesség meg a magasság megadásával. Pl. Teglalap.new( [1,2],[4,4] ) vagy Teglalap( [1,2], 3, 2 ). Ha az argumentumok száma nem 2 vagy 3, kapjunk hibaüzenetet!

7. Írj rekurzív metódust az Integer osztályba, mely kiszámítja az n-edik Fibonacci-számot!

8. Írj rekurzív metódust az Integer osztályba, mely kiszámítja az n-edik Fibonacci-számot memoization-t használva, vagyis a már kiszámolt Fibonacci-számokat egy tömbben tárolva!

9. Írj sortores nevű függvényt, mely egy sztringet megadott sorszélességűre tördel. Ez azt jelenti, hogy egy sor sem lehet a megadott szélességnel szélesebb, hacsak nincs a sorban egyetlen szóköz vagy TAB karakter sem. Minden sor a lehető legszélesebb legyen a megadott határon belül. A tördelés csak szóköz vagy TAB karakter helyén lehet (a korábbi újsor karaktereket meg kell tartani). Ha a sortörés helyén több szóköz/TAB karakter van, azokat csak egyetlen újsor karakterre cseréljük! A függvénynek két argumantuma legyen, első egy sztring, a második opcionális, mely alapértelmezésben 70, és amely a sorszélességet adja meg. (Használjuk a gsub metódust, és reguláris kifejezéseket!)

10. Szimuláljunk 6 kockadobást, és adjuk össze a dobott számokat!

11. Írjunk egy Fa nevű osztályt, egy fa konstruálására, és abba 2 metódust: <<, each. Az initialize metódust megadjuk. A << metódussal lehessen a Fa osztály egy példányában egy csúcshoz fát illeszteni, az each metódussal pedig be lehessen járni a fa minden csúcsát.

class Fa
 attr_reader :ertek

 def initialize( ertek )
  @ertek = ertek
  @gyerek = []
 end

 def <<( ertek )
  ...
 end

 def each
  ...
 end
end

Példaként megadunk egy párbeszédet a Fa osztály betöltése után:

>> load "fa.rb"
>> f = Fa.new("szulo")
=> #<Fa:0xb7c5d6d8 @gyerek=[], @ertek="szulo">
>> gy1 = f << "elso gyerek"
=> #<Fa:0xb7c596c8 @gyerek=[], @ertek="elso gyerek">
>> u11 = gy1 << "1/1. unoka"
=> #<Fa:0xb7c55bb8 @gyerek=[], @ertek="1/1. unoka">
>> uu11 = u11 << "ukunoka"
=> #<Fa:0xb7c523dc @gyerek=[], @ertek="ukunoka">
>> gy2 = f << "masodik gyerek"
=> #<Fa:0xb7c4a060 @gyerek=[], @ertek="masodik gyerek">
>> gy2 << "2/1. unoka"
=> #<Fa:0xb7c457cc @gyerek=[], @ertek="2/1. unoka">
>> gy2 << "2/2. unoka"
=> #<Fa:0xb7c42130 @gyerek=[], @ertek="2/2. unoka">
>> f.each {|i| puts i}
szulo
elso gyerek
1/1. unoka
ukunoka
masodik gyerek
2/1. unoka
2/2. unoka
=> [#<Fa:0xb7c596c8 @gyerek=[#<Fa:0xb7c55bb8 @gyerek=[#<Fa:0xb7c523dc @gyerek=[], @ertek="ukunoka">],
@ertek="1/1. unoka">], @ertek="elso gyerek">, #<Fa:0xb7c4a060 @gyerek=[#<Fa:0xb7c457cc @gyerek=[],
@ertek="2/1. unoka">, #<Fa:0xb7c42130 @gyerek=[], @ertek="2/2. unoka">], @ertek="masodik gyerek">]

12. Írja át az alábbi kódot úgy, hogy @a<=@b mindig teljesüljön. Ha a hívó olyan helyzetet akarna előidézni, amely megsérti a fenti feltételt, akkor cserélje fel a változók értékét!

class Intervallum
 attr_accessor :a, :b
 def initialize(a, b)
  @a=a; @b=b
 end
end

Útmutatás: írja meg az a= és a a= metódusokat! attr_accessor helyett mit kell írni?

13. Írjon Ruby-programot palindrom.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, és kiírja a palindrom sorokat. Egy string palindrom, ha a megfordítása önmaga. Segítség: beolvasás után, de még összehasonlítás előtt az s.chomp! hívással törölje a soremelést a string végéről. A beolvasás elvégezhető a STDIN.each_line iterátorral.

14. Írjon Ruby-programot palindromlehet.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, és kiírja azokat a sorokat, melyekben a betűk átrendezésével palindrom string készíthető. Egy string palindrom, ha a megfordítása önmaga. 1. segítség: beolvasás után, de még összehasonlítás előtt az s.chomp! hívással törölje a soremelést a string végéről. 2. segítség: vágja szét betűkre/rendezze/ragassza össze a sztring karaktereit az s=s.split().sort.join hívással.

Megoldások

1. Másoljuk be az irb-be!

2. Egy lehetséges megoldás:

nev = "Kati"
email = <<END
Kedves #{nev}!
Szeretettel gondolunk...
...
Pista
END

3.

class SajatString < String
 def gsub(*args)
  return "#{super} (sajat valtozat)" # előhívjuk a superclass gsub metódusát
 end
end

4.

a=[[1,nil,3],[2,3,4],[0,2,5]]
catch :kiugrunk do
 for i in 0...a.size do
  for j in 0...a[i].size do
   throw :kiugrunk unless a[i][j]
   print a[i][j]
  end
  print "\n"
 end
end

5.

def sorszamoz(filenev)
 File.open(filenev) do |f|
  f.each_with_index do |sor,i|
   print "#{i+1}: #{sor}"
  end
 end
end

6.

class Teglalap
 attr_accessor :ja, :bf, :szelesseg, :magassag
 def initialize(*args)
  case args.size
  when 2
   @ba, @jf = args
   @szelesseg = @jf[0] - @ba[0]
   @magassag = @jf[1] - @ba[1]
  when 3
   @ba, @szelesseg, @magassag = args
   @jf = [@ba[0]+@szelesseg, @ba[1] + @magassag]
  else
   raise ArgumentError, "2 vagy 3 argumentumot kell megadni!"
  end
 end
end

7.

class Integer
 def fib()
  return self if self<2
  return (self-1).fib + (self-2).fib
 end
end

8.

class Integer
 @@fib_tab = [0,1]
 def fib()
  @@fib_tab[self] ||= (self-1).fib + (self-2).fib
 end
end

9.

def sortores( s, sorszelesseg = 70 )
 s.gsub(/(.{1,#sorszelesseg}})(\s+|\z)/,"\\1\n")
end

10.

(Array.new(6) {rand(6) + 1}).inject {|s,i| s + i}

vagy

a = Array.new(6) {rand(6) + 1}
a.inject {|s,i| s + i}

11.

12. A feladatban megadott kód eredményeként létrejön egy "a", "b", "a=" és egy "b=" metódus is. Teszteljük le irb-ben:

i=Intervallum.new(2,4)
i.methods
i.a
i.a=1
i.a

A feladat megoldása:

class Intervallum
 attr_reader :a, :b  # ide most elég attr_reader
 def initialize(a, b)
  if a < b
   @a=a; @b=b
  else
   @a=b; @b=a
  end
 end
 def a=(a)       
  if a <= @b
   @a=a
  else
   @a=@b
   @b=a
  end
 end
 def b=(b)
  if @a <= b
   @b=b
  else
   @b=@a
   @a=b
  end
 end
end

13.

STDIN.each_line do |s|
 s.chomp!
 if s == s.reverse
  puts s
 end
end

14. Mintamegoldás:

def palindromlehet(s)
 s=s.chomp.split(//).sort.join
 # i db karaktert vizsgáltunk meg
 # a megvizsgált karakterek küzül az utolsó j db azonos
 i=1; j=1; k=0;
 while i<s.size
  if (s[i]==s[i-1])
   j+=1
  else
   if (j%2==1)
    k+=1
   end
   j=1
  end
  i+=1
 end
 if (j%2==1)
  k+=1
 end
 k<2
end

STDIN.each_line { |s|
 if palindromlehet(s)
  print s
 end
}

Mit kell tudni

műveletek számokkal, karakterláncokkal Osztály, osztálypéldány, objektum, konstruktor, objektum azonosító, példány változó, példány metódus fogalma if, else, elsif, if kifejezésekben, ?:, unless, case/when/else, === és szerepe a case-ben, while, until, for/in, iterátorok: times, upto, downto, each, map/collect, inject, each_with_index break/next, blokkok redo/retry, catch/throw

Mely beépített metódusokat kell ismerni az egyes osztályokból

 • Object
  • class (pl. 5.class)
  • methods (5.methods)
 • Float
  • abs + - * < <= == != >= > <=> ** (a <=> az összahasonlítás után -1/0/1 értéket ad vissza)
 • Fixnum
  • abs + - * < <= == != >= > <=> << >> **
 • Bignum
  • (semmit)
 • Integer
  • (semmit)
 • String
  • + =~ !~ chomp chomp! reverse upcase upcase! downcase downcase! reverse reverse!
 • Array
  • [] []= + - each size << max min sort sort! include?
 • Class
  • superclass
 • TrueClass
  • && || ! == !=
 • FalseClass
  • && || ! == !=
 • NilClass
  • == !=
 • Hash
  • [] []= keys values size delete each_pair
 • Regexp
  • (semmit)
 • Math
  • sqrt PI

p, print, puts.

Hogy a fentiek mit csinálnak, annak itt lehet utánanézni: http://www.ruby-doc.org/core/

Személyes eszközök