Informatika1-2011/LaTeXkovetelmeny

A MathWikiből

Mit kell tudni ZH-n LaTeX-ből?

Mindenekelőtt át kell nézni az előadások és gyakorlatok anyagát! Az alábbi lista csak egy emlékeztető felsorolás.

Egy LaTeX-dokumentum szerkezete:

 • preambulum, parancs és deklaráció, környezet, üres helyek szerepe a forrásállományban, új bekezdés
 • felismerés szintjén: melyik csomag miért felelős (karakterkódolás, input kódolás, magyar csomag betöltése, refcheck, amsmath, graphics, url,...)

A dokumentum tartalmi szerkesztésének parancsai:

 • főcím, tartalomjegyzék, kivonat, a címrendszer (fejezet, szakasz, alszakasz...), secnumdepth beállítása
 • hivatkozás a címrendszer elemeire (pl. szakaszra), képletre, ábrára, tételre, oldalszámra
 • kiemelés: \emph, \footnote,
 • táblázat (igazítás, függőleges és vízszintes vonalak),
 • felsorolás (egymásba ágyazva, 1 elem sorszámának megváltoztatása, sorszám állítása),
 • kép beillesztése, figure környezet (\centering, \caption, figure igazítása),
 • bibliográfia létrehozása: thebibliography, BibTeX: \bibliographystyle{plain}, \bibliography{bibfile}, hivatkozás, dokumentumtípusok: @article, @book; @string.
 • Tárgymutató készítése: \makeindex, \index, \input{file.ind}

Vizuális szerkesztéssel kapcsolatos parancsok:

 • fontváltozatok, \textnn parancs, ahol nn = rm, sf, tt, bf, it, sl, sc,
 • verbatim: \verb, verbatim környezet
 • méretek: \tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge
 • sortörések, \newpage
 • helyek: \hspace, \vspace, \smallskip, \midskip, \bigskip

Képletek szerkesztése:

 • parancsok: \sin, \cos, \frac, \sqrt (n. gyök is), \sum, \int, \lim, _, ^, \left, \right (féloldalas zárójel a .-tal), mindenféle zárójel ([], (), {}, \langle, \rangle, \lfloor, \rfloor, \lceil, \rceil), \cup, \cap, \bigcup, \bigcap, \setminus, \bmod, \pmod, \mod, \pod, \equiv, \pm, \mathop, \DeclareMathOperator, \mathrm, \mathbf, \mathcal, \mathbb, \times, \cdot, \dots, \ldots, \, és \!, \quad, \qquad, \limits, \nolimits, \stackrel, \underbrace, \overbrace, \overline, \exists, \forall, \not, \ne, \le, \ge (a kiosztott referencián \neq, \leq, \geq található, ezek ugyanazok), \approx, \infty, \pi, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \theta, \vartheta, \Pi, \Gamma, \Delta
 • matematikai módok: szövegközi mód, kiemelt mód, \displaystyle, \textstyle, equation, gather, align, split, multline környezet, ezen módok használata, különbségeik, csillagos változatuk
 • \text
 • array könyezet (mátrixhoz, zárójelekkel), cases környezet, pmatrix, bmatrix, vmatrix könyezetek
 • tételszerű környezetek, közös sorszámozás, a sorszámozásnak a címrendszerhez (fejezetezéshez) való igazítása, bizonyítás környezet

Prezentáció készítése (beamer)

 • a jó prezentáció szabályai
 • \usetheme, \usecolortheme
 • diák létrehozása (frame környezet), igazítása ([t] opció), törékeny környezet verbatim szöveg esetén,
 • \pause, [<+->] opció, \onslide<2> és \only<2>
 • tételszerű környezetek, block, alertblock, exampleblock

A LaTeX saját grafikája (TikZ) -- a 4ea.pdf a 13. oldalig

 • vonal húzása, nyíl, cycle parancs,
 • színezés (vonal színezése, közbezárt terület színezése, színekből elegendőek az alapszínek: red, blue, green, gray, black, white, nem kell definiálni új színt), szaggatott vonal húzása
 • vastagságok (thick, thin, very thick, ultra thick)
 • kör, körív rajzolása, körív összekapcsolása vonalakkal
 • node, keretezés körrel, téglalappal, szöveg elhelyezése az adott koordináta körül (mind a 8 irányban, pl. below left),
 • koordináták elnevezése, későbbi felhasználásuk
 • szöveg elhelyezése az előző szakaszhoz képest: pos, sloped
 • ábra beillesztésének módja, kiemelt (nem szövegközi) képlet beillesztése

A ZH-ban várható olyan feladat is, hogy

 • le kell írni/rajzolni egy LaTeX-kód eredményét,
 • meg kell adni egy adott kimenetet generáló kódot,
 • ki kell találni, mi a hiba egy adott kódban,
 • meg kell magyarázni egy fogalmat.
Személyes eszközök