Informatika1-2008/GyakorloZHFeladatok

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Gyakorló feladatok az 1. zárthelyire

(az oldal fejlesztés alatt áll, a feladatokat folyamatosan bővítjük)

Linux

 • Mi történik a következő sor hatására?
chmod 755 alma.txt
 • Mire szolgálnak az alábbi parancsok: quota, ls, iconv, man, chmod
 • Mi az eredménye az alábbi parancsnak:
iconv -f utf8 -t latin2 virag.txt > virag2.txt

Logika

 • Írd fel az alábbi logikai kifejezés igazságtábláját:
(NOT A AND NOT B AND D) OR (C AND D) OR (A AND NOT B AND C AND D)

Folyamatábrák

Rajzold fel a faktoriális (n!) számításának a folyamatábráját.

Maple

 • Rajzold ki a sin(x)*x^3 függvényt a -10-től 5-ig terjedő intervallumon!
 • Számoljuk ki Maple-le, az 1+1/2+1/3+...+1/100 eredményét! Adjuk meg az értéket racionális tört alakban és lebegőpontos számként is!
 • Mennyi nops(op({1,1,1,2,3})); értéke?
 • Írjuk ki egy listában a 2 és 200 közötti páros számok négyzeteit!
 • Generáljunk 1 és 10 között 5 db (nem feltétlenül különböző) véletlen egész számot a rand() függvény segítségével, a számokat tegyük egy listába!
 • Írj procedúrát, mely a kapott listát megfordítja!

pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: [5,2,1,9,7,3]

 • Írj procedúrát, mely meghatározza egy lista maximális elemét!

változatai: pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: 9 Keresd meg az abszolút értékben legnagyobb elemet! pl. feladat([3,7,-9,1,-2,5]); eredménye: -9 Keresd meg a maximális elem helyét az adott listában! pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: 3

 • Írj procedúrát, mely a kapott listában lévő elemeket összeadja!

pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: 27.

változatai: Add össze az elemek négyzeteit a kapott listában! pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: 169.

Add össze az elemek hármas maradékait a kapott listában! pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: 6.

A kapott listában add össze a prímszámokat! pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: 17.

 • Írj egy procedúrát, mely megadja az n. prímszámot! (n bemenő paraméter)

pl. feladat(6); eredménye: 13

 • Írj procedúrát, mely megadja, hogy hány darab prímszám van n-ig! (n bemenő paraméter)

pl. feladat(16); eredménye: 6

 • Írj procedúrát, mely két listát kap, és eredményül egy harmadik listát ad, mely tartalmazza az összes olyan szorzatot, melynek első tagja az első, második tagja a második listából való.

pl. feladat([a,b,c],[x,y]); eredménye: [a*x,a*y,b*x,b*y,c*x,c*y]

 • Adott egy sorozat a következő kezdő értékekkel és rekurziós összefüggéssel:

a(1)=4, a(2)=5, a(3)=6, a(n)=a(n-1)-2*a(n-2)+3*a(n-3) Írj procedúrát, mely adott n-re kiszámítja a sorozat megfelelő értékét! Ha rekurzív hívással oldod meg, akkor figyelj arra, hogy Maple megjegyezze a már kiszámolt értékeket!

 • Írj procedúrát, mely kap egy listát és visszaadja egy másik listában, hogy mely helyeken szerepel a kapott listában prímszám!

pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: [1,2,5,6]

 • Írj procedúrát, mely a kapott n elemű l listára egy n-1 elemű m listát ad vissza, ahol m[i]:=l[i]+l[i+1].

pl. feladat([3,7,9,1,2,5]); eredménye: [10,16,10,3,7] változatok: Írj egy procedúrát, mely az előbbi lépést addig ismétli míg végül egy egyelemű listát kapunk! (Mi lesz a kapott egyelemű lista egyetlen eleme?)

 • Írj procedúrát, mely kap két listát azonos hosszúságú listát, és megadja, hogy melyik az a legkisebb pozíció, ahol az első lista adott eleme nagyobb, mint a második lista megfelelő eleme!
 • Írj procedúrát, mely adott n pozitív egész számra kiszámolja n! értékét! Old meg a feladatot rekurzió használatával, illetve anélkül is!
 • Írj egy procedúrát, mely a megmondja, hogy egy adott listában mekkora a leghosszabb növő rész hossza!

pl. feladat([5,3,7,9,1,2]); eredménye: 3 (mert a [3,7,9] rész monoton növő, de ennél hosszabb ilyen rész nincs a listában)

 • Írj procedúrát, mely egy számot kap paraméterül és visszaadja a szám azon legkisebb többszörösét, mely 0-ra vagy 3-ra végződik!

pl. feladat(14); eredménye: 70

 • Írj procedúrát, mely megadja egy adott szám legkisebb olyan osztóját, mely 1-nél nagyobb! Ha ez épp az adott szám, akkor procedúra kiírja azt az egyértelmű következtetést, hogy a szám prím!

pl. feladat(15); eredménye: 3

 • Írj procedúrát, mely három számot kap paraméterül, legyenek ezek a, b és c; és kiírja az a*x^2+b*x+c=0 egyenlet megoldásait!

változatai:

a megoldáshoz használható a solve függvény

a megoldáshoz nem használható a solve függvény (figyelj arra, hogy felléphetnek különleges esetek, pl a=0, vagy a diszkrimináns negatív)

 • Írj procedúrát, mely egy listát kap, és kiválogatja belőle a 0-ra végződő számokat, és összegyűjti őket egy másik listába ezek tized részeit!

pl. feladat([5,30,7,9,10,20]); ereménye: [3,1,2] változatai:

Oldd meg a feladatot select és map segítségével!

Oldd meg a feladatot for ciklus segítségével!

 • Írj procedúrát, mely adott n-re ellenőrzi, hogy a Pascal-háromszög n. sorának összege tényleg 2^n!
 • Mit ad eredményül az alábbi program?
with(plots):
with(plottools):
vonalak:=[]:
for i from 1 to 5 do
 vonalak:=[op(vonalak),line([i,i],[i,i+1]),line([i,i+1],[i+1,i+1])];
end do:
display(vonalak);
 • Mi lesz rek(5) értéke?
rek := proc(x::integer)
local s,i;
 if x<3 then
  return x;
 end if;
 s := 0;
 for i from 1 to x-1 do
  s := s + rek(i);
 end do:
 s;
end proc;
 • Mi lesz az eredménye az alábbi kódnak?
select(i->isprime(i+2),[seq(i,i=1..20)]);
 • Mit ad vissza az alábbi program? L egy lista, amelyben legaláb 10 darab 8-as és legalább 10 darab 9-es van.
k := 0;
for j from 1 to 3 do
 k := k+1;
 while(L[k] <> 8) do
  k := k+1;
 end do;
end do:
k;
 • Mit ad vissza az alábbi program?
lista := [1,5,4,6,3,2,2];
k := 1; q := lista[1];
for j from 2 to nops(lista) do
 if lista[j] > q then
  k := j;
  q := lista[j];
 end if;
end do;
k;

Xhtml, CSS

 • Az xhtml kódban létrehoztunk egy címsort a
<h1 class="focim">Főcím</h1>

módon. Hogyan tudunk erre hivatkozni a CSS fájlban?

 • Készítsd el a következő beágyazott listát:
1. alma
2. körte
3. barack
  * kajszi
  * őszi
 • Mik a táblázatkészítés elemei?
 • Miért nem fogadja el az alábbi parancsot az xhtml validátora?
<img src="alma.jpg" width="200" height="300"/>
 • Hogyan lehet lokálisan, illetve abszolút módon hivatkozni a /home/student/sajatnev/public_html/masodik.xhtml oldalra a /home/student/sajatnev/public_html/index.xhtml oldalról?
 • Hogyan lehet ésszerűen Maple kódot beilleszteni xhtml oldalba?
Személyes eszközök