Informatika1-2010/Zh3

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Informatika 3. zárthelyi, mintamegoldásokkal

1. XHTML

Az alábbi XHTML kódrészletben három hiba is van. Melyek ezek?

<head>
  <title>Harmadik ZH egyik feladata</title>
  <link rel="stylesheet" href="stilus.css" type="text/css"/>
 <body>
  <p> Első bekezdés. Elég rövid. </p>
  <p> Itt egy <em><strong> kiemelt </em></strong> rész. </p>
  <p> Következzen egy táblázat: </p>
  <table border=2>
   <tr> <th> Feladat </th> <th> Pontszám </th> </tr>
   <tr> <td> 1 </td> <td> 3 </td> </tr>
   <tr> <td> 2 </td> <td> 2 </td> </tr>
   <tr> <td> 3 </td> <td> 3 </td> </tr>
  </table>
 </body>

Megoldás

<head>
  <title>Harmadik ZH egyik feladata</title>
  <link rel="stylesheet" href="stilus.css" type="text/css"/>
 </head><body>
  <p> Első bekezdés. Elég rövid. </p>
  <p> Itt egy <em><strong> kiemelt </strong></em> rész. </p>
  <p> Következzen egy táblázat: </p>
  <table border="2">
   <tr> <th> Feladat </th> <th> Pontszám </th> </tr>
   <tr> <td> 1 </td> <td> 3 </td> </tr>
   <tr> <td> 2 </td> <td> 2 </td> </tr>
   <tr> <td> 3 </td> <td> 3 </td> </tr>
  </table>
 </body>

2. CSS

Milyen színűek lesznek a táblázat cellái, illetve a bennük levő szöveg, ha a fenti XHTML dokumentum kijavított változatához a következő CSS fájlt csatoljuk?

p { background: lime; }
td { background: white; }
table { color: blue; background: yellow; }

Megoldás

A header cellák sárgák, a többi fehér, a betűk kékek.

3. LaTeX csomagok

Milyen parancs(ok) kiadása szükséges, ha a következőt akarjuk elérni:

a) a forrásállományt utf8 kódúként értelmezze a LaTeX fordító,
b) az ábrák és táblázatok aláírásának címe ne Figure 1.2 és Table 1.3, hanem 1.2. ábra és 1.3. táblázat alakú legyen;
c) beilleszthessünk néhány jpg-formátumú ábrát;
d) többsoros kiemelt képleteket írhassunk;
e) megtekinthessük a dolgozatban használt címkéket és a kiadásuk helyét a kész dokumentumon.

Megoldás

a) \usepackage[utf8]{inputenc}
b) \usepackage[magyar]{babel}
c) \usepackage{graphics} % vagy graphicx
d) \usepackage{amsmath}
e) \usepackage{refcheck}

4. LaTeX matematikai képességei

a) Definiáljuk a tg operátort!
b) Írjuk le LaTeX-ben a ,,szumma k megy 1-től n-ig a_k, az egész a négyzeten képletet!
c) Írjunk le egy 2x2-es mátrixot!

Megoldás

a) \newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits}
vagy \DeclareMathOperator{\tg}{tg}
b) \left( \sum_{k=1}^n a_k \right)^2
c)
\left[
  \begin{array}{cc}
   1 & 2\\
   3 & 4
  \end{array}
\right]

vagy

\begin{bmatrix}
   1 & 2\\
   3 & 4
\end{bmatrix}


5. Általános kérdések

a) Milyen speciális jelentésű jeleket használunk TeX-ben? Soroljunk fel a 10-ből legalább hatot!
b) Mi az a ligatúra? Soroljunk fel legalább hármat!
c) Definiáljunk egy tételszerű környezetet, és segítségével írjunk le egy tételt!

Megoldás

a) \ { } % $ # & ^ _ ~
b) Önállóan kezelt – pl. külön megtervezett, szorosabban szedett – betűpárok, pl. fi, ff, ffi, fl, ffl
c) Preambulumba:
\newtheorem{tet}{tétel}
Dokumentumtörzsbe:
\begin{tet}
 Ez egy tétel.
\end{tet}

6. Beamer és TikZ

Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

a) A Beamer csomag megkönnyíti a prezentációk készítését.
b) A TikZ lehetőséget ad arra, hogy változókat definiáljunk a \def paranccsal
c) A TikZ csomagban sokféle beépített stílus és séma közül választhatunk
d) Egy frame-en belül nem használhatunk táblázatokat
e) Egy TikZ-ábrán belül nem használhatunk táblázatokat
f) A TikZ ábrát tartalmazó forrást mindig pdflatex-hel kell fordítani

Megoldás

a) igaz
b) igaz
c) hamis
d) hamis
e) hamis
f) a helyes válasz a hamis, de mindkét választ elfogadjuk – korábban tévedésből úgy javítottuk a zéhát, mintha a helyes válasz az igaz lenne.

7. TikZ ábra

Ha a következő kódot lefordítjuk, mi lesz az eredmény? Rajzolja le!

\documentclass{beamer}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{frame}{On the stair}
 \begin{tikzpicture}
  \def\x{2}
  \draw[ultra thick] (0,0) -- (\x,0);
  \draw[dotted] (\x,0) -- (\x,\x);
  \draw[thick] (\x,\x) - (2*\x,\x);
  \draw[dotted] (2*\x,\x) - (2*\x,2*\x);
  \draw[thin] (2*\x,2*\x) - (3*\x,2*\x);
  \draw[dotted] (3*\x,2*\x) - (3*\x,3*\x);
  \draw [fill=blue!50] (1.5*\x,1.5*\x) circle (\x/2);
 \end{tikzpicture}
\end{frame}
\end{document}


Sajnos a feladatlapon szerpelő kód hibás. A minuszokat ki kell javítani dupla minuszokra, a helyes kód tehát a következő:

\documentclass{beamer}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{frame}{On the stair}
 \begin{tikzpicture}
  \def\x{2}
  \draw[ultra thick] (0,0) -- (\x,0);
  \draw[dotted] (\x,0) -- (\x,\x);
  \draw[thick] (\x,\x) -- (2*\x,\x);
  \draw[dotted] (2*\x,\x) -- (2*\x,2*\x);
  \draw[thin] (2*\x,2*\x) -- (3*\x,2*\x);
  \draw[dotted] (3*\x,2*\x) -- (3*\x,3*\x);
  \draw [fill=blue!50] (1.5*\x,1.5*\x) circle (\x/2);
 \end{tikzpicture}
\end{frame}
\end{document}

Ezen a képen láthatjuk a diát, amit kapunk, ha lefordítjuk a fenti, javított kódot.

Vége

Személyes eszközök