Informatika1-2011/Hazi2

A MathWikiből

Írj egy Sage függvényt, a neve legyen max_sorozat. A bemenete egy lista, a kimenete egy szótár legyen, ami tartalmazza minden, a listában előforduló elemhez (mint kulcshoz) azt a számot, hogy maximálisan hányszor fordult elő az adott elem a listában közvetlenül egymás után.
Például: ha a bemenet [2, 4, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4], akkor a visszaadott szótárban a kulcs-érték párok ezek legyenek:
2:4
4:1
5:3
mert a 2-es szám maximum 4-szer fordul elő egymás mellett, a 4-es mindig egyedül áll, 5-ösökből pedig 3 hosszú a leghosszabb sorozat.

A házit most .sws (Sage worksheet) formátumban kérjük. (A Worksheet-ed tetején bal oldalt a 'File...' menüben 'Save worksheet to a file...', és persze T<tankör>_HF2_<userneved>.sws legyen a levélhez csatolt file neve.)

Személyes eszközök