Informatika1-2008/Követelmények

A MathWikiből

Az Informatika 1 tárgy követelményei

A tárgy heti két óra előadásból és két óra laborból áll, 5 kredites, félévközi jeggyel végződik.

A félév végi jegy az alábbi összetevőkből alakul ki:

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz, időtartamuk 90 perc. Egyenként 30 pontot érnek. Mindkét zárthelyit külön-külön legalább 40%-ra teljesíteni kell. Csak az egyik zárthelyi pótolható, javítani akár mindkettőt lehet. Javítás esetén az új eredmény felülírja a régit, így rontani is lehet! A zárthelyik a félév közepén és a végén lesznek, a pótzárthelyikre a pótlási héten kerül sor. (Pontos időpontjukat később kihirdetjük.)

További 35 pont szerezhető a házi feladatok megoldásával. Összesen 10 alkalommal adunk ki feladatot a gyakorlatok végén, melyeket a következő gyakorlat előtti nap éjfelig a gyakorlatvezetőnek kell elküldeni. Minden heti feladat (mely állhat több kisebb feladatból is) 5 pontot ér. (Így az erre a részre kapható maximális pontszám eléréséhez 7 tökéletesen megoldás is elég.) 35 pontnál többet ebből a részből nem lehet gyűjteni.

A maradék 5 pontot a gyakorlatok elején írt kiszárthelyiken lehet megszerezni. Előre megadott időpontokban 10 ilyen számonkérés lesz, időtartamuk 5-10 perc. Egyenként 0.5 pontot érnek.

A házifeladatokkal és a kiszárhelyikkel is el kell érni az adottrészből kapható maximális pontszám 40%-át, pótlásukra nincs lehetőség.

Az összesen megszerezhető 30+30+35+5 = 100 pont jegyre átváltása az alábbiak szerint történik.

100 - 85 pont: jeles (5)
84,5 - 70: jó (4)
69,5 - 55: közepes (3)
54,5 - 40: elégséges (2)
39,5 - 0: elégtelen (1)

Legfeljebb 4 gyakorlatról lehet hiányozni, ez az aláírás feltétele.

Személyes eszközök