Informatika1-2012/Eloadas5

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Irányított gráfok Sage-ben

BST

sage: g = DiGraph({8:[3,10], 3:[1,6], 6:[4,7], 10:[14], 14:[13]})
sage: g
 Digraph on 9 vertices

Lokális és globális változók

A lokális változók csak a függvényen belül használhatók, "kívül"-ről, közvetlenül azok nem érhetők el. A globális változók az alkalmazás "fő" részében léteznek

sage: def concatenate(L1,L2):
  for x in L2:
    L1.append(x)
  return L1
sage: L1 = [1,3,5,7]
sage: L2 = [2,4,6,8]
sage: concatenate(L1,L2)
[1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8]

Gyorsrendező algoritmus

sage: def quicksort(T):
   less=[]
   equal=[]
   greater=[]
   if len(T) <= 1:
     return T
   middle = T[floor(len(T)/2)]
   for x in T:
     if x < middle:
       less.append(x)
     if x == middle:
       equal.append(x)
     if x > middle:
       greater.append(x)
   retList = quicksort(less)
   concatenate(retList,equal)
   concatenate(retList,quicksort(greater))
   return retList

Python

 • Guido van Rossum
 • Monty Python
 • magas szintű programozási nyelv
 • interpreteres nyelv
 • objektumorientált
 • free and open source
 • 2000. okt. 16 Python 2.0

Interaktív mód

oktato:~$ python
Python 2.7.3 (default, Aug 1 2012, 05:14:39)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 + 3
5
>>> 5/3
1
>>> 5.0/3
1.6666666666666667
>>> 5.0//3
1.0
>>>
>>> sqrt(16)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'sqrt' is not defined
>>> 16^2
18
>>> 16**(1/2)
1
>>> 16**(1.0/2)
4.0
>>>

Változatok gyök1-témára

Valósítsuk meg a gyökfüggvényt!

>>> def sqrt(x):
...   y = x**(1.0/2)
...   return y
...
>>> sqrt(16)
4.0
>>>

Rengeteg ún. module létezik a Python-hoz. Ezek általában feladat orientáltak. Ilyen pl. a math module is.
Ahhoz, hogy egy module függvényeit használni tudjuk, először importálnunk kell azt.

>>> import math
>>> math.sqrt(16)
4.0
>>>
>>> y = 16
>>> sqrt(y)
4.0
>>> y
16
>>>

Python scriptek

A Python script file kiterjesztése (hagyományosan, de nem kötelezően) .py
A fájl első sora: #!/usr/bin/python vagy #!/usr/bin/env python
A foo.py fájl futtathatóvá tétele: chmod a+x foo.py
Futtatása: ./foo.py

A gyok1.py file tartalma:

#!/usr/bin/python

def sqrt(x):
   y = x**(1.0/2)
   return y

y = 16
sqrt(y)

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./gyok1.py
oktato:~$


A gyok2.py a második verzió... (return?)

#!/usr/bin/python

def sqrt(x):
   y = x**(1.0/2)
   return y

y = 16
return sqrt(y)

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./gyok2.py
 File "./gyok2.py", line 8
  return sqrt(y)
SyntaxError: 'return' outside function
oktato:~$

A gyok3.py az eredmény kiíratása

#!/usr/bin/python

def sqrt(x):
   y = x**(1.0/2)
   return y

y = 16
print sqrt(y)

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./gyok3.py
4.0
oktato:~$

A gyok4.py szöveg kiíratása.
Karakterkódolás kell: #coding: utf-8

#!/usr/bin/python
#coding: utf-8

def sqrt(x):
   y = x**(1.0/2)
   return y

y = 16
print '16 négyzetgyöke:'
print sqrt(y)

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./gyok4.py
16 négyzetgyöke:
4.0
oktato:~$

gyok5.py Interakció: kérdezzük meg a felhasználót!
A megvalósításhoz a raw_input() függvényt használjuk.

#!/usr/bin/python
#coding: utf-8

def sqrt(x):
   y = x**(1.0/2)
   return y

y = raw_input("Adj meg egy egész számot!\n")
print y,' négyzetgyöke:\n',sqrt(float(y))

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./gyok5.py
Adj meg egy egész számot!
25
25 négyzetgyöke:
5.0
oktato:~$

A beolvasott adat string tipusú, float-tá kellett alakítani!

Python scriptek II.

Argumentumok használata

Az arg1.py, a kapott argumentumok használatához importálni kell a sys module-t:

#!/usr/bin/python
#coding: utf-8

import sys

for arg in sys.argv:
  print arg

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./arg1.py 1 argumentum
./arg1.py
1
argumentum
oktato:~$


Az argumentumok egy listában tárolódnak.
Az arg2.py-nal a 0. és az 1. argumentum kiíratása:

#!/usr/bin/python
#coding: utf-8

import sys

print sys.argv[0]
if len(sys.argv) > 1:
 print sys.argv[1]

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./arg2.py 1 argumentum
./arg2.py
1
oktato:~$

Az argumentumok listájának 0. eleme maga a script!

Még egyszer gyök, most argumentumként kapott értékkel

#!/usr/bin/python
#coding: utf-8

import sys
import math

def gyok(a):
  return math.sqrt(a)

if len(sys.argv) > 1:
 x = sys.argv[1]
 print 'x tipusa: ',type(x)
 y = float(x)
 print 'y tipusa: ',type(y)
 a = gyok(y)
else:
 sys.exit(0)

print '\neredmény: ',a

Futtatása és eredménye:

oktato:~$ ./gyok_arg.py 36
x tipusa: <type 'str'>
y tipusa: <type 'float'>

eredmény: 6.0

Normál kilépés hibaüzenet nélkül: sys.exit(0)

Személyes eszközök